https://www.storyboardthat.com/no/opprett/tegnsetting-arbeidsark
Tilpass og Bruk i Dag!

Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!punctuation example

Utforske bruken av arbeidsark og aktiviteter for tegnsetting

Tegnsetting spiller en avgjørende rolle i det engelske språket, og fungerer som de usynlige veiskiltene som leder leserne gjennom det skrevne ord. Riktig bruk av tegnsetting sikrer at setningene våre er klare, konsise og formidler den tiltenkte betydningen. Når det gjelder effektiv skriftlig kommunikasjon, er forståelse og korrekt bruk av skilletegn avgjørende.

Hva er tegnsetting?

Tegnsettingstegn er som skriftskilt, som indikerer pauser, intonasjon, betoning og struktur. De gir klarhet, forhindrer misforståelser og hjelper leserne med å navigere jevnt gjennom en tekst. De inkluderer punktum, komma, utropstegn, spørsmålstegn, kolon, semikolon, anførselstegn, apostrof og mer.

Tegnsettingstegn som spørsmålstegn og utropstegn gir mening og tone til setningene våre, mens komma hjelper oss med å organisere tankene våre og skille ideer. Det er nyttig å utforske riktig bruk av disse merkene, inkludert når du skal legge til kommaer, hvordan du identifiserer løpende setninger og viktigheten av store bokstaver. Å forstå skilletegn påvirker også andre grammatikkregler som hvordan og når man skal kombinere to uavhengige setninger.

Eksempel på tegnsetting: Forstå og bruke de forskjellige typene tegnsettingstegn

Periode (.)

Punktum brukes til å angi slutten av en setning. Den er plassert på riktig sted for å avslutte en fullstendig tanke. For eksempel: Jeg elsker å lese .

Komma (,)

Kommaer har forskjellige bruksområder, for eksempel å skille elementer i en liste, skille uavhengige ledd med en koordinerende konjunksjon og indikere pauser. For eksempel: Jeg trenger å kjøpe epler , appelsiner og bananer.

Utropstegn (!)

Utropstegn brukes til å uttrykke sterke følelser, spenning eller vekt. For eksempel: For en vakker solnedgang !

Spørsmålstegn (?)

Spørsmålstegnet brukes til å angi et direkte spørsmål. For eksempel: Hvor er det nærmeste biblioteket ?

Kolon (:)

Kolon brukes til å introdusere en liste, forklaring eller et direkte sitat. For eksempel: Ingrediensene til oppskriften er : mel, sukker og smør.

Semikolon (;)

Semikolonet brukes til å skille uavhengige klausuler som er nært beslektet. For eksempel: Hun elsker å synge ; han liker å spille gitar.

Anførselstegn (")

Anførselstegn brukes for å indikere direkte tale eller for å omslutte et sitat eller en tittel i en tekst. For eksempel: Hun sa: « Jeg kommer snart.

Viktigheten av riktig tegnsetting

Å bruke riktig tegnsetting er avgjørende for å lage komplette setninger, unngå løpende setninger og sikre klarhet. Feil bruk kan endre betydningen av en setning eller gjøre den utfordrende å forstå. Ved å lære elevene reglene og konvensjonene gir vi dem mulighet til å kommunisere effektivt skriftlig og forbedre deres generelle språkferdigheter.

Bruke utskrivbare arbeidsark for tegnsetting i tegnsettingsaktiviteter

For å hjelpe elevene med å øve og forsterke tegnsettingsferdighetene sine, tilbyr samlingen vår av utskrivbare tegnsettingsregneark og aktiviteter en omfattende tilnærming. Disse ressursene kan gi øvelser og eksempler for å engasjere elevene i meningsfulle læringsopplevelser. Hvert regneark kan fokusere på et annet merke og dets spesifikke bruk, og veilede elevene mot mestring.

Lærere kan forbedre leksjonene sine ved å inkorporere en rekke regnearkideer, inkludert regneark for avslutning av tegnsetting. Regneark kan utformes for å dekke emner som riktig bruk av store bokstaver, legge til kommaer, skille elementer i en liste og identifisere og korrigere feil setninger. Avsluttende tegnsettingsregneark tilbyr for eksempel en rekke kreative og interaktive aktiviteter, som setningsfullføringsoppgaver, tegnsettingsoppgaver og nettquizer, for å engasjere elevene i å lære og øve på riktig bruk. Det leveres også svarark for å lette selvevaluering og selvstendig læring.

