https://www.storyboardthat.com/no/hs-ela

Karakterer fra engelsk litteratur på videregående skole

Etter hvert som elevene kommer inn i de øvre klassene, blir lesing og skriving i ungdomsskolefagene stadig viktigere og verdifulle for deres utdanning og for deres fremtid. Fokuset til 6-12 ELA-programmene styrer bort fra å lære å lese, mot å styrke og raffinere eksisterende ferdigheter, og lære elevene hvordan de skal behandle kompleks informasjon. Litteratur for ungdomsskolen og litteratur for videregående skole blir stadig mer utfordrende.

Storyboard That har laget ressurser og leksjonsplaner for ELA 6-12, for å hjelpe travle lærere å legge til noe morsomt og allsidig til ungdomsskolens læreplan. Våre tidligere klasseromslærere har laget lærerveiledninger for bøker fra en rekke sjangre fra historisk skjønnlitteratur til sakprosa til fantasy. Vi har også skuespill, dikt og til og med kjente taler. Alternativene for litteraturtimeplaner for videregående og ungdomsskole er uendelige. Studentene vil like å demonstrere hva de har lært i alle typer nye studier, og mengden av muligheter for ulike aktiviteter gir dem selvstendighet til å skreddersy sin egen læring! Bla gjennom vår enorme samling av Common Core-tilpasset litteratur for ungdomsskolen nedenfor, og lås opp kreativiteten i dag!


Ser du ikke bøkene du underviser i, men vil du bruke aktivitetene våre?
Sjekk ut vår generelle studieguide!


SkjønnlitteraturHistorisk skjønnlitteratur / memoarer
Fantasy, Science Fiction, Episk poesi
Spiller
Noveller

Dikt, Taler, og Letters
Litteraturens betydning for ungdomsskolen og litteraturen for videregående skoleelever

Å undervise i litteratur i ungdomsskolemiljøet kan være utfordrende for lærere. Elever i denne alderen finner kanskje ikke materialet i eldre, klassiske romaner relatert, og trenger mer for å holde dem engasjert. Storyboard That gir elevene muligheten til å virkelig vise hva de har lært gjennom kunst, ord og storyboarding. La oss innse det: studenter elsker grafiske romaner. De elsker spill og tegneserier og å være kreative. Det er ingen bedre måte for dem å uttrykke seg på enn gjennom kunst som de ikke trenger å tegne selv, og en rekke måter å skrive på.


Leseferdigheter på ungdomsskolen

Etter å ha brukt så mange år på å fokusere på å lære å lese og bygge forståelsesferdigheter, er ungdomsskolen tiden for å utvikle mer sofistikerte leseferdigheter som lar elevene analysere og få informasjon fra tekst. Her er nøkkelkomponentene i leseopplæringen på ungdomsskolen:

 • Å lese med en strategi er den første ferdigheten elevene trenger å mestre. Noen ganger trenger elevene bare å skumme en artikkel, en annen type tekst raskt, bare for å få essensen av hva de trenger å vite eller se etter bestemt informasjon. Andre ganger må tekst leses mer nøye; å kunne lese med en hensikt er en viktig ferdighet.

 • Etter hvert som tekster blir vanskeligere, og elevene leser for å lære, er forståelse en ferdighet som fortsatt må fremmes. Sterke lesere stiller spørsmål mens de leser, og vurderer informasjon kritisk. Ungdomsskoleelever lærer å trekke konklusjoner, knytte personlige forbindelser og koble det de har lest til forkunnskaper.


 • Etter hvert som elevene leser mer og mer, øker ordforrådet deres. På dette stadiet av leseopplæringen er ordforrådet kritisk. Elevene lærer å beherske ordforråd i visse innholdsområder, samt hvordan de kan integrere nye ord i sin egen skriving.


 • Når elevene mestrer faktisk å lære å lese med dekoding og andre strategier, blir lesingen raskt lettere. For å bygge opp hastighet og nøyaktighet bør elevene lese ofte og kunne svare på spørsmål om det de har lest – for å sikre at informasjonen ble forstått.


