https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/ik-heb-een-droom-van-martin-luther-king-jr/centrale-idee
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


In deze activiteit, zullen de studenten een overzicht van de Martin Luther King Jr's 'I Have a Dream "speech te bieden. Laat de leerlingen af te breken zijn toespraak in de belangrijkste delen en te illustreren met Photos For Class of Storyboard That artwork in een storyboard.voorbeeld Samenvatting


  • Martin Luther King Jr. begint zijn toespraak door te verwijzen naar de ondertekening van de Proclamatie van de Emancipatie en het baken van hoop te voorzien Afro-Amerikanen. Het beeld toont de Emancipation Proclamation, die slaven in 1863 bevrijd.

  • Vervolgens gaat hij naar het onrecht en segregatie die Afro-Amerikanen worden geconfronteerd te beschrijven. Het beeld toont een Afrikaanse Amerikaan in de rug van een politie-auto.

  • Koning stelt dat dit nog maar het begin en er zal geen steun omlaag tot de Afro-Amerikanen zijn gelijk beschouwd worden. De man in het beeld draagt ​​een piket teken dat stimuleert het einde van segregatie.

  • Vervolgens Koning eist dat mensen hun waardigheid en discipline te handhaven; Hij wil niet dat mensen hun toevlucht nemen tot geweld. Het beeld toont een jonge man rustig zitten in een restaurant dat weigerde te Afro-Amerikanen dienen.

  • Hij blijft om mensen te stimuleren om geloof te hebben en om op te drukken totdat zijn droom is gerealiseerd en de burgers van verschillende rassen kan vreedzaam samen te leven. Het beeld is van een Afrikaanse Amerikaan die blijft om te bidden en geloof hebben in de beweging.

  • Koning eindigt de toespraak preken over al Gods kinderen in de Verenigde Staten in staat zijn in een vrije en gelijke wereld te leven. De gebruikte afbeelding is een foto van Martin Luther King Jr. het leveren van zijn 'I have a dream' speech tijdens de March on Washington.


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)Due Date:

Objective:Create a storyboard that summarizes Dr. Martin Luther King's "I Have a Dream Speech".

Student Instructions:

  1. Click “Start Assignment”.
  2. In each description box, write a key part of the speech, in order. You may need to add more cells.
  3. Illustrate each key part using appropriate scenes, characters, and items. You may want to download images from Photos For Class.
  4. Save and exit when you're finished.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Overzicht
Vaardig Opkomend Begin
Verhaal
Elk van de cellen vertegenwoordigt een ander deel van de samenvatting. De cellen staan van begin tot eind op volgorde. Zinnen vatten elk onderdeel nauwkeurig samen.
Eén cel is defect of het storyboard mist belangrijke informatie.
Er ontbreekt belangrijke informatie en/of twee of drie cellen zijn defect.
Afbeeldingen
Cellen bevatten afbeeldingen die helpen samen te vatten en het begrip niet in de weg staan.
Sommige afbeeldingen helpen bij het samenvatten. Beschrijvingen komen niet altijd overeen met de afbeeldingen.
Afbeeldingen kloppen niet met de samenvatting.
Spelling en Grammatica
Spelling en grammatica zijn grotendeels correct. Fouten staan begrip niet in de weg.
Spelling is erg onnauwkeurig en belemmert volledig begrip.
Tekst is moeilijk te begrijpen.


Hoe je Rollenspellen Kunt Gebruiken om Centrale Ideeën uit 'I Have a Dream' te Onderzoeken

1

Inleiding tot Spraak en Rollenspel

Begin met een inleiding tot 'I Have a Dream' van Martin Luther King Jr., waarbij de historische betekenis ervan en de context waarin het werd uitgesproken, worden benadrukt. Bespreek het concept van rollenspel en leg uit hoe het zal worden gebruikt om de centrale ideeën van de toespraak te verkennen. Geef een overzicht van de doelstellingen van het rollenspel, waarbij u de nadruk legt op het begrijpen van de belangrijkste boodschappen en thema's van de toespraak.

