https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/ik-heb-een-droom-van-martin-luther-king-jr/woordenschat
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


In deze activiteit, zullen de studenten bepalen woordenschat woorden uit de tekst, die een sterkere inzicht in de toespraak zal bieden. Begeleidend deze woorden zijn beelden die de definitie van deze woorden en tonen het leven portretteren in deze periode.


Voorbeeld Woordenschat Woorden van "I Have a Dream"

 • segregatie
 • troosteloos
 • kalmte
 • broederschap
 • wegkwijnen
 • onderdrukking
 • discriminatie
 • emancipatie
 • besluit
 • gewichtig
 • handboei
 • verbanning
 • verschrikkelijk
 • verplichting
 • ontoereikend
 • stikken van de hitte
 • verkwikkende
 • ontaarden


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)student Instructions

Demonstreer uw begrip van de woordenschat woorden "I Have a Dream" door het creëren van visualisaties.


 1. Kies drie woordenschat woorden uit de tekst en typ ze in de titel dozen.
 2. Zoek de definitie van een print of online woordenboek.
 3. Schrijf een zin die de woordenschat woord gebruikt.
 4. Illustreren de betekenis van het woord in de cel met behulp van een combinatie van scènes, karakters en items.
  • U kunt ook gebruik maken van Photos for Class om de betekenis van de woorden met de zoekbalk te tonen.
 5. Opslaan en storyboard in te dienen.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Beeldtaal Opdracht
Definiëren, illustreren, en geef een voorbeeld straf voor drie willekeurige woordenschat woorden.
Bedreven Opkomende Begin
Word 1 - Zin
Woordenschat woord correct wordt gebruikt in het voorbeeld zin in zowel betekenis en context.
De betekenis van de zin kan worden begrepen, maar de woordenschat woord onhandig of in de verkeerde context gebruikt.
De woordenschat woord is niet correct gebruikt in de voorbeeldzin.
Word 1 - Visualisatie
Het storyboard cel illustreert duidelijk de betekenis van het woord woordenschat.
Het storyboard cel heeft betrekking op de betekenis van het woord woordenschat, maar het is moeilijk te begrijpen.
Het storyboard cel niet duidelijk betrekking op de betekenis van het woord woordenschat.
Word 2 - Zin
Woordenschat woord correct wordt gebruikt in het voorbeeld zin in zowel betekenis en context.
De betekenis van de zin kan worden begrepen, maar de woordenschat woord onhandig of in de verkeerde context gebruikt.
De woordenschat woord is niet correct gebruikt in de voorbeeldzin.
Woord 3 - Visualisatie
Het storyboard cel illustreert duidelijk de betekenis van het woord woordenschat.
Het storyboard cel heeft betrekking op de betekenis van het woord woordenschat, maar het is moeilijk te begrijpen.
Het storyboard cel niet duidelijk betrekking op de betekenis van het woord woordenschat.
Woord 3 - zin
Woordenschat woord correct wordt gebruikt in het voorbeeld zin in zowel betekenis en context.
De betekenis van de zin kan worden begrepen, maar de woordenschat woord onhandig of in de verkeerde context gebruikt.
De woordenschat woord is niet correct gebruikt in de voorbeeldzin.
Woord 3 - Visualisatie
Het storyboard cel illustreert duidelijk de betekenis van het woord woordenschat.
Het storyboard cel heeft betrekking op de betekenis van het woord woordenschat, maar het is moeilijk te begrijpen.
Het storyboard cel niet duidelijk betrekking op de betekenis van het woord woordenschat.


Woordenschatdagboeken Maken Voor I Have a Dream

1

Inleiding tot Woordenschattijdschriften

Begin de les met het uitleggen van het concept en het doel van een woordenschatdagboek. Benadruk dat dit dagboek een persoonlijk hulpmiddel zal zijn voor de leerlingen om nieuwe woorden die ze tegenkomen in 'I Have a Dream' te verkennen en vast te leggen. Introduceer de toespraak van Martin Luther King Jr., waarbij de historische context en betekenis ervan wordt benadrukt. Leg uit dat het begrijpen van de woordenschat hun begrip van de boodschap van de toespraak zal vergroten.

2

Woordenschat Identificeren en Opnemen

Deel exemplaren van 'I Have a Dream' uit en laat de leerlingen het individueel of in groepjes doorlezen. Instrueer ze om woorden te identificeren die nieuw of uitdagend zijn. Als ze deze woorden tegenkomen, moeten ze deze in hun woordenschatdagboek noteren. Voor elk woord moeten de leerlingen de definitie opschrijven, een zin uit de toespraak waarin het woord wordt gebruikt, en vervolgens hun eigen zin maken om aan te tonen dat ze het begrijpen.

