https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/древен-китай
Дейности и Планове за Уроци в Древен Китай

Древен Китай се нарича една от люлките на цивилизацията в света. Китай има най-дългата непрекъсната история в света с над 3 500 години писмена история! Много суперлативи могат да бъдат приложени към Древен Китай: Той има най-високите планини! Най-дългите реки! Най-голямото плато! Най-дългата стена! И някои от най-ранните империи в света. Това ръководство за учители използва популярната абревиатура GRAPES за преподаване на древни цивилизации и се фокусира върху географията, религията, постиженията, политиката, икономиката и социалната структура на Древен Китай.Студентски дейности за Древен КитайС дейностите в този план на урока учениците ще демонстрират какво са научили за Древен Китай. Те ще се запознаят с околната среда, ресурсите, технологиите, религията и културата на Древен Китай и ще могат да демонстрират своите знания в писмен вид и илюстрации.


Основни въпроси за древен Китай

  1. Къде е Древен Китай и как неговата география е повлияла на развитието на неговата култура и технологии?
  2. Каква е била религията на Древен Китай и кои са някои от неговите характеристики?
  3. Кои бяха някои от основните постижения на Древен Китай в изкуството, архитектурата, технологиите, философията и науката?
  4. Какви бяха различните правителства на Древен Китай и какви бяха някои от характеристиките им?
  5. Кои бяха някои важни работни места и основни влияния върху икономиката в Древен Китай?
  6. Каква е била социалната структура в Древен Китай? Какви бяха ролите на мъжете, жените и децата? Как поробените хора повлияха на обществото и икономиката?

G: География

China is a large country located in eastern Asia and it is home to the world's oldest continuous civilization. China is divided into two main regions: Outer China to the west and Inner China to the east. Outer China contains the Himalayan Mountain Range to the south and east, which has the highest mountain in the world, Mount Everest. North of the Himalayas is the Tibetan Plateau which is the largest plateau in the world and nicknamed the "roof of the world". It is extremely cold and snowy. To the north and east of the Tibetan plateau are the Northwestern deserts: the Taklimakan Desert, the Turfan Depression, and the Gobi Desert which have extreme temperatures of heat and cold as well as sandstorms. The Northeastern Plain lies to the east of the Gobi Desert and is very cold and dry land of low hills, plains and prairie grass. Because Outer China contained harsh environments of extreme cold and heat along with the impassable Himalayas, most of ancient China's earliest peoples were located in Inner China around the two main rivers: Huang He (Yellow) in the north and Chang Jiang (Yangtze) in the south.

People who lived in Outer China were not able to farm as easily. On the Tibetan Plateau, herders raised livestock such as yaks which would provide meat, milk, and wool. In the Northwestern Deserts, some settled in oases which are places in a desert where water can be found. Here they would build homes out of mud, grow cotton and maize, and herd sheep. The Northeastern Plain was dry and cold but the prairie grasses allowed settlers to herd sheep, goats, cattle and horses. These people were nomadic with temporary tent homes that could be moved when food was scarce.

The climate and rivers of Inner China supported more permanent settlements. The Huang He runs through the North China Plain which is a flat grassland in Inner China. It is called the "Land of the Yellow Earth" because of the yellow silt that is carried from the Gobi Desert by winds all the way to the Huang He giving it its name "Yellow River". One of the longest rivers in the world, the Huang He floods often, creating fertile soil in the North China Plain for growing crops such as wheat and millet and for raising livestock like cattle, sheep, oxen, pigs and chickens. However, the flooding can be extreme and can cause much devastation which is why the Huang He is also nicknamed "China's Sorrow". The Chang Jiang or Yangtze River is even longer than the Huang He which is why its name means "Long River." The Chang Jiang Basins that surround the river are warm, wet and good for growing rice which they began growing as early as 10,000 BCE! The Yangtze also has many tributaries which made it useful for travel and transporting goods.

R: Религия

Три основни религии или философии от Древен Китай се наричат „трите стълба“ или трите начина.

Даоизмът или даоизмът е основан от Лаози ( Лао Дзъ ) по време на династията Джоу около 500 г. пр. Н. Е. Лаози е философ, който пише своите вярвания в книга, наречена Дао Те Чинг. Думата Дао означава „Пътят“, даоизмът учи, че хората са спечелили щастие и мир, живеейки в хармония с природата. Даоизмът поддържа, че в природата има две страни - Ин и Ян и че те трябва да са в равновесие, за да има мир.

Конфуцианството се основава на учението на Конгфукси ( Конфуций ), който е роден през 551 г. пр. Н. Е. Конфуцианството беше философия, чиято цел беше да се създаде по-справедливо и мирно общество. Конфуций учи за значението на отношението към другите с уважение и справедливост. Докато Конфуций не записва своите учения, други го правят и много от цитатите са известни поговорки днес. Например: „Никога не правете на другите това, което не бихте искали да правят на вас“. Конфуцианството дълбоко е повлияло на китайското правителство и култура в древността и продължава да му влияе и днес.

Будизмът е една от трите основни религии в Китай. Той идва от Индия, основана от Сидхарта Гаутама или Буда, който е живял от 563 г. пр. Н. Е. До 483 г. пр. Н. Е. Буда беше индуски принц, който се отказа от богатството си, за да търси просветление. Будизмът се фокусира върху разбирането и премахването на страданието, кармата, раждането и прераждането. Това е четвъртата по големина религия в света.

Крайъгълен камък на тези древнокитайски философии е синовното благочестие , което означава добродетелта на уважението към родителите, старейшините и предците. Те вярвали в поклонението на предците, небето и важността на правото на живот, за да се хареса на боговете. Тези религии са философии, които влияят не само върху начина на живот на хората, но и върху социалната йерархия, правителството, науката и изкуствата.

О: Постижения

Древните китайци са разработили една от първите системи за писане в света, използвайки логографи или китайски символи, за да представят думите. Те популяризираха трите съвършенства, които бяха калиграфия (художествено писане), поезия и живопис. Изкуството и писането са били много важни в Древен Китай и са изисквали години практика и дисциплина.

В допълнение към писането и рисуването, занаятчиите в Древен Китай създават красиви произведения на изкуството от камък, керамика, порцелан и зелен нефрит, който се счита за камък на късмета. Те също са работили с бронз и по-късно желязо, за да създават съдове, статуи и оръжия. Древните китайци са построили красиви домове в рамка от дърво с керамични керемидени покриви, както и масивни храмове и дворци.

Друго едно от инженерните постижения на Древен Китай е Великата стена. Великата стена е 5500 мили дълга стена, построена на етапи през цялата история на Китай, за да я предпази от нашественици, като монголите от север. Строителството започва през 7 век пр. Н. Е. От държавата Чу и продължава до 1878 г. в династията Цин. Повечето от това, което е останало днес, е построено по време на династията Мин преди около 600 години. Инфраструктурата беше изключително важна за пътуване, търговия и контрол на реките. Пътят на коприната, мрежа от търговски пътища от Китай до Близкия изток до Европа на 4000 мили, позволява обмен на стоки, култури, религии и идеи. Земята около Huang He и Chang Jiang беше богата за земеделие и древните китайци постигнаха голям напредък в земеделието и напояването. Те изградиха хидравлични инженерни системи от канали, канали и язовири. Гранд Каналът в Китай е най-дългият канал в света с дължина 1100 мили и построен през 468 г. пр. Н. Е.!

На Древен Китай се приписват и основни изобретения, които използваме и до днес: хартия, коприна, чадъри, абакус, количка, хвърчила, порцелан и лак. Коприната се използвала за облекло, както и за порцелан, фина форма на керамика се оценявала от богатите и се търгувала с други страни в продължение на хиляди години. Древните китайци са разработили компас, направен от камък, който използва магнитното привличане на земята, за да сочи винаги на север. Монетата Ban Liang е първата стандартизирана валутна единица в Древен Китай, която е създадена при първия император на Китай, Qin Shi Huangdi. Хартиените пари са разработени по време на династията Тан през 7 век. Те също така постигнаха голям напредък в медицинската помощ, използвайки билки и акупунктура. Древен Китай постигна напредък във военната тактика и оръжията, създавайки копия, ками, мечове от бронз и по-късно желязо, колесници и първото използване на барут в фойерверки и оръдия.

