https://www.storyboardthat.com/no/opprett/lang-komposisjon-regneark

Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!5 Avsnitt Essay Disposisjon mal | Lange Komposisjonsregneark

Hva er en 5-avsnitts essay-disposisjonsmal eller et regneark for lang komposisjon?

Et 5-avsnitts essay eller et langt komposisjonsarbeidsark er et verktøy som hjelper elevene å skrive en lang forklaringskomposisjon på en strukturert og organisert måte. Det er en formelstrategi som består av et innledende avsnitt med en oppgaveuttalelse, tre hovedavsnitt og et avsluttende avsnitt. Denne typen regneark hjelper barna med å planlegge og organisere ideene sine, og den brukes ofte i klasserom og for standardiserte tester. Ved å bruke et planleggingsark kan elevene identifisere hovedideen, støttedetaljer og viktige punkter som de ønsker å inkludere.


Undervisning i essayskriving: Forstå de forskjellige typene essays

Når det gjelder å undervise essayskriving til spirende forfattere, er det viktig for lærere å forstå de forskjellige typene og deres formål. Her er en kort oversikt over noen av de vanligste typene essays:

Argumenterende essay

Et argumenterende essay er en type essay som er designet for å overtale leseren til å være enig med forfatterens synspunkt. For å oppnå dette presenterer essayet vanligvis et hovedargument støttet av bevis og eksempler. En disposisjon er en ideell mal for denne typen skriving, da den hjelper til med å organisere tankene og bevisene dine for å støtte hovedargumentet ditt effektivt. For å hjelpe klassen din ytterligere med å lage effektive argumenterende essays, kan arbeidsarkmaler for oppgaveerklæring brukes.

Sammenlign og kontrast essay

I motsetning til dette krever et sammenlignings- og kontrastessay at forfatteren analyserer og sammenligner to eller flere emner, og fremhever likhetene og forskjellene deres. En kontrast essay disposisjon er perfekt for dette, siden det hjelper til med å organisere ideene dine og sikrer at du tar opp alle de relevante punktene.

Ekspositorisk essay

Et redegjørende essay er ment å forklare eller informere leseren om et bestemt emne eller idé. Det inkluderer vanligvis en tydelig introduksjon, kroppsavsnitt med støttende bevis og en konklusjon. Å bruke en generell disposisjonsmal for essays er ideell, siden det gir en klar struktur.

Overbevisende essay

Overbevisende essays ligner argumenterende essays ved at de tar sikte på å overtale leseren. Imidlertid kan de bruke emosjonelle appeller i tillegg til logiske argumenter. Maler som inkluderer både logiske og emosjonelle appeller kan brukes som grunnlag for å komponere et overbevisende essay.

Personlige uttalelser

Til slutt kreves ofte personlige uttalelser for høyskole- eller jobbsøknader, slik at forfatteren kan uttrykke sine personlige erfaringer, verdier og mål. Regneark for bildekomposisjon og arbeidsark med skriftlig komposisjon er ideelle maler for denne typen essay, spesielt for visuelle elever som synes det er lettere å organisere ideene sine ved hjelp av diagrammer eller bilder.

Hver type essay krever en annen tilnærming, og det er viktig for lærere å gi klassen essayplanleggingsmaler, essaystrukturarbeidsark og andre ressurser for å veilede dem. Å bruke de riktige komposisjonsmalene er avgjørende for å skrive et effektivt stykke. Enten du jobber med et argumenterende essay, sammenligner og kontrasterer essay, redegjørende essay, overbevisende essay eller personlig uttalelse, er det en oversikt over essays med 5 avsnitt eller skissemaler for essays som kan hjelpe til med å organisere ideer og produsere en velstrukturert finale kopiere. Med denne lærerveiledningen kan du bedre forstå de forskjellige typene essays og skreddersy klasseromsaktivitetene dine deretter.

Fordeler med å bruke essayplanleggingsmal for effektiv essayskriving for studenter

Som lærer lurer du kanskje på hvordan du kan hjelpe klassen din med å forbedre essayskriving. En effektiv måte er å oppmuntre dem til å bruke en planleggingsmal. Her er noen fordeler ved å bruke en mal for å lage en effektiv essayplan:

