https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/ik-heb-een-droom-van-martin-luther-king-jr/ethos-pathos-logos
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


De ELA Common Core Standards, op de middelbare school, vereisen dat studenten hun formele schrijfvaardigheid verbeteren door goed doordachte essays en argumenten te produceren die op de juiste manier zijn gestructureerd. Ze hebben ook studenten nodig die effectieve argumentatieve schrijfmethoden gebruiken om een standpunt of perspectief te verdedigen.

Het vermogen om tegengestelde standpunten te deconstrueren en te valideren, of te ontkrachten, is essentieel voor sterk overtuigend schrijven. Dit vereist een basiskennis van retoriek. Het onderwijzen van de Aristotelische concepten van Ethos, Pathos en Logos als manieren om het begrip van goede argumenten bij leerlingen te vergroten, is een fantastische benadering om hun begrip van effectieve argumenten te cultiveren. Studenten kunnen vervolgens de doeltreffendheid van deze methoden beoordelen in een stuk schrijven, spreken of schrijven.

Martin Luther King Jr.'s "I Have a Dream" is een van de beroemdste geciteerde toespraken in de geschiedenis. Daarin gebruikt King retoriek om de emoties, waarden en logica van zijn publiek aan te spreken. Door dit te doen, kan hij een krachtig pleidooi houden voor burgerrechten. Dus daarmee is het de moeite waard om de ethos (expertise), pathos (emotionele aantrekkingskracht) en logos (logica) van de spraak te onderzoeken om deze op te splitsen in enkele kernelementen.

De toespraak werd gehouden op 28 augustus 1963 bij het Lincoln Memorial in Washington DC tijdens de mars naar Washington voor banen en vrijheid. Gecentreerd rond de dromen die King had, opgegroeid in gescheiden tijden van zwarte en blanke mensen. De spraaktekst bevatte herhaling van de regel "I Have a Dream ..." zoals:


"Ik heb een droom dat op een dag daar in Alabama kleine zwarte jongens en kleine zwarte meisjes de handen ineen kunnen slaan met kleine blanke jongens en blanke meisjes als zussen en broers."


"Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag in een land zullen leven waar ze niet zullen worden beoordeeld op hun huidskleur, maar op de inhoud van hun karakter."


Om de impact van deze toespraak echt te begrijpen, moeten we eerst de betekenissen achter ethos (expertise), pathos (emotionele aantrekkingskracht) en logos (logica) begrijpen.

Ethos

Ethos is de geloofwaardigheid van de spreker. Om ethos te vestigen, moet een spreker worden gezien als een expert in het onderwerp of als iemand die wordt vertrouwd door het publiek. King was zowel een expert op het gebied van burgerrechten als iemand die zeer werd gerespecteerd door de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Dit gaf zijn toespraak veel autoriteit en maakte het overtuigender.


Voorbeelden van Ethos in "I Have a Dream"-speech

"Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag in een land zullen leven waar ze niet zullen worden beoordeeld op hun huidskleur, maar op de inhoud van hun karakter."

Pathos

Pathos is het gebruik van emoties om een publiek te overtuigen. King slaagt er uitstekend in pathos te gebruiken om de emoties van zijn publiek aan te spreken. Zo vertelt hij over de dromen die hij heeft voor zijn kinderen en hoe hij wil dat ze beoordeeld worden op de inhoud van hun karakter in plaats van op hun huidskleur. Dit is een krachtige boodschap die tot de harten van mensen spreekt en hen motiveert om te handelen.


Voorbeelden van Pathos in de toespraak "I Have a Dream".

'Vijf twintig jaar geleden ondertekende een grote Amerikaan in wiens symbolische schaduw we vandaag staan de emancipatieproclamatie. Dit gedenkwaardige decreet is een groot baken van hoop voor miljoenen negerslaven die waren verschroeid in de vlammen van vernietigend onrecht. Het kwam als een vreugdevolle dageraad om de lange nacht van hun gevangenschap te beëindigen. Maar 100 jaar later is de neger nog steeds niet vrij.”

Logo's

Logos is het gebruik van logica en rede om een publiek te overtuigen. King gebruikt tijdens zijn toespraak logo's door bewijs te leveren en te motiveren waarom burgerrechten belangrijk zijn. Hij gebruikt ook analogieën en metaforen om zijn punten te illustreren. Hij vergelijkt zwarten bijvoorbeeld met "een natie van schapen" die op een dwaalspoor wordt gebracht door een "klootzak" (het blanke establishment). Deze vergelijking helpt om een beeld te schetsen in de hoofden van zijn toehoorders en maakt zijn betoog begrijpelijker.


Voorbeelden van logo's in "I Have a Dream"-speech

“De geweldige nieuwe strijdbaarheid die de negergemeenschap heeft overspoeld, mag ons er niet toe brengen alle blanken te wantrouwen, want veel van onze blanke broeders, zoals blijkt uit hun aanwezigheid hier vandaag, zijn gaan beseffen dat hun lot verbonden is met het onze. Ze zijn gaan beseffen dat hun vrijheid onlosmakelijk verbonden is met onze vrijheid. We kunnen niet alleen lopen.”


Ik heb een droomschrijfsjabloon

U kunt tijdens de les de I Have a Dream-schrijfsjabloon gebruiken om leerlingen te laten nadenken over de verschillende elementen van King's speech. De sjabloon bevat secties voor alle drie de besproken componenten; Ethos, pathos en logo's. Dit sjabloon kan ook worden gebruikt als leidraad voor studenten om hun eigen toespraken te schrijven.

Elke sectie helpt studenten bij de retorische analyse van de I Have a Dream-spraak door hen in staat te stellen een citaat in te typen dat bij elke sectie van de sjabloon hoort. Leerlingen kunnen vervolgens deze I Have a Dream ethos-, pathos- en logosecties gebruiken om elk voorbeeldcitaat te illustreren met personages, scènes en emoties.

Neem bijvoorbeeld logo's. De logo's van de toespraak zijn de redenering en voorbeelden die Dr. King gebruikt om zijn argument te onderbouwen. Deze logo-citaten kunnen afkomstig zijn uit beroemde zaken, statistieken of zelfs geschiedenis. Hier zijn enkele voorbeelden van logo's in I Have a Dream-speech:


"Amerika heeft het negervolk een ongedekte cheque gegeven, een cheque die is teruggekomen met de vermelding 'onvoldoende saldo'."

Of

“We kunnen nooit tevreden zijn zolang de neger het slachtoffer is van de onuitsprekelijke verschrikkingen van politiegeweld. We kunnen nooit tevreden zijn zolang ons lichaam, zwaar van reismoeheid, geen onderdak kan vinden in de motels langs de snelwegen en de hotels in de steden.”


Hoe gebruikt Martin Luther King Ethos in zijn toespraak?

Martin Luther King gebruikt ethos in zijn toespraak door zijn geloofsbrieven als baptistenpredikant en burgerrechtenleider te bespreken. Hij vertelt ook over zijn ervaring met discriminatie en hoe hij de effecten van segregatie met eigen ogen heeft gezien. Door zijn persoonlijke ervaringen te delen, vestigt hij zich als een geloofwaardige bron op het gebied van burgerrechten.

Naast het bespreken van zijn eigen ervaringen, haalt King ook andere bronnen aan om zijn betoog te ondersteunen. Hij vertelt over de Founding Fathers en hoe ze "een promesse tekenden waarvan elke Amerikaan erfgenaam zou worden". Hij verwijst ook naar de emancipatieproclamatie en hoe het een "groot baken van hoop" was voor Afro-Amerikanen.

Hoe gebruikt Martin Luther King Pathos in zijn toespraak?

Martin Luther King gebruikt pathos in zijn toespraak door de ervaringen te delen van Afro-Amerikanen die te maken hebben gehad met discriminatie en segregatie. Hij vertelt hoe Afro-Amerikanen zijn "verschroeid in de vlammen van vernietigend onrecht" en hoe ze zelfs 100 jaar na de emancipatieproclamatie nog steeds niet vrij zijn. Door deze krachtige verhalen te delen, lokt hij een emotionele reactie uit bij zijn publiek en versterkt hij zijn pleidooi voor burgerrechten.

King gebruikt ook analogieën en metaforen om zijn punten te illustreren. Bijvoorbeeld zijn vergelijking van Afro-Amerikanen met "een natie van schapen" en het blanke establishment met "klootzak". Deze vergelijking helpt om een levendig beeld van de situatie te schetsen en maakt zijn betoog herkenbaarder voor zijn toehoorders.


Hoe gebruikt Martin Luther King logo's in zijn toespraak?

