KWL Karta i Hrana za Prehranu
Ažurirano: 1/3/2020
KWL Karta i Hrana za Prehranu
Ova ploča scenarija možete pronaći u sljedećim člancima i resursima:
Food Groups Lesson Plans

Esencijalnih Hranjivih Tvari i 5 Skupina Hrane

Lekcije Planova Olivera Smitha

Zdrava prehrana je bitna za dug i sretan život, ali što dijetu čini zdravom? Preporučuje se raznolika prehrana sastavljena od hrane iz svake skupine namirnica jer nam sve različite vrste hrane daju bitne hranjive tvari. Studente treba upoznati s prehranom i zdravom prehranom kako bi mogli donositi razumne i informirane odluke o svojoj prehrani. Aktivnosti u ovoj lekciji pomoći će učenicima da prepoznaju važnost raznolike prehrane i zašto ne mogu imati samo tortu za svaki obrok!


Grupe Hrane

Opis Storyboarda

Upotrijebite ovaj KWL list u svojoj prehrambenoj i prehrambenoj jedinici da pomognete učenicima da prate ono što znaju i što su naučili što bi moglo biti neočekivano!

Storyboard Tekst

  • Ime Datum
  • Hrana i prehrana KWL
  • Što znam ...
  • Što ČUDIM ...
  • Što sam naučio ...
  • Smjerovi: Vjerojatno imate već neke pretpostavke i znanje o prehrani i prehrambenim znanostima. Koristite ovu KWL tablicu na cijeloj jedinici da biste pratili koliko ste naučili i kako se vaše razumijevanje promijenilo.