Vinklar Diagram

Skapa en Storyboard
Kopiera denna storyboard
Vinklar Diagram
Storyboard That

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Använda Diagramlayouten i Utbildningen

Diagramlayout

Ett diagram är en grafisk organisatör som förenklar och organiserar flera aspekter av data som är associerade med flera ämnen eller objekt. Diagram används för att visuellt representera information för att visa sambandet mellan idéer.
Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Använd diagramlayouten för att illustrera olika typer av vinklar! Perfekt för att visualisera information och definitioner.

Storyboard Text

 • Definition
 • Acute Angle
 • An acute angle measures less than 90 degrees. Think of this: it's such "a cute" little angle!
 • Right Angle
 • A right angle is an angle that measures exactly 90 degrees.
 • Obtuse Angle
 • Straight Angle
 • Reflex Angle
 • Full Angle
 • A full angle measures exactly 360 degrees.
 • Picture
 • An obtuse angle is greater than 90 degrees, but less than 180 degrees.
 • A straight angle measures exactly 180 degrees. It doesn't even look like an angle, but rather a line.
 • A reflex angle measures greater than 180 degrees, but less than 360 degrees.
Över 30 miljoner storyboards skapade