2

Secties Selecteren en Rollen Toewijzen

Verdeel de toespraak in secties, die elk een centraal idee of thema vertegenwoordigen. Wijs verschillende secties toe aan kleine groepen of koppels studenten. Elke groep is verantwoordelijk voor het begrijpen van de inhoud van hun sectie en het centrale idee dat deze overbrengt. Leg uit dat ze dit gedeelte een rollenspel gaan spelen, waarbij de woorden en ideeën tot leven worden gebracht. Moedig hen aan om na te denken over toon, emotie en nadruk om de boodschap accuraat over te brengen.

3

Voorbereiding op het Rollenspel

Geef de leerlingen de tijd om zich op hun rollenspel voor te bereiden. Ze moeten hun gedeelte in hun groep lezen en bespreken, en ervoor zorgen dat ze de betekenis en betekenis van de woorden begrijpen. Moedig ze aan om hun rollenspel te oefenen, waarbij de nadruk ligt op hoe ze de toespraak zullen houden om het centrale idee effectief over te brengen. Bied begeleiding en ondersteuning, help hen de toespraak te interpreteren en hun optreden te plannen.

4

Het Uitvoeren van het Rollenspel en de Reflectieve Discussie

Organiseer een sessie waarin elke groep een rollenspel uitvoert van het hen toegewezen deel van de toespraak. Houd na elke uitvoering een korte discussie, waarbij u de artiesten aanmoedigt om het centrale idee van hun sectie uit te leggen en hoe zij dit willen overbrengen. Nodig feedback uit van andere leerlingen over wat ze van elk optreden hebben geleerd en hoe dit hun begrip van de centrale ideeën van de toespraak heeft verdiept.

Veelgestelde vragen over centrale ideeën in "I Have a Dream"

Wat zijn de belangrijkste thema's van "I Have a Dream"?

De belangrijkste thema's van de 'I Have a Dream'-toespraak van Martin Luther King Jr. zijn rassengelijkheid, gerechtigheid en het einde van de segregatie. King beschrijft levendig de strijd en het onrecht waarmee Afro-Amerikanen worden geconfronteerd, en roept op tot een einde aan racisme en de vervulling van de beloften van vrijheid en gelijkheid die zijn vastgelegd in de Amerikaanse grondwet en de onafhankelijkheidsverklaring. Een ander centraal thema is de kracht van dromen en hoop. King verwoordt zijn visie op een toekomst waarin mensen van alle rassen in harmonie en wederzijds respect kunnen samenleven. Deze optimistische kijk wordt geplaatst tegenover de grimmige realiteit van rassendiscriminatie en dient als een krachtige oproep tot actie voor verandering en vooruitgang.

Hoe gaat King om met de kwestie van geweldloos protest in ‘I Have a Dream’?

In "I Have a Dream" benadrukt Martin Luther King Jr. het belang van geweldloos protest als middel om burgerrechtendoelen te bereiken. Hij pleit voor vreedzame demonstratie en burgerlijke ongehoorzaamheid als instrumenten voor sociale verandering, in lijn met zijn bredere filosofie en strategie binnen de Burgerrechtenbeweging. King onderstreept de morele hoge gronden van geweldloos verzet en suggereert dat het een krachtige en effectieve manier is om onrechtvaardigheid en ongelijkheid het hoofd te bieden. Hij erkent de uitdagingen en frustraties van de beweging, maar benadrukt dat geweldloze acties zullen leiden tot betekenisvolle en blijvende veranderingen in de samenleving.

Hoe gebruikt King contrasten en vergelijkingen in de toespraak om raciale verschillen te benadrukken?

Gedurende de hele toespraak gebruikt King contrasten en vergelijkingen om de raciale verschillen in Amerika te benadrukken. Hij plaatst de idealen van vrijheid en democratie die aan alle Amerikanen zijn beloofd tegenover de harde realiteit van segregatie en discriminatie waarmee Afro-Amerikanen worden geconfronteerd. King stelt bijvoorbeeld de desolate levensstaat van Afro-Amerikanen tegenover de droom van gelijkheid en broederschap. Deze contrasten benadrukken de kloof tussen het Amerikaanse ideaal en de geleefde ervaring van zwarte Amerikanen. Door deze verschillen te benadrukken onderstreept King de urgentie van de burgerrechtenbeweging en de noodzaak van onmiddellijke actie om deze kloof te overbruggen.
Afbeelding Attributies
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/ik-heb-een-droom-van-martin-luther-king-jr/centrale-idee
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office