Martin Luther King gebruikt logo's in zijn toespraak door statistieken en historische gebeurtenissen te citeren om zijn argument te ondersteunen. Hij vertelt hoe Afro-Amerikanen zijn gediscrimineerd op het gebied van huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid. Hij verwijst ook naar de Grondwet en de Onafhankelijkheidsverklaring om te laten zien hoe alle mannen gelijk moeten worden behandeld. Met deze feiten en cijfers laat hij zien dat segregatie onrechtvaardig is en moet worden afgeschaft.

King gebruikt ook overtuigende taal tijdens zijn toespraak. Hij praat bijvoorbeeld over hoe Afro-Amerikanen "naar de hoofdstad van ons land zijn gekomen om een cheque te innen", geschreven door de Founding Fathers. Deze analogie helpt zijn publiek te begrijpen dat burgerrechten niet alleen een zwarte kwestie zijn, maar een Amerikaanse kwestie. Het is iets waar iedereen zich zorgen over zou moeten maken en eraan zou moeten werken.Over het algemeen leert de activiteitenbron de kinderen over ethos, pathos en logo's. Het is een goede manier om het onderwerp te introduceren en de kinderen er dieper op in te laten gaan.

Als we kijken naar hoe Martin Luther King retoriek gebruikt, kunnen we zien dat hij alle drie de overtuigingswijzen van Aristoteles gebruikt: ethos, pathos en logos. Hij vestigt al vroeg in de toespraak zijn geloofwaardigheid als leider door te praten over zijn ervaring met discriminatie en zijn geloofsbrieven als baptistenprediker te delen. Tijdens de toespraak gebruikt hij emotionele taal om contact te maken met zijn publiek en een beeld te schetsen van de worstelingen waarmee Afro-Amerikanen worden geconfronteerd. Hij gebruikt ook logica en redeneringen om zijn argument te staven, door statistieken en historische gebeurtenissen aan te halen.

De manier waarop hij de drie hoekstenen van het maken van een toespraak gebruikt, leert de kinderen het belang van retoriek bij spreken in het openbaar. Ze kunnen dan literaire apparaten gebruiken in de 'I Have a Dream'-speech, creatief worden en beginnen met het opbouwen van hun eigen scènes, met personages om de citaten uit elke sectie die ze hebben gekozen tot leven te brengen. Hierdoor kunnen ze aan de ELA Common Core Standards van de middelbare school aantonen dat uw onderwijsmethoden en school de kinderen de leermiddelen bieden om het vermogen te ontwikkelen om complexe informatieve teksten te vinden, lezen en begrijpen.


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)student Instructions

Maak een storyboard dat voorbeelden van ethos, pathos en logos uit de tekst blijkt.


  1. Identificeer een voorbeeld van elke retorische strategie: ethos, pathos en logos.
  2. Typ het voorbeeld in de beschrijving vak onder de cel.
  3. Illustreren het voorbeeld met behulp van een combinatie van scènes, personages en items.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Tracking Ethos, Pathos, en Logos
Zoals we lezen en bespreken, identificeren van de verschillende voorbeelden van ethos, pathos en logo's die je tegenkomt in de tekst. Verbeelden deze voorbeelden in een storyboard met de juiste en nauwkeurige inhoud kunst. Dan bieden de offerte of een korte samenvatting van het voorbeeld dat je zijn beeltenis. Uw scènes moeten netjes, in het oog springende te zijn, en weerspiegelen de creativiteit en zorg. Gelieve proeflezen uw schrijven en het organiseren van uw ideeën bedachtzaam.
Bedreven
33 Points
Opkomende
25 Points
Begin
17 Points
Ethos, Pathos, en Logos
De elementen van ethos, pathos en logo's zijn correct geïdentificeerd en afgebeeld, en een passende offerte of samenvatting wordt verstrekt. Er zijn minstens 2 voorbeelden voor elke retorische element.
Het grootste deel van de elementen van het ethos, pathos en logo's zijn correct geïdentificeerd en afgebeeld, en een passende offerte of samenvatting wordt verstrekt. Er zijn minstens 2 voorbeelden voor elke retorische element.
De elementen van ethos, pathos en logos worden onjuist geïdentificeerd en afgebeeld. Citaten en samenvattingen kunnen ontbreken of te beperkt. Slechts één voorbeeld kunnen worden voorzien voor elke retorische element.
Artistieke Afbeeldingen
De gekozen om de scènes te verbeelden kunst zijn nauwkeurig tot op het werk van letterkunde. De tijd en zorg is genomen om ervoor te zorgen dat de scènes zijn netjes, opvallende, en creatief.
De gekozen om de scènes te verbeelden kunst moet nauwkeurig zijn, maar er kunnen een aantal vrijheden genomen die afleiden van de opdracht. Scène constructies zijn netjes, en voldoen aan de fundamentele verwachtingen.
De gekozen om de scènes te verbeelden art ongepast is. Scène constructies zijn rommelig en kan enige verwarring te creëren, of kan te beperkt zijn.
Engels Conventies
Ideeën worden georganiseerd. Er zijn weinig of geen grammaticale, mechanische of spelfouten.
Ideeën zijn meestal georganiseerd. Er zijn grammaticale, mechanische of spellingsfouten.
Ideeën kunnen chaotisch of misplaatst zijn. Gebrek aan controle over de grammatica, mechanica, en spelling weerspiegelen een gebrek aan proeflezen.


