https://www.storyboardthat.com/no/opprett/variabler-arbeidsark
Tilpass og Bruk i Dag!


Completed Worksheet Example - Variables

Hva er variable arbeidsark?

Disse regnearkene gir beregningspraksis for elever som lærer å mestre nye ferdigheter de blir undervist i klassen. De er perfekte for alle nivåer, fra begynnende beregninger til avansert algebraøvelse.

I matematikkens rike står prealgebra og algebra som en inngangsport til problemløsning, kritisk tenkning og analytiske ferdigheter. Som lærere streber vi etter å gjøre algebra tilgjengelig og engasjerende for elevene våre.

Forstå variabler og uttrykk

Algebraiske uttrykk kan virke som et komplekst område, men de er i hovedsak en måte å representere relasjoner og mengder på. Variabler, ofte representert med bokstaver som 'x' eller 'y', fungerer som plassholdere for ukjente verdier. For å introdusere dette konseptet, start med grunnleggende uttrykk og deres betydninger. Vurder å bruke regneark med vitenskapelige variabler for å koble algebraiske variabler med virkelige variabler. Disse regnearkene bidrar til å bygge bro mellom klasseromslæring og praktiske anvendelser.

Når man beveger seg forbi uttrykk, bringer ligninger en følelse av balanse til algebra. En ligning er som en matematisk setning som sier at to uttrykk er like. Lær elevene hvordan de løser ligninger trinn for trinn, og demonstrer prosessen med klare eksempler. Distribuer regneark med matematiske variabler som fokuserer på å løse ligninger med en enkelt variabel. Denne praksisen vil legge grunnlaget for å takle mer komplekse problemer som kvadratiske ligninger, eksponenter og polynomer.

Oversette ordproblemer til algebraiske ligninger

Algebra ligger ikke bare innenfor tall; det er et kraftig verktøy for å løse virkelige problemer på de fleste klassetrinn. Ordproblemer tilbyr en måte å integrere algebraisk tenkning i praktiske scenarier. Gi elevene arbeidsark som presenterer disse utfordringene. Lær dem hvordan de kan dissekere problemet, identifisere variablene og oversette informasjonen til algebraiske ligninger.

Etter hvert som elevene får selvtillit, introduser dem for likninger med en variabel på begge sider. Disse ligningene tilbyr litt mer kompleksitet og krever en annen tilnærming. Engasjer klasserommet med interaktive aktiviteter som et «likningsbalansering»-spill, der elevene manipulerer virtuelle skalaer for å isolere variabelen. Din uavhengige og avhengige variabelgenerator kan produsere ligninger for videre praksis.

I virkelige situasjoner kan flere variabler samhandle samtidig. Det er her ligningssystemer kommer inn i bildet. Veilede elevene gjennom å løse systemer ved hjelp av metoder som substitusjon og eliminering. Bruk regneark som presenterer scenarier som krever løsning av flere ligninger sammen. Denne dynamiske tilnærmingen understreker sammenhengen mellom variabler.

Grafisk fremstilling av lineære ligninger

Visuell læring er et kraftig verktøy. Vis hvordan algebraiske ligninger oversettes til grafer, og bringer abstrakte konsepter til live. Forklar hvordan du tegner lineære ligninger og introduser begreper som talllinjen. Gi elevene arbeidsark med lineære ligninger for å øve på både grafer og tolkning av løsninger.

Utover ligninger, introduser ulikheter for å vise frem forhold som involverer mindre enn, større enn og andre sammenligninger. Dykk ned i positive og negative heltall, og demonstrer hvordan de samhandler i algebraiske uttrykk. Lag arbeidsark som utfordrer elevene til å løse ulikheter som involverer addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Gjennomgang, vurdering og utvidelse

Vurder elevenes fremgang med jevne mellomrom ved å bruke omfattende gjennomgangsregneark. Inkluder en blanding av problemer som dekker spekteret av konsepter som utforskes. For avanserte elever, tilby utvidelsesaktiviteter som involverer mer komplekse ligninger, kvadratiske funksjoner og utforske algebraiske mønstre.

Ved å integrere regneark og innovative undervisningsstrategier kan lærere gjøre algebra til et levende og tilgjengelig fag. Så, lærere, grip muligheten til å styrke elevene dine med algebraspråket – likninger, uttrykk, variabler og alt.

Tips for å lage et regneark for variabler

  1. Bestem de pedagogiske målene: Klargjør læringsmålene for regnearket ditt, med fokus på å undervise i essensielle konsepter for algebraiske uttrykk og variabler.
  2. Velg en relevant kontekst: Velg et relaterbart tema eller kontekst som stemmer overens med målkonseptene for å gjøre algebraregnearkene dine engasjerende.
  3. Håndverksvarierte problemtyper: Utvikle ulike problemer som dekker ulike aspekter ved å identifisere variabler innenfor algebraiske uttrykk og ligninger.
  4. Introduser forskjellige variabeltyper: Inkluder problemer som viser frem ulike typer som konstanter, koeffisienter og ukjente, i både isolerte og kombinerte innstillinger.
  5. Tilby klare eksempler: Inkluder godt konstruerte eksempler som illustrerer prosessen med å identifisere og arbeide med variabler effektivt.
  6. Bland inn ordproblemer: Integrer regneark for identifiserende variabler som inneholder ordproblemer, og utfordrer elevene til å forholde seg til virkelige scenarier.
  7. Forbedre læringen med visuelle elementer: Inkluder grafikk, diagrammer og diagrammer for å visuelt skildre forholdet mellom variabler og algebraiske uttrykk.
  8. Inkluder praktisk anvendelse: Design en undergruppe av problemer som får studentene til å koble teorien til virkelige scenarier, og fremme en dypere forståelse av emnet.

Flere Storyboard That ressurser og arbeidsark


Hvordan Lage et Regneark for Variabler

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Variabler

Hva er en variabel i matematikk?

I matematikk er det et symbol eller en bokstav som brukes til å representere en ukjent eller skiftende mengde. Det er et grunnleggende konsept i algebra og brukes ofte til å uttrykke relasjoner, mønstre og ligninger. Variabler lar matematikere jobbe med generaliserte uttrykk og løse problemer som innebærer endring av verdier.

Hva er de forskjellige typene variabler?

I matematikk og forskning er de kategorisert ut fra deres roller og egenskaper. Den uavhengige variabelen er med vilje endret eller kontrollert i et eksperiment og antas å forårsake endringer i den avhengige variabelen, som observeres eller måles som utfallet. Kontrollerte variabler holdes konstante for å isolere effekten av den uavhengige variabelen. Kategoriske variabler representerer distinkte kategorier, mens numeriske inkluderer både diskrete (distinkte verdier) og kontinuerlige (en hvilken som helst verdi innenfor et område). Eksterne variabler kan påvirke utfall, og mediering forklarer forholdet mellom de uavhengige og avhengige variablene. Modererende variabler påvirker styrken eller retningen til dette forholdet. Å forstå disse variabeltypene er avgjørende for nøyaktig forskning og dataanalyse.

Kan du gi eksempler på bruk av variabler i det virkelige liv?

Variabler brukes i ulike virkelige scenarier. For eksempel, ved beregning av utgifter, kan 'x' representere kostnaden for en vare, og 'y' kan representere mengden som er kjøpt. I fysikk kan 't' betegne tid og 'd' avstand, slik at du kan uttrykke hastighet som 'hastighet = d/t'.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/variabler-arbeidsark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office