https://www.storyboardthat.com/no/opprett/koordinat-plan-arbeidsark

Tilpass Koordinater-regneark


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!coordinates example

Hva er koordinatplanarbeidsark?

Er du klar til å lære om kompleksiteten til koordinater og plottepunkter på et rutenett? Våre engasjerende regnearkmaler for koordinater er utviklet for å veilede deg steg-for-steg gjennom denne spennende reisen. Enten du er lærer eller forelder, tilbyr disse regnearkene en omfattende læringsopplevelse som vil gi elevene eller barnet ditt mulighet til å mestre koordinatnettet med selvtillit.

Koordinatplanet, også kjent som det kartesiske planet, er et todimensjonalt rutenett dannet av to akser. Det gir en visuell representasjon av numeriske data og hjelper oss å forstå sammenhenger mellom variabler. Ved å lære hvordan du navigerer og plotter punkter på rutenettet for fire kvadrantkoordinater, får du verdifulle ferdigheter som kan brukes på ulike felt, for eksempel matematikk, naturvitenskap, ingeniørfag og til og med kunst.

Utforsk allsidigheten til koordinater og grafiske arbeidsark

Et kartesisk plankvadrant-arbeidsark bør være nøye utformet for å gjøre læringskoordinater morsomme og engasjerende. Hvert regneark bør utformes med klare instruksjoner, fargerike bilder og en rekke øvelser. Elevene kan starte med å forstå den grunnleggende strukturen til det kartesiske planet, inkludert x-aksen, y-aksen og de fire kvadrantene. Derfra kan de lære å finne og plotte punkter ved hjelp av x- og y-koordinater, både i første kvadrant og på tvers av alle kvadranter.

Etter hvert som klassen din går videre gjennom materialet, kan du lage arbeidsark som går dypere inn i grafiske ferdigheter. Elevene kan utforske positive og negative tall, lære å tegne punkter nøyaktig og oppdage kraften i visuell representasjon ved å lage linjegrafer og spredningsplott. Regneark gir også gode muligheter til å øve på å lese og tolke grafer, slik at elevene kan trekke ut verdifull informasjon fra datasett.

Regneark for koordinatnett går utover bare å plotte punkter. De kan introdusere elevene til begreper som avstandsmåling, refleksjoner, translasjoner og rotasjoner på flyet. Elevene kan lære å beregne avstander mellom punkter ved hjelp av Pythagoras teoremet, forstå symmetrien og transformasjonene som er involvert i reflekterende punkter, og utforske den nøyaktige forskyvningen av punkter gjennom oversettelser.

Plotte punkter på et koordinatruteark

Å plotte punkter på et kartesisk plan er en grunnleggende ferdighet som åpner for en verden av muligheter. Det kartesiske planet består av to vinkelrette talllinjer, x-aksen og y-aksen, som skjærer hverandre ved origo (0,0). X-aksen representerer horisontal bevegelse, mens y-aksen representerer vertikal bevegelse. Hvert punkt på planet er representert av et ordnet par (x, y), der x indikerer horisontal posisjon (x-koordinat) og y indikerer vertikal posisjon (y-koordinat).

Etter hvert som elevene får tillit til å plotte koordinatpunkter, bør arbeidsark gi rikelig med øvelser for å forsterke ferdighetene deres. Elever kan utforske ulike scenarier, for eksempel å plotte koordinater i første kvadrant, alle kvadranter og til og med på et enkelt kvadrantkoordinatrutenett. Ved å øve med en rekke eksempler, utvikler elevene flyt i å lese og tolke koordinater, i tillegg til å tegne nøyaktig grafiske punkter på flyet.

Trinn-for-trinn tegne grafer på et koordinater og plotteark

Ved å tegne grafer på et koordinatark kan elevene visuelt representere data og oppdage mønstre. Her er trinn for å ta deg og elevene dine gjennom prosessen med å tegne grafer med presisjon.

 1. Introduser koordinatrutenettet: Koordinatgitteret med fire kvadranter er et todimensjonalt rutenett dannet av skjæringspunktet mellom horisontale og vertikale linjer. Den er delt inn i fire unike kvadranter, hver med sitt sett med positive og negative koordinater. Å forstå kvadranter er viktig når vi dykker inn i grafisk verden.

 2. Møt det gitte punktet: Det "gitte punktet" er representert som et ordnet par, (x, y), der 'x' angir den horisontale posisjonen og 'y' angir den vertikale posisjonen til punktet. Dette punktet vil hjelpe elevene til å tegne punkter på et koordinatark.

 3. Dechiffrer kvadranter: Koordinatplanets kvadranter er nummerert I, II, III og IV, starter fra øvre høyre og beveger seg mot klokken. Hver kvadrant har spesifikke egenskaper angående positive og negative koordinater. Å kjenne kvadranten din er avgjørende for nøyaktig grafisk fremstilling.

 4. Naviger i rutenettet for enkeltkvadrantkoordinat: Fokuser på et enkeltkvadrantkoordinatrutenett for å strømlinjeforme grafprosessen. Dette forenkler saken, spesielt hvis studentene dine nettopp har startet opp. I dette rutenettet vil elevene vanligvis jobbe med positive verdier for både 'x' og 'y', noe som gjør det enklere å forstå og bruke koordinater.

 5. Plott punktet: Finn 'x'-koordinaten på den horisontale aksen og 'y'-koordinaten på den vertikale aksen. Der disse verdiene skjærer hverandre er der punktet hører hjemme på grafen.

 6. Øvelse gjør mester: Arbeidsark gir mange muligheter for praksis. Repetisjon er nøkkelen til å bygge selvtillit og mestring i grafer.

Hva er avstand på koordinatplanarbeidsark?

Arbeidsark for avstand på koordinater er pedagogiske verktøy utviklet for å hjelpe elevene å forstå konseptet med å måle avstander mellom punkter i et todimensjonalt kartesisk koordinatsystem. Disse utskrivbare regnearkene er spesielt nyttige for matematikk- og geometritimer, og gir en praktisk tilnærming til å forstå hvordan man beregner avstander på flyet.

Nøkkelkomponenter i en avstand på koordinater og plotting av punkter arbeidsark:

 • Koordinatplanrutenett: Disse regnearkene inkluderer vanligvis et koordinatrutenett, med merket x- og y-akser. Dette rutenettet fungerer som den visuelle representasjonen av det kartesiske koordinatsystemet.

 • Målepunkter: Regneark viser ofte et sett med punkter på flyet. Disse punktene er vanligvis representert som (x, y) par, som indikerer deres posisjoner på rutenettet.

 • Avstandsberegning: Elevene får i oppgave å beregne avstandene mellom spesifikke punkter. Dette innebærer å bruke avstandsformelen utledet fra Pythagoras teoremet: d = √((x₂ - x₁)² + (y₂ - y₁)²).

 • Flere nivåer: Avstandsark kan variere i kompleksitet, og tilbyr øvelser som passer for ulike klassetrinn. Noen regneark kan begynne med enkle problemer som involverer heltallskoordinater, mens andre kan utfordre mer avanserte elever med koordinater som involverer desimaler eller brøker.

Utforske refleksjoner i regnearket for koordinater og grafer

En refleksjon i koordinatplanet er et verdifullt læremiddel i matematikkundervisningen. Det gir studentene en mulighet til å forstå det grunnleggende konseptet symmetri og hvordan det gjelder for koordineringsgeometri.

I matematikk er en refleksjon en transformasjon som snur en figur over en spesifisert linje, og skaper et speilbilde. Når vi snakker om refleksjoner i det kartesiske planet, refererer vi vanligvis til refleksjoner over de to aksene eller en hvilken som helst annen gitt linje.

Hvordan fungerer regnearket?

En refleksjon på koordinatplanet-regnearket består vanligvis av en serie med koordinatpunkter, former eller figurer som elevene trenger for å reflektere over en angitt akse eller linje. Det gir et koordinatrutenett der elevene kan visualisere og utføre disse refleksjonene.

Nøkkelbegreper som dekkes:

 • Symmetri: Elevene lærer om symmetri i geometriske former og figurer. De forstår hvordan en figur kan deles i to identiske halvdeler, den ene er refleksjon av den andre.

 • Koordinatplanferdigheter: Å jobbe med koordinater på et rutenett er en essensiell ferdighet i matematikk. Et kartesisk planrefleksjonsarbeidsark forsterker denne ferdigheten ved å kreve at elevene forstår hvordan koordinater endres under en refleksjon.

 • Transformasjon: Refleksjon er en av de grunnleggende transformasjonene i geometri. Et arbeidsark for refleksjon av koordinatplan introduserer elevene til konsepter i transformasjonsgeometri.

Etter hvert som elevene blir dyktige i å oversette figurer på flyet gjennom arbeidsark som disse, legger de grunnlaget for mer avanserte matematiske konsepter. Disse ferdighetene er essensielle innen ulike felt, inkludert geografi, grafer og dataanalyse.

Flere Storyboard That ressurser og gratis utskrifter

Hvis du er interessert i å utforske relaterte regneark og aktiviteter, bør du vurdere å fordype deg i bredde- og lengdegradsregneark for geografi, grafregneark for mer avanserte grafiske øvelser, linjeplott-regneark for datarepresentasjon og søylediagram-regneark for videre grafisk praksis. Disse ressursene kan hjelpe elevene å styrke sine matematiske og analytiske evner samtidig som de har det gøy med engasjerende øvelser.


Hvordan Lage et Koordinatplanarbeidsark

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Ofte stilte spørsmål om koordinatplanarbeidsark

Hva er regneark for koordinatplan?

Regneark for koordinatplan er pedagogiske verktøy som brukes til å lære og øve på å tegne punkter og former på et kartesisk koordinatsystem. De hjelper elevene å forstå forholdet mellom x- og y-koordinater.

Hvordan kan jeg finne det riktige koordinatplanet for elevene mine?

Se etter arbeidsark som stemmer overens med elevenes klassetrinn og læringsmål. Du kan også søke etter regneark som fokuserer på spesifikke emner, for eksempel oversettelser, refleksjoner eller avstandsberegninger.

Har koordinatplan-regneark virkelige applikasjoner?

Absolutt! Koordinerte flyferdigheter brukes i felt som navigasjon, geografi, datagrafikk og ingeniørfag. Å lære å plotte og tolke punkter på et rutenett er en praktisk og verdifull ferdighet.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/koordinat-plan-arbeidsark
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office