Konfliktide Tüübid

Konfliktide Tüübid
Leiate selle storyboard järgmistes esemed ja vahendid:
Konfliktide Lahendamise Tunniplaanid

Konfliktide Juhtimine ja Lahendamine

Patrick Healey Tunniplaanid

Konflikt on osa inimestevahelistest suhetest ja on kahjuks vältimatu. Võime mõelda sõnalisele võitlusele kellegagi, kellest hoolime, konfliktina. Kuigi see on tõsi, nähakse konflikte lisaks keskkonna ja iseendaga suhtlemisele ka muudes eluvaldkondades. Tavaliselt kogetakse seda igapäevaselt, ehkki minimaalselt, nii et see võib jääda märkamatuks, kuni on midagi suuremat. Tänapäeva ühiskonnas edukaks inimeseks saamiseks peavad õpilased suutma konfliktidele tõhusalt reageerida.


Konfliktide Juhtimine ja Lahendamine

Süžeeskeem Kirjeldus

Konfliktiliigid | Konfliktide Lahendamise Mõistmine

Süžeeskeem Tekst

 • INIMENE VS ÜHISKOND
 • Enamus presidentidel on kogemustega advokaadina või sõjaväelasena. Tal pole kummalgigi!
 • INIMENE VS ISE
 • Ma ei arva, et mul on kindel, et minna laval ...
 • INIMENE VS TEHNOLOOGIA
 • Minu mikrofon ei tööta ja ma ei saa oma kõnet minu telefoni üles tõmmata ...
 • Kui üksikisik või rühm ründab kultuurilisi norme või uskumusi.
 • Ei saa oma häält.
 • Boo!
 • Kui üksikisik seisab silmitsi sisemise võitlusega.
 • Kui üksikisik või grupp seisab silmitsi takistusega eesmärgi saavutamiseks tehnoloogiaga.
 • INIMENE VS INIMENE
 • Ma olen paremkandidaat sestMa võitlevad selle eestinimesed ja ta ei tee seda!
 • KONFLIKTILIIGID
 • KONFLIKTHUVI
 • INIMENE VS LOODUS
 • Ma lähen arutelule hiljaks!
 • Kui üksikisik või grupp seisab teise isiku või rühmituse vastuseis.
 • Kui ühe isiku või rühma soovitud tulemused häirivad üldist soovitud tulemust.
 • Ta ütles, et ta tahab oma sõpru ja perekonda palgata, kui ta võidab. Seda nimetatakse põlvkonnaks.
 • Kui üksikisik või grupp seisab looduse vastu.
Loodud on üle 20 miljoni süžee
Storyboard That Family