https://www.storyboardthat.com/no/opprett/karakter-analyse-maler

Tilpass Maler for Tegnanalyse


Utforske bruken av maler for karaktertrekkanalyse

Karakteranalyse er en grunnleggende ferdighet i litteraturvitenskap, som lar elevene dykke dypt inn i tankene og motivene til karakterene de møter i bøker, skuespill og andre former for historiefortelling. Et effektivt verktøy for å fremme denne ferdigheten er arbeidsark for karakteranalyse.

Disse malene inkluderer vanligvis seksjoner eller spørsmål for å registrere nøkkeldetaljer om en karakter, for eksempel:

 • Bakgrunn og bakgrunnshistorie: Informasjon om karakterens historie, oppvekst og livserfaringer, inkludert viktige hendelser som har formet dem.

 • Personlighetstrekk: En beskrivelse av karakterens egenskaper, inkludert deres styrker, svakheter, dyder og feil.

 • Motiver og mål: Karakterens ønsker, mål og årsakene bak deres handlinger og avgjørelser gjennom historien.

 • Relasjoner: Detaljer om karakterens interaksjoner med andre karakterer i fortellingen og innvirkningen av disse forbindelsene på deres utvikling.

 • Character Arc: Hvordan hovedpersonen endrer seg og utvikler seg i løpet av historien, inkludert eventuelle transformasjoner eller personlig vekst.

 • Dialog og tale: Analyse av karakterens talemønstre og måten de kommuniserer med andre på.

 • Rolle i handlingen: Karakterens betydning for det overordnede handlingen og deres bidrag til den sentrale konflikten eller temaene i det litterære verket. En karakterlistemal forenkler prosessen med å organisere og sammenligne ulike karakterer i en historie, noe som gjør det lettere for leserne å spore karaktertrekk, roller og forhold til andre.

Viktigheten av en grafisk arrangør for karakteranalyse i litteraturvitenskap

Maler for karakteranalyse spiller en avgjørende rolle i engelskstudier av flere grunner:

 • Forbedret forståelse: De hjelper lesere og elever med å få en dypere og mer omfattende forståelse av karakterene, slik at de kan få en dypere kontakt med historien.

 • Kritisk tenkning: Disse malene oppmuntrer til kritisk tenkning ved å få leserne til å analysere og tolke en karakters handlinger, motiver og utvikling.

 • Utforskning av temaer: Å analysere bakgrunner og personligheter fører ofte til innsikt i de bredere temaene og budskapene som formidles av det litterære verket.

 • Spore en karakters utvikling: Ved å spore en karakters reise kan elevene bedre sette pris på kompleksiteten i en karakters utvikling og hvordan den bidrar til narrativets dybde. Med en grafisk organisering av karaktertrekk blir karaktertrekk mer visuelt tilgjengelige, slik at elevene kan identifisere mønstre og få en dypere forståelse av hvordan personligheter former dynamikken i en historie.

 • Engasjement: Å engasjere karakterer på et dypere nivå kan gjøre bøker mer engasjerende og relaterbare, noe som fremmer en større forståelse for historiefortelling.

 • Litterære diskusjoner: Disse malene gir et strukturert grunnlag for diskusjoner og klasseromsaktiviteter knyttet til skjønnlitteratur, og legger til rette for meningsfulle samtaler. I engelsktimene bruker elevene ofte en mal for analyse for å grundig undersøke og forstå de komplekse personlighetene i historiene de leser.

Analysemaler for karaktertrekk i forskjellige emner

 • Litterær analyse Bruk disse malene til å dykke ned i dybden og kompleksiteten til litterære karakterers personligheter, motiver og roller i en historie. Utforsk en karakters bakhistorie for å forstå utviklingen deres gjennom hele fortellingen. Diskuter de spesifikke egenskapene for å få innsikt i deres handlinger og beslutninger.

 • Aktiviteter for barn: Forenkle disse malene for å gjøre dem tilgjengelige for yngre elever, og hjelpe dem å forstå de grunnleggende aspektene ved karakterer i historier. Oppmuntre barna til å beskrive karakterers personlighet og forstå motivene deres gjennom alderstilpassede spørsmål og maler.

 • Sammenlign og kontrast: Bruk disse malene til å sammenligne og kontrastere to eller flere forskjellige karakterer i en enkelt historie eller på tvers av flere tekster. Diskuter hvordan karakterenes bakgrunn påvirker deres interaksjoner og bidrar til handlingen i en skjønnlitterær tekst.

