https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/esl-дейности/условно-време
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


.Учениците могат да практикуват условното време и частите от къща, като създадат разказ за своя дом на мечтите. Учителите могат да започнат с дискусия, в която учениците обмислят отговорите на подканата: „Ако спечеля от лотарията, моят мечтан дом ще бъде...“ След това учениците могат да създадат разказ, който описва и илюстрира различните части от тяхната „мечта“ дом", включително отвън, тяхната спалня, всекидневна, кухня, баня, заден двор и др. Учениците могат да използват речеви балончета в илюстрациите и описанията под илюстрацията, за да практикуват писане, използвайки условно време и използване на различен речник, свързан с дома. Учителите могат да накарат учениците да представят своите сторибордове, когато приключат, за да включат практика в говоренето, както и в писането!


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Краен срок:

Цел: Създайте сценарий, описващ вашата „къща на мечтите“, използвайки граматически правилни условни изявления (напр. Моята мечтана спалня би имала...)

Инструкции за студенти:

  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“
  2. Използвайки предоставения шаблон, опишете всяка част от вашия мечтан дом.
  3. Не забравяйте да използвате условно време.
  4. Създавайте снимки, като използвате сцени, герои и предмети, за да илюстрирате различните части от вашия мечтан дом.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Условно Време
Учениците ще направят разказ, отговарящ на подканата „Ако спечелех от лотарията, щях...“ с илюстрации и описания, които използват правилното използване на условното време.
Опитен
5 Points
Нововъзникващи
3 Points
Начало
1 Points
Използване на писане и граматика
Всички описания са подробни и пълни. Те са написани с правилното условно наклонение.
Повечето от описанията са подробни и пълни. Написани са с правилното условно наклонение само с няколко граматически грешки.
Само някои от описанията са пълни. Там не използвайте условно наклонение.
Илюстрации
Всички илюстрации ясно изобразяват писмените описания, използвайки подходящи герои, сцени и елементи.
Повечето от илюстрациите изобразяват писмените описания, като използват подходящи герои, сцени и елементи. Някои са неясни или недовършени.
Само няколко от илюстрациите изобразяват писмените описания, използвайки подходящи герои, сцени и елементи. Повечето са неясни или недовършени.
Усилие
Цялата работа е завършена, задълбочена и спретната. Видно е, че ученикът е положил много усилия.
По-голямата част от работата е пълна, задълбочена и спретната. Очевидно е, че ученикът е положил малко усилия.
Само част от работата е пълна, задълбочена и спретната. Очевидно ученикът не е положил достатъчно усилия.


Как да въведем условното време с „Моят мечтан дом“ в класната стая на началното училище

1

Представяне на Концепцията за Условно Време

Започнете урока с обяснение на условното наклонение. Използвайте прости, сравними примери, за да илюстрирате как работи, като например „Ако имах магическа пръчица, щях...“ Преход към темата „Моят дом-мечта“, като обясните как условното време може да се използва, за да се говори за неща, които са възможни или въображаеми, като мечтан дом.

2

Мозъчна Атака за „Моят Мечтан Дом“

Ангажирайте учениците в дейност за мозъчна атака. Помолете ги да помислят как би изглеждал техният мечтан дом. Подканете ги с въпроси като: „Ако имахте мечтан дом, какво щеше да има в него?“ Насърчете ги да мислят за различни стаи, цветове и специални характеристики. Тази стъпка помага на учениците да започнат да формулират своите идеи в условно наклонение.

3

Създаване на Описания на „Моят Дом-мечта“.

Накарайте учениците да започнат да създават изречения, използвайки условно време, за да опишат своя мечтан дом. Осигурете начални изречения, за да помогнете на по-малките ученици, като „Ако имах дом-мечта, той щеше да има...“ или „Моят дом-мечта щеше да включва...“ Това упражнение им помага да практикуват използването на условно време в забавен и въображаем контекст.

4

Илюстрация на „Моят Мечтан дом

Превърнете описанията в творчески арт проект. Дайте на учениците материали за рисуване и ги помолете да илюстрират своя мечтан дом въз основа на описанията, които са създали. Докато рисуват, насърчете ги да обясняват рисунките си, използвайки условното време, като затвърдите разбирането и използването на това време по практичен и увлекателен начин.

Често задавани въпроси за условно наклонение: Моят дом-мечта

Защо да Използвате Условно Време за Описание на Мечтан Дом?

Използването на условно време за описание на мечтан дом е особено ефективно, защото включва обсъждане на хипотетични или въображаеми сценарии. Условното време, особено второто условно (използване на „бих“ плюс основната форма на глагола), е идеално за изразяване на желания, мечти или ситуации, които в момента са нереални, но са възможни в бъдеще. Например, казването „Ако имах дом-мечта, той щеше да има голяма градина“ позволява на обучаемите да изследват въображаеми идеи, докато практикуват ключова граматична структура.

Може ли Условното Време да се Използва за Описание на Реалистични Планове?

Що се отнася до използването на условното време за реалистични планове, по-често се използва първото условно, което се използва за реални или възможни ситуации. Това време обикновено следва структурата на "if" плюс сегашно просто и след това "will" плюс основния глагол. Например „Ако спестя достатъчно пари, ще си купя къща“ предполага реален план или намерение. Следователно първото условие е подходящо за ситуации, които е вероятно да се случат и зависят от изпълнението на конкретно условие.

Какви са Различните Видове Условни Времена?

Обикновено има четири вида условни изречения на английски език, всяко от които служи за различна цел. Нулевото условно (използване на сегашно просто и в двете клаузи) описва общи истини или закони на природата, като "Ако водата достигне 100 градуса по Целзий, тя завира." Първото условие, както беше споменато, се използва за реални или възможни ситуации. Второто условно (използване на минало просто с "бих" плюс основната форма на глагола) е за хипотетични ситуации в настоящето или бъдещето. И накрая, третото условно условие (използване на „имаше“ с „щеше да има“ плюс минало причастие) говори за хипотетични ситуации в миналото, ситуации, които не са се случили, като „Ако знаех за разпродажбата, щях да пазарувам. " Всеки тип служи за уникална цел и се използва въз основа на вероятността и времевата рамка на обсъжданата ситуация.
Тази Дейност е Част от Много Ръководства за Учители

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/esl-дейности/условно-време
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