Hoe u Ethos, Pathos en Logos Kunt Gebruiken bij Creatieve Schrijfopdrachten

1

Maak Kennis met Ethos, Pathos en Logos

Begin de les met het uitleggen van ethos, pathos en logos. Dit zijn overtuigingstechnieken die worden gebruikt om een ​​publiek te overtuigen en die cruciaal zijn voor effectieve communicatie en schrijven. Gebruik eenvoudige, herkenbare voorbeelden om ze allemaal te beschrijven: ethos als het scheppen van geloofwaardigheid of vertrouwen, pathos als het aanspreken van emoties, en logo's als het gebruik van logica of rede. Referentie "I Have a Dream" om te laten zien hoe Martin Luther King Jr. deze technieken effectief gebruikte.

2

Voorbeelden uit 'I Have a Dream' analyseren

Ga na de introductie verder met het analyseren van specifieke delen van "I Have a Dream", waarin King ethos, pathos en logo's gebruikt. Verdeel de toespraak in secties en werk samen met de leerlingen om te bepalen welke techniek in elke sectie wordt gebruikt. Bespreek hoe elke techniek het algemene doel van de toespraak dient en de overtuigingskracht ervan vergroot. Deze oefening versterkt niet alleen hun begrip van de concepten, maar illustreert ook hoe deze technieken effectief kunnen worden gecombineerd.

3

Schrijfoefening met Behulp van Ethos, Pathos en Logos

Nu de leerlingen een goed begrip hebben van ethos, pathos en logos, en ze in actie hebben gezien, daag ze uit om hun eigen korte essays, toespraken of brieven te schrijven met behulp van deze technieken. Geef een sjabloon of overzicht om hen te helpen hun schrijven te structureren. Moedig ze aan om na te denken over een kwestie of onderwerp waar ze gepassioneerd over zijn, omdat dit zich uiteraard leent voor de overtuigende schrijfstijl.

4

Peer Review en Reflectieve Discussie

Sluit de les af met een peer review-sessie. Studenten wisselen hun schrijfsels met elkaar uit ter beoordeling. Moedig hen aan om specifiek feedback te geven over het gebruik en de effectiviteit van ethos, pathos en logo’s in het stuk. Breng ten slotte de klas samen voor een reflectieve discussie. Vraag de leerlingen om hun ervaringen met schrijven met deze technieken te delen en hoe hun kijk op overtuigend schrijven is veranderd.

Veelgestelde vragen over Ethos, Pathos, Logos in "I Have a Dream"

Wat Zijn Ethos, Pathos en Logos?

Ethos is een schrijfstijl die een beroep doet op de autoriteit van de lezer en zo vertrouwen opbouwt. Pathos doet een beroep op de emoties van de lezer en logos doet een beroep op het redeneervermogen van de lezer. Dit zijn allemaal manieren van schrijven die ervoor zorgen dat de lezer vertrouwt, gelooft en voelt voor wat de auteur zegt.

Waar gaat Martin Luther King's 'I Have a Dream'-speech over?

De toespraak van Dr. King had twee hoofddoelen: een einde maken aan racisme en aandacht vragen voor gelijke burgerrechten en economische rechten voor alle mensen.

Wanneer hield Martin Luther King zijn 'I Have a Dream'-speech?

Dr. King hield deze beroemde toespraak op 28 augustus 1963 tijdens de March on Washington in Washington, DC
Afbeelding Attributies
  • Freedom • Clearly Ambiguous • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • THE DREAM • jrr_wired • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/ik-heb-een-droom-van-martin-luther-king-jr/ethos-pathos-logos
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office