 • Kreativ skriving: Lag karakterprofilmaler som en ressurs for kreative skriveprosjekter. Forfattere kan bruke disse malene til å utvikle godt avrundede karakterer for historiene sine. Utforsk en karakters bakgrunn, fysiske utseende og karaktertrekk for å bringe dem til live i en fortelling.

 • Film og TV: Utvid analyse til visuelle medier ved å bruke maler for å dissekere personlighetene og handlingene til karakterer i filmer og TV-serier. Undersøk hvordan følelser og oppførsel, tale og personlige egenskaper bidrar til historiens utfoldelse.

 • Historie: Bruk analyser på historiske personer for å få innsikt i deres motiver, handlinger og innvirkning på verden. Undersøk bakgrunnen og livserfaringene som formet disse figurenes beslutninger og bidrag til historien.

 • Psykologi og sosiologi: Tilpass for akademiske formål i psykologi eller sosiologikurs for å utforske kompleksiteten til enkeltpersoner. Utforsk virkelige individer ved å undersøke deres bakgrunn, motiver og egenskaper.

 • Teater og drama: Implementer i dramaklasser for å hjelpe skuespillere og regissører å forstå dybden i teatralske karakterer. Utforsk hvordan en hovedpersons bakgrunn og bakhistorie påvirker deres fremstilling på scenen.

 • Markedsføring og annonsering: Bruk maler i markedsførings- og reklamekampanjer for å lage relaterte og minneverdige merkekarakterer. Utvikle dybdeprofiler som gjenspeiler verdiene og stilen til en merkevares talsperson.

 • Juridiske studier: Tilpass maler for juridiske studier for å undersøke bakgrunnen og motivene til enkeltpersoner involvert i rettssaker. Undersøk hvordan en persons egenskaper kan påvirke deres oppførsel og beslutningstaking i en juridisk kontekst.

Lærekaraktertrekk: Ideer til grafisk arrangørmal

Grunnskole (K-5 klasse):

 • Collage (K-2 klasse): La unge elever klippe ut bilder fra magasiner eller tegne sine egne karakterer og lage en collage som inkluderer karakterens navn, karaktertrekk og en enkel beskrivelse.

 • Egenskapsbingo (3-5 klasse): Design bingokort med karaktertrekk (f.eks. modig, snill, smart) og la elevene fylle ut karaktertrekket mens de leser en historie. Dette oppmuntrer dem til å identifisere karaktertrekk.

Ungdomsskole (6.–8. klasse):

 • Samlekort: La elevene tegne samlekort for karakterer i en bok eller historiske figurer. Hvert kort skal inneholde et bilde, karaktertrekk, motiver og en kort biografi.

 • Intervjuer: Oppmuntre elevene til å rollespille som hovedpersoner fra en historie og gjennomføre intervjuer med hverandre. De kan bruke maler for å forberede og dokumentere intervjuene.

Videregående skole (9.–12. klasse):

 • Sammenlignende analyse: Tildel elevene en hovedperson fra en klassisk roman og be dem sammenligne denne hovedpersonen med en hovedperson fra et moderne verk. De kan bruke maler for å organisere analysen og presentere funnene sine.

 • Analyse i film: Se en film eller TV-serie i klassen og la elevene gjennomføre analyser for hovedpersonene. Diskuter hvordan utviklingen av en hovedperson i film skiller seg fra en skjønnlitterær bok.

Cross-Grade (tilpassbar):

 • Karakterskaping (K-12 klassetrinn): I kreativ skrivekurs kan elever i alle aldre bruke disse malene til å lage sine egne fiktive karakterer. Yngre elever kan fokusere på grunnleggende personlighetstrekk, mens eldre elever kan utforske dypere aspekter av en karakters utvikling.

 • Analyse av historiske figurer (karakterer 6-12): Gi en liste over historiske figurer som er relevante for klassetrinn, og be elevene om å undersøke og fullføre analyse for den valgte figuren. Dette kan tilpasses for ulike nivåer av kompleksitet.

 • Litterære sirkler (klasse 6-12): Dann litterære sirkler eller bokklubber der hver gruppe velger forskjellige litterære verk å lese. Mens de diskuterer bøkene sine, kan elevene bruke maler for analyse for å veilede diskusjonene og presentasjonene.

 • Karakteranalysepresentasjoner (klasse 6-12): La elevene velge en hovedperson fra en bok de har lest og lage presentasjoner ved hjelp av maler. Dette kan inkludere profiler, visuelle hjelpemidler og forklaringer på karakterens betydning i historien.

