https://www.storyboardthat.com/no/opprett/mobbing-arbeidsark

Tilpass Arbeidsark mot Mobbing


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!bullying-example

Hva er mobbing?

Mobbing er når noen med vilje skader, skader eller skremmer en annen person, enten fysisk eller følelsesmessig, gjentatte ganger og over tid. Det innebærer en maktubalanse, der mobberen bruker sin styrke eller innflytelse til å kontrollere eller skade offeret.

Det er fortsatt en presserende bekymring i dagens samfunn, og påvirker barn og unge i skoler og lokalsamfunn. Det er viktig å takle dette problemet direkte og utstyre lærere og foreldre med effektive verktøy, som anti-mobbing-arbeidsark og andre gratis mobbing-arbeidsark og ressurser for å undervise, engasjere og oppmuntre elevene til å identifisere og håndtere disse situasjonene.


Typer mobbing

Før du fordyper deg i å lage arbeidsark og aktiviteter, er det avgjørende å forstå de ulike typene mobbing som finnes.

Fysisk mobbing

Dette innebærer bruk av makt for å skade og skremme andre. Eksempler inkluderer å slå, sparke, dytte eller skade personlig eiendom. Å lage arbeidsark som hjelper barn å lære å identifisere fysiske mobbescenarier og deres konsekvenser kan være en effektiv måte å øke bevisstheten om denne formen for aggresjon.

Verbal mobbing

Denne typen påfører følelsesmessig smerte gjennom fornærmelser, roping, hån og rykter. Arbeidsark for mobbing for barn som oppmuntrer dem til å gjenkjenne sårende ord og diskutere deres innvirkning på andre, kan fremme empati og fremme ikke-voldelig kommunikasjon.

Relasjonell (sosial) mobbing

Relasjonell mobbing har som mål å manipulere sosiale relasjoner ved å ekskludere andre, spre rykter eller bruke gruppepress for å skade noens omdømme. Arbeidsark kan utformes for å hjelpe til med å identifisere disse situasjonene, og delta i rollespill kan lære passende konfliktløsning og empati.

Nettmobbing

I den digitale tidsalderen har nettmobbing blitt en betydelig bekymring. Regneark for nettmobbing kan lære elevene om ansvarlig atferd på nettet og hvordan de kan rapportere nettmobbing til voksne.

Tips for å lage et arbeidsark for mobbing

Lærere og foreldre kan samarbeide for å lage engasjerende og interaktive arbeidsark og aktiviteter for å øke bevisstheten om mobbing.

 1. Definer fokus: Start med å identifisere de spesifikke læringsmålene for regnearket, for eksempel å forstå ulike typer mobbing eller gjenkjenne eksempler på scenarier.
 2. Velg et engasjerende format: Velg et format som engasjerer elevene, for eksempel fyll ut-de tomme feltene, flervalgsspørsmål eller kortsvarsaktiviteter. For eksempel kan regneark for mobbing omfatte scenarier i det virkelige liv der elevene identifiserer tilfeller av mobbing.
 3. Innlemme relevant innhold: Inkluder informasjon om de ulike typene, effektene på ofre og strategier for forebygging og intervensjon.
 4. Oppmuntre til kritisk tenkning: Utform spørsmål som får elevene til å reflektere over virkningen av mobbing og hvordan de kan bidra til et positivt og respektfullt miljø.
 5. Fremme empati: Inkluder aktiviteter som oppmuntrer barna til å sette seg i andres sko for å forstå følelsene og konsekvensene av denne typen atferd.
 6. Bruk eksempler fra det virkelige liv: Gi eksempler på mobbesituasjoner som unge mennesker kan møte i hverdagen, for eksempel lekeplasshendelser eller trakassering på nettet.
 7. Inkluder rollespilløvelser: Integrer rollespillaktiviteter der elevene spiller ut ulike roller i ulike scenarier for å forstå perspektivene til alle involverte parter.
 8. Inkluder visuelle elementer: Bruk relevante bilder eller illustrasjoner for å forsterke konseptene og gjøre regnearket visuelt tiltalende.
 9. Inkluder diskusjonspunkter: Legg til spørsmål som stimulerer klasseromsdiskusjoner, slik at elevene kan dele tanker og erfaringer knyttet til mobbing.
 10. Avslutt med en oppfordring til handling: Avslutt med en oppfordring til handling, og oppmuntre elevene til å rapportere mobbehendelser og fremme en kultur av respekt og vennlighet i skolen og lokalsamfunnet.

Relevante aktiviteter og ressurser

 • Utforme utskrivbare aktiviteter: Utvikle arbeidsark og utskrivbare aktiviteter som fører til diskusjoner om konsekvensene av mobbing og hvordan det påvirker de målrettede individene. Innlemme scenarier der elevene må identifisere ulike typer og brainstorme passende løsninger.