 • Gir struktur: En 5-avsnitts essaydisposisjon eller en essayplanleggermal hjelper med å strukturere ideer og tanker på en klar og konsis måte. Det hjelper dem å holde seg på sporet og sikrer at de inkluderer alle nødvendige komponenter i et essay, for eksempel en introduksjon, kroppsavsnitt og en konklusjon.
 • Hjelper med å identifisere hovedpoengene: En komposisjonsmal kan hjelpe med å identifisere hovedpunktene de ønsker å gjøre i essayet. Det hjelper dem med å fokusere på emnet og sikre at skrivingen deres er relevant for oppgaven.
 • Oppmuntrer til emnesetninger: Arbeidsark med essaydisposisjoner kan bidra til å lage emnesetninger for hvert avsnitt, og sikre at hver av dem er relatert til hovedemnet og støtter oppgaveuttalelsen.
 • Tilpassbar: Maler for essayplanlegger kan tilpasses for å passe hver elevs skrivestil og behov. Noen maler er mer visuelle, mens andre er mer tekstfokuserte. Studentene kan velge en mal som passer deres preferanser og stil, noe som gjør prosessen mer komfortabel og morsom.
 • Sparer tid: Bruk av mal for essaydisposisjon kan spare tid i det lange løp. Ved å planlegge essayet på forhånd, kan de unngå forfatterblokkering og sikre at de holder fokus på emnet.
 • Forbedrer skriveferdigheter: En annen fordel med å bruke disse malene er at elevene kan utvikle sine egne skriveferdigheter. Det hjelper dem å organisere tankene og ideene sine, forbedre strukturen og forbedre kritisk tenkning.

Ved å gi elevene verktøyene og ressursene de trenger for å lykkes, kan du hjelpe dem til å bli selvsikre forfattere som er i stand til å uttrykke ideene og tankene sine effektivt.

Hvordan velge riktig 5-avsnitts essaymal for elevenes skrivebehov

Å skrive et essay kan være en vanskelig oppgave. Et av de mest effektive verktøyene for å hjelpe dem med å organisere tankene og ideene sine er en essaydisposisjon eller et essayplanleggingsark. Med forskjellige typer maler tilgjengelig, kan det være overveldende å velge den rette for skrivebehovene deres. Her er noen tips om hvordan du velger riktig essay-oversikt for studentene dine.

 1. Identifiser essaytype: Begynn med å identifisere typen essay de trenger å skrive, enten det er et narrativt, beskrivende, overbevisende eller forklarende essay. Ulike typer essays krever ulike strukturer og formater. Når de har identifisert typen essay, kan de vurdere formålet med skrivingen. Prøver de å informere, overtale eller underholde leserne sine?
 2. Evaluer ferdigheter: Deretter får du dem til å evaluere sine egne ferdigheter. Er de nybegynnere eller erfarne forfattere? Hvis de er nybegynnere, er det best å velge et utgangspunkt som gir mer veiledning og struktur. På den annen side, hvis de er erfarne forfattere, kan de foretrekke en mal som gir mer fleksibilitet og kreativitet.
 3. Tenk på stilpreferanse: Når du velger en essaydisposisjon eller mal, er det viktig å se etter en som matcher deres stil og preferanser. Noen maler kan ha flere visuelle elementer, mens andre kan fokusere på tekst. Noen kan ha en formell tone, mens andre kan være mer uformell. Oppmuntre dem til å velge noe som stemmer overens med deres stil og preferanser. En annen populær essaymal som lærere kan vurdere, er hamburgermalen. Denne malen bryter ned hvert avsnitt av essayet i tre deler: introduksjonen eller "toppbollen", kroppen eller "kjøttet" og konklusjonen eller "bunnbollen". Det er et nyttig verktøy for forfattere for å visualisere strukturen til essayet deres og sikre at hver seksjon har en tydelig emnesetning, støttedetaljer og en avsluttende setning.
 4. Eksperiment: Til slutt, oppmuntre dem til å eksperimentere med forskjellige essaymaler til de finner den som fungerer best for dem. De kan prøve å bruke en rekke essaymaler, for eksempel essayplanleggingsark eller komposisjonsark, til de finner den som passer deres behov.

Å bruke en essaydisposisjon er en utmerket måte å begynne å planlegge og organisere skrivingen på. Ved å velge riktig essaydisposisjon eller mal som matcher deres skrivebehov, stil og preferanser, kan elevene føle seg mer trygge og motiverte til å skrive et essay som informerer, overtaler eller underholder leserne.

Forstå det grunnleggende om effektiv essayskriving med et essayeksempel på 5 avsnitt

Et essay på 5 avsnitt er en av de vanligste skriveoppgavene som studenter møter gjennom hele sin akademiske reise. Det er et enkelt essayformat som består av en introduksjon, tre hovedavsnitt og en konklusjon. Denne essaystrukturen er en utmerket måte å utvikle skriveferdigheter og lære å organisere tanker og ideer effektivt.

Her er et essayeksempel på 5 avsnitt som kan tjene som veiledning:

 1. Introduksjon: Introduksjonen er det første avsnittet i essayet, og det bør fange leserens oppmerksomhet ved å gi litt bakgrunnsinformasjon om emnet. I dette eksemplet skal vi snakke om viktigheten av trening.
 2. Kroppsavsnitt 1: Det første avsnittet skal introdusere hovedpoenget eller argumentet i essayet. I dette eksemplet er hovedpoenget at trening har mange fysiske helsefordeler, som å redusere risikoen for hjertesykdom, diabetes og fedme. Det er viktig å støtte dette punktet med spesifikke eksempler og bevis for å gjøre essayet mer overbevisende.
 3. Kroppsparagraf 2: Den andre delen av hoveddelen bør utvide hovedideen, og gi flere bevis og eksempler for å støtte den. I dette eksemplet er hovedideen at trening også har psykiske fordeler, som å redusere stress og angstnivåer. Igjen, det er avgjørende å gi spesifikke eksempler og bevis for å støtte dette argumentet.
 4. Kroppsparagraf 3: Tredje delparagraf skal ta for seg eventuelle motstridende synspunkter eller argumenter knyttet til hovedutsagnet. I dette eksemplet kan noen hevde at trening er tidkrevende eller dyrt. Det er imidlertid viktig å motbevise disse argumentene ved å gi motbevis eller forklare hvordan de ikke er gyldige.
 5. Konklusjon: Konklusjonen skal oppsummere hovedpunktene i essayet og gi en siste tanke eller oppfordring til handling. I dette eksemplet kan vi konkludere med å gjenta viktigheten av trening for både fysisk og mental helse og oppmuntre leserne til å innlemme trening i sin daglige rutine.

Ideer om hvordan du bruker komposisjonsregneark i klasseromsaktiviteter

Komposisjonsark er et verdifullt verktøy for å utvikle sine skriveferdigheter. De gir en strukturert tilnærming til skriveprosessen. Men hvordan kan lærere effektivt inkludere komposisjonsark i klasseromsaktiviteter? Her er noen ideer du bør vurdere:

 • Praksis for essayskriving: Gi elevene maler, for eksempel disposisjonsregnearkmaler eller en essaymal med flere avsnitt , for å øve på å skrive essays. Disse malene og regnearkene vil hjelpe forfattere med å lære å strukturere essayene sine og utvikle ideene sine på en klar og organisert måte.
 • Peer Review: La barna vurdere hverandres essays ved hjelp av komposisjonsark. Disse regnearkene kan hjelpe elevene med å gi konstruktive tilbakemeldinger til jevnaldrende, og la dem identifisere områder som trenger forbedring.
 • Gruppearbeid: Gi grupper til å arbeide med ulike deler av et essay ved å bruke komposisjonsark. En gruppe kan for eksempel jobbe med introduksjonen, mens en annen gruppe jobber med andre deler. Dette vil hjelpe elevene med å utvikle sine samarbeidsevner, samtidig som de lærer å strukturere et essay.
 • Analyse av litteratur: Å analysere litteratur er en vanlig oppgave i språkkurs, og komposisjonsark kan være et verdifullt verktøy for å analysere litterære verk. Ved å bruke disse arbeidsarkene kan elevene identifisere hovedpunktene i en historie og utvikle sine egne ideer og argumenter om teksten. I tillegg kan maler for regneark for kritisk analyse hjelpe elevene med å strukturere analysen og fokusere på nøkkelelementer som plott, karakterutvikling og tema.
 • Eksamensforberedelse: Gi klassen 5 avsnitts essayskisser som et verktøy for eksamensforberedelse. Disse skissene kan hjelpe elevene med å utvikle sine skriveferdigheter og forberede seg til skriveoppgaver.

Ved å inkludere komposisjonsark i klasseromsaktiviteter, kan lærere gi elevene verktøyene de trenger for å utvikle sine skriveferdigheter og bli mer selvsikre forfattere.

Hvordan Lage et Essay med 5 Avsnitt

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har farge-, svart-hvitt-, portrett- eller landskapsmaler. Ta en titt på vårt fantastiske eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke spørsmål og bilder, og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig med regnearket, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Ofte stilte spørsmål om arbeidsark med lang komposisjon

Hva er et arbeidsark med lang komposisjon?

Et langt komposisjonsark er et verktøy som hjelper elevene med å organisere ideene sine og strukturere skrivingen. Det gir et rammeverk for å utvikle et sammenhengende og velstrukturert essay.

Hva er fordelene med å bruke et arbeidsark med essaystruktur?

Et arbeidsark med essaystruktur hjelper studentene med å planlegge og organisere skrivingen sin, noe som gjør skriveprosessen mer effektiv og effektiv. Det hjelper også elevene til å utvikle sine kritiske tenkningsferdigheter ved å oppmuntre dem til å analysere og evaluere ideene og argumentene deres.

Hvordan skriver jeg et essay på 5 avsnitt?

For å skrive et essay på 5 avsnitt, start med en introduksjon som introduserer emnet ditt og presenterer oppgaveuttalelsen din. Skriv deretter tre kroppsavsnitt, som hver fokuserer på et eget punkt eller argument. Avslutt til slutt essayet ditt med å oppsummere hovedpoengene dine og gjenta oppgaveuttalelsen din.

Hva er en argumenterende essaydisposisjon?

En disposisjon for argumenterende essay er en mal som hjelper elevene til å strukturere sine argumenterende essays. Den inkluderer vanligvis seksjoner for en introduksjon, bakgrunnsinformasjon, hovedargument og bevis, motargumenter og motbevisninger, og en konklusjon.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/lang-komposisjon-regneark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office