Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/tidslinje-regneark

Tilpass Tidslinjemaler


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!


Tidslinjeregneark | Tidslinjemal

Hva er arbeidsark for tidslinje?

I utdanningens dynamiske landskap har visuelle hjelpemidler vist seg å være kraftige verktøy for å forbedre læringsopplevelser. Blant disse hjelpemidlene har arbeidsark dukket opp som en effektiv måte å hjelpe elever med å forstå og sette pris på den kronologiske tidslinjen til hendelser. Enten det er å forstå historiske perioder, sekvensere litterære hendelser eller analysere vitenskapelige oppdagelser, gir gratis arbeidsark med tidslinje et visuelt rammeverk som engasjerer elevenes sinn og fremmer en dypere forståelse av emnet.

Hvorfor er de viktige og hvordan brukes de best?

Disse regnearkene er grafiske representasjoner som skildrer en serie hendelser eller perioder i et lineært format. De fungerer som visuelle hjelpemidler for å visualisere og forstå kronologien til viktige ting. Ved å presentere informasjon på en strukturert og organisert måte, letter tidslinjer kronologisk tenkning, som er en essensiell ferdighet på tvers av ulike fag og disipliner. Tidslinjer kan vise frem datoer, varigheter og nøkkeldetaljer, slik at elevene kan utvikle en følelse av historisk perspektiv og kontekst. Ved å inkorporere prosjekttidslinjemaler i leksjonene, kan lærere og foreldre forbedre elevenes kritiske tenkningsferdigheter, historiske forståelse og generelle engasjement med emnet. Gjennom å sekvensere hendelser, visualisere varigheter og knytte forbindelser, utvikler studentene en dypere forståelse av betydningen og konteksten til emnene de studerer.

Fordeler med tidslinjeregneark

 • Visualisering av hendelsesrekkefølgen: Arbeidsark for tidslinjeøvelser gjør det mulig for barn å oppfatte rekkefølgen ting skjer i, og hjelper dem å utvikle en klar forståelse av utviklingen av historiske perioder eller rekkefølgen av litterære fortellinger.

 • Utvikle historisk perspektiv og kontekst: Ved å plassere hendelser innenfor en tidslinje, kan barna forstå sammenhengene og relasjonene mellom ulike historiske perioder, og fremme en dypere forståelse av historisk kontekst og årsakssammenheng.

 • Identifisere årsak-og-virkning-relasjoner: Tidslinjer ber elevene analysere årsak-og-virkning-forhold, slik at de kan se virkningen av en hendelse eller periode på påfølgende.

 • Analysere mønstre og trender: Gjennom tidslinjer kan elevene identifisere mønstre, trender og tilbakevendende temaer på tvers av historiske perioder, litterære verk eller vitenskapelige fremskritt, og fremme kritisk tenkning og analyse.

 • Beholde og konsolidere informasjon: Ved å engasjere seg med tomme tidslinjeregneark kan elevene delta aktivt, forsterke deres forståelse av innholdet, beholde viktige detaljer og konsolidere læringen.


Praktiske applikasjoner i klasserommet

Disse regnearkene har allsidige applikasjoner i klasserommet, og støtter undervisnings- og læringsprosessen på mange måter:

 1. Introduserer nye emner og studieenheter: Lærere kan bruke maler for å gi en oversikt over kommende emner, slik at elevene kan få en følelse av kontekst og etablere et rammeverk for læringen.

 2. Sekvensering av hendelser og historiske perioder: Studentene kan ordne nøkkelforekomster, datoer eller perioder i kronologisk rekkefølge på tidslinjen, noe som muliggjør en klar forståelse av hendelsesforløpet og deres relative posisjoner i tid.

 3. Visualisering av varighet og tidsspenn: Tidslinjer kan vise de relative lengdene og varighetene til forskjellige hendelser eller perioder, slik at elevene kan forstå betydningen av varierende tidsrammer.

