Търсене
  • Търсене
  • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/социално-емоционално-обучение/i-am-map
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


Всеки от нас е уникален в много отношения и е важно децата да възприемат своята индивидуалност и да се гордеят с нея. Празнуването на собствената си уникалност също им позволява да разпознават уникалността на другите и да разберат по-добре как всеки от нас е различен и специален по свой собствен начин. За тази дейност учениците ще създадат 3-клетъчна карта на паяк, която отразява собствения им характер и това, което ги прави уникални . В зависимост от способностите на ученика или предпочитанията на учителите, учениците могат да включат описание или просто да използват изявление I Am и илюстрация.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Краен срок:

Цел: Създайте карта на паяк, която илюстрира вашите уникални качества.

Инструкции за ученици

  1. Щракнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Напишете името си в заглавното поле.
  3. Напишете изявление „Аз съм“ във всяко заглавие.
  4. Във всяка клетка създайте илюстрация, която представлява заглавката, като използвате подходящи символи, сцени и елементи.
  5. Спестявайте често!

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Рубрика
Опитен
5 Points
Нововъзникващи
3 Points
Начало
1 Points
Обяснение
Описанията са ясни и поне две изречения.
Описанията могат да бъдат разбрани, но са малко неясни.
Описанията са неясни и не са поне две изречения.
Илюстрации
Илюстрациите представят описанията, използвайки подходящи сцени, герои и елементи.
Илюстрациите са свързани с описанията, но са трудни за разбиране.
Илюстрациите не се отнасят ясно към описанията.
Доказателство за Усилие
Работата е добре написана и внимателно обмислена.
Работата показва някои доказателства за усилия.
Работата показва малко доказателства за каквито и да е усилия.
Конвенции
Правописът, граматиката и пунктуацията са предимно правилни.
Правописът, граматиката и пунктуацията са донякъде правилни.
Правописът, граматиката и пунктуацията са предимно неправилни.


Често задавани въпроси относно социалното емоционално обучение - Аз съм

1

Въведение и Разпознаване на Емоции

Започнете урока, като обясните важността на разбирането и изразяването на емоциите. Използвайте подходящи за възрастта материали, като снимки на лица, показващи различни емоции или детски книжки за чувствата, за да представите различни емоции (напр. щастливи, тъжни, ядосани, изненадани, уплашени). Ангажирайте учениците в дискусия за това как емоциите могат да бъдат изразени чрез изражението на лицето, езика на тялото и думите. Помолете учениците да идентифицират и обозначат емоциите в снимки или да опишат кога сами са почувствали тези емоции.

2

Дейност на Банката на Думите на Емоциите

Предоставете на всеки ученик списък с основни емоционални думи (напр. щастлив, тъжен, ядосан, изненадан, уплашен). Можете да създадете карти с думи или да използвате работен лист. Накарайте учениците да работят индивидуално или по двойки, за да свържат всяка емоционална дума със съответната картина на изражение на лицето. Насърчете учениците да използват думите в изреченията, за да опишат моментите, в които са изпитвали тези емоции. Например „Почувствах се щастлив, когато взех ново кученце“. Като клас прегледайте думите и обсъдете ситуации, които могат да доведат до тези емоции.

3

Игра Шаради на Емоциите

Играйте игра на шаради с емоционална тематика. Напишете няколко емоционални думи на малки листове хартия, сгънете ги и ги поставете в контейнер. Накарайте учениците да се редуват да избират дума и да изиграят съответната емоция, без да използват думи. Останалите от класа отгатват емоцията. След всеки кръг обсъдете важността на разпознаването на емоциите у другите и как невербалните знаци могат да помогнат.

4

Емоционална арт Дейност

Осигурете артикули като цветни моливи, маркери, хартия и помолете учениците да изберат емоция от банката с думи. Инструктирайте учениците да създадат произведение на изкуството, което представя избраната емоция. Те могат да рисуват сцени, герои или абстрактно изкуство, за да предадат емоцията. След като приключат, помолете учениците да споделят произведенията си с класа и да обяснят как са изобразили емоцията. Насърчете съучениците си да обсъдят как изкуството ги е накарало да се почувстват и как могат да идентифицират изобразената емоция.

Често задавани въпроси относно социалното емоционално обучение - Аз съм

Защо развитието на положителна самооценка е важно за емоционалното благополучие на индивида?

Развиването на положителна представа за себе си е от съществено значение за емоционалното благополучие, защото пряко влияе върху самочувствието на индивида и цялостното психично здраве. Когато хората имат здравословна представа за себе си, те са склонни да изпитват по-малко тревожност и депресия. Те са по-устойчиви в лицето на трудностите и са по-добре подготвени да изграждат положителни взаимоотношения. Положителната представа за себе си осигурява стабилна основа за емоционално благополучие, насърчава самоприемането и по-голямото чувство за собствено достойнство.

Как могат сторибордовете ефективно да илюстрират концепцията за „Аз съм“ в SEL?

Сторибордовете са мощен визуален инструмент за предаване на сложната концепция за „Аз съм“ в SEL. Те могат да покажат пътуването на индивида до себеличността, като визуално представят неговите ценности, емоции и самосъзнание. Чрез поредица от изображения и сценарии, сторибордовете правят абстрактната концепция осезаема. Те ангажират учениците, като предлагат персонализирана, свързана гледна точка върху изследването на собствената самоидентичност.

Кои са някои ключови компоненти, които да включите в работните листове „Аз съм“?

Работните листове „Аз съм“ трябва да включват въпроси, провокиращи мисълта, които подтикват учениците към задълбочена саморефлексия. Тези въпроси трябва да насърчават изследването на личните ценности, вярвания, емоции, силни и слаби страни. Освен това работните листове могат да насочват учениците при поставянето на лични цели, свързани със самосъзнанието и самоидентификацията. За да се постигне максимална ефективност, важно е да се включват отворени въпроси, позволяващи на учениците свободата да изразят своята индивидуалност и лични преживявания.

Как могат разкадровките и работните листове да бъдат пригодени така, че да отговарят на различни среди и преживявания, когато преподавате „Аз съм“?

За да направят разкадровките и работните листове приобщаващи, преподавателите трябва да включат набор от сценарии, примери и въпроси, които признават и зачитат различни културни, социални и лични среди. Съдържанието трябва да отразява богатството на човешкия опит и ценности. Това гарантира, че всички ученици, независимо от техния произход, могат да се свържат с материалите и да намерят себе си в тях, насърчавайки чувство за принадлежност и културна чувствителност.
Тази Дейност е Част от Много Ръководства за Учители

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/социално-емоционално-обучение/i-am-map
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