Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/stavelser-arbeidsark

Tilpass Stavelsesmaler


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!syllables-example

Utforske bruken av stavelsesark for barnehageelever

Stavelsesark er kraftige verktøy for barnehageelever, som hjelper deres språkutvikling ved å introdusere stavelser på en engasjerende og strukturert måte. Disse regnearkene fremmer fonetisk forståelse, utvider ordforrådet og forbedrer uttalen, og gir et solid grunnlag for fremtidige leseferdigheter.

Hva er en stavelse?

En stavelse er en lydenhet i et ord som inneholder en vokallyd, enten alene eller med konsonantlyder. Det er en grunnleggende byggestein for uttale og rytme i språket. Stavelser hjelper til med å dele ord i mindre deler og bestemme antall slag eller lyder i et ord. For eksempel har ordet "katt" én stavelse, mens ordet "banan" har tre stavelser ("ba-na-na"). Ved å ha et eksempel på stavelse og forstå stavelser, kan barn dele ord i mindre deler og forbedre sine lese-, skrive- og staveferdigheter.

Fordeler med stavelsesregneark

Regneark med stavelser gir flere fordeler:

 1. Fonologisk bevissthet: Disse regnearkene bidrar til å utvikle fonologisk bevissthet ved å lære barn å identifisere og telle stavelser. Denne ferdigheten gjør dem i stand til å dele ord i mindre enheter og gjenkjenne mønstre i ord. For eksempel kan det å introdusere et stavelsesregneark for barnehage være en morsom og effektiv måte å hjelpe unge elever med å utvikle sin fonologiske bevissthet.

 2. Utvidelse av ordforråd: Å jobbe med stavelser bidrar til å utvide ordforrådet etter hvert som barn blir kjent med stavelsesmønstre i ord. Ved å gjenkjenne stavelser kan barna lettere tyde betydningen av nye ord.

 3. Leseflyt: Å mestre stavelser forbedrer leseflyten ved å hjelpe barn å forstå rytmen og stressmønstrene til ord. Ved å gjenkjenne stavelsesbelastning kan elevene lese med passende vekt og flyt.

 4. Ressurser for gratis stavelser regneark: Det er mange nettbaserte plattformer og pedagogiske nettsteder som tilbyr gratis stavelsesregneark for barnehagestudenter. Dra nytte av disse ressursene for å få tilgang til et bredt spekter av høykvalitets regneark som passer for dine klasseromsbehov.


Typer stavelsesregneark for barnehage

Her er noen typer stavelsesregneark som passer for barnehager:

 • Regneark for stavelsetelling: Disse regnearkene hjelper barn med å øve seg på å identifisere hvor mange stavelser det er i et ord. De teller stavelsene og skriver det totale antallet på det angitte rommet.

 • Arbeidsark med to stavelser: Disse regnearkene fokuserer på ord med to stavelser og hjelper barna å identifisere og telle stavelsene. De øver på å dele ord i stavelser og skriver stavelsesinndelingen for hvert ord.

 • Arbeidsark for stavelsestyper: Disse regnearkene introduserer forskjellige typer stavelser, for eksempel lukkede stavelser. Leserne øver på å identifisere og kategorisere ord basert på stavelsestypene deres.

 • Arbeidsark for stavelseskaper: Disse regnearkene oppmuntrer til kreativitet ved å la barna lage sine egne ord ved å bruke oppgitte stavelser.


Implementering av stavelsesoppgaver i barnehagen

For å effektivt implementere regneark for stavelser i barnehageklasserommet ditt, bør du vurdere følgende strategier:

 • Tydelige instruksjoner og svarnøkler: Gi klare instruksjoner for hver regnearkaktivitet, forklar oppgaven og forventningene. Ta med svarnøkler eller eksempler på svar for å hjelpe elevene med egenvurdering.

 • Justert med Common Core Standards: Sørg for at stavelsesregnearkene stemmer overens med Common Core-standardene for språkutvikling. Denne tilpasningen bidrar til å oppfylle spesifikke læringsmål og fremmer konsekvent ferdighetsutvikling.

 • Interaktiv læring: Engasjer klassen din i interaktive aktiviteter ved å inkludere spill, gruppearbeid eller nettressurser. Denne tilnærmingen gjør det morsomt å lære stavelser og holder barna motiverte og aktivt involvert.

 • Skrive- og uttaleøvelse: Oppmuntre elevene til å skrive ord og trene på å uttale stavelser høyt. Denne integrerte tilnærmingen forsterker forbindelsen mellom stavelser, stavemåte og uttale.


Tips for å lage et stavelsesregneark

 1. Definer regnearkets fokus: Velg et spesifikt konsept som "hvor mange stavelser" eller "lukkede stavelser" for regnearket designet for barnehagebarn.
 2. Velg målord: Velg passende ord som eksemplifiserer konseptet, inkludert eksempler på stavelser eller lukkede stavelser.
 3. Gi klare instruksjoner: Skriv enkle, konsise instruksjoner som passer for barnehager.
 4. Lag aktiviteter: Utvikle aktiviteter som forsterker konseptet, som å telle stavelser eller identifisere lukkede stavelser.
 5. Ta med klare eksempler.
 6. Tilby øvelsesmuligheter.

Mer storyboard med ressurser og gratis utskrivbar


Hvordan Lage et Stavelsesregneark

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Stavelser

Finnes det noen regler for å dele ord i stavelser?

Ja, det er noen generelle regler for å dele ord i stavelser, som å dele mellom to konsonanter og bryte opp vokal-konsonant-e-mønstre. Det er imidlertid viktig å merke seg at det finnes unntak og variasjoner på engelsk.

Hva er noen vanlige typer stavelsesmønstre?

Vanlige typer stavelsesmønstre inkluderer CV (konsonant-vokal), CVC (konsonant-vokal-konsonant), CVVC (konsonant-vokal-vokal-konsonant) og VCC (vokal-konsonant-konsonant).

Uttales alle stavelser med like stor vekt?

Nei, ikke alle stavelser uttales med like stor vekt. Noen stavelser kan ha mer stress eller vekt enn andre i et ord, noe som bidrar til den generelle rytmen og flyten av tale. For eksempel kan et eksempel på en lukket stavelse finnes i ordet 'kanin', der vokalen 'i' etterfølges av konsonanten 't.' Konsonanten fungerer som en grense, og gjør stavelsen lukket. Dette eksemplet på en lukket stavelse fremhever viktigheten av å gjenkjenne disse mønstrene i ordstrukturen, og hjelpe til med nøyaktig uttale og leseforståelse.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/stavelser-arbeidsark
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office