Meer Foto's
Encyclopedieën
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/jodendom/woordenschat
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


Het starten van een eenheid of les met de belangrijkste woordenschat die studenten in hun lezingen of presentaties zullen zien, helpt bij het algemene begrip en retentie. In deze activiteit zullen studenten een storyboard maken dat de belangrijkste woordenschat met betrekking tot de studie van het jodendom definieert en illustreert. Ze zullen naar goeddunken van de leraar een spinnenkaart van 3-5 termen maken. Elke cel bevat een term, de definitie en een illustratie die de betekenis weergeeft. Wanneer studenten elke term definiëren en illustreren, beheersen ze de toepassing ervan en behouden ze deze als onderdeel van hun lexicon.


Woordenschat voor het jodendom

Ark des Verbonds: de kist met de Tien Geboden, geschreven op stenen tafelen, die de Hebreeën bij zich droegen tijdens hun omzwervingen na hun vlucht uit Egypte.

verbond: een overeenkomst of belofte.

afstammeling: een dochter of zoon, kleindochter of kleinzoon, enzovoort.

Diaspora: gemeenschappen van joden die buiten hun oude thuisland wonen.

Exodus: de ontsnapping van de Hebreeën uit de Egyptische slavernij.

niet-joods: niet-joods.

menora: De menora is een kandelaar die een symbool is van het jodendom en wordt gebruikt in de joodse eredienst, vooral een met acht takken en een centrale kandelaar die wordt gebruikt bij Chanoeka. De menora wordt in de Bijbel beschreven als de oude Hebreeuwse kandelaar met zeven lampen, gemaakt van puur goud en gebruikt in de tabernakel die door Mozes was opgericht en later in de tempel in Jeruzalem. Er werd dagelijks verse olijfolie verbrand. Er wordt gezegd dat het de brandende braamstruik symboliseert waardoor God tot Mozes sprak.

mezoeza: een perkament gegraveerd met religieuze teksten en in een koker bevestigd aan de deurpost van een joods huis als teken van geloof.

mitswa:Een mitswa is zowel een gebod of gebod als een goede daad die wordt verricht vanuit religieuze plicht. Deze goede daden zijn bedoeld om de naaste te helpen en vrede en vriendelijkheid te verspreiden. Een voorbeeld van een mitswa is het bezoeken van zieken of ouderen.

Monotheïsme: het geloof dat er maar één God is.

plaag: een verschrikkelijke ramp die veel mensen treft en waarvan gedacht wordt dat deze door God als straf is gezonden.

profeet: iemand die namens God spreekt of tolkt tot andere mensen.

rabbijn: een godsdienstleraar die de Joodse wet bestudeert en anderen leert.

Sabbat: De zevende dag van de week die volgens een van de tien geboden moet worden gebruikt voor rust en aanbidding.

offer: een geschenk van een slachtdier als een manier om goden te eren.

synagoge: een plaats van joodse aanbidding.

Talmoed: een tekst die rond 600 CE voltooid was en een verzameling is van mondelinge leringen, debatten en commentaren over de interpretatie van de Hebreeuwse Bijbel en de Joodse wet.

Tien geboden: de tien wetten die door God aan Mozes werden gegeven.

Thora: De eerste vijf boeken van de Hebreeuwse bijbel die vertellen over de oorsprong van het jodendom. (Dit zijn ook de eerste vijf boeken van het christelijke Oude Testament)

keppeltje of keppeltje: Een hoofdbedekking of kalotje dat een teken is van respect voor God. Orthodox-joodse mannen bedekken hun hoofd altijd door er een te dragen, terwijl liberale of reformatorische joden het bedekken van het hoofd als optioneel beschouwen. Het Hebreeuwse woord is keppel, terwijl het Jiddische woord keppeltje is.


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)Opleveringsdatum:

Doel: Maak een spinnenkaart die de belangrijkste woordenschat met betrekking tot het jodendom illustreert en definieert.

Instructies voor studenten:

  1. Klik op "Opdracht starten".
  2. Geef in de titelvakken de belangrijkste termen aan die u hebt gekozen.
  3. Schrijf in de beschrijvingsvakken de definitie van de term.
  4. Maak een illustratie voor elke term met behulp van geschikte scènes, personages en items.

Vereisten: Moet voor elk 3 termen, juiste definities en passende illustraties hebben die aantonen dat u de woorden begrijpt.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Woordenschat
Definieer en illustreer elk van de sleutelbegrippen.
Vaardig
7 Points
Opkomend
4 Points
Begin
1 Points
Definities
De woordenschatwoorden zijn correct gedefinieerd.
De betekenis van de woordenschatwoorden kan worden begrepen, maar is enigszins onduidelijk.
Het woordenschatwoord is niet duidelijk gedefinieerd
Illustraties
De storyboard-illustraties geven duidelijk de betekenis van de woorden uit de woordenschat weer.
De illustraties hebben betrekking op de betekenis van de woorden uit de woordenschat, maar zijn moeilijk te begrijpen.
De illustraties hebben geen duidelijk verband met de betekenis van de woordenschatwoorden.
Bewijs van Inspanning
Het werk is goed geschreven en goed doordacht.
Het werk vertoont enig bewijs van inspanning.
Werk toont weinig blijk van enige inspanning.

*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/jodendom/woordenschat
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office