https://www.storyboardthat.com/no/opprett/sosialfag-vokabular
Tilpass og Bruk i Dag!

Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!


Hva er arbeidsark for samfunnsfag?

I samfunnsfag er barna nødt til å komme på nye konsepter og vilkår med hvert nytt emne. Det er viktig for lærere å bygge inn vokabularinstruksjon og undervise i vokabular i timene. Dette vil forbedre forståelsen av komplekse sakprosatekster og deres generelle forståelse av emnet, og arbeidsark kan være en nyttig ressurs for elevene å referere gjennom hele enheten.

Hvorfor er de viktige og hvordan brukes de best?

Å bruke ordkart eller vokab-regneark er en utmerket måte å engasjere klassen i å undersøke definisjonen av et nytt ord, samt å tenke på begrepet eller konseptet på en rekke måter. Elever kan fremme bevaringen ved å illustrere og gi eksempler for hvert nytt ord. Disse grafiske arrangørene, Frayer-modellene og flashkortene er perfekte for dette. Lærere kan redigere dem og legge til vakker, innholdsspesifikk kunst for å tilpasse arbeidsarkene for hvert nytt emne.

Bygge et sterkt fundament

Ved starten av en ny enhet eller leksjon kan regneark tjene som et verdifullt verktøy for å bygge et sterkt grunnlag. Ved å introdusere nye ord og konsepter hjelper disse arbeidsarkene barna til å bli kjent med ordforrådet de vil møte gjennom hele enheten. Dette delte vokabularet skaper et felles språk, noe som gir bedre forståelse og meningsfulle diskusjoner.

Forsterkning og gjennomgang

Regelmessig gjensyn med tidligere lærte ord er avgjørende for langsiktig oppbevaring. Utdelingsarkene våre gir muligheter for elever til å styrke sin forståelse av ord og begreper. Ved å delta i aktiviteter som krever å matche definisjoner til ord, fylle ut de tomme feltene eller lage setninger, konsoliderer elevene sin kunnskap og styrker forståelsen av de nye begrepene. For å skape et oppslukende læringsmiljø kan lærere vise en ordvegg for studiers ordforråd i klasserommet, vise frem nøkkelbegreper og deres definisjoner, og tjene som en konstant visuell referanse for elevene for å forsterke læringen og utvide ordforrådet.

Selvstendig praksis og egenvurdering

Disse utdelingsarkene kan tilordnes som uavhengige øvelsesaktiviteter, som gir studentene mulighet til å ta eierskap til læringen sin. De gjør det mulig for elevene å jobbe i sitt eget tempo, vurdere selvstendig og vurdere det de har lært. Gjennom selvrefleksjon kan studentene identifisere områder hvor de trenger ekstra støtte eller videre studier.

Fremme samarbeid og diskusjon

Samarbeidslæring er en kraftig strategi i utdanning. Utdelingsarkene våre kan innlemmes i gruppeaktiviteter eller samarbeidsøvelser. Barn kan arbeide sammen for å fullføre arbeidsarkene, diskutere begrepene og forsterke deres forståelse gjennom samhandling med jevnaldrende. Å engasjere seg i dialog og dele ideer fremmer en dypere forståelse av emnet.

Vurdere kunnskap og identifisere hull

Formative vurderinger er avgjørende for å evaluere mestring av vokabularord. Ved å gjennomgå ferdige arbeidsark kan lærere måle forståelse, identifisere områder der de kan trenge ekstra støtte eller instruksjon, og skreddersy fremtidige leksjoner deretter.

Maksimere effektiviteten til ordforrådsark

 1. Tydelige instruksjoner og forventninger : Når du tildeler alle typer regneark, er det viktig å gi klare instruksjoner og forventninger. Skisser tydelig formålet med regnearket og spesifiser ønsket detaljnivå og nøyaktighet i svarene.
 2. Varierte aktiviteter og øvelser : For å imøtekomme ulike læringsstiler og preferanser, inkorporer en rekke aktiviteter og øvelser i arbeidsarkene. Bland og match ulike spørsmålstyper, for eksempel matching, fyll ut de tomme feltene, flervalgsspørsmål og åpne spørsmål. Denne variasjonen vil holde studentene engasjert og sikre at de nærmer seg oppgaven fra forskjellige vinkler.
 3. Kontekstualisering og koblinger fra det virkelige liv : Hjelp barna å forstå relevansen og praktiske funksjonene til nye ord ved å kontekstualisere begrepene. Relater termer til historiske hendelser, aktuelle problemer eller personlige erfaringer. Ved å knytte forbindelser til virkelige scenarier, kan elevene forstå betydningen av ordene og deres anvendelse utenfor klasserommet.
 4. Integrering av teknologi og multimedia : Utnytt kraften til teknologi og multimedieressurser for å øke effekten av digitale regneark. Bruk digitale verktøy, interaktive nettsteder, videoer og bilder for å supplere regnearkene og gi en mer oppslukende læringsopplevelse. Denne integreringen av teknologi stimulerer interessen og gjør læringsprosessen dynamisk og engasjerende.
 5. Samarbeid mellom skole og hjem : Foreldre spiller en viktig rolle i å støtte barnets utdanning. Lærere kan styrke dette partnerskapet ved å dele vokabularlister og arbeidsark med foreldrene. Denne ressursdelingen lar foreldre bli informert om begrepene deres barn lærer, og gjør dem i stand til å gi ekstra støtte hjemme.

Utvide læring utover klasserommet

Oppmuntre foreldre til å utvide læringsopplevelsen utover klasserommet ved å foreslå supplerende aktiviteter og ressurser. Gi anbefalinger for bøker, dokumentarer, museumsbesøk eller fellesskapsarrangementer som er relatert til emnene. Dette samarbeidet mellom hjem og skole skaper et sømløst miljø for kontinuerlig læring.

Disse regnearkene er verdifulle verktøy for å forbedre elevenes forståelse av sentrale begreper og begreper. Ved å inkludere dem i klasseromsundervisning og engasjere foreldre i læringsprosessen, kