https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/bud-not-buddy-door-christopher-paul-curtis/literair-conflict
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


Literaire conflicten zijn een ander belangrijk element dat vaak wordt onderwezen tijdens ELA-eenheden. Voortbouwen op voorkennis om het beheersingsniveau bij onze studenten te bereiken is belangrijk. Een uitstekende manier om je te concentreren op de verschillende soorten literaire conflicten is door een storyboard te maken. Terwijl studenten Bud, Not Buddy lezen , laat u ze een voorbeeld kiezen van elk literair conflict en dit uitbeelden met behulp van de storyboard-maker!

Voorbeelden van literaire conflicten in Bud, niet Buddy

MAN versus SAMENLEVING

Eén conflict is tussen Bud en het weeshuis: Bud werd in een ongeschikt pleeggezin geplaatst.


MAN versus MAN

Een ander conflict is tussen Bud en de Amoses: Todd viel Bud fysiek aan terwijl hij sliep, en meneer en mevrouw Amos sloten Bud 's nachts op in de schuur.


MAN versus MAN

Het laatste conflict is tussen Bud en Mr. Calloway. Bud confronteert Mr. Calloway en identificeert hem als zijn vader, maar Mr. Calloway wil niets met Bud te maken hebben en erkent hem nauwelijks.Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)student Instructions

Maak een storyboard dat ten minste drie vormen van literaire conflict in Bud, Not Buddy toont.


  1. Identificeer conflicten in Bud, Not Buddy.
  2. Categoriseren elk conflict als Character vs. Karakter, Character vs. Zelf, Character vs. Society, Character vs. Nature of Character vs. Technology.
  3. Illustreren conflicten in de cellen, met behulp van personages uit het verhaal.
  4. Een korte beschrijving van het conflict onder de cel.
  5. Opslaan en de opdracht in te dienen.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Soorten Literary Conflict Rubriek
Maak een storyboard dat ten minste drie vormen van literaire conflict uit het verhaal laat zien. Ondersteun je keuzes met bewijs uit de tekst.
Bedreven Opkomende Begin Probeer het nog Eens
Conflict Identificatie
Student identificeert juist grote conflicten en maakt gebruik van sterke, duidelijke tekstuele bewijs om de keuze te ondersteunen.
Student identificeert juist groot conflict en gebruikt weinig of onduidelijke informatie om hun keuze te steunen.
Student identificeert onjuist groot conflict, en maakt gebruik van een aantal details uit de tekst van hun keuze te steunen.
Student doet geen poging om grote conflicten te identificeren of identificeert onjuist groot conflict met geen uitleg.
Inzicht Outcome
Student toont duidelijk de uitkomst van het conflict en de gevolgen ervan voor de hoofdpersoon met bewijs uit de tekst.
Student geeft de uitkomst van het conflict en het effect ervan op de hoofdpersoon, maar enig bewijs is onduidelijk.
Student geeft de uitkomst van het conflict, maar heeft geen effect op de protagonist te onderzoeken en maakt gebruik van een vage tekstuele bewijs.
Student niet duidelijk de uitkomst van het conflict te laten zien of gebruik tekstuele bewijs.
Karakter
Storyboard omvat alle vereiste tekens en duidelijk namen hen. Gaat boven en buiten door het toevoegen van extra informatie.
Storyboard omvat alle vereiste tekens en duidelijk namen hen.
Storyboard omvat protagonist en antagonist maar laat uit andere vereiste karakters.
Storyboard omvat niet de namen van de gewenste letters.
Storyboard
Student toont duidelijk aan het werk om de instelling van de plaats van het boek over te brengen
Student probeert setting en scène van het boek over te brengen, maar mist een aantal duidelijkheid.
Student niet duidelijk overbrengen van de setting en scène.
Student maakt weinig of geen poging om de instelling of een scène te brengen.
Spelling en Grammatica
Student maakt gebruik van voorbeeldige spelling en grammatica. Er zijn geen fouten.
Student maakt een kleine fout in spelling en grammatica.
Student maakt een aantal kleine fouten in spelling en grammatica.
Student maakt veel fouten in de spelling en grammatica; kleine poging tot spellingcontrole.


Hoe Literair Conflict te Introduceren bij Leerlingen in het Speciaal Onderwijs

1

Zorg Voor Eenvoudige Introducties

Leraren moeten de eenvoudigste manier vinden om de definitie van het concept te geven. Ze moeten eenvoudige taal gebruiken en betrekking hebben op scenario's uit het echte leven waarin leerlingen geïnteresseerd zijn.

2

Geef Visuele Hulpmiddelen

Leraren kunnen visuele hulpmiddelen zoals afbeeldingen, grafieken of grafische organizers gebruiken om de verschillende soorten conflicten te illustreren (zoals persoon versus persoon, persoon versus zelf en persoon versus samenleving). Voor leerlingen in het speciaal onderwijs kan beeldmateriaal helpen om abstracte ideeën duidelijker en toegankelijker te maken.

3

Moedig Discussie aan

Leraren kunnen leerlingen een veilige en comfortabele omgeving bieden waar ze niet bang of beschaamd zijn om vragen te stellen en gemakkelijk discussies kunnen voeren met hun klasgenoten.

4

Activiteiten Organiseren

Organiseer multi-zintuiglijke activiteiten rond het concept waar elke leerling zich kan concentreren op wat hij het beste kan en niemand zich buitengesloten voelt. Op deze manier kunnen ze het concept beter begrijpen. Activiteiten zoals rollenspellen, tekenen en schrijven werken het beste.

Veelgestelde Vragen Over Bud, Not Buddy Literair Conflict

Hoe wordt Buds reis in het verhaal beïnvloed door het conflict tussen personage en zelf?

De interne strijd tussen zichzelf en anderen heeft een grote invloed op het pad van Bud. Bud worstelt met het vinden van zijn eigen identiteit sinds hij in het verleden in de steek werd gelaten. Door deze spanning wordt hij gemotiveerd om naar oplossingen te zoeken en zijn vader te ontdekken.

Hoe worden de gebeurtenissen van "Bud, Not Buddy" beïnvloed door de strijd tussen het individu en de samenleving?

Terwijl Bud tijdens de Grote Depressie door een raciaal gescheiden wereld navigeert, ontwikkelt de spanning tussen personage en samenleving zich door het hele verhaal heen. Hij heeft te maken met vooroordelen en discriminatie, wat zijn interactie met en perspectief op andere mensen en de beslissingen die hij neemt beïnvloedt.

Welke rol spelen de spanningen in "Bud, Not Buddy" in de thema's en boodschappen van het verhaal?

De spanningen van het verhaal ondersteunen de thema's veerkracht, familie en identiteit. Buds zoektocht om zijn vader te lokaliseren terwijl hij door de moeilijkheden van de Grote Depressie navigeert, toont zijn vasthoudendheid en vastberadenheid aan. De geschillen gaven ook inzicht in het belang van ergens bij horen en het effect dat vooroordelen in de samenleving hebben op mensen.

Wat voor soort karakterontwikkeling vindt er plaats in "Bud, Not Buddy" als problemen worden opgelost?

Om Bud als persoon te laten groeien, moeten geschillen worden opgelost. Elke strijd die hij tegenkomt bevordert zijn ontwikkeling en verbreedt zijn kijk op de wereld. Hij ontwikkelt veerkracht en vormt zijn identiteit als resultaat van het overwinnen van deze moeilijkheden.
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/bud-not-buddy-door-christopher-paul-curtis/literair-conflict
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office