3

Woordenschatjournaalactiviteiten

Moedig leerlingen aan om met hun woordenschatdagboek aan de slag te gaan door middel van verschillende activiteiten: Woord van de dag: Selecteer elke dag een woord uit het dagboek van een leerling om klassikaal te bespreken. Illustreer het Woord: Leerlingen kunnen afbeeldingen tekenen of zoeken die de betekenis van hun nieuwe woorden weergeven. Tijd voor het delen van dagboeken: geef leerlingen de tijd om interessante woorden die ze hebben opgenomen te delen, samen met hun zinnen, waardoor peer-learning wordt bevorderd.

4

Reflectie en Uitbreiding

Sluit de unit af met een reflectieve activiteit waarbij leerlingen terugkijken op hun woordenschatdagboek en bespreken of schrijven over hoe hun begrip van de toespraak is geëvolueerd. Moedig ze aan om na te denken over het belang van woordenschat bij het begrijpen van historische teksten. Als verlengstuk kunnen leerlingen enkele van hun nieuwe woorden gebruiken om een ​​korte paragraaf of essay te schrijven over een thema dat verband houdt met 'Ik heb een droom', zoals gelijkheid, rechtvaardigheid of hoop.

Veelgestelde vragen over Ik heb een droomtoespraakwoordenschat

Hoe weerspiegelt de woordenschat van ‘I Have a Dream’ de historische context van de toespraak?

De woordenschat van "I Have a Dream" weerspiegelt op ingewikkelde wijze de historische context van de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. In een tijd waarin Afro-Amerikanen vochten voor gelijkheid en burgerrechten, koos Martin Luther King Jr. strategisch woorden die resoneerden met de strijd en ambities van die tijd. Uitdrukkingen als ‘de kettingen van discriminatie’, ‘de neger kwijnt nog steeds weg in de uithoeken van de Amerikaanse samenleving’ en ‘de felle urgentie van nu’ verwijzen rechtstreeks naar de voortdurende strijd tegen raciaal onrecht. Deze woordkeuzes bieden niet alleen een levendig beeld van de bestaande sociale ongelijkheden, maar brengen de toespraak ook in lijn met het bredere verhaal van vrijheid en rechtvaardigheid. Door woordenschat te integreren die zowel de harde realiteit van die tijd als het hoopvolle streven naar een betere toekomst weerspiegelde, verbond King zijn boodschap effectief met de geleefde ervaringen en gevoelens van zijn publiek.

Welke voorbeelden van contrasterende woordenschat worden gebruikt in ‘I Have a Dream’ en wat betekenen ze?

King gebruikt contrasterende woordenschat in "I Have a Dream" om de ongelijkheid tussen de Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit voor Afro-Amerikanen te onderstrepen. Hij contrasteert termen als ‘rechtvaardigheid’ en ‘onrechtvaardigheid’, ‘vrijheid’ en ‘onderdrukking’ en ‘gelijkheid’ en ‘segregatie’ om de grote verschillen te benadrukken tussen de idealen van de Amerikaanse oprichtingsdocumenten en de feitelijke ervaringen van raciale minderheden. Dit gebruik van antithetische taal is effectief in het vestigen van de aandacht op de ongerijmdheden en onrechtvaardigheden waarmee Afro-Amerikanen te maken kregen. Door deze tegenstellingen naast elkaar te plaatsen benadrukt King de dringende noodzaak van verandering en kadert hij de strijd voor de burgerrechten niet alleen als een strijd voor gelijkheid, maar als een zoektocht om de fundamentele beloften van Amerika waar te maken.

Wat is de betekenis van het terugkerende thema ‘droom’ in termen van woordenschat?

Het terugkerende thema 'droom' in King's toespraak staat centraal, zowel retorisch als symbolisch. Het woord 'droom' in de toespraak wordt gebruikt om een ​​visie te verwoorden van een ideale toekomst waarin gelijkheid en harmonie de boventoon voeren. Het overstijgt de letterlijke betekenis van het belichamen van hoop, aspiratie en de mogelijkheid van een transformerende toekomst. Dit thema is zowel een persoonlijke visie als een collectief streven, dat de hoop van miljoenen mensen op een samenleving vrij van rassendiscriminatie omvat. Door herhaaldelijk de term 'droom' te gebruiken benadrukt King het niet-materiële, ambitieuze aspect van de burgerrechtenstrijd – het gaat niet alleen om tastbare winsten, maar om het realiseren van een bredere visie op gelijkheid en rechtvaardigheid. Dit thematische gebruik van 'droom' staat centraal in de emotionele aantrekkingskracht van de toespraak en de blijvende weerklank ervan, en belichaamt een tijdloos streven naar gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.
Afbeelding Attributies
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/ik-heb-een-droom-van-martin-luther-king-jr/woordenschat
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office