П: Политика

Владетелите предавали властта си на член на семейството, обикновено на най-големия син. След това тези семейства ще управляват много години, създавайки период от време, наречен династия . Всеки път, когато ново семейство поемаше властта, започваше нова династия. Кралят или императорът имаше абсолютна власт. Думата му се смяташе за свещена, защото китайците вярваха, че императорите получават правото да управляват от „Небесния мандат“. Това означаваше, че те вярваха, че боговете са дали благословията си императорът да управлява. Ако боговете решат, че владетелят или членовете на династията се държат неправилно, те ще ги накажат и владетелят ще загуби мандата на небето.

Джоу създава тази идея и я използва, за да оправдае свалянето на династията Шан. Първият император, който обединява цял Китай под свое управление, е император Цин Ши Хуанди през 221 г. пр.н.е. Оттогава е имало над 500 императори на Китай. Драконът, символ на късмет, се свързва с императора и неговото семейство. Императорите можеха да имат много жени, но само една се наричаше императрица. Под императора бяха държавни служители и държавни служители, чиято работа беше да управляват градовете, да събират данъци и да прилагат законите. Тези длъжности са били заемани от мъже, които е трябвало да издържат изпити, за да станат държавни служители, но те също са били богати земевладелци, които са били част от благородството.


Основни династии

Ся (2205-1575 г. пр. н. е.) – Смята се, че е повече легендарен, отколкото действителен, Ся все още се счита за първата династия в древен Китай.


Шанг (1570-1045 г. пр. н. е.) - Шанг управлява района около Хуан Хе.


Джоу (1045-256 г. пр. н. е.) – Джоу свалиха Шанг и създадоха теорията за Небесния мандат, за да оправдаят своето управление. Джоу е най-дълго управляващата династия.


Цин (221 г. пр. н. е. – 206 г. пр. н. е.) – император Цин Ши Хуанди е първият, който се провъзгласява за император и завладява цял Китай под свое управление. Той също започна Великата стена; стандартизирана валута, теглилки, мерки и писменост; и подобрена инфраструктура чрез изграждане на пътища и канали.


Хан (206 г. пр. н. е. – 220 г. пр. н. е.) – Династията Хан управлява повече от 400 години, насърчава конфуцианството и създава силно, организирано правителство. Поезията и литературата процъфтяват при тази династия.


Шест династии (222-581 г.н.е.) - В продължение на повече от 300 години Китай не е бил обединен под един император, а разделен.


Sui (589-618 CE) - След периода на Шестте династии, Sui отново обединява Китай под едно управление. По време на тяхното управление Великата стена е разширена. По това време е построен и Гранд Канал, най-дългият канал в света.


Тан (618-907 г. сл. н. е.) – династията Тан е известна като период на мир и просперитет, наречена „Златната ера на древен Китай“. По време на тази династия изкуствата, литературата и напредъкът в технологиите процъфтяват.


Пет династии (907-960 г.) - След бунт на селяните, династията Тан е свалена и последва период на разделение.


Song (960-1279 CE) - Династията Song отново обединява цял Китай под едно управление. По това време имаше много напредък в науката и технологиите, водещи до изобретенията на барута и компаса.


Юан (1279-1368 г.) - Династията Сун е победена от монголите след дълга и смъртоносна война. Монголският лидер се казва Кублай Хан и той установява династията Юан.


Минг (1368-1644 г.) - Династията Мин се счита за последната от великите китайски династии. След като свалиха монголите, те завършиха Великата стена на север, за да гарантират, че монголите няма да нахлуят отново. Забраненият град, масивен дворец и комплекс, построен за императора, също е построен.


Д: Икономика

Икономиката на древен Китай е била предимно аграрна, което означава, че повечето хора са се занимавали със земеделие. Земята, заобикаляща реките Хуанг Хе и Чанг Дзян, беше плодородна за отглеждане на култури като пшеница, просо, ориз, плодове и зеленчуци и за отглеждане на добитък. Занаятчиите и занаятчиите работеха с керамика, порцелан, метали като бронз и по-късно желязо, за да изработят съдове, скулптури и оръжия. Те също произвеждали доходоносни стоки като хартия и коприна, които след това се продавали от търговци и търговци. Китай създава стандартизирана форма на валута, наречена монета Ban Liang при първия император Ши Хуангди през 210 г. пр. Н. Е. Първите известни хартиени пари са изобретени по време на династията Сун, която управлява от 960-1279 г. пр. Н. Е.

