Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/long-division-worksheets

Tilpass Long Division-regnearkmaler
Arbeidsarkmaler for Lang Divisjon

Hva er Long Division?

Lang divisjon er en grunnleggende matematisk operasjon som innebærer å dele et stort tall med et mindre tall. Det er en prosess som kan virke skremmende og utfordrende for mange elever. Det krever grunnleggende forståelse for å løse problemer, men med kraftige verktøy som divisjonsregnearket med et tilpasset regneark for å løse komplekse problemer.

I kjernen er det en kreativ prosess som krever at elevene bryter ned et problem i mindre, mer håndterbare deler. Ved å bruke en kombinasjon av mental matematikk, estimering og prøv-og-feil, kan elevene gradvis jobbe seg gjennom flertrinnsproblemer, teste hypotesene sine og finpusse strategiene sine underveis.

Hva er Long Division Worksheets?

Arbeidsark med lang deling er pedagogiske ressurser som er laget for å hjelpe elevene med å øve og mestre prosessen. Divisjonsregneark inneholder vanligvis en rekke problemer som øker i vanskelighetsgrad, alt fra grunnleggende ettsifret divisjon til mer kompleks flersifret divisjon med rester. Arbeidsarkene består vanligvis av tabelldiagrammer, et sett med instruksjoner og trinn for å fullføre oppgavene, og plass for elevene til å vise arbeidet sitt og registrere svarnøkkelen.

Disse regnearkene brukes ofte av lærere og foreldre som et verktøy for å hjelpe elevene med å lære og øve på delingsferdigheter. Ved å gi elevene en rekke problemer å jobbe gjennom, kan disse regnearkene hjelpe elevene med å bygge selvtillit og ferdigheter i å løse problemer, noe som til slutt kan føre til større suksess i matematikk.

Hvorfor er de viktige og hvordan brukes de best?

Disse regnearkene er et viktig verktøy for å hjelpe elevene med å lære og mestre algoritmen. Det er en grunnleggende matematisk ferdighet som elevene må tilegne seg for å komme videre til mer komplekse matematiske konsepter.

Her er noen grunner til at arbeidsark med lange delinger er viktige og hvordan de best brukes:

 1. Forsterk trinnene i den lange divisjonsalgoritmen: Arbeidsark gir elevene gjentatte muligheter til å øve på de lange divisjonstrinnene som kan skrives ut, som inkluderer å dele, multiplisere, subtrahere og bringe ned. Etter hvert som elevene arbeider seg gjennom oppgavene på arbeidsarkene, forsterker de rekkefølgen av disse trinnene og blir tryggere på sin evne til å utføre langdeling.
 2. Bygg flyt med grunnleggende divisjonsfakta: Lange divisjonsoppgaver hjelper også elevene med å bygge flyt med grunnleggende divisjonsfakta. Etter hvert som de arbeider gjennom problemer, blir de mer komfortable med å dele større tall og mer komplekse ligninger. Denne økte flyten med grunnleggende inndelingsfakta vil hjelpe elevene i fremtidige mattekurs etter hvert som de går videre til mer avanserte konsepter.
 3. Gi umiddelbar tilbakemelding: Umiddelbar tilbakemelding er avgjørende for at elevene skal lære og vokse. Etter hvert som elevene fullfører hver oppgave, kan de sjekke arbeidet sitt og gjøre rettelser etter behov. Denne umiddelbare tilbakemeldingen hjelper elevene med å identifisere feil i arbeidet og rette dem før de går videre til neste problem.
 4. Tilby en rekke øvelsesproblemer: Arbeidsark med lange delinger kommer i en rekke formater og kan tilpasses for å møte behovene til individuelle elever. De kan omfatte forskjellige typer problemer, for eksempel ensifrede divisorer, flersifrede divisorer og desimaldivisjon.
 5. Langdivisjonsproblemer

  Den lange divisjonsmetoden er en måte å dele store tall ved å bryte dem ned i mindre deler og løse divisjonsproblemet trinn for trinn. Den tomme lange divisjonsmalen er en av de mest anbefalte malene for å løse disse problemene.

  Langdivisjonsoppgaver kan brukes til å løse et bredt spekter av matematiske spørsmål, inkludert deling av store tall, deling av desimaltall og deling av brøker. De brukes ofte i matematikktimer for å hjelpe elevene til å forstå divisjon og utvikle sine problemløsningsferdigheter.

  Eksempel på et langdivisjonsproblem

  Del 864 med 12

  1. For å løse dette problemet ved å bruke den lange divisjonsmetoden starter vi med å dele 8 (det første sifferet i utbyttet) med 1 (deleren). Resultatet er 7 med resten av 2.
  2. Vi bringer deretter ned neste siffer (6) til høyre for resten, og gjør det nye utbyttet til 26.
  3. Deretter deler du 26 med 12, og resultatet er 2 med resten av 2.
  4. Vi senker så det siste sifferet (4), og gjør det nye utbyttet til 24.
  5. Vi deler 24 med 12, og resultatet er 2 uten rest. Derfor er 864 delt på 12 lik 72.

  6. Utskrivbare arbeidsark for lange avdelinger

   De utskrivbare arbeidsarkene for lang divisjonsmal er øvelsesark som elevene kan bruke til å øve på ferdighetene sine. De har vanligvis en rekke problemer som elevene må løse, ofte ledsaget av plass for å utarbeide oppgaven, og en svarnøkkel som elevene kan sjekke arbeidet sitt.

   Disse regnearkene kan skrives ut og brukes hjemme eller i klasserommet for å forsterke konseptene, forbedre elevenes matematiske ferdigheter og hjelpe dem å utvikle en bedre forståelse av hvordan man deler store tall.

   Gratis regneark for lang divisjonsmal finnes på Storyboard That, og de kommer i en rekke formater og vanskelighetsgrader for å imøtekomme elever i alle aldre og ferdighetsnivåer. Noen regneark kan også inneholde ordproblemer eller scenarier i den virkelige verden for å hjelpe elevene med å bruke matematiske ferdigheter på praktiske måter.

   Bruke Long Division Worksheets i klasserommet

   Det finnes gratis divisjonsark som er verdifulle for lærere å bruke i klasserommet for elevene. De kan brukes til å undervise og forsterke prosessen, samt gi muligheter for elevene til å øve og utvikle sine ferdigheter.

   Her er noen måter lærere kan bruke divisjonsark i klasserommet:

   • Introduserer den lange divisjonsalgoritmen: Disse regnearkene kan brukes til å introdusere elevene til delingsprosessen. Lærere kan bruke regnearkene til å demonstrere trinnene i algoritmen og gi eksempler som elevene kan øve på.
   • Veiledet praksis: Etter introduksjonen kan lærere gi veiledet praksis ved å bruke divisjonsark. Dette gjør at elevene kan jobbe gjennom problemer med lærerens veiledning og støtte. Lærere kan bruke denne tiden til å svare på spørsmål, gi tilbakemeldinger og rette feil. Veiledet praksis hjelper elevene med å bygge selvtillit og bli mer komfortable med lang divisjon.
   • Selvstendig praksis: Når elevene har fått muligheten til å øve med veiledet støtte, kan de jobbe med arbeidsark selvstendig. Uavhengig praksis lar studentene bruke det de har lært og utvikle ferdighetene sine i sitt eget tempo.
   • Vurdering: Divisjonsoppgaveark kan også brukes som et vurderingsverktøy for å måle elevenes forståelse. Lærere kan lage regneark som inkluderer en blanding av grunnleggende og mer komplekse problemer for å vurdere elevenes ferdigheter.

   Mal for lang divisjon

   En lang divisjonsmal er et visuelt verktøy som hjelper elevene med å utføre lange divisjonsoperasjoner. Det gir en struktur for å organisere trinnene i delingsprosessen, noe som kan gjøre prosedyren mindre skremmende og mer håndterlig. Den grafiske arrangøren er en av mange maler som hjelper elevene med en visuell representasjon.


   Hvordan Lage et Arbeidsark med Lang Divisjon   1

   Velg en av de Forhåndslagde Lange Divisjonsmalene

   Vi har farge-, svart-hvitt-, portrett- eller landskapsmaler. Ta en titt på vårt lange divisjonseksempel for inspirasjon!

   2

   Klikk på "Kopier mal"

   Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

   3

   Gi Regnearket Ditt et Navn!

   Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

   4

   Rediger Regnearket Ditt

   Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke spørsmål, tall og bilder, og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

   5

   Klikk "Lagre og avslutt"

   Når du er ferdig med arbeidsarket med lang deling, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

   6

   Neste Skritt

   Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


   Andre maler å bruke med studenter i dag!

   I tillegg til divisjonsark, er det flere andre mal som lærere kan bruke for å støtte elevenes læring av lang divisjon. Her er noen eksempler:

   1. Maler for multiplikasjonsregneark : Maler for multiplikasjonsregneark er forhåndsdesignede regneark som gir elevenes multiplikasjonsøvelser. De inkluderer en rekke multiplikasjonsproblemer som elevene kan løse og øve på, alt fra grunnleggende multiplikasjonsfakta til mer komplekse flersifrede multiplikasjonsproblemer.
   2. Maler for regneark for brøker : maler for regneark for brøker er pedagogiske verktøy som i utgangspunktet er laget for å hjelpe elevene med å forbedre kunnskapen og ferdighetene deres i å håndtere brøker. Disse malene kommer i forskjellige formater, inkludert utskrivbare arbeidsark med lange deler, interaktive nettbaserte regneark og tilpassbare maler som kan skreddersys for å møte studentenes spesifikke behov.
   3. Desimaltallmaler : Desimalarkmaler er fantastiske verktøy som er utviklet for å forbedre elevenes forståelse og mestring av desimaltall. Disse malene kommer i en rekke formater som kan modifiseres for å passe elevenes behov. Malen har også et regneark for desimaldeling som tilbyr et bredt spekter av øvelser som lar elevene øve på grunnleggende begreper som desimalidentifikasjon, sammenligning, avrunding og plassverdi.
   4. Plassverdi-arbeidsarkmaler : Plassverdi-arbeidsarkmaler er eksepsjonelle ressurser som hjelper til med å utvikle deres forståelse av konseptet med plassverdi. Malen er et nyttig verktøy for å lære divisjon, spesielt den grunnleggende identifiseringen av stedsverdisifre; de gir også en rekke visuelle hjelpemidler, for eksempel diagrammer, talllinjer og diagrammer, for å hjelpe elevene å forstå konseptet med stedsverdi lettere.
   5. Maler for grafregneark : Maler for grafregneark er et utrolig allsidig verktøy som er utviklet for å hjelpe elevene til å forstå grafer og dataanalyse. Disse malene kan inkludere øvelser på forskjellige typer grafer, for eksempel linjegrafer, søylediagrammer, sektordiagrammer og punktdiagrammer. studenter å utforske et bredt spekter av datavisualiseringsmetoder. Disse malene krever også at studentene analyserer og tolker data, og hjelper dem å utvikle kritisk tenkning og problemløsningsferdigheter.

   Ikke glem å sjekke ut våre problemløsningsoppgaver for praksis på alle områder av matematikk!


   Lykkelig skaperverk!


   Ofte Stilte Spørsmål om Long Division Worksheets

   Kan divisjonsark brukes til desimaldivisjon?

   Ja, det finnes utskrivbare divisjonsregneark som er spesielt utviklet for desimaldeling. Disse regnearkene inneholder ofte en blanding av hele tall og desimaler for å gi elevene en rekke øvingsproblemer.

   Kan lange divisjonsark brukes til vurderingsformål?

   Ja, en lang divisjonsmal kan brukes som en formativ og summativ måte å måle elevenes forståelse av lang divisjon. Lærere kan bruke resultatene fra disse vurderingene til å justere instruksjoner og gi ekstra støtte der det er nødvendig. Det er forskjellige lange divisjonsmaler gratis på Storyboard That for vurderingsformål.

   Kan lange arbeidsark brukes i hjemmeundervisning?

   Ja, arbeidsark med lange delinger kan være en verdifull ressurs for foreldre med hjemmeundervisning. De kan brukes til å supplere matematikkpensum, gi ytterligere øvelsesmuligheter og vurdere elevenes forståelse av lang divisjon.

   Finnes det gratis arbeidsark med lang deling tilgjengelig på nettet?

   Ja, Storyboard That tilbyr divisjonsskrivbare regneark og andre regneark for matematisk divisjon.

   Hvilken aldersgruppe er best egnet for et langdelingsoppgaveark?

   Lange divisjonsoppgaver introduseres vanligvis i fjerde klasse, men kan brukes for elever i ulike aldre som lærer divisjon. Lang divisjons grafisk arrangør anbefales for nybegynnere, spesielt for visuell representasjon og bedre forståelse av elevene uavhengig av alder.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/long-division-worksheets
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office