https://www.storyboardthat.com/no/opprett/handlings-og-konsekvenser-arbeidsark

Tilpass Regneark for Handlinger og Konsekvenser


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!actions-consequences-example

Slik bruker du arbeidsark for handlinger og konsekvenser effektivt i klasserommet ditt

Disse regnearkene er et verdifullt verktøy for lærere som ønsker å innpode viktige livsleksjoner hos elevene sine. De går utover tradisjonell læring ved å tilby en plattform for å utforske årsak og virkning forholdet mellom valg og atferd. Ved å bruke dem i klasserommet kan du skape et dynamisk læringsmiljø som oppmuntrer til kritisk tenkning, ansvar og positiv beslutningstaking. La oss utforske hvordan vi kan maksimere effekten av denne ressursen til fordel for elever i alle klassetrinn, voksne og det generelle skolesamfunnet.

  • Introduser virkelige scenarier: Engasjer klassen din ved å presentere dem for virkelige situasjoner som de kan forholde seg til. Oppmuntre dem til å identifisere handlinger som fører til både positive og negative utfall. Ved å knytte til livet sitt kan elevene bedre forstå betydningen av valgene deres og innvirkningen de har på seg selv og andre.

  • Fremme kritisk tenkning: Disse arbeidsarkene stimulerer kritisk tenkning. Oppmuntre til åpne diskusjoner i klasserommet om potensielle utfall av ulike handlinger. Dette styrker ikke bare deres analytiske ferdigheter, men hjelper dem også å utvikle empati og vurdere andres følelser og opplevelser.

  • Fremme positiv beslutningstaking: Hjelp klassen din til å forstå at deres valg har konsekvenser. Understrek viktigheten av å ta ansvarlige beslutninger som fører til positive resultater. Ved å illustrere fordelene med positiv atferd kan barna bli mer bevisste på seg selv og strebe etter å ta gjennomtenkte valg.

  • Involver foreldre og foresatte: Samarbeid med foreldre og foresatte for å forsterke erfaringene fra disse arbeidsarkene. Del scenariene dekket i klassen og oppmuntre foreldrene til å diskutere lignende situasjoner hjemme. Dette partnerskapet mellom skole og hjem kan ha en dyp innvirkning på å forsterke positiv atferd.

  • Tilpasning for klasserommet ditt: Skreddersy disse utdelingene for å passe de unike behovene til klasserommet ditt. Du kan designe scenarier som stemmer overens med elevenes interesser eller inkludere temaer fra læreplanen din. Tilpasning gir en mer personlig og engasjerende læringsopplevelse.

  • Skap et positivt læringsmiljø: Bruk regneark som et positivt undervisningsverktøy i stedet for et straffende. Fokuser på å synliggjøre fordelene med gode valg og de positive konsekvensene som følger. Denne tilnærmingen fremmer et støttende og oppmuntrende læringsmiljø.

Handlinger og konsekvenser Eksempel på aktiviteter for barn

Disse aktivitetene i klasserommet gir en interaktiv og engasjerende måte for barn å utforske årsak og virkning forholdet til deres atferd. Her er noen aktiviteter som lærere kan bruke i klasserommet for å forbedre læringsopplevelsen.

  1. Følelsesdiagram: Lag et følelsesdiagram med ulike følelser oppført, for eksempel glad, trist, sint og stolt. La elevene huske tilfeller der de eller andre har følt hver enkelt følelse. Denne aktiviteten hjelper barna å koble handlinger til følelser, oppmuntre til empati og selvbevissthet. Koble denne aktiviteten med arbeidsark for handlinger og konsekvenser for barn, der barna kan reflektere over hvordan deres atferd påvirker deres og andres følelser. Denne aktiviteten bør gjennomføres uavhengig og deles.

  2. Årsak og virkning Øvelse: Presenter klassen for ulike scenarier og be dem identifisere handlingene og deres tilsvarende konsekvenser. For eksempel, "Sarah delte lekene sine med vennene sine." Konsekvensen kan være «Vennene hennes var glade og takknemlige». Etter øvelsen kan barna fullføre arbeidsarket, matche handlinger med passende konsekvenser, forsterke deres forståelse.

  3. Tabell for samarbeidsideer: Sett opp en tabell med to kolonner: «Positive handlinger» og «Konsekvenser». Oppmuntre alle til å brainstorme positive handlinger de kan ta i ulike situasjoner og de positive konsekvensene som kan følge. Barn kan bruke utdelingsarkene sine til å dokumentere sine samarbeidsideer og reflektere over de potensielle resultatene av deres positive handlinger.

  4. Nedlastbare scenariokort: Last ned et sett med scenariokort for rollespill. Studentene bruker gratis utskrivbare handlings- og konsekvensark for å identifisere utfall og lære av valgene sine. Fremme kritisk tenkning og ansvarlig beslutningstaking gjennom interaktiv læring.

Etter å ha laget historiene sine, kan elevene bruke arbeidsark til å skissere handlingene og deres tilsvarende konsekvenser i fortellingene sine. Denne øvelsen forsterker årsak-virkningsforholdet i historiefortelling og forbedrer deres forståelse av hvordan valg påvirker handlingen og karakterene i historiene deres.


Hvordan Lage et Handlings- og Konsekvensark

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Vanlige Spørsmål om Handlinger og Konsekvenser Arbeidsark

Hva er positive og negative konsekvenser?

Positive konsekvenser refererer til gunstige utfall eller belønninger som er et resultat av en bestemt handling eller atferd. På den annen side er negative konsekvenser uønskede utfall eller straffer som oppstår på grunn av en spesifikk handling eller atferd.

Kan handlings- og konsekvensark brukes for ulike aldersgrupper?

Ja, de kan skreddersys for å passe ulike aldersgrupper, noe som gjør dem egnet for både unge elever og eldre elever. Lærere kan justere kompleksiteten til scenarier og spørsmål for å matche elevenes kognitive evner.

Hvordan kan jeg få tilgang til gratis utskrivbare arbeidsark for handlinger og konsekvenser?

Du kan få tilgang til gratis utskrivbare handlings- og konsekvensark på Storyboard That. Bare besøk nettstedet, naviger til delen for utdanningsressurser og utforsk de tilgjengelige arbeidsarkene. Du kan lagre dem som en digital pdf-nedlasting for dine pedagogiske formål, noe som gjør læring om årsak og virkning engasjerende og interaktiv for elevene dine.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/handlings-og-konsekvenser-arbeidsark
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office