https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/ik-heb-een-droom-van-martin-luther-king-jr
Ik heb een Droomlesplannen

De 'I Have a Dream'-toespraak van dominee Martin Luther King Jr. is een krachtige boodschap aan de Afro-Amerikaanse gemeenschap om sterk te zijn en vol te houden in een tijd van grote ongelijkheid in de Verenigde Staten. Martin Luther King Jr. was een van de meest iconische figuren van de Civil Rights Movement. Voor deze toespraak sprak hij 200.000 Amerikanen toe in Washington DC en verlangde hij naar een Amerika waar zijn kinderen "niet zullen worden beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter."


Studentenactiviteiten voor Ik heb een DroomEen korte samenvatting van de "I Have Dream"-toespraak

King's "I Have a Dream"-toespraak begint met te verwijzen naar de Emancipatieproclamatie als een "groot bakenlicht van hoop" voor slaven die onrecht ervoeren; ondanks deze hoop wees King erop dat er meer werk nodig was opdat Afro-Amerikanen echt vrij zouden zijn in hun leven. eigen land.

King gebruikt de metafoor van een ongedekte cheque om te beschrijven hoe Amerika Afro-Amerikanen heeft mishandeld, ondanks de woorden in de Amerikaanse grondwet en de onafhankelijkheidsverklaring die alle mensen het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk verlenen.

King vertelt het publiek dat het nu tijd is om te vechten voor democratie en broederschap. Er kan geen sprake zijn van opgeven, want het is nog maar het begin van de strijd. Hij herinnert zijn luisteraars eraan dat de strijd met waardigheid en geweldloosheid moet worden volbracht; mensen moeten niet hun toevlucht nemen tot gewelddadige acties, maar gedisciplineerd blijven en doorgaan met het uiteindelijke doel voor ogen.

King dringt er bij mensen op aan om te blijven geloven en niet "zich te wentelen in de vallei van wanhoop". Hij stelt dat hoewel we grote problemen ervaren, hij een droom heeft dat deze natie zal opstaan en echt gelijk zal worden. Op een dag zal er overal in de Verenigde Staten geen onrecht of onderdrukking meer zijn.


Essentiële vragen voor "I Have a Dream"

  1. Hoe beïnvloedde Martin Luther King Jr. de toekomst van de Verenigde Staten van Amerika?
  2. Waarom zijn niet-gewelddadige protesten krachtiger dan gewelddadige?
  3. Waarom is doorzettingsvermogen een belangrijke eigenschap voor mensen?

Hoe Studenten Kunnen Worden Aangemoedigd om na te Denken Over de Relevantie van Deze Thema's in hun Eigen Leven en Gemeenschappen.

1

Introduceer de Spraak en Thema's

Introduceer de "I Have a Dream"-speech van Martin Luther King Jr. en de thema's die erin aan de orde komen, zoals rassengelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid en eenheid. Leg uit dat deze thema's niet beperkt blijven tot de historische context, maar nog steeds actueel zijn.

2

Verken Persoonlijke Connecties

Betrek leerlingen bij een discussie over hoe de thema's van de toespraak verband houden met hun eigen leven en gemeenschap. Moedig ze aan om na te denken over gevallen van ongelijkheid, onrechtvaardigheid of uitdagingen die ze hebben gezien of ervaren.

3

Bevorder Kritisch Denken

Begeleid leerlingen bij het kritisch analyseren van de huidige toestand van hun gemeenschappen in relatie tot de thema's van de toespraak. Moedig hen aan om na te gaan of er vooruitgang is geboekt, lopende problemen te identificeren en mogelijke oplossingen of acties te onderzoeken.

4

Stimuleer Empathie en Begrip

Moedig leerlingen aan om in de schoenen van anderen te gaan staan en zich in te leven in individuen of groepen die te maken hebben met discriminatie of onrechtvaardigheid. Bespreek het belang van het begrijpen van verschillende perspectieven en ervaringen om een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving te bevorderen.

5

Faciliteer Persoonlijke Reflectie

Geef leerlingen de kans om individueel na te denken over hoe ze kunnen bijdragen aan het bevorderen van de thema's van de toespraak in hun eigen leven en gemeenschappen. Moedig ze aan om bruikbare stappen te overwegen die ze kunnen nemen om gelijkheid, rechtvaardigheid en eenheid te bevorderen.

6

Moedig Dialoog en Actie aan

Faciliteer discussies of activiteiten waarbij studenten hun reflecties en ideeën met hun medestudenten kunnen delen. Moedig hen aan om actief te luisteren, respectvol elkaars gedachten uit te dagen of uit te breiden, en samen te werken aan projecten of initiatieven die de thema's van de toespraak in hun gemeenschap behandelen.

Veelgestelde vragen over "I Have a Dream", door Martin Luther King, Jr.

Hoe kan het lesplan "I Have a Dream" in de klas worden geïntegreerd?

Het lesplan "I Have a Dream" kan in verschillende aspecten van het curriculum worden geïntegreerd. In English of Language Arts kunnen studenten de retorische apparaten en het krachtige taalgebruik in de spraak analyseren. In sociale studies of geschiedenis kan de toespraak dienen als een primair brondocument voor het bestuderen van de burgerrechtenbeweging. De lessen over ethos, pathos en logo's kunnen ook aansluiten bij lessen over overtuigingskracht in Mediastudies.

Welke vaardigheden ontwikkelen leerlingen met het lesplan "I Have a Dream"?

Het lesplan "I Have a Dream" helpt studenten kritische denkvaardigheden te ontwikkelen door analyse van de inhoud en retoriek van de toespraak. Het vergroot ook hun begrip van historische gebeurtenissen en sociale kwesties, en bevordert empathie en sociaal bewustzijn. De woordenschatactiviteiten ondersteunen de taalontwikkeling, terwijl de verkenning van ethos, pathos en logos hen kennis laat maken met sleutelconcepten in overtuigend schrijven en spreken.

Is het lesplan "I Have a Dream" geschikt voor alle leerjaren?

Hoewel het lesplan "I Have a Dream" kan worden aangepast voor verschillende leerjaren, is het het meest geschikt voor middelbare en middelbare scholieren die zich kunnen bezighouden met een diepere analyse van de thema's en retoriek van de toespraak. Jongere studenten kunnen echter ook profiteren van discussies over de centrale boodschap van gelijkheid en vrijheid van de toespraak.

Afbeelding Attributies
Vind meer storyboard-activiteiten zoals deze in onze K-5 en 6-12 ELA-categorieën!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/ik-heb-een-droom-van-martin-luther-king-jr
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office