https://www.storyboardthat.com/cs/create/šablony-t-chart

Zobrazit šablony scénáře rozložení T-Chart. Začněte pomocí jedné z našich šablon: přizpůsobte barvu, text, rozvržení, počet buněk a další!


Jak používat šablonu scénáře

1. Kopírovat šablonu.

Najděte šablonu, kterou chcete použít, a klikněte na Kopírovat Šablonu . Pokud nejste přihlášeni, budete vyzváni k vytvoření účtu. Přihlaste se ke svému učitelskému účtu nebo se zaregistrujte pro bezplatnou zkušební verzi pro učitele.


2. Uložit scénář.

Po přihlášení se dostanete na Storyboard Creator. Pojmenujte svůj scénář.

Pokud jste dříve vytvořili úkol, můžete úkol vybrat z rozevíracího seznamu.


3. Přizpůsobte scénář.

Proveďte změny scénáře tak, aby vyhovovaly vašemu účelu. Změny mohou zahrnovat:

  • Přidání nebo odebrání buněk
  • Přizpůsobení textu, včetně přidání textových polí
  • Změna rozvržení buňky (název nebo pole popisu)
  • Přidávání postav, scén, symbolů nebo jiných uměleckých děl

4. Použijte!

  • Pokud je storyboard kompletní dílo, můžete jej vytisknout, stáhnout nebo sdílet.
  • Pokud chcete, aby vaši studenti používali tento scénář jako výchozí bod, přidejte tento scénář jako šablonu k úkolu.Máte nápad na novou šablonu? Chcete přispět jedním z vašich? E-mail feedback@storyboardthat.com!


Často kladené otázky o šablonách T-grafů

Jsou šablony T-grafů vhodné pro všechny úrovně a předměty?

Šablony T-grafů jsou adaptabilní a vhodné pro všechny úrovně, liší se však složitostí. Dobře fungují při výuce základních pojmů na základní škole, stávají se všestrannými nástroji pro kritickou analýzu na střední škole a nadále jsou cenné pro pokročilé předměty na střední škole i mimo ni. Jejich aplikace by měla být v souladu se specifickými cíli na úrovni ročníku a úrovněmi složitosti.

Jaké jsou běžné aplikace šablon T-grafů ve vzdělávání?

Šablony T-grafů se běžně používají ve vzdělávání pro porovnávání a kontrastování, budování slovní zásoby, matematické koncepty, vědecké experimenty, literární analýzu, historické události, studium jazyků, sociální studia, analýzu dat a rozhodování. Podporují kritické myšlení a organizaci napříč předměty.

Jaký je rozdíl mezi T-grafem a Vennovým diagramem?

T-graf je základní nástroj se dvěma sloupci používanými pro přímé srovnání mezi dvěma kategoriemi nebo sadami informací. Je to jasné a přímočaré, zdůrazňuje rozdíly a podobnosti. Na druhé straně Vennův diagram využívá překrývající se kruhy k reprezentaci vztahů mezi více kategoriemi nebo sadami dat. Nejen, že zdůrazňuje společné rysy, ale také ukazuje, jak jsou prvky jedinečné pro každou kategorii. Vennovy diagramy se často používají pro složitější srovnání zahrnující tři nebo více položek nebo konceptů.

Zobrazit všechny šablony příběhu!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/šablony-t-chart
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA