Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/sakprosa-tekst-struktur-arbeidsark

Tilpass en Tekststrukturmal for Sakprosa


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!nonfiction-text-structure

Utforsking av sakprosa tekststrukturarbeidsark

Faglitterære tekster spiller en avgjørende rolle for å utvide lesernes kunnskap og forbedre deres leseforståelse. Å forstå de ulike tekstoppsettene som brukes i informasjonstekster er avgjørende for effektiv lesing og analyse.

Hva er sakprosatekststruktur?

De refererer til de ulike organisasjonsmønstrene eller rammene som forfattere bruker for å presentere informasjon i faktatekster eller informative tekster. Disse formatene fungerer som rammer for å organisere og presentere ideer, og hjelper leserne med å forstå innholdet mer effektivt. Vanlige sakprosatekstformater inkluderer kronologisk rekkefølge, årsak og virkning, sammenligning og kontrast, problem og løsning, beskrivelse og hovedide med støttedetaljer. Hver struktur har sine egne særtrekk, som sekvensering av hendelser i kronologisk rekkefølge, utforskning av forhold mellom handlinger og konsekvenser i årsak og virkning, eller identifisering av likheter og forskjeller i sammenligning og kontrast.

Viktigheten av sakprosa tekststrukturer

Sakprosa tekststrukturer fungerer som organisatoriske rammer som hjelper til med å forstå og analysere informasjonstekster. Ved å forstå hvordan informasjon er organisert, kan elevene trekke ut nøkkelideer, identifisere hovedkonsepter og analysere støttedetaljer mer effektivt. Denne ferdigheten er avgjørende for akademisk suksess på tvers av ulike fag. I en godt utformet tekststrukturleksjon legger barna ut på en reise for å utforske de grunnleggende prinsippene for å organisere informasjon i sakprosatekster. Gjennom engasjerende aktiviteter og tett analyse av ulike skriftlige verk, utvikler leserne en dypere forståelse av hvordan forfattere bruker ulike tekststrukturer for å effektivt formidle ideer og forbedre forståelsen.

Forbedre forståelse: Tekststrukturer fungerer som organisatoriske rammer som hjelper studentene med å forstå og beholde informasjon. Ved å gjenkjenne mønstrene og relasjonene mellom ideer, kan elevene trekke ut nøkkelinformasjon, identifisere hovedideer og analysere støttedetaljer mer effektivt.

Opprette forbindelser: De forenkler prosessen med å lage forbindelser i teksten. De hjelper til med å etablere årsak-og-virkning-forhold, trekker sammenligninger mellom ulike fag og identifisere mønstre og trender.

Vanlige typer tekststrukturer i sakprosa

Sakprosatekster bruker forskjellige organisasjonsmønstre for å presentere informasjon. Noen vanlige eksempler inkluderer:

 • Kronologisk rekkefølge: I denne strukturen presenteres informasjon i en sekvensiell eller tidsbasert rekkefølge. Vi vil utforske hvordan dette hjelper leserne til å forstå utviklingen av hendelser og historiske fortellinger. Regneark for sekvensiell/kronologisk rekkefølge fokuserer på den sekvensielle tekststrukturen, og krever at elevene organiserer informasjon eller hendelser på en logisk tidsbasert måte.

 • Årsak og virkning: Denne strukturen forklarer årsakene (årsakene) bak visse hendelser eller fenomener og deres resulterende konsekvenser (effekter).

 • Sammenlign og kontrast: Denne strukturen fokuserer på å fremheve likhetene og forskjellene mellom to eller flere emner. Ved å analysere komparative formater, utvikler barna kritiske tenkningsferdigheter og får en dypere forståelse av emnene.

 • Problem og løsning: I denne strukturen presenterer forfattere et problem eller problem og gir en eller flere mulige løsninger.
 • Beskrivende struktur: Denne strukturen bruker beskrivende språk og sensoriske detaljer for å gi leserne en levende og oppslukende opplevelse. Arbeidsark med beskrivende struktur konsentrerer seg om den beskrivende tekststrukturen, der elevene bruker sansedetaljer og beskrivende språk for å formidle et levende bilde eller en opplevelse.

 • Sekvens/prosessstruktur: Denne strukturen presenterer informasjon trinn for trinn eller i en bestemt rekkefølge for å forklare en prosess eller prosedyre. Regneark i sekvensiell/kronologisk rekkefølge-regneark fokuserer på tekststrukturen i sekvensiell eller kronologisk rekkefølge, og krever at elevene organiserer informasjon eller hendelser i en logisk tidsbasert sekvens.