Disse aktivitetsideene kan tilpasses ulike klassetrinn og er utformet for å engasjere elevene i analyse samtidig som de imøtekommer deres alder og ferdighetsnivåer.

10 trinn for å lage et utdelingsark for karakteranalyse

 1. Definer formålet ditt: Bestem formålet. Er det for litterær analyse, historiske personer, filmkarakterer eller noe annet? Klargjør fokuset, for eksempel å studere bakgrunn og bakhistorie.

 2. Velg et format: Velg et format som passer dine behov, enten det er en tegnlistemal, grafisk organisering av tegnanalyse eller et diagram. Formatet bør samsvare med dine pedagogiske mål.

 3. Identifiser nøkkelelementer: List opp de essensielle elementene du vil inkludere. Dette inkluderer vanligvis seksjoner for undervisning av personlige egenskaper, motiver og andre relevante detaljer.

 4. Vurder aldersgruppe: Hvis du lager en karakteranalyse for barn, forenkle språket og strukturen for å gjøre det mer tilgjengelig for yngre elever. Sørg for at det er alderstilpasset.

 5. Forskning og referanse: Gjør deg kjent med karakteren du analyserer. Samle informasjon om deres bakgrunn, bakhistorie og egenskaper. Denne forskningen vil informere innholdet.

 6. Design: Lag en oversiktlig og organisert layout. Bruk overskrifter og underoverskrifter for å kategorisere informasjon, noe som gjør det enkelt for brukere å fylle ut detaljer.

 7. Inkluder forespørsler: Legg til forespørsler eller spørsmål som veileder brukere i deres analyse. Spør for eksempel om karakterens egenskaper, motiver eller rolle i historien. Disse spørsmålene oppmuntrer til dypere tenkning.

 8. Visuelle elementer: Vurder å inkludere visuelle elementer i arbeidet ditt. Hvis det er relevant, ta med mellomrom for tegninger, bilder eller symboler som representerer tegnet.

 9. Tilpass for spesifikke behov: Skreddersy den til dine pedagogiske mål. Hvis du for eksempel ønsker å fokusere på en karakters egenskaper, lag seksjoner for positive og negative karaktertrekk, og be brukerne om å gi bevis fra teksten eller historien.

 10. Gjennomgå og test: Før du avslutter, se gjennom det for klarhet og fullstendighet. Test den med en prøveanalyse for å sikre at den effektivt veileder brukere i å analysere en hovedpersons bakgrunn, bakhistorie og andre relevante aspekter.

Husk at maler for karakteranalyse kan variere mye i kompleksitet og omfang, så tilpass dem for å passe de spesifikke målene og aldersgruppen til elevene eller publikummet.

Flere Storyboard That ressurser og gratis utskrifterHvordan Lage et Arbeidsark for Tegnanalysemal

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


Vanlige spørsmål om regneark for maler for tegnanalyse

Hva er en karakteranalysemal, og hvorfor er den viktig i litteraturstudier?

Det er et strukturert verktøy som brukes i litteraturstudier for å undersøke og forstå fiktive karakterer i historier. En tegnkartmal hjelper til med å analysere en karakters bakgrunn, egenskaper, motivasjoner og utvikling, og bidrar til en dypere forståelse av fortellingen og dens temaer. Det er viktig i litteraturstudier å studere grafiske arrangørkaraktertrekk fordi det fremmer kritisk tenkning, forbedrer forståelsen og letter diskusjoner om karakterer og deres roller i historien.

Hva er nøkkelelementene som vanligvis inkluderes i en tegnanalysemal?

En mal for karakteranalyse inkluderer nøkkelelementer som bakgrunn, personlighetstrekk, motivasjoner, relasjoner, karakterutvikling, dialog og plottets betydning for å grundig undersøke og forstå fiktive karakterer.

Hvordan kan karakteranalysemaler integreres i ulike fag utover litteratur, som historie eller filmvitenskap?

Karakteranalysemaler kan integreres i fag som historie, filmvitenskap, psykologi, sosiologi, teater og markedsføring ved å skreddersy dem til fagets kontekst. For eksempel, i historie, kan de analysere historiske figurer, mens i filmstudier kan en grafisk organisator karakteranalyse dissekere filmkarakterer. Disse malene tilbyr en strukturert måte å utforske karakterers bakgrunn, motivasjon og roller i ulike fag, og forbedrer kritisk tenkning og forståelse.

Vis alle Storyboard-maler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/karakter-analyse-maler
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office