 • Nå som elevene har mange års leseerfaring, er det å kunne svare på det de har lest en ferdighet som mestres på ungdomsskolen. Elevene skal kunne svare på spørsmål om teksten i hele setninger og med tekstbevis, og skrivingen deres skal være organisert og oversiktlig.

Leseferdigheter på videregående skole

Som med ungdomsskoleelever leser videregående elever oftest for å lære, men nye studier fortsetter å være en viktig del av vekst og utvikling når det gjelder leseferdigheter. Nedenfor er noen av ferdighetene som eldre elever fortsetter å mestre i løpet av videregående skoleår.

 • Jo mer unge voksne leser, desto sterkere blir hukommelsen og oppbevaringsevnen deres. Selv med en enkel bok må elevene holde styr på karakterer, hendelser i historien og tidligere handlinger. Hukommelse er et kraftig verktøy for unge og voksne.

 • Kritisk tenkning og analytiske ferdigheter fortsetter å styrkes i løpet av videregående skoleår. Å lese alle sjangere, inkludert skjønnlitteratur, åpner døren til avansert kritisk tenkning, som brukes på alle områder av livet.

 • Ordforrådet fortsetter å styrkes etter hvert som elevene leser mer utfordrende og ulike typer tekster på videregående. Et sterkt ordforråd er viktig for å lykkes på college og utover.

Viktigheten av differensiering

Vi lager alle våre lærerveiledninger og aktiviteter med tanke på differensiering. Alle elever lærer forskjellig, så vi må gi dem verktøyene de trenger for å lykkes. Lærere i dag må ta hensyn til så mange forskjellige faktorer som spiller inn i forberedelsene av en leksjon, fordi elevpopulasjonen vår er i rask endring. Barn blir ikke lenger "sporet" i tradisjonell forstand; i stedet har de fleste av klassene våre elever med alle slags læringsevner, inkludert de som kanskje trenger litt ekstra hjelp med å få tilgang til pensum.

Differensiert instruksjon har blitt en måte for lærere ikke bare å levere nøkkelkonseptene til alle elever, men også en måte å stillasere leksjonene deres på, slik at elever med alle ferdigheter kan demonstrere sin forståelse på de måtene som passer best for dem.


Hva slags aktiviteter er vanligvis inkludert i veiledningene?

Mens hver lærerveiledning på videregående nivå er laget spesifikt for en bestemt roman eller sjanger, er det mange aktiviteter som vi vanligvis inkluderer, ettersom de er kjernefokus i klasserommet for engelskspråklig kunst. Her er aktivitetene som mest sannsynlig vil se i lærerveiledningene våre:


 • Å lage et plottdiagram hjelper ikke bare elevene å lære delene av plottet, men det forsterker store hendelser og hjelper elevene med å utvikle en større forståelse av litterære strukturer. Elevene kan lage et storyboard som fanger den narrative buen i et verk med et seks-cellers storyboard som inneholder hoveddelene av plotdiagrammet. I denne aktiviteten skal elevene lage et visuelt plotdiagram over viktige hendelser i historien. Studentene bør identifisere viktige vendepunkter i romanen som utstillingen, stigende handling, klimaks, fallende handling og oppløsning. For yngre elever kan det være nyttig å fylle ut et «Begynnelse, Midt, Slutt»-sammendrag i stedet. Sørg for å oppdatere elevinstruksjonene og malen etter behov.

 • Et veldig nyttig verktøy å bruke mens du leser er karakterkartet , selv om det også kan brukes etter å ha fullført en bok. I denne aktiviteten skal elevene lage et karakterkart over karakterene i historien, og følge nøye med på de fysiske egenskapene og egenskapene til både store og små karakterer. De kan også gi detaljert informasjon om utfordringene karakteren står overfor, utfordringene karakteren pålegger, og karakterens betydning for handlingen i historien. For å stillasere denne aktiviteten kan lærere endre spørsmålene, legge til flere spørsmål (kartoppsettet finner du under "Scener" -> "Mønstre"), oppgi navnene på karakterene de vil at elevene skal spore, eller la elevene starte fra bunnen av ! Lærere kan også levere det visuelle til hver karakter eller la elevene velge sine egne fra fanen Tegn.

 • Å starte en enhet eller leksjon med de viktigste vokabularbegrepene hjelper til med generell forståelse og oppbevaring. I tillegg kan lærere bruke denne aktiviteten mens elevene leser, slik at de kan lage visuelle edderkoppkart over nye og ukjente termer etter hvert som de møter dem. Studentene skal lage et storyboard som definerer og illustrerer viktige ordforråd som finnes i boken. Hver celle vil inneholde et vokabularbegrep, dets definisjon eller beskrivelse, og en passende illustrasjon.

 • Romaner har ofte en rekke temaer, symboler og motiver som elevene kan identifisere og analysere. Tema i litteratur refererer til hovedideen eller den underliggende betydningen forfatteren utforsker gjennom en roman, novelle eller annet litterært verk. Symbolikk i en historie er når en gjenstand eller situasjon er mer enn den ser ut på overflaten. Forfatteren bruker den til å representere noe dypere og mer meningsfylt. For eksempel kan et objekt som har fargen rød ha en dypere betydning av lidenskap, eller kjærlighet, eller hengivenhet knyttet til det. Motiver er en teknikk brukt av forfatteren der de gjentar et bestemt element mer enn én gang gjennom historien. Dette elementet har symbolsk betydning og er ment å trekke leserens oppmerksomhet og belyse en dypere mening med historien når den gjentas. Etter å ha identifisert ett eller flere temaer, symboler eller motiver, skal elevene lage et edderkoppkart der de merker, beskriver og illustrerer det de fant!

 • Mange romaner og historier har eksempler på figurativt språk som øker leserens forståelse og hjelper dem å visualisere hendelsene i historien, karakterene, deres motivasjoner og deres følelser. Billedspråk er en teknikk som forfatteren bruker for å beskrive noe ved å sammenligne det med noe annet. Ordene eller frasene er ikke bokstavelige, men bruker metaforer, likheter, hyperboler, personifisering og andre eksempler for å beskrive objektet, følelsen eller hendelsen de snakker om. I denne aktiviteten skal elevene identifisere ulike forekomster av figurativt språk og illustrere eksemplene fra teksten. For å stillasere eller skreddersy denne oppgaven kan lærere gi elevene en liste over figurative språkelementer i teksten, eller de kan be elevene identifisere dem på egenhånd. De vil kanskje også at elevene skal forklare den bokstavelige betydningen av elementet i tillegg til det det representerer. Sørg for å oppdatere elevinstruksjonene etter behov!

 • Ved å la elevene velge et favorittsitat eller en dialog fra boken, kan de uttrykke hvilke deler av historien som resonerte med dem på et personlig nivå. På denne måten lager elevene en tekst-til-selv-forbindelse som viser deres forståelse av karakterene og deres utvikling eller romanens temaer. Elevene kan dele sine storyboards etterpå og ha en kort diskusjon om hva sitatet eller dialogen betyr for dem og hvorfor de valgte det.

 • Innstillingen for en historie er plasseringen og tidsrammen, eller hvor og når historien er. Innstillinger spiller ofte en avgjørende rolle i historien ettersom de påvirker karakterene, deres motivasjoner og deres handlinger. Innstillingen kan også inkludere miljøet, som været eller sosiale og politiske faktorer innenfor tidsperioden både lokalt og globalt. Elevene kan lage et settingdiagram for å identifisere tid og sted for historien, slik at de kan få en dypere forståelse av karakterene og deres situasjon. Hvis en historie har flere innstillinger eller tidsperioder, kan de også forklare hvordan disse endringene påvirker karakterene og plottet.

 • Filmplakater er en morsom måte for elevene å koke ned de viktigste aspektene ved en roman. Etter å ha lest romanen, vil elevene lage en filmplakat som viser setting, karakterer og en valgt scene eller overordnede temaer i historien. Studentene kan inkludere tittelen og forfatteren av boken, en fengende slagord og en "kritikeranmeldelse" som informerer publikum om hvorfor de bør gå for å se filmen og kort beskrive den overbevisende historien. For flere maler å legge til denne oppgaven, sjekk ut våre filmplakatmaler! For å stillas eller skreddersy denne aktiviteten kan lærere velge å gi elevene så lite eller så mye informasjon og tekst de vil! De kan velge å legge til bestemte karakterer, gjenstander og scener i malen og kreve at elevene bare bruker disse, eller la dem bygge plakaten fra bunnen av.

 • Litterær konflikt blir ofte undervist under ELA-enheter. Å bygge på forkunnskaper for å oppnå mestringsnivå hos elevene våre er viktig. En utmerket måte å fokusere på de ulike typene litterære konflikter er gjennom storyboarding. I denne aktiviteten skal elevene velge en type litterær konflikt og illustrere eksempler fra teksten.

Vi er sikre på at du vil finne alle slags kreative aktiviteter i lærerveiledningene våre! Det er noe for enhver smak!

Slik bruker du lærerveiledningene våre

Når du klikker på en boktittel, kommer du til lærerveiledningens hovedside. På den siden finner du følgende:

 1. Et kort introduksjonsavsnitt. Dette gir deg en rask oversikt over hva du kan forvente å finne i veiledningen.

 2. Flere elevaktiviteter for boken, som alle kan kopieres til lærerdashbordet med bare et par klikk! Når de er lagret i dashbordet ditt, kan du redigere, legge til og skreddersy enhver del av aktiviteten slik du vil!

 3. Noen ideer til viktige spørsmål som du kan velge å bruke som veiledning for leksjonene dine.

 4. Et sammendrag av boken for lærerreferanse vil bli inkludert i hver ny lærerveiledning. Sammendragene våre inneholder alltid spoilere, så vi anbefaler på det sterkeste at lærere ikke deler denne informasjonen med elevene.

Når du har bestemt deg for en aktivitet du skal bruke, klikker du på bildet og du kommer til aktivitetssiden. Alle våre aktiviteter inkluderer følgende:

 1. En aktivitetsoversikt som forklarer aktiviteten og hva elevene forventes å gjøre. Dette er kun for referanse; du kan bruke aktivitetene våre slik du vil!

 2. En tom mal er inkludert for hver aktivitet. Alle malene våre kan redigeres for å passe elevenes behov. Du kan til og med legge til flere maler i en oppgave, noe som gjør differensiering til en lek!

 3. Våre ferdiglagde aktiviteter kommer også med et fargerikt, iøynefallende eksempel som ble laget av en av våre tidligere lærere som leste romanen og laget lærerveiledningen. Vi vet hvor lang tid det tar å lage eksempler av høy kvalitet for å vise elevene dine. Nå trenger du ikke.

 4. Vi inkluderer også forhåndslagde mål og instruksjoner for hver aktivitet. Selvfølgelig vet vi at lærere bruker ulike metoder for å forklare informasjon, slik at målene og instruksjonene våre enkelt kan redigeres eller slettes.

 5. Alle våre aktiviteter inkluderer også en referanseguide for leksjonsplanen. Denne praktiske informasjonen inkluderer foreslått karakternivå, foreslått type oppgave, vanskelighetsgrad og foreslåtte Common Core-standarder. Vi inkluderer ofte også aktivitetstypen hvis det er aktuelt.

 6. Sist men ikke minst kommer aktivitetene våre med en forhåndsdefinert rubrikk. Rubrikker kommer i alle typer; noen er grunnleggende, og noen er ganske dyptgående. Våre rubrikker er utformet for å være et utgangspunkt, eller brukes som de er, avhengig av dine preferanser og behov. Du kan redigere eller kopiere rubrikkene våre, eller til og med lage dine egne ved å bruke Quick Rubric!

Hvordan kopiere en aktivitet

Å kopiere en aktivitet til lærerens dashbord er bokstavelig talt så enkelt som 1, 2, 3. Når du har valgt en aktivitet å kopiere, klikker du ganske enkelt på den oransje "Kopier aktivitet"-knappen hvor som helst på siden. Dette vil lagre en kopi av aktiviteten på kontoen din. Derfra kan du gjøre eventuelle endringer du ønsker å gjøre, tilordne det til klasser, legge til flere maler eller redigere eksisterende maler, la elevene samarbeide, dele oppgavekoblingen med studenter og mye mer. Vi har gjort jobben slik at du ikke trenger det. Vi vet at du vil elske det.


Ideer til etter-leseaktiviteter

Storyboard That er et utmerket verktøy for studenter til å lage morsomme og engasjerende prosjekter som en kulminerende aktivitet etter å ha fullført en roman. I tillegg til våre ferdiglagde aktiviteter, her er noen ideer som lærere kan tilpasse og tildele elevene for å vekke kreativitet hos individuelle elever, par eller små grupper for et sluttprosjekt. Flere av disse ideene inkluderer Storyboard That maler som kan skrives ut eller kopieres til lærerdashbordet og tildeles digitalt. Alle sluttprosjekter kan skrives ut, presenteres som en lysbildefremvisning, eller, for en ekstra utfordring, som en animert GIF!


 1. For grupper: Velg en scene fra historien og skriv et kort skuespill for å gjenoppføre for klassen. Bruk det tradisjonelle storyboard-oppsettet for å planlegge scenene dine. Du kan legge til tekst på storyboardene dine, eller ganske enkelt bruke cellene til å visualisere hver scene i stykket ditt.
 2. Bruk tidslinjeoppsettet, gjenfortell historien i kronologisk rekkefølge. Tidslinjeoppsettet vårt gir deg mulighetene til å inkludere år, måned, dag og til og med time! Du kan også velge å utelate disse helt.
 3. Velg en innstilling fra historien og lag et kart over omgivelsene ved å bruke den lille plakaten eller regnearkoppsettet. Bruk fri form eller andre tekstbokser for å inkludere en nøkkel eller merke de forskjellige delene av kartet.
 4. Bruk en av Storyboard That 's brettspillmaler , lag et spill basert på boken som klassekameratene dine kan spille!
 5. For grupper: Del kapitlene i boken mellom gruppemedlemmene. Hvert medlem av gruppen lager et storyboard for deres tildelte kapittel. Dette kan gjøres som et samarbeidsprosjekt, eller separat for lengre romaner.
 6. Bruk regnearkoppsettet og Storyboard That regnearkressurser, lag en test eller en quiz for andre elever i klassen. Du kan lage alle slags spørsmål som flervalg, kort svar og til og med matching! Når du er ferdig, sørg for å lage en svarnøkkel.
 7. Bruk en av Storyboard That biografiplakatmaler, lag en plakat om karakteren du velger. Sørg for å inkludere viktige biografiske trekk som: sted og fødselsdato, familieliv, prestasjoner, etc.
 8. Velg et kapittel fra romanen og lag et storyboard som viser det kapittelet fra en annen karakters synspunkt. For en ekstra utfordring, bruk T-diagrammet for å sammenligne det opprinnelige synspunktet med en annen karakters synspunkt!
 9. Lag en bokomslag av romanen ved å bruke en av Storyboard That . Bruk Storyboard That -kunsten til å lage omslaget, og skriv et sammendrag av historien på baksiden, akkurat som ekte bøker har!
 10. Ved å bruke en av Storyboard That - malene for sosiale medier som utgangspunkt, lag en side for sosiale medier for en eller flere av karakterene i romanen. Husk å tenke på hvordan karakteren tenker mens du lager denne siden.
 11. Lag en utklippsbokside laget av en av karakterene i romanen. Storyboard That har mange forhåndslagde maler som du kan bruke som de er, eller endre for å passe til karakterens personlighet! Sjekk ut utklippsbokmalene våre i dag!


Andre undervisnings- og prosjektideer


Ofte stilte spørsmål om 6-12 litteratur

Hva er noen populære bøker for ungdomsskoleelever?

Hva er noen populære bøker for videregående elever?

Hva er litteratursjangrene for klasse 6-12?

Etter hvert som elevene blir eldre, lærer de nå å lese for å lære, i tillegg til å lese romaner i litteraturtimen. Storyboard That har leksjoner for skjønnlitteratur, historisk fiksjon og memoarer, fantasy, science fiction, episk poesi, skuespill, noveller, taler, sakprosa og mer!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/hs-ela
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office