 • Hovedidé og støttedetaljer: Denne strukturen legger vekt på en sentral idé eller hovedkonsept, støttet av relevante fakta eller detaljer. Vi vil utforske hvordan identifisering av hovedideen og støttende detaljer forbedrer elevenes generelle forståelse av en tekst. Regnearkene for hovedide og støttedetaljer sentrerer seg om tekststrukturen for hovedideen og støttende detaljer, der elevene identifiserer hovedkonseptet og finner relevant støtteinformasjon.

 • Invertert pyramide: Et eksempel kan sees i den inverterte pyramiden, hvor den viktigste informasjonen presenteres først, etterfulgt av støttedetaljer. Den prioriterer kortfattede og virkningsfulle meldinger ved å levere den viktigste informasjonen først.

For å styrke forståelsen kan lærere bruke et arbeidsark med informativ tekststruktur som gir øvelse og veiledning i å identifisere og analysere organisasjonsmønstrene til sakprosatekster.

Undervisning i faglitterære tekststrukturer

Engasjerende leksjoner er avgjørende for å introdusere og forsterke faglitterære tekststrukturer i det øvre barneklasserommet. Disse leksjonsplanene kan inkludere ulike aktiviteter, diskusjoner og praktiske øvelser for å hjelpe til med å forstå og identifisere ulike hendelser. Her er noen viktige aspekter å inkludere når du underviser denne enheten:

 • Grafisk arrangør: Bruk av visuelle verktøy som grafiske arrangører kan hjelpe til med å organisere tanker. Vi vil presentere ulike typer grafiske arrangører skreddersydd for hver tekststruktur, og gi klassen din et visuelt rammeverk for forståelse.
 • Ankerdiagram: Ankerdiagrammer for faglitterære tekststrukturer styrker elevenes forståelse av ulike faglitterære tekststrukturer og fungerer som pågående påminnelser om nøkkelbegrepene.
 • Korte passasjer og arbeidsark: Vi vil tilby gratis ressurser som korte passasjer og tilhørende regneark for å øve på å identifisere tekststrukturer. Disse ressursene vil gjøre det mulig for barn å bruke kunnskapen sin og styrke deres forståelse.
 • Innlemme tekstfunksjoner: Vi vil utforske hvordan sakprosa-tekstfunksjoner, som overskrifter, underoverskrifter, fet tekst og bildetekster, kan hjelpe til med å identifisere tekststrukturer.

Tips for å planlegge et sakprosatekststrukturarbeidsark

 1. Bestem tekststrukturen: Velg en spesifikk tekststruktur for sakprosa, for eksempel kronologisk rekkefølge, årsak og virkning, eller sammenlign og kontrast, for arbeidsarket for sakprosatekststruktur.
 2. Velg et sakprosapassasje: Finn et passende sakprosapassasje som har de valgte tekststrukturene til stede. Sørg for at den stemmer overens med læringsmålene og passer for det øvre barneklasserommet.
 3. Identifiser de strukturelle elementene: Analyser passasjen for å identifisere de viktigste strukturelle elementene som gjenspeiler den valgte tekststrukturen, inkludert signalord, spesifikke organisasjonsmønstre eller andre tekstlige ledetråder.
 4. Lag veiledende spørsmål: Utvikle veiledende spørsmål som får elevene til å analysere passasjen og identifisere tekststrukturen. For eksempel, "Hvordan er informasjonen organisert i denne passasjen?" eller "Hvilke signalord indikerer tekststrukturen som er brukt?"
 5. Gi flervalgsspørsmål eller fyll ut det tomme spørsmål: Lag flervalgsspørsmål eller fyll ut det tomme spørsmål knyttet til avsnittets innhold og tekststruktur. For eksempel, "Hvilken av de følgende beskriver best tekststrukturen brukt i passasjen?" eller "Fyll ut det tomme: Tekststrukturen som brukes i denne passasjen er ________."
 6. Design grafiske organiseringer eller diagrammer: Inkluder grafiske organiserere eller diagrammer som visuelt representerer den valgte tekststrukturen. Lag for eksempel et flytskjema for kronologisk rekkefølge eller et Venn-diagram for sammenligning og kontrast. Disse bildene hjelper elevene med å forstå og analysere organiseringen av informasjon.
 7. Inkluder utvidelsesaktiviteter: Legg til utvidelsesaktiviteter som lar elevene øve på å bruke den identifiserte tekststrukturen uavhengig. Gi flere korte passasjer eller eksempler der elevene kan identifisere og analysere tekststrukturen.
 8. Gi svarnøkkel eller forklaringer: Inkluder en svarnøkkel eller detaljerte forklaringer for spørsmålene og aktivitetene i regnearket. Dette hjelper barna med å selvvurdere forståelsen sin og gir klarhet i riktig tolkning av tekststrukturen.
 9. Vurder formatering og oppsett: Sørg for at regnearket er godt formatert og visuelt tiltalende. Bruk klare overskrifter, passende skrifttyper og konsekvent formatering. Vurder å inkorporere ankerkartpapirelementer eller tekstfunksjoner for å forbedre forståelsen.
 10. Gjennomgå og rediger: Se gjennom regnearket for klarhet, nøyaktighet og hensiktsmessighet for målklassenivået. Gjør nødvendige revisjoner for å forbedre kvaliteten og sikre at den er i tråd med målene.

Mer Storyboardthat og gratis utskrifter


Hvordan Lage et Regneark for Sakprosatekststruktur

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Sakprosa Tekststruktur

Er det spesifikke nøkkelord eller signalord som indikerer ulike tekststrukturer?

Nøkkelord og signalord kan tjene som verdifulle indikatorer på ulike tekststrukturer i sakprosa. For eksempel, når de møter kronologisk rekkefølge, gir ord som "først", "neste", "da" og "endelig" en sekvensiell tidslinje av hendelser. Årsaks- og virkningsstrukturer signaliseres ofte med ord som «fordi», «siden» og «som et resultat», som fremhever forholdet mellom handlinger og konsekvenser. Sammenlign og kontrast strukturer kan identifiseres gjennom ord som "tilsvarende", "på den annen side" og "i motsetning", som fremhever likheter og forskjeller mellom fag. Problem- og løsningsstrukturer inneholder nøkkelord som «problem», «løsning» og «løse» med fokus på å takle utfordringer. Beskrivende strukturer inkluderer beskrivende adjektiver, sensoriske detaljer og levende språk for å male et klart bilde. Sekvens- eller prosessstrukturer er indikert med ord som "første", "andre", "trinn" og "instruksjoner", som skisserer en bestemt rekkefølge av handlinger. Til slutt er hovedidé- og støttedetaljstrukturer preget av nøkkelord som "hovedsakelig", "støttende bevis" og "videre", som understreker det sentrale konseptet og den tilhørende støtteinformasjonen. Selv om disse nøkkelordene gir verdifulle ledetråder, er det viktig å vurdere den generelle organiseringen og flyten av teksten for nøyaktig å bestemme den spesifikke tekststrukturen som brukes.

Kan du gi eksempler på faglitterære tekststrukturer i virkelige kontekster?

Sakprosa tekststrukturer er mye brukt i virkelige kontekster for å organisere og presentere informasjon effektivt. Aviser og nyhetsartikler bruker den omvendte pyramidestrukturen, starter med den viktigste informasjonen og gir gradvis ytterligere detaljer. Kronologisk rekkefølge brukes ofte til å presentere hendelser i et tidslinjeformat. Problem- og løsningsstrukturer brukes for å adressere samfunnsspørsmål og foreslå mulige løsninger. I lærebøker og undervisningsmateriell hjelper overskrifter og underoverskrifter med å organisere innhold, mens hovedidé- og støttedetaljstrukturer understreker nøkkelbegreper med støttende fakta og eksempler. Årsaks- og virkningsstrukturer hjelper til med å forklare sammenhengene mellom ulike ideer eller fenomener. Veiledninger og bruksanvisninger bruker sekvens- eller prosessstrukturer, og bryter ned komplekse prosedyrer i trinnvise instruksjoner. Ved å gjenkjenne og forstå disse tekststrukturene kan leserne navigere og forstå sakprosatekster mer effektivt i virkelige kontekster.

Hvordan forholder tekstfunksjoner som overskrifter, underoverskrifter og bildetekster seg til tekststrukturer?

Tekstfunksjoner som overskrifter, underoverskrifter og bildetekster spiller en betydelig rolle i å støtte og forbedre tekststrukturer. Overskrifter gir en forhåndsvisning eller oversikt over hovedemnene eller delene i en tekst. De hjelper leserne med å navigere i innholdet og identifisere organiseringen av informasjon. Underoverskrifter bryter ytterligere ned teksten i mindre, mer spesifikke seksjoner, slik at leserne kan finne spesifikke detaljer eller underemner. Både overskrifter og underoverskrifter bidrar til den overordnede strukturen ved å gi tydelige skilt og veilede leserne gjennom teksten. Bildetekster, på den annen side, gir konsise beskrivelser eller forklaringer for medfølgende visuelle elementer som bilder eller grafer. De bidrar til å forsterke hovedideene eller nøkkeldetaljene knyttet til det visuelle innholdet, og legger til et nytt lag med forståelse til teksten.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/sakprosa-tekst-struktur-arbeidsark
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office