 • Rollespill i små grupper: Oppmuntre elevene til å delta i rollespill i små grupper, simulere ulike mobbesituasjoner. Ved å tre inn i forskjellige roller kan de utvikle empati for både offeret og aggressoren, og lære hvordan de løser konflikter på en fredelig måte.

 • Undervisningsregler og atferd: Integrer regler og retningslinjer for respektfull oppførsel i arbeidsarkene for mobbing. Lær viktigheten av vennlighet, empati og å stå opp mot denne negative oppførselen.

 • Bevisstgjøring og oppmuntrende handling: For å bekjempe mobbing effektivt, er det viktig å øke bevisstheten og oppmuntre til handling fra alle medlemmer av skolesamfunnet.

 • Involvere lærere og foreldre: Lærere og foreldre må samarbeide for å skape et trygt og inkluderende skolemiljø. Gi dem anti-mobbing arbeidsark og ressurser for å engasjere barn i samtaler om mobbing og fremme empati og vennlighet.

 • Engasjerende elever: Lær klassen din hvordan de kan gjenkjenne mobbing og gi dem mulighet til å handle. Oppmuntre dem til å rapportere hendelser til lærere eller foreldre, og fremme en følelse av ansvar for å holde skolesamfunnet trygt.

 • Samfunnsinitiativ: Organisere samfunnsinitiativer og arrangementer som øker bevisstheten om mobbing. Inviter foreldre, lærere og elever til å delta, og skape en samlet front mot mobbing.

Mobbing er en kompleks problemstilling som påvirker trivselen til elever og unge i skolen. Ved å lage effektive arbeidsark og aktiviteter kan vi lære ungdommer om ulike typer mobbing, oppmuntre til empati og forståelse og fremme positiv atferd i konfliktløsning. Å øke bevisstheten og engasjere hele skolesamfunnet er viktige skritt mot å utrydde mobbing og fremme et trygt og inkluderende miljø for alle.


Hvordan Lage et Arbeidsark for Mobbing

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Mobbing

Hvordan skal jeg reagere hvis jeg eller noen jeg kjenner blir mobbet?

Hvis du eller noen du kjenner blir utsatt for mobbing, er det avgjørende å reagere riktig og ta skritt for å løse situasjonen. Reager riktig ved å holde deg rolig, snakke om det med noen du stoler på, og rapportere hendelsene til myndighetene. Unngå gjengjeldelse og dokumenter hver hendelse. Søk støtte fra hjelpetelefoner og bygg et støttende nettverk. Øv på selvsikkerhet, utvikler mestringsstrategier og involver høyere autoriteter om nødvendig. Fokuser på egenomsorg og oppmuntre andre til å stå opp mot mobbeatferd. Husk at det å søke hjelp er modig og avgjørende for å takle situasjonen. Ressurser kan bli funnet gjennom en rekke ressurser, inkludert gratis arbeidsark for mobbing for barn.

Hva er de langsiktige effektene av mobbing på offeret?

Langsiktige effekter av mobbing på ofre kan være alvorlige, og påvirke mental og fysisk helse, relasjoner og akademiske/profesjonelle resultater. Et eksempel på mobbing kan være når en elev gjentatte ganger blir ertet og ekskludert fra sosiale aktiviteter av klassekameratene. Konsekvenser kan omfatte angst, depresjon, PTSD, selvskading, sosial tilbaketrekning og rusmisbruk. Å ta opp mobbing raskt med støtte, veiledning og et trygt miljø er avgjørende for å redusere virkningen og fremme motstandskraft. Å skape en kultur av vennlighet og empati i skoler og lokalsamfunn kan bidra til å forhindre disse varige effektene.

Er nettmobbing like skadelig som tradisjonell mobbing?

Nettmobbing kan være like skadelig som tradisjonell mobbing og i noen tilfeller mer alvorlig på grunn av dens unike egenskaper. Det skjer 24/7 på ulike nettplattformer, noe som gjør det utfordrende for ofre å rømme. Nettmobbere kan forbli anonyme, noe som fører til mer aggressiv oppførsel. Nettmobbingens utbredte natur forårsaker dype følelsesmessige plager for ofrene, og sårende innhold kan ha en varig innvirkning på grunn av dens permanente natur på nettet. Mangel på ansikt-til-ansikt interaksjon kan redusere empati fra mobberne, og ofre kan oppleve sosial isolasjon. Konstant eksponering for nettmobbing kan føre til psykiske problemer og hindre akademiske prestasjoner. Forebyggende tiltak, som å informere om ansvarlig atferd på nett og fremme åpen kommunikasjon, er avgjørende for å bekjempe nettmobbing og skape et tryggere digitalt miljø for alle.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/mobbing-arbeidsark
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office