 4. Opprette forbindelser og identifisere relasjoner: Tidslinjer hjelper elevene med å gjenkjenne sammenhenger, årsakssammenhenger og sammenhenger mellom hendelser, og oppmuntrer til kritisk tenkning og historisk analyse.

 5. Oppmuntre til aktivt engasjement og kritisk tenkning: Arbeidsark for samfunnsfags tidslinje involverer aktivt elevene i læringsprosessen, og ber dem analysere, evaluere og tolke informasjon.

 6. Fremme samarbeid og teamarbeid: Disse regnearkene kan brukes til gruppeaktiviteter, der elevene jobber sammen for å lage omfattende tidslinjer, fremme samarbeid, kommunikasjon og kollegalæring.


Veiledning for lærere og foreldre

For å bruke disse regnearkene effektivt, bør du vurdere følgende:

 • Velge passende regneark: Velg gratis tidslinjemaler som stemmer overens med emnet, klassetrinn og læringsmål. Det er mange nettbaserte plattformer og pedagogiske nettsteder som tilbyr utskrivbare tidslinjemaler og regneark.

 • Skreddersy tidslinjer til ulike fag og klassetrinn: Juster kompleksiteten og dybden av aktiviteten for å passe klassens alder og forståelsesnivå.

 • Oppmuntre til kreativitet og personalisering: La barna legge til sine egne illustrasjoner, merknader eller tilleggsinformasjon, noe som fremmer kreativitet og personlig tilknytning til innholdet.

 • Gi veiledning og støtte under arbeidsarkaktiviteter: Gi klare instruksjoner, forklaringer og eksempler for å sikre at elevene forstår formålet med og forventningene til aktiviteten.

 • Bruk av tidslinjeregneark for gjennomgang og vurdering: Bruk tidslinjer som et verktøy for gjennomgang eller vurdering, slik at elevene kan demonstrere sin forståelse av sentrale konsepter og hendelser.


Ressurser og verktøy:

 • Online plattformer og programvare for å lage tidslinjer: Utforsk infografiske maler for tidslinje, tidslinjeprodusenter og online tidslinjegeneratorer.

 • Utskrivbare tidslinjemaler og regneark: Finn et bredt utvalg av tomme tidslinjemaler og regneark tilgjengelig på nettet.

 • Anbefalte bøker og pedagogiske nettsteder for videre utforskning: Oppmuntre elevene til å utforske historiske tidslinjer, biografier og interaktive nettsteder for å utdype deres forståelse av spesifikke emner eller perioder.


Tips for å lage et regneark som fungerer for tverrfaglige studier

Bestem formål og omfang

 • Definer fokuset, enten det er historiske hendelser, skoleprosjekter eller den strategiske planleggingsprosessen.
 • Identifiser de store hendelsene eller milepælene som må inkluderes.
 • Bestem om det vil følge en kronologisk rekkefølge eller fokusere på spesifikke temaer eller kategorier.

Velg en passende mal eller opprett en tom tidslinje

 • Vurder å bruke en horisontal tom tidslinje eller et horisontalt stolpediagram som grunnlag for regnearket.
 • Utforsk tidslinjeskaperverktøy eller bruk gratis utskrivbare tidslinjemaler tilgjengelig på nettet.
 • Sørg for at den valgte malen har tilpassbare elementer for å tilpasses de spesifikke kravene til prosjektet ditt.

Organiser tidslinjen

 • Start med å gi en oversikt over prosjektet eller emnet i begynnelsen av tidslinjen.
 • Legg til viktige ting eller milepæler, og sørg for at de er plassert i riktig kronologisk rekkefølge.
 • Bruk tydelige etiketter eller bildetekster for å identifisere hver hendelse eller milepæl.

Tilpass og forbedre

 • Skreddersy tidslinjen for å passe tverrfaglige studier ved å inkludere relevant informasjon fra ulike fag.
 • Legg til spesifikke detaljer, for eksempel datoer, beskrivelser eller bilder, for å berike forståelsen av hver hendelse eller milepæl.
 • Vurder fargekoding eller bruk av forskjellige symboler for å skille hendelser eller fremheve sammenhenger på tvers av disipliner.