Engasjerende aktiviteter

Bortsett fra regneark, kan det å inkludere morsomme aktiviteter i læringsprosessen gjøre det morsomt og interaktivt. Her er noen engasjerende aktivitetsideer:

 • Tegnsettingssetningsbygger: Gi elevene et sett med ord og be dem lage hele setninger ved å legge til passende skilletegn. Denne tegnsettingsaktiviteten lar elevene aktivt øve og bruke forståelsen av reglene, og fremmer en dypere forståelse av effektiv skriving.
 • Tegnsettingsstafett: Del elevene inn i lag og gi setninger med manglende skilletegn. Hvert lagmedlem bytter på å løpe til brettet og legge til den manglende tegnsettingen på riktig måte.
 • Tegnsettingshistorie: La elevene lese en novelle eller avsnitt som mangler riktig tegnsetting. Be dem identifisere de riktige merkene og skrive om passasjen med riktig bruk.

Tips for arbeidsark for tegnsetting

 1. Bestem fokus: Velg et spesifikt skilletegn eller konsept for regnearket.
 2. Velg eksempler: Velg klare og karakterpassende setninger for å illustrere det valgte skilletegnet eller konseptet.
 3. Gi retningslinjer: Gi kortfattede og enkle instruksjoner som forklarer reglene og konvensjonene.
 4. Design regnearket: Lag et tiltalende og lesbart regneark ved hjelp av tekstbehandling eller designprogramvare.
 5. Inkluder eksempler og forklaringer: Gi støttende eksempler og forklaringer for å hjelpe forståelsen.
 6. Legg til visuelle elementer (valgfritt): Forbedre forståelsen og engasjementet ved å inkludere relevante visuelle elementer.
 7. Korrekturles og rediger: Se gjennom regnearket for feil og sørg for at det stemmer overens med læringsutbytte.
 8. Gi svarnøkkel: Inkluder en nøkkel for selvkontroll og læring av feil.
 9. Test og revider: Søk tilbakemelding, gjør nødvendige revisjoner for å øke effektiviteten.
 10. Vurder interaktivitet: Legg til interaktive elementer hvis mulig for engasjement.
 11. Tilpass for nivåer: Tilpass øvelser for å imøtekomme ulike ferdighetsnivåer.


Hvordan Lage et Regneark for Tegnsetting

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


Enda mer Storyboard That ressurser og gratis utskrifterLykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Tegnsettingsregneark

Hvordan hjelper gratis regneark for tegnsetting elevene med å forbedre skriveferdighetene sine?

Disse regnearkene gir elevene øvingsøvelser som fokuserer på spesifikke merker eller konsepter. Ved å aktivt engasjere seg i disse regnearkene utvikler elevene en bedre forståelse av reglene og lærer å bruke dem nøyaktig i skrivingen. Dette forbedrer klarheten, organiseringen og effektiviteten av deres skriftlige kommunikasjon.

Kan tegnsettingsark brukes som formative vurderinger?

Ja, disse regnearkene kan tjene som formative vurderinger for å måle elevenes forståelse og fremgang. Ved å gå gjennom de utfylte arbeidsarkene deres, kan du identifisere områder der elevene kan trenge ekstra støtte eller omskolering. Formative vurderinger med regneark gir verdifull innsikt i individuelle elevers behov, noe som gir mulighet for målrettet instruksjon og intervensjon.

Er det noen regneark for tegnsetting som fokuserer spesifikt på komplekse tegnsettingsregler, for eksempel semikolon eller kolon?

Ja, det er tilgjengelige regneark som spesifikt retter seg mot komplekse regler, og bortsett fra tilgjengelige maler på nettet, kan lærere designe sine egne. Disse regnearkene gir dyptgående forklaringer, eksempler og øvingsøvelser for å hjelpe elevene med å mestre bruken av semikolon, kolon, bindestrek, anførselstegn eller andre avanserte skilletegn. Disse ressursene gir studentene muligheter til å få ferdigheter i å bruke disse merkene riktig.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/tegnsetting-arbeidsark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office