https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/jeg-har-en-drøm-av-martin-luther-king-jr
Jeg har en Drøm Leksjonsplaner

Pastor Martin Luther King Jr.s "I Have a Dream"-tale er et kraftig budskap til det afroamerikanske samfunnet om å være sterke og holde ut i en tid med stor ulikhet i USA. Martin Luther King Jr. var en av de mest ikoniske figurene i Civil Rights Movement. For denne talen henvendte han seg til 200 000 amerikanere i Washington DC og ønsket berømt et Amerika der barna hans "ikke vil bli dømt etter hudfargen, men etter innholdet i karakteren deres."


Studentaktiviteter for Jeg har en Drøm
Viktige spørsmål for "Jeg har en drøm"

  1. Hvordan påvirket Martin Luther King Jr. fremtiden til USA?
  2. Hvorfor er ikke-voldelige protester kraftigere enn voldelige?
  3. Hvorfor er utholdenhet en viktig egenskap for mennesker å ha?

En rask oversikt over "I Have Dream"-talen

Kings "I Have a Dream"-tale begynner med å referere frigjøringserklæringen som et "stort fyrtårn av håp" for slaver som opplevde urettferdighet; til tross for dette håpet, påpekte King at ytterligere arbeid var nødvendig for at afroamerikanere skulle være virkelig frie i deres eget land.

King bruker metaforen om en dårlig sjekk for å beskrive hvordan Amerika har mishandlet afroamerikanere, til tross for ordene i den amerikanske grunnloven og uavhengighetserklæringen som gir alle mennesker rettigheter til liv, frihet og jakten på lykke.

King forteller publikum at nå er tiden inne for å kjempe for demokrati og for brorskap. Det kan ikke være noen å slutte fordi det bare er begynnelsen på kampen. Han minner sine tilhørere om at kampen må gjennomføres med verdighet og ikke-vold; folk bør ikke ty til voldelige handlinger, men forbli disiplinert og fortsette å gå videre med det endelige målet i tankene.

King oppfordrer folk til å fortsette å ha tro og ikke "velte seg i fortvilelsens dal". Han uttaler at selv om vi opplever store problemer, har han en drøm om at denne nasjonen skal reise seg og bli virkelig likestilt. En dag, over hele USA, vil det ikke lenger være urettferdighet eller undertrykkelse.


Kjøp I Have a Dream på Amazon

Hvordan Oppmuntre Elever til å Reflektere Over Relevansen til Disse Temaene i Deres Egne liv og Lokalsamfunn.

1

Introduser Talen og Temaene

Introduser Martin Luther King Jr.s "I Have a Dream"-tale og temaene den tar opp, som raselikhet, rettferdighet, frihet og enhet. Forklar at disse temaene ikke er begrenset til den historiske konteksten, men fortsatt er relevante i dag.

2

Utforsk Personlige Forbindelser

Engasjer elevene i en diskusjon om hvordan temaene i talen relaterer seg til deres egne liv og lokalsamfunn. Oppmuntre dem til å reflektere over tilfeller av ulikhet, urettferdighet eller utfordringer de har vært vitne til eller opplevd.

3

Fremme Kritisk Tenkning

Veilede elevene i å kritisk analysere den nåværende tilstanden til deres lokalsamfunn i forhold til temaene i talen. Oppmuntre dem til å vurdere om det er gjort fremskritt, identifisere pågående problemer og utforske mulige løsninger eller handlinger.

4

Fremme Empati og Forståelse

Oppmuntre elevene til å tre inn i andres sko og ha empati med enkeltpersoner eller grupper som møter diskriminering eller urettferdighet. Diskuter viktigheten av å forstå ulike perspektiver og erfaringer for å fremme et mer inkluderende og rettferdig samfunn.

5

Legg til Rette for Personlig Refleksjon

Gi elevene muligheter til å reflektere individuelt over hvordan de kan bidra til å fremme temaene for talen i sine egne liv og lokalsamfunn. Oppmuntre dem til å vurdere handlingsrettede skritt de kan ta for å fremme likhet, rettferdighet og enhet.

6

Oppmuntre til Dialog og Handling

Tilrettelegg for diskusjoner eller aktiviteter som lar elevene dele sine refleksjoner og ideer med jevnaldrende. Oppmuntre dem til å lytte aktivt, respektfullt utfordre eller utvide hverandres tanker, og samarbeide om prosjekter eller initiativer som tar for seg temaene for talen i deres lokalsamfunn.

Ofte stilte spørsmål om "I Have a Dream", av Martin Luther King, Jr.

Hvordan kan leksjonsplanen "Jeg har en drøm" integreres i klasserommet?

Leksjonsplanen "Jeg har en drøm" kan integreres i ulike aspekter av læreplanen. I engelsk eller språkkunst kan elevene analysere de retoriske virkemidlene og kraftig bruk av språk i talen. I samfunnsfag eller historie kan talen tjene som et primært kildedokument for å studere Civil Rights Movement. Leksjonene om etos, patos og logoer kan også knyttes til leksjoner om overtalelse i medievitenskap.

Hvilke ferdigheter utvikler elevene med leksjonsplanen «I Have a Dream»?

Leksjonsplanen «Jeg har en drøm» hjelper elevene med å utvikle kritisk tenkning gjennom analyse av talens innhold og retorikk. Det forbedrer også deres forståelse av historiske hendelser og sosiale spørsmål, og fremmer empati og sosial bevissthet. Ordforrådsaktivitetene støtter språkutvikling, mens utforskningen av etos, patos og logoer introduserer dem til nøkkelbegreper innen overbevisende skriving og tale.

Er undervisningsplanen "Jeg har en drøm" passende for alle klassetrinn?

Mens leksjonsplanen "Jeg har en drøm" kan tilpasses ulike klassetrinn, er den mest egnet for elever på ungdoms- og videregående skoler som kan engasjere seg i en dypere analyse av talens temaer og retorikk. Men også yngre elever kan ha nytte av diskusjoner om talens sentrale budskap om likhet og frihet.

Bilde~~POS=TRUNC Tilskrivelser
Finn flere storyboarding-aktiviteter som disse i våre K-5 og 6-12 ELA-kategorier!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/jeg-har-en-drøm-av-martin-luther-king-jr
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office