Gi eksempler og ressurser

 • Ta med et eksempel eller to på regnearket for å veilede barna om hvordan de fyller ut informasjonen effektivt.
 • Tilby ekstra ressurser, for eksempel oppslagsverk, nettsteder eller primærkilder, slik at elevene kan forske videre på spesifikke hendelser.

Oppmuntre til analyse og oppsummering

 • Be klassen analysere og oppsummere historier eller informasjon relatert til hver hendelse.
 • Oppmuntre til kritisk tenkning ved å stille spørsmål som oppmuntrer til forbindelser og sammenligninger mellom ulike hendelser eller disipliner.

Bruk i tverrdisiplinære prosjekter

 • Integrer regnearket i tverrfaglige prosjekter, slik at elevene kan utforske sammenhengene og skjæringspunktene mellom ulike fag.
 • Legg vekt på prosjektledelsesaspektet ved å inkludere tidslinjer i planlegging og sporing av prosjektfremdrift.

Husk at når du oppretter et regneark for tverrfaglige studier, bør fokuset være på å legge til rette for en helhetlig forståelse av emnet samtidig som det oppmuntres til kritisk tenkning og forbindelser på tvers av ulike disipliner. Å utforske prosjektideer åpner for en verden av kreative muligheter, og lar elevene fordype seg i historiske epoker, vitenskapelige gjennombrudd eller kulturelle bevegelser, og vise frem kunnskapen sin gjennom fengslende visuelle tidslinjer.

Enda mer Storyboard That ressurser


Hvordan Lage et Tidslinjeregneark

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Tidsregneark

Hva er forskjellen mellom tidslinje og tidsplan?

Mens begge involverer organisering av hendelser, fokuserer en tidslinje vanligvis på den kronologiske rekkefølgen av historiske hendelser eller milepæler, mens en tidsplan er en mer detaljert plan som skisserer spesifikke aktiviteter og deres tildelte tidsrammer innenfor et prosjekt eller en oppgave.

Hvordan kan jeg lage et arbeidsark med tidslinje som appellerer til ulike læringsstiler?

For å imøtekomme ulike læringsstiler, innlemme visuelle elementer som bilder eller ikoner for visuelle elever, gi plass til skriftlige beskrivelser for verbale elever, og oppmuntre til praktiske aktiviteter der barna fysisk kan arrangere arrangementer for kinestetiske elever. Å tilpasse malen til ulike læringsstiler øker engasjement og forståelse.

Kan tidslinjearbeidsark brukes til å oppsummere historier eller litteratur?

Absolutt! Disse regnearkene kan brukes til å oppsummere historier eller litteratur ved å fremheve viktige plottpunkter eller karakterutviklinger i kronologisk rekkefølge. Barn kan identifisere hovedhistoriebuene og visualisere hvordan de utspiller seg gjennom hele fortellingen.

Hva er noen måter å vurdere om regneark er effektive for å lære elevene hvordan man lager en prosjekttidslinje?

For å vurdere effektiviteten av regneark i undervisningsprosjektets tidslinje:

 • Observer elevenes engasjement og forståelse.
 • Gjennomgå ferdige regneark for nøyaktighet og organisering.
 • Bruk jevnaldrende og egenvurdering for refleksjon og tilbakemelding.
 • Evaluere prosjektpresentasjoner og forsvar av tidslinjer.
 • Vurder ytelse på prosjektoppgaver.
 • Samle tilbakemeldinger fra elevene for forbedring.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/tidslinje-regneark
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office

Begrenset tid. Kun nye kunder

Tilbake til skolen spesial!

Kjøpsordrer MÅ være mottatt innen 9/6/24!

Inkluderer:

 • 1 skole
 • 10 lærere
 • 2 timer med virtuell PD

30 Dagers Pengene Tilbake-garanti. Kun nye Kunder. Full Pris Etter Introduksjonstilbud

Generer et sitat

Dette går som regel ganske raskt :)

Sitat sendt!

E-post sendt til