https://www.storyboardthat.com/no/opprett/open-respons-regneark

Tilpass Åpne Svarmaler


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!


Hva er et kortsvarsvar?

Etter hvert som elevene går gjennom sin akademiske reise, møter de ulike oppgaver og oppgaver som krever at de svarer på spørsmål, spørsmål eller lesninger. En av disse oppgavene er kortsvarsvaret, som er vanlig på tvers av ulike klassetrinn og fag. En åpen svarskriving spør vanligvis en student om å svare på en nøkkelide med 2-4 eksempler og kort analyse fra teksten. De krever at elevene gir konsise og fokuserte svar på spørsmål, vanligvis innenfor en enkelt side eller et avsnitt.

Hvorfor er de viktige og hvordan brukes de best?

Disse spørsmålene dukker ofte opp på statlige standardiserte tester for korte leseseksjoner. De krever ikke at studentene skal fullføre et fullstendig essay om spørsmålet på slutten av lesingen, men de forventer at elevene lager en solid emnesetning og gir 2-4 relevante eksempler fra teksten med en analyse av hvordan hvert eksempel forholder seg til ledeteksten. Slike spørsmål kan vanligvis besvares i 1-2 korte avsnitt. De har vanligvis en ordgrense, og elevene forventes å demonstrere sin forståelse av emnet, konseptet eller teksten på en kortfattet måte. Åpne svar kan brukes som en form for vurdering av både skjønnlitterære og faglitterære verk, og de kan brukes til å vurdere ulike ferdigheter som forståelse, analyse og evaluering.

Svarmaler og arbeidsark for kort svar

En måte å hjelpe elevene med å mestre denne typen spørsmål er å gi dem en mal. En mal er et forhåndsdesignet regneark som veileder elevene om hvordan de skal strukturere svarene sine ved å bruke det korte svarformatet. En god mal bør inneholde seksjoner for introduksjon, brødtekst og konklusjon, samt spørsmål eller spørsmål som elevene kan bruke for å organisere tankene sine. Bruk av svarmaler for korte svar kan hjelpe elevene med å fokusere svarene sine og sikre at de tar for seg alle nøkkelpunktene som kreves.

Hvordan lage et godt kort svar

Først bør de lese forespørselen eller spørsmålet nøye og sikre at de forstår hva som blir spurt. Deretter bør de planlegge responsen ved å brainstorme og organisere ideene sine ved hjelp av en mal. Deretter bør de fokusere på å være kortfattede og spesifikke i skrivingen, ved å bruke relevante bevis eller eksempler for å støtte poengene sine. Til slutt bør de korrekturlese svaret for grammatikk-, stave- og tegnsettingsfeil før de sender det inn.

Eksempler på kortsvarsvar

Her er noen eksempler som viser hvordan du bruker retningslinjene ovenfor:

Eksempel 1:

  • Spørsmål: Hva er hovedtemaet i historien?
  • Svar: Hovedtemaet i historien er viktigheten av familie. Gjennom historien lærer hovedpersonen at familie er viktigere enn materielle eiendeler eller status. Dette vises gjennom hans interaksjoner med familiemedlemmer og hans eventuelle beslutning om å prioritere familien over karrieren.

Eksempel 2:

  • Spør: Sammenlign og kontrast de to tegnene.
  • Svar: De to karakterene har noen likheter og forskjeller. Begge karakterene er målbevisste og hardtarbeidende, men mens den ene er utadvendt og utadvendt, er den andre reservert og innadvendt. I tillegg prioriterer en karakter individuell suksess, mens den andre verdsetter teamarbeid og samarbeid.

Bruke Open Response Worksheets i Google Classroom

Åpne svarark er et nyttig verktøy for lærere som ønsker å legge til rette for skriftlige svar i klasserommene på alle klassetrinn. Disse regnearkene kan enkelt deles med elever via Google Classroom, og de kan tilpasses for å passe ulike klassetrinn, fag og vurderingstyper. Å bruke regneark med redigerbare maler kan spare lærere for tid og krefter samtidig som elevene får en klar og organisert struktur for svarene deres.

Åpne svarregneark

For å lage åpne svar-regneark for lesesvar, velg en mal fra alternativene ovenfor og åpne storyboard-skaperen. Endre svarspørsmålene og elementene i malen for å imøtekomme elevenes behov. Etter å ha tilpasset regnearket, lagre og skriv det ut eller lagre det i storyboard-biblioteket for fremtidig bruk. For mer informasjon om hvordan du utformer effektive arbeidsark med åpent svar, se tilleggsressurser om differensiert instruksjon og formativ vurdering.


Hvordan Lage et Åpent Svar-arbeidsark

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke spørsmål og bilder, og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig med regnearket, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


Enda flere Storyboard That ressurser og gratis utskrifter


Lykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Arbeidsark med Åpent Svar

Hvordan kan de brukes i klasserommet?

Åpne svarark er allsidige verktøy som kan brukes på ulike måter for å vurdere elevenes forståelse, kritiske tenkning og skriveferdigheter i klasserommet. De kan brukes som formative eller summative vurderinger, lekser eller aktiviteter i klassen, slik at elevene kan demonstrere sin forståelse og anvendelse av kunnskap og ferdigheter. Lærere kan bruke dem til å få innsikt i elevenes forståelse av stoffet og justere undervisningsstrategiene deres deretter, gi tilbakemelding på spesifikke forbedringsområder eller styrker i elevenes skriving, og differensiere undervisningen ved å gi ulike spørsmål eller spørsmål for ulike nivåer av studenter.

Kan de brukes til flervalgsspørsmål?

Nei, arbeidsark med åpent svar er laget for skriftlige svar, ikke flervalgsspørsmål. Du kan imidlertid bruke disse regnearkene til å vurdere flere ferdigheter eller kunnskapsområder ved å gi flere spørsmål eller spørsmål. Regneark med korte svar kan brukes sammen med flervalgsspørsmål for å gi en rekke vurderingsalternativer. I tillegg kan en kortsvarsgenerator brukes til å lage svar som i format og kompleksitet ligner på flervalgsspørsmål. Dette gir mulighet for et mer mangfoldig utvalg av vurderingsalternativer innenfor et enkelt regneark.

Hvordan utformer jeg arbeidsark med åpen respons for differensiert læring?

For å utforme arbeidsark med åpen respons for differensiert læring, vurder å lage spørsmål på ulike nivåer av kompleksitet, gi stillaser og tilby valg. Bruk flere intelligenser for å appellere til ulike læringsstiler og gi tilbakemeldinger og refleksjonsmuligheter for elevene.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/open-respons-regneark
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office