S: Социална структура

Древен Китай е имал строга социална йерархия. Това беше много патриархално общество, което означава, че мъжете имат по-голямата част от властта, а жените са в подчинена роля. Жените често са се женили в уговорени бракове, създадени от сватовници. Те преминаха от живот в бащиния си дом до съпруга си и нямаха право да притежават собственост. Мъжките деца бяха ценени като по-ценни от женските деца и беше трагична практика, че понякога бебетата на жените се оставяха да умират, ако семействата им не ги искаха. Древните китайци също са практикували вярата в синовна благочестие, което означава, че са имали голямо уважение към старейшините заради техния опит и мъдрост.

Йерархията на Древен Китай поставя императора и семейството му на върха, последван от благородството. Благородниците са били членове на армията, държавни служители, учени и богати земевладелци. Знанията и академичните занимания бяха изключително уважавани. Благородниците живееха в лукс и се наслаждаваха на забавления като лов. По-ниско от социалната йерархия бяха селяните, които бяха фермери, занаятчии и занаятчии, търговци и търговци. Занаятчиите бяха бронзови работници, каменоделци или занаятчии, изработващи функционални и красиви предмети от нефрит, керамика или порцелан. Фермерите съставлявали най-голямата социална класа, но в много случаи те не притежавали земята, която обработвали. Земята била собственост на благородници и фермерите трябвало да им дават по-голямата част от реколтите си, като запазвали само достатъчно, за да могат да живеят. Търговците и търговците също са били жизненоважни за обществото, но се възприемали като по-ниска класа. В самото дъно на социалната йерархия имаше поробени хора, които обикновено бяха военнопленници. Те бяха работници, строители или слуги и нямаха никакви права извън това, което им дадоха поробителите.За повече информация относно Древен Китай и други теми за социални изследвания в средното училище, вижте Savvas и TCi.


Как да Преподаваме Древен Китай на Ученици от Начален Етап

1

Използвайте Метода ГРОЗДЕ

За да научите по-лесно учениците за древна цивилизация, използвайте метода GRAPES. Проучете географията, религията, постиженията, политиката, икономиката и социалната структура на хората, за да получите пълната картина на живота там.

2

Ангажирайте Учениците в Практическото Учене

Учениците учат най-добре, когато са напълно ангажирани, така че разделете информацията на малки части и оставете учениците да създават модели, които да им помогнат в ученето. Използвайте карти с паяци, разкадровки, плакати и т.н., за да помогнете на учениците да научат важните понятия около Древен Китай.

3

Покажете Значението на Древен Китай за Днес

Когато се опитвате да ангажирате учениците в урок по история, направете информацията по-подходяща за тях, като покажете връзките и значението на Древен Китай за нашия свят днес. Много изобретения, които използваме, са създадени в древен Китай и са имали голямо влияние върху света.

Често задавани въпроси за древен Китай

Защо е важно да научим за Древен Китай?

Древен Китай е известен като люлката на цивилизацията, с много важни иновации и изобретения, които започват там. С над 3500 години писмена история, политиката и религията на Древен Китай се превърнаха в крайъгълен камък на цивилизациите по целия свят.

Каква е била географията на Древен Китай за развитието на цивилизацията там?

Високите планини затруднявали земеделието и хората били по-склонни да се заселват близо до реки и равнини, за да имат вода и да отглеждат култури. Суровите хималайски планини във външния Китай принудиха повечето заселници да се насочат към вътрешната част на страната.

Как е функционирала йерархията на древен Китай?

В това патриархално общество мъжете са били по-важни от жените. Императорът и семейството му бяха на върха на социалната йерархия, следвани от благородниците, които живееха в лукс и преследваха знанието. Занаятчиите и занаятчиите са били важни за обществото, а фермерите са най-голямата класа хора. Макар и важни, търговците се смятаха за по-ниска класа.

Намерете още планове за уроци и дейности като тези в нашата Категория за социални изследвания!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/древен-китай
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