https://www.storyboardthat.com/no/opprett/innstillingen-kart-regneark
Tilpass og Bruk i Dag!

Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!Sette Regneark | Sette Kartmaler

Hva er Setting Map Worksheets?

Et arbeidsark med innstillingskart er en utmerket ressurs for å holde styr på de ulike innstillingene i en historie i skjønnlitterær skriving mens den utspiller seg. Bruk av dette regnearket er spesielt gunstig for litteratur som involverer flere eller ukjente innstillinger. Et eksempel kan for eksempel hjelpe klassen din til å bedre forstå innstillingene i en roman, novelle eller skuespill. Ved å bruke disse regnearkene kan elevene lage en visuell representasjon av hvor historien finner sted, noe som gjør det lettere for dem å forstå og analysere alle historiens elementer. For å lage et regneark kan du bruke et verktøy for å lage kart for å hjelpe elevene med å organisere de ulike elementene. Ved å bruke arbeidsark for karakterer og setting kan elevene organisere informasjon og bedre forstå hvordan en histories setting påvirker handlingene til hovedpersonene og handlingen.

Hvorfor er de viktige og hvordan brukes de best?

Innstillingen til en historie kan ha stor innvirkning på karakterhandlinger, plott og forventninger. En historie som finner sted i det femte århundres Kina ville bety en helt annen atmosfære enn en moderne historie. Når innstillingene endres, selv om de bare er litt, kan karakterer oppføre seg annerledes eller konflikten kan utvikle seg. Bruk arbeidsark med innstillingskart når du leser litteratur i ukjente omgivelser eller litteratur med flere innstillinger.

Disse regnearkene gir en visuell representasjon av hvor historien finner sted, og kan brukes i en rekke fag og klassetrinn for å forbedre læringen.

Elementer du bør vurdere når du bygger en innstilling av et historieregneark

For å lage et effektivt kart er det ulike detaljer og elementer som bør inkluderes, som tidsperiode, vær og klima, geografi, arkitektur og kulturell kontekst. For eksempel kan tidsperioden påvirke mote, teknologi og sosiale normer til karakterene og miljøet, mens været og klimaet kan skape en følelse av atmosfære og spenning. I tillegg kan geografien og arkitekturen gi ledetråder om historien og kulturen i miljøet, mens den kulturelle konteksten kan gi dybde og rikdom til karakterene og historien. Det er viktig å vurdere hvordan hvert av disse elementene bidrar til den generelle stemningen, tonen og temaet i innstillingen. Ved å inkludere disse detaljene og elementene kan barna få en dypere forståelse og verdsettelse av en histories verden eller den historiske konteksten til en tidsperiode, og forbedre deres kreative skriving og kritiske tenkningsferdigheter.

En historiekartleggingsøvelse kan hjelpe elevene bedre å forstå strukturen og viktige deler av en historie. Dette er spesielt nyttig for grunnskolebarn som bare lærer om elementene i en historie. En måte å oppmuntre klassen til å tenke kreativt om historiens setting, er ved å bruke et arbeidsark sammen med et historiekart som gir innsikt i historiens struktur.

Ved å gi en trinnvis kartmal for å lage et arbeidsark for innstillinger, kan lærere hjelpe elevene med å forenkle prosessen med å organisere tankene og ideene sine. Spesielt visuelle elever kan ha nytte av denne øvelsen, siden den lar dem se de forskjellige nivåene av en histories plassering på en klar og konsis måte.

Å inkludere en grafisk arrangør for manus i historiekartleggingsøvelsen kan ytterligere forbedre elevenes forståelse av hvordan setting påvirker karakterhandlinger og plottutvikling. Denne øvelsen hjelper elevene å lære å identifisere nøkkelelementer i omgivelsene, som tidsperiode, geografi og kultur, og hvordan de bidrar til historiens struktur og mening.

Til syvende og sist, ved å bruke disse regnearkene, historiekartene og grafiske skriptorganisatorer, kan lærere oppmuntre elevene til å tenke kreativt og kritisk om litteraturens rolle. Disse øvelsene gir et rammeverk for å utforske kompleksiteten i en histories setting, og for å utvikle en dypere forståelse og forståelse av verden der historien finner sted.

