https://www.storyboardthat.com/no/opprett/grammatikk-arbeidsark

Tilpass Grammatikkark


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!grammar-example

Utforske bruken av grammatikkark

Grammatikk er ryggraden i effektiv kommunikasjon. Enten du er en videregående student som streber etter å være klar for høyskoler eller en barnehagelærer som hjelper elevene dine med å begynne språkreisen, er det viktig å mestre grammatikk. Heldigvis er det et allsidig og tilgjengelig verktøy tilgjengelig for både studenter og lærere: nettbaserte grammatikkark.

Her er noen forslag for effektiv bruk av arbeidsark for språkkunst:

 • Begynn med det grunnleggende: Begynn med enkle og grunnleggende grammatikkemner, for eksempel orddeler (substantiv, verb, adjektiv, adverb) og setningsstruktur (emne, predikat, komma). Gå gradvis videre til mer komplekse emner, for eksempel doble negativer og preposisjonsfraser, ettersom elevene får selvtillit.

 • Bruk varierte formater: Eksperimenter med ulike typer grammatikkark, inkludert utfyllings-, flervalgs-, setningskorrigering og diagramaktiviteter. Denne variasjonen kan holde elevene engasjerte og imøtekomme ulike læringsstiler.

 • Kontekstualiser grammatikk: Inkluder virkelige eksempler og kontekst i regnearkene dine. I stedet for isolerte setninger, bruk avsnitt eller korte tekster for å undervise og demonstrere bruken av den målrettede grammatikkregelen i en bredere kontekst.

 • Stillasbasert læring: Lag arbeidsark som gradvis øker i vanskelighetsgrad. Start med enkle problemer og lær gradvis mer utfordrende, som doble negativer og preposisjonsfraser. Dette lar barna bygge sin forståelse trinn for trinn. Gi supplerende arbeidsark for å oppmuntre til uavhengig praksis.

Ideer for grammatikkark

 • Arbeidsark for grammatikk: Lag problemer med å fokusere på spesifikke grammatikkregler, for eksempel å la elevene øve på å identifisere og korrigere setninger, og gi en rekke setninger for praksis. La elevene skrive sine egne setninger som lekser ved å bruke deler av tale som subjektpronomen for å lære elevene hvordan disse reglene brukes i den virkelige verden.

 • Arbeidsark for engelsk grammatikk: Design omfattende regneark som dekker ulike grammatikkemner, inkludert verbtid, artikler og tegnsetting, med forklaringer og øvingsproblemer.

 • Arbeidsark for videregående skole: Utvikle arbeidsark skreddersydd for klasse 9 til 12, eller engelskspråklige elever som lærer engelsk som andrespråk, med utfordrende læringsaktiviteter om avanserte emner som betingede setninger og komplekse setningsstrukturer.

 • Arbeidsark for grammatikkkorrigering: Presenter setninger med tilsiktede grammatiske feil og be barna identifisere og rette dem. Ta med forklaringer for hver rettelse for å lære klasserommet om emner som komplekse setninger, direkte objekter, sammensatte ord, homofoner eller flere emner som er i tråd med vanlige kjernestandarder.

 • Arbeidsark for barnehagegrammatikk: Lag enkle og fargerike regneark som passer for barn, med fokus på grunnleggende emner som substantiv, verb og pronomenord.

 • Grammatikkark Middle School: Lag arbeidsark som bygger bro mellom grunnskole- og videregående karakterer, og dekker mellomliggende emner som konjunksjoner, leddsetninger og setningstyper.

 • Bildeark: Bruk visuelle hjelpemidler eller bilder for å engasjere elevene i å identifisere og beskrive grammatikkelementer i bilder, fremme kreativitet og utvikling av ordforråd.

 • Gjennomgå arbeidsark: Utvikle omfattende gjennomgangsregneark som oppsummerer viktige regler og gir en blanding av problemer for å styrke forståelsen før vurderinger.

Trinn for å lage et grammatikkark

Enten du lager en aktivitet for unge elever, eller grammatikkark for videregående skole, innebærer å lage et effektivt grammatikkark nøye planlegging og oppmerksomhet på detaljer. Her er en nummerert liste over trinn for å hjelpe deg:

 1. Bestem grammatikkkonseptet: Bestem hvilket spesifikt grammatikkkonsept eller regel du vil fokusere på. Sørg for at den stemmer overens med elevenes nivå og behov.

 2. Definer læringsmål: Beskriv tydelig læringsmålene du ønsker å oppnå. Hva skal elevene kunne forstå eller gjøre etter å ha fullført det?

 3. Velg innhold: Velg setninger, avsnitt eller passasjer som illustrerer grammatikkkonseptet du underviser i. Sørg for at de er relevante og engasjerende for elevene dine.

 4. Lag spørsmål: Lag en rekke spørsmål som krever at elevene bruker grammatikkregelen. Vanlige typer inkluderer utfylling, flervalgsspørsmål, setningskorrigering og essayspørsmål.

 5. Gi instruksjoner: Skriv klare og konsise instruksjoner for hver øvelse eller spørsmål. Sørg for at elevene forstår hva som forventes av dem og hvordan de skal fullføre oppgavene.

 6. Formatering og klarhet: Vær oppmerksom på oppsettet og formateringen av regnearket. Bruk lesbare fonter og mellomrom. Sørg for at regnearket er visuelt tiltalende og enkelt å følge.

 7. Korrekturles og rediger: Før du fullfører regnearket ditt, må du korrekturlese det grundig for grammatiske feil, skrivefeil og klarhet. Test den med en kollega eller venn hvis mulig for å få tilbakemelding på effektiviteten.

Ytterligere Storyboard-ressurser og gratis utskrifter

Lærere kan enkelt få tilgang til og laste ned et vell av gratis utskrivbare regneark og ressurser, inkludert utskrivbare grammatikksider og interaktive problemer på nettet. Disse arbeidsarkene for språkkunst gir en praktisk og interaktiv måte for elevene å øve på og forbedre sine engelskkunnskaper. Gratis utskrivbare grammatikkark og maler er tilgjengelige for nedlasting.


Hvordan Lage et Grammatikkark

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Ofte stilte spørsmål om grammatikkark

Hva er noen av grammatikkkonseptene som er best egnet for å lage regneark?

Grammatikkkonsepter som er godt egnet for å lage regneark, dekker en rekke grunnleggende språkelementer. Disse inkluderer deler av tale som substantiv, verb, adjektiver og mer, og tilbyr muligheter for praksis og anvendelse. Setningsstruktur, som omfatter ulike typer setninger og deres komponenter, viser seg verdifull for å forstå syntaks. I tillegg forbedrer verbtid, subjekt-verb-avtale og tegnsettingsøvelser klarhet i skrift. Andre regnearkvennlige konsepter involverer modifikatorer som adjektiver og adverb, fraseverb, idiomatiske uttrykk, aktive og passive stemmetransformasjoner, betingede setninger, relative klausuler, direkte og indirekte talekonverteringer, modale verb, komparativer, superlativer, konjunksjoner, bindeord og artikkelbruk . Disse konseptene utgjør til sammen kjernen i engelsk grammatikk, og gjør dem til effektive valg for å lage engasjerende og lærerike arbeidsark som hjelper språkelever på deres reise mot ferdigheter.

Hva er noen tips for utforming av grammatikkark som skal brukes i språklæring for ikke-engelskspråklige?

Ved utforming av grammatikkark for personer som ikke har engelsk som morsmål, er det viktig å prioritere klarhet og relevans. Forenkle instruksjoner og gi bilder for å hjelpe forståelsen. Kontekstualiser grammatikkregler i hverdagsscenarier, og øke kompleksiteten gradvis etter hvert som elevene avanserer. Sørg for kulturell sensitivitet og vurder å gi flerspråklige instruksjoner for klarhet. Interaktive øvelser, praktiske applikasjoner og samtaler i det virkelige liv øker engasjement og språktilegnelse. Oppmuntre til feilanalyse for å fremme selvkorrigering. Disse regnearkene bør stemme overens med klare læringsmål og spore elevenes fremgang. Inkludering av autentisk materiale og mangfoldig vokabular beriker læringsopplevelsen, noe som gjør den tilgjengelig og engasjerende for personer som ikke har morsmål.

Hva er noen måter å gjøre grammatikkark engasjerende for selvstudium?

For å lage engasjerende grammatikkark for selvstudier, vurder å inkludere virkelige scenarier som restaurantbestillinger eller reiseplaner, og oppmuntre elever til å bruke grammatikk i praktiske sammenhenger. Bruk historiefortellingselementer ved å be elevene fortsette en historie eller skrive fortellinger ved å bruke spesifikke grammatikkregler. Utforme rollespilløvelser der elevene tar ulike samtaleroller. Bruk interaktive funksjoner i digitale regneark og introduser spill som kryssord for grammatikkøvelser. Bruk visuelle elementer for å illustrere konsepter, utfordre elever med komplekse scenarier og oppmuntre til kreativ skriving. Disse tilnærmingene gjør selvstudier morsommere og mer effektive, og fremmer en dypere forståelse av grammatikk.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/grammatikk-arbeidsark
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office