Jodendom Bio

Maak een Storyboard
Kopieer dit Storyboard
Jodendom Bio
Storyboard That

Maak je eigen Storyboard

Probeer het gratis!

Maak je eigen Storyboard

Probeer het gratis!
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Een witte Davidster staat tegen een blauwe achtergrond. Er zijn symbolen van het Joodse geloof zoals een boekrol, menora en dreidel eromheen.

Wat is het Jodendom?

Door Liane Hicks

Het jodendom is een van de oudste continu beoefende religies ter wereld en is ongeveer 4.000 jaar geleden begonnen. Tegenwoordig wordt het jodendom wereldwijd door ongeveer 15 miljoen mensen beoefend. Deze oude religie was de eerste die monotheïstisch was (geloven in één God) en is de wortel van de twee grootste religies van vandaag, het christendom en de islam.


Wereldreligies Activiteiten | Wat is Religie?

Wereldreligies Onderwijzen

Door Liane Hicks

Lesgeven over verschillende wereldreligies is een essentieel onderdeel van de studie van wereldgeschiedenis, aardrijkskunde en cultuur. De studie van religie is een krachtige manier voor studenten om meer te leren over de wereldgeschiedenis en de geloofssystemen die de menselijke cultuur millennia lang hebben beïnvloed.
Jodendom

Storyboard Beschrijving

Laat de leerlingen een biografieposter maken voor een belangrijk figuur in de Joodse geschiedenis

Storyboard Tekst

 • Mordecai
 • (1)King Ahasuerus Banishes Queen VashtiThe story of the young Jewish woman, Esther, who saved her people from a genocidal plot is found in the Book of Esther in the Tanakh.The story begins in ancient Persia around 478 B.C.E. when King Ahasuerus was ruler of a vast Persian empire. However, as the story goes, King Ahasuerus was a vain and irresponsible king who gave lavish parties filled with drinking and eating while he left the running of his Kingdom to his advisors.One day King Ahasuerus grew so angry with his Queen Vashti for refusing to dance for him, that he banished her immediately! He was so bad tempered afterwards that his advisors began to look for a new queen. They searched throughout the kingdom.
 • (3)Haman's Evil PlanOne day Esther's cousin Mordecai overheard of a plot to kill the King. He told Esther of the assassination plot and she was able to warn the king just in time! The king was so grateful to Esther and Mordecai for saving his life. One of the kings advisors was the evil Haman. He was appointed to Prime Minister and because of this new role, he ordered all the people of Persia to bow down to him when he passed. When Haman passed Mordecai and ordered him to bow down in the street Mordecai refused saying, "I am a Jew and we do not bow down to humans, only to God."Haman flew into a rage and strategized a plot to murder not only Mordecai but to murder all the Jewish people living in the Persian Empire!
 • From the Book of Esther: The Young Jewish Woman Who Saved Her People
 • koning Ahasveros
 • Koningin Esther
 • "... En wie weet maar dat je bent gekomen naar uw koninklijke positie voor een tijd als deze?" - Esther, 4:14
 • (2) Esther Becomes Queen of Persia Esther was an orphan who was raised by her kind cousin Mordecai and his family. They lived in the city of Shushan near the palace. Although Esther and her family were Jewish, the Jewish people had been conquered by the Persian Empire and had been living amongst the Persians for many years ever since. While Esther and her family practiced their Jewish faith at home, they were assimilated and spoke and dressed like Persians. Esther was renowned for her beauty. As soon as the King saw her, he was smitten with her and chose her to be his queen. He did not know that she was Jewish.
 • (4)Esther Takes Action Haman easily convinced the distracted King Ahasuerus to go along with his plan. The King barely even acknowledged it simply saying, "do as you wish". Because of Haman's evil and King Ahasuerus' apathy, the Jewish people were horrifically sentenced to death. Esther and Mordecai heard of Haman's terrible plan and sprang into action. Mordecai protested outside the walls of the palace while Esther made a daring plan to visit the king. Esther feared the king would execute her for visiting him unannounced, which was his way. Luckily, he was pleased to see her. The King offered to give her whatever she wanted so Esther asked him to come to a banquet she had secretly prepared for the next day. After lavishly feasting, the King was so pleased he said he would grant her another wish. Esther cleverly asked for him to attend another banquet the following day.
 • (5) Koningin Esther redt het Joodse volk van Perzië! De koning wilde Mordechai eren voor het redden van zijn leven. Hij vroeg Haman om Mordechai door de straten te paraderen in de mooiste kleren om Mordechai's grootheid aan de stad te verkondigen. Haman was woedend, omdat hij Mordechai als zijn lage vijand beschouwde. Maar Haman moest het ermee eens zijn. Daarna ging Haman, om zijn vernedering en woede te onderdrukken, door met zijn snode plan door een grote galg buiten het paleis op te richten om Mordechai de volgende dag op te hangen. Dat was de dag van Esthers tweede banket. Na het eten was de koning zo blij met Esther dat hij haar vertelde dat hij haar elke wens zou inwilligen. Esther wenste dat de koning iedereen zou doden die haar en haar familie kwaad wilde doen. De koning was het ermee eens dat zij en haar volk natuurlijk beschermd zouden worden. Toen Esther onthulde dat Haman de executie van haar en Mordechai en de dood van alle Joden in Perzië van plan was, was de koning geschokt! Koning Ahasveros beval dat Haman in plaats daarvan werd geëxecuteerd aan dezelfde galg die hij voor Morde cai had gebouwd. Iedereen verheugde zich! De Joden werden gered en Mordechai werd premier. Terwijl de luie koning nog steeds niet betrokken was, bloeide het koninkrijk vele jaren onder leiding van Mordechai en koningin Esther.
 • Haman
 • 
 • De Joodse Viering van Purim! De Joodse feestdag Purim viert het verhaal van Esther. Op een dag dat het Joodse volk zou worden afgeslacht, werden ze in plaats daarvan gered. Purim viert dit contrast tussen uiterste wanhoop en redding; van het goede dat over het kwade zegeviert. "In de twaalfde maand, dat is de maand Adar, op de dertiende dag... op de dag dat de vijanden van de Joden naar verwachting over hen zouden zegevieren, keerde het om: de Joden zegevierden over hun tegenstanders." - Ester 9:1. Purim wordt gevierd met feesten, eten, drinken, parades en mooie kostuums, waaronder maskers zoals die gedragen op gemaskerde bals in de 13e eeuw in Italië.
Meer dan 30 miljoen storyboards gemaakt