Typer innstilling

Å forstå ulike typer settinger er avgjørende for å forstå en fortellings kompleksitet, siden settinger kan variere sterkt avhengig av historien, sjangeren og den kulturelle konteksten. Kreativ tenkning er en essensiell komponent i å identifisere og analysere de ulike settingene som kan eksistere i litteraturen, for eksempel landlige, urbane, forstadsområder, historiske, futuristiske, fantasy og dystopiske. Å oppmuntre elevene til å utforske de ulike nivåene i en historie kan hjelpe dem å få en dypere forståelse for temaene og viktige delene som en historie formidler. Dette kan gjøres ved bruk av visuelle hjelpemidler som kartleggingsmaler, historiekartlegging og skriptgrafikkarrangører. Her er de ulike typene innstillinger som lesere kan komme over:

 1. Landlige omgivelser: Landlige omgivelser involverer ofte mindre, mer isolerte samfunn, og kan fremheve temaer som tradisjon, familie og enkelhet. Urbane omgivelser, på den annen side, er typisk større, mer overfylte miljøer, og kan legge vekt på temaer som modernitet, mangfold og bylivets utfordringer.
 2. Forstadsinnstillinger: Forstadsinnstillinger kan kombinere elementer fra både landlige og urbane omgivelser, og utforsker ofte temaer som fellesskap, konformitet og den amerikanske drømmen.
 3. Historiske innstillinger: Historiske innstillinger kan variere fra eldgamle sivilisasjoner til nyere tidsperioder, og kan gi innsikt i fortidens skikker, verdier og hendelser.
 4. Futuristiske innstillinger: Futuristiske innstillinger utforsker ofte forestilte verdener og teknologier, og kan ta opp moderne sosiale problemer på en spekulativ eller allegorisk måte.
 5. Fantasy-innstillinger: Fantasy-innstillinger kan involvere magiske eller overnaturlige elementer, noe som gjør det til en engasjerende sjanger for kreativ tenkning og historiekartleggingsøvelser. Å oppmuntre klassen din til å lage sine egne kart over fantasiverdener kan hjelpe dem med å visualisere de forskjellige elementene som utgjør rammen, for eksempel unike landskap, skapninger og magiske gjenstander, og ofte vektlegge temaer som heltemot, mytologi og kampen mellom det gode og ond.
 6. Dystopiske omgivelser: Dystopiske omgivelser er ofte preget av et dystert, undertrykkende samfunn, og kan utforske temaer som makt, kontroll og opprør.

Hvorfor er Setting Map Worksheets effektive?

Disse regnearkene er effektive fordi de oppmuntrer elevene til aktivt å engasjere seg i historien de leser eller lærer om. Ved å lage en visuell representasjon av omgivelsene, kan barna bedre forstå historiens kontekst og hvordan den relaterer seg til karakterene og plottet. I tillegg hjelper å lage et innstillingskart leserne med å utvikle viktige ferdigheter som visualisering, kritisk tenkning og romlig resonnement.

Hvordan kan arbeidsark for setting av kart inkluderes i leksjoner?

Regneark for innstillingskart kan innlemmes i leksjoner på tvers av fag og klassetrinn.

I engelskspråklig kunst kan elevene lage dem for romaner, noveller eller dikt de studerer. Dette kan hjelpe dem bedre å forstå forfatterens bruk av setting for å skape stemning og atmosfære.

I samfunnsfag kan studentene lage rammekart for historiske hendelser eller tidsperioder de studerer. Dette kan hjelpe dem bedre å forstå konteksten og geografien til tidsperioden.

I naturfag kan elevene lage dem for økosystemer eller habitater de lærer om. Dette kan hjelpe dem til å bedre forstå sammenhengene mellom ulike elementer i økosystemet.

Gjøre og ikke gjøre når du lager arbeidsark for innstillinger

Gjøre det

 • Tenk på at disse regnearkene er best egnet for bruk med historier som har rike og detaljerte innstillinger.
 • Sørg for at instruksjonene er klare og at de oppmuntres til å bruke kreativiteten og kritisk tenkning.
 • Gi eksempler for å hjelpe elevene å forstå hva som forventes av dem.
 • Oppmuntre elevene til å bruke en rekke farger og symboler for å representere ulike elementer i miljøet.
 • Gi klassen anledning til å dele og diskutere kartene sine med hverandre.

Ikke gjør det

 • Ikke velg en historie med innstillinger som er for enkle eller uviktige for handlingen.
 • Ikke fokuser utelukkende på faktiske detaljer om miljøet, men oppfordrer i stedet elevene til å vurdere den emosjonelle og psykologiske innvirkningen av innstillingen på historien og karakterene.
 • Ikke begrens til et spesifikt format eller design for innstillingskartene deres. La dem være kreative og uttrykke ideene sine på sin egen måte.
 • Ikke fokuser utelukkende på fysiske elementer som bygninger og landskap. Oppmuntre elevene til å inkludere elementer som tidsperiode, sosiale normer og kulturell kontekst.
 • Ikke anta at alle vil ha samme nivå av kjennskap til innstillingen. Gi ressurser som kart, bilder eller tekstutdrag for å hjelpe dem å forstå innstillingen bedre.

Leksjonsplanideer for å lage arbeidsark

Analysere omgivelser i litteratur

Etter å ha lest en roman eller novelle, be elevene lage et arbeidsark med innstillingskart for å visuelt representere de forskjellige elementene i omgivelsene. Oppmuntre dem til å inkludere detaljer som tidsperiode, vær, geografi og kulturell kontekst.

Historisk settingstudie

Bruk arbeidsark for setting av kart for å lære om ulike tidsperioder og kulturer. La klassen din undersøke og lage et regneark som representerer en spesifikk historisk epoke, for eksempel antikkens Roma eller renessansen. Dette vil hjelpe leserne til å bedre forstå den kulturelle og sosiale konteksten i tidsperioden og hvordan den påvirket ulike aspekter av livet.

Miljøstudie

Bruk arbeidsark for innstillingskart for å undervise om miljøvitenskap og geografi. Tilordne et regneark som representerer et spesifikt økosystem eller geografisk region, for eksempel en regnskog eller ørken. Dette vil hjelpe elevene til å bedre forstå de ulike elementene i et økosystem og hvordan de samhandler med hverandre.

Kreativ skriving

Bruk arbeidsark for settingskart for å inspirere til kreativ skriving. La elevene lage et regneark for en fiktiv verden de lager eller for en bestemt scene i en historie. Dette vil hjelpe elevene til å visualisere miljøet bedre og skape en mer oppslukende opplevelse for leserne.

Sosiale studier

Bruk arbeidsark med innstillingskart for å lære om forskjellige regioner og land rundt om i verden. La elevene lage et regneark som representerer et bestemt land eller område, inkludert kulturelle elementer som mat, musikk og skikker. Dette vil hjelpe elevene til å bedre forstå og sette pris på mangfoldet i ulike kulturer rundt om i verden.


Hvordan Lage et Arbeidsark med Innstillingskart

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har farge-, svart-hvitt-, portrett- eller landskapsmaler. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke spørsmål og bilder, og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig med regnearket, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


Enda flere Storyboard That ressurser og gratis utskrifterLykkelig skaperverk!


Vanlige spørsmål om innstilling av kart

Hvordan kan arbeidsark for sette kart brukes i gruppeprosjekter?

Regneark for innstillingskart kan brukes i gruppeprosjekter ved å la hvert medlem av gruppen lage en del av kartet, for eksempel forskjellige områder av en by eller forskjellige deler av en historisk setting. Deretter kan gruppen kombinere kartene til en sammenhengende helhet for å skape en mer fullstendig forståelse av hvor historien finner sted. Å bruke disse regnearkene i gruppeprosjekter kan også oppmuntre til samarbeid og kommunikasjon mellom gruppemedlemmer, ettersom de jobber sammen for å sikre at deres individuelle bidrag passer sømløst sammen. I tillegg kan bruk av en kartmal bidra til å holde ting enkelt og organisert, og gi en trinn-for-trinn prosess som gruppemedlemmer kan følge. Dette kan være spesielt nyttig for grunnskoleelever eller visuelle elever som drar nytte av tydelig og strukturert veiledning. Ved å jobbe med denne oppgaven sammen, kan elevene også utvikle sin kreative tenkning og problemløsningsferdigheter ettersom de vurderer ulike detaljnivåer og viktige deler av miljøet som må inkluderes.

Hvordan kan arbeidsark til å sette kart tilpasses elever med læringsforskjeller?

Disse regnearkene kan tilpasses elever med læringsforskjeller ved å gi ekstra støtte eller forenkle oppgaven. For eksempel gi et forhåndstegnet kart som elevene kan fylle ut, gi setningsstarter eller oppfordringer for å hjelpe elevene med å organisere tankene sine, eller lage et fysisk 3D-kart for elever som kanskje sliter med visuelt-romlig resonnement.

Kan settekartarbeidsark brukes til sakprosatekster?

Ja, arbeidsark for settingskart kan brukes til sakprosatekster som historiske beretninger, biografier eller reiseskriving. Elevene kan kartlegge plasseringene og innstillingene som er beskrevet i teksten, og inkludere tilleggsinformasjon som historisk kontekst, kulturelle elementer eller miljøfaktorer.

Hvordan kan arbeidsark med innstillingskart brukes til virtuell eller nettbasert læring?

Disse regnearkene kan tilpasses for virtuell eller nettbasert læring ved å bruke digitale verktøy som elektroniske tavler, interaktive kart eller virtual reality-plattformer. Dette lar elevene utforske og samhandle med omgivelsene på en mer oppslukende måte, selv om de ikke er fysisk tilstede i klasserommet. I tillegg kan lærere tilby virtuelle omvisninger eller videoer for å gi elevene en bedre forståelse av konteksten.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/innstillingen-kart-regneark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office