https://www.storyboardthat.com/no/opprett/sammendrag-syntese-regneark

Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!Sammendrag Syntese Arbeidsark | Oppsummeringsmaler

Hva er et sammendrag/synteseark?

I dagens verden er vi omgitt av en overveldende mengde informasjon. Enten det er nyhetsartikler, akademiske tidsskrifter eller innlegg i sosiale medier, bombarderes vi konstant med informasjon som vi trenger å fordøye og forstå. Det er her syntetisering av informasjon kommer inn i bildet. Så hva er syntetisering av informasjon? Det er prosessen med å kombinere flere informasjonskilder for å skape en ny forståelse av et emne. Det er en viktig ferdighet som kan hjelpe elever med å forbedre leseforståelsen og kritisk tenkning.

En effektiv måte å lære elevene å syntetisere informasjon på er å bruke regneark. Arbeidsarkene våre ber elevene om å omskrive nøkkelinformasjon, analysere viktigheten av denne informasjonen og syntetisere eller trekke en konklusjon om den informasjonen. Et sammendrag omhandler én tekst, mens en syntese er et svar på flere tekster. Disse regnearkene hjelper til med å skille mellom de to og lærer hvordan du bruker hver teknikk effektivt. Oppsummeringsanalyse og informasjonssyntetiseringsarbeidsark er utformet for å hjelpe elevene med å identifisere hovedideene til en tekst og kondensere dem til et kort sammendrag. Synteseark, derimot, krever at studentene analyserer flere informasjonskilder og syntetiserer dem til en ny, sammenhengende forståelse av emnet.

Hvorfor er de viktige og hvordan brukes de best?

En sammendragssyntese trekker på mer enn én informasjonskilde for å analysere informasjonen og komme til en konklusjon. Disse oppgavene kan brukes til å lage litteraturanmeldelser, artikler eller kildeevalueringer. De kan også brukes i synteseartikler der forfattere må skrive om ett emne mens de trekker fra et bredt spekter av kilder.

La oss for eksempel si at klassen din leser tre forskjellige artikler om fordelene med trening. Et sammendragsark kan be dem om å identifisere de viktigste fordelene som er nevnt i hver artikkel og skrive en kort oppsummering av hver. Et sammenfattende regneark, derimot, kan be dem om å analysere informasjonen fra alle tre artiklene og syntetisere en ny forståelse av fordelene med trening, og ta hensyn til alle tre perspektivene.

Sammendrag vs. syntese

Dette er to viktige ferdigheter som elevene må utvikle for å forstå og analysere informasjon effektivt. Forskjellen mellom syntese og sammendrag er mer nyansert enn dens hovedlikhet, som er at begge involverer kondensering av informasjon til en mer kortfattet form. Det er viktige forskjeller mellom de to.

Tenk deg for eksempel at du leser en artikkel om klimaendringer. Et sammendrag av artikkelen kan si:

"Denne artikkelen diskuterer virkningene av klimaendringer på værmønstre og havnivåer. Den argumenterer for at menneskelig aktivitet i stor grad er ansvarlig for disse endringene og at det er behov for akutte tiltak for å dempe virkningene av klimaendringer på miljøet og samfunnet."

Dette fanger opp hovedpunktene i artikkelen på en kortfattet og grei måte.

Syntese, derimot, innebærer å ta flere deler av informasjon og kombinere dem til en ny og original helhet. Det er en måte å knytte sammenhenger mellom ulike informasjonskilder og skape noe nytt og unikt fra dem. Syntese kan finnes i et bredt spekter av sammenhenger, fra akademiske forskningsartikler til kreativ skriving, og brukes ofte som en måte å utvikle ny innsikt eller ideer på. Eksemplene nedenfor illustrerer forskjellene.

Sammendrag vs synteseeksempel

Tenk deg for eksempel at du forsker på virkningen av sosiale medier på mental helse. Du kan lese flere studier som utforsker ulike aspekter ved dette emnet, for eksempel effekten av sosiale medier på selvtillit, forholdet mellom bruk av sosiale medier og depresjon, og virkningen av sosiale medier på søvnmønstre. Gjennom syntese kan du kombinere disse forskjellige informasjonsbitene for å utvikle en ny forståelse av emnet, for eksempel med eksemplet nedenfor:

"Sosiale medier har et komplekst forhold til mental helse, med studier som viser at det kan påvirke selvtillit, bidra til depresjon og forstyrre søvnmønstre. Selv om det ikke er noen klar konsensus om den generelle innvirkningen av sosiale medier på mental helse, er det klart at det er et tema som krever ytterligere forskning og oppmerksomhet."

Denne syntesen kombinerer flere deler av informasjon for å skape en ny og nyansert forståelse av emnet, med innsikt fra flere kilder.

De er begge viktige ferdigheter som elevene må utvikle for å effektivt forstå og analysere informasjon. Begge ferdighetene er verdifulle i et bredt spekter av sammenhenger, fra akademisk forskning til hverdagslivet, og kan hjelpe elevene til å bedre forstå komplekse ideer og konsepter.

Opprette en vellykket leksjonsplan

For å lage en vellykket timeplan er det viktig å starte med klare læringsmål. Disse målene bør skissere hva elevene vil være i stand til å gjøre ved slutten av leksjonen, for eksempel "Elevene vil være i stand til å skille mellom oppsummering og syntese og anvende hver teknikk effektivt."

Når læringsmålene er etablert, kan du begynne å planlegge aktivitetene som vil hjelpe elevene med å nå disse målene. En effektiv måte å undervise i syntese er ved å bruke grafiske arrangører som hjelper elevene med å organisere tankene sine og analysere flere informasjonskilder. For eksempel kan et Venn-diagram brukes til å sammenligne og kontrastere informasjon fra to forskjellige kilder. Et T-diagram kan brukes til å sammenligne og kontrastere to forskjellige perspektiver på et emne.

Det er også viktig å inkludere en rekke primærkilder i timeplanen. Primærkilder, for eksempel originaldokumenter eller førstehåndsberetninger, kan gi elevene en dypere forståelse av et emne og tillate dem å danne seg sine egne meninger.

Til slutt er det viktig å gi barna analyseark som hjelper dem å bruke teknikkene de har lært. Disse regnearkene bør be elevene analysere en tekst og identifisere hovedideene, støttende detaljer og eventuelle skjevheter eller antakelser som finnes i teksten.

Det er mange gratis oppsummerende regneark og regneark for syntetisering av informasjon tilgjengelig på nettet som kan hjelpe lærere med å lage effektive, detaljerte leksjonsplaner. Disse regnearkene kan skreddersys for å passe behovene til hver klasse og kan brukes til å forsterke ferdighetene som har blitt undervist i klassen.

Avslutningsvis er syntetisering av informasjon en viktig ferdighet som kan hjelpe barn til å bli bedre lesere og kritiske tenkere. Ved å bruke regneark, grafiske arrangører, primærkilder og analyseark, kan lærere lage effektive leksjonsplaner som lærer klassen deres å syntetisere informasjon fra flere kilder og skape en ny forståelse av et emne.

Planlegge et regneark

  1. Identifiser teksten eller emnet: Velg en tekst eller et emne som du vil at klassen din skal oppsummere eller syntetisere.
  2. Bestem formålet: Bestem formålet med regnearket. Er det for å se etter forståelse eller for å oppmuntre til kritisk tenkning og analyse?
  3. Identifiser hovedideene: Identifiser hovedideene eller temaene i teksten eller emnet. Dette vil hjelpe deg med å lage forespørsler eller spørsmål for regnearket.
  4. Bestem formatet: Bestem formatet. Vil det være et skriftlig svar eller en visuell representasjon, for eksempel et storyboard eller tankekart?
  5. Lag ledetekster eller spørsmål: Lag ledetekster eller spørsmål som veileder elevene i å oppsummere eller syntetisere informasjonen. Disse bør være klare og konsise, og oppmuntre til kritisk tenkning og analyse.
  6. Gi stillaser: Sørg for stillas for studenter som kan trenge ekstra støtte. Dette kan inkludere bruk av syntesegrafiske arrangører, setningsstartere eller setningsrammer.
  7. Revidere og redigere: Gjennomgå og revider etter behov. Sørg for at spørsmålene eller spørsmålene er klare og at formatet er passende for oppgaven.
  8. Bruk som et undervisningsverktøy: Bruk regnearket som et undervisningsverktøy for å forsterke viktige konsepter og ferdigheter. Gi tilbakemelding til elevene og bruk svarene deres til å veilede fremtidig undervisning.

Ved å følge disse trinnene kan du lage effektive regneark som engasjerer og utfordrer elevene samtidig som de støtter læringen deres.


Hvordan Lage et Oppsummering og Synteseark

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke spørsmål og bilder, og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig med regnearket, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


Enda flere Storyboard That ressurser og gratis utskrifterLykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Sammendrag og Synteseark

Hva er syntetisering av informasjon og hva er forskjellen mellom syntese og sammendrag?

Syntetisering av informasjon innebærer å kombinere flere kilder for å skape en ny, integrert forståelse. Det går utover å oppsummere ved å analysere hver kilde og koble sammen prikkene for å skape noe nytt. Den viktigste forskjellen mellom de to er at syntese skaper noe nytt ved å kombinere informasjon fra flere kilder, mens sammendrag kondenserer informasjon fra en enkelt kilde til en kort uttalelse.

Hvordan kan oppsummerings- og synteseark brukes i klasserommet?

Disse regnearkene er verdifulle verktøy for å fremme elevenes læring. De kan forbedre leseforståelsen, utvikle kritisk tenkning, forsterke læringsmål og vurdere elevenes forståelse. Ved å identifisere hovedideene til en tekst og syntetisere informasjon fra flere kilder, kan elevene skape en ny forståelse av et emne og støtte argumentene sine med bevis. Arbeidsark kan tilpasses for å møte behovene til ulike elever og er effektive for å fremme læring på tvers av ulike læringsstiler.

Hva er fordelene med å bruke storyboards for å undervise i sammendrag og syntese?

Storyboards tilbyr flere fordeler for undervisning. De gir visuelle representasjoner som hjelper til med å forstå og huske nøkkelkonsepter, engasjere studentene kreativt, tillater syntese fra flere kilder, utvikler kritisk tenkning og fremmer samarbeid mellom studenter. Storyboards tilbyr et spennende og engasjerende klasseromsmiljø som kan støtte elevenes læring og være skreddersydd til ulike læringspreferanser.

I hvilke akademiske emner kan bruk av oppsummerings- og synteseark og storyboards være fordelaktig?

Disse regnearkene og storyboardene kan brukes i ulike fag for å forbedre elevenes kritiske tenkningsferdigheter og forståelse av komplekse konsepter. Eksempler inkluderer ELA, der elevene kan oppsummere romaner og artikler, samfunnsfag der elevene kan syntetisere informasjon fra primære og sekundære kilder, naturfag der elevene kan visualisere data for å identifisere mønstre, og matematikk der elevene kan lage visuelle representasjoner av ordproblemer.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/sammendrag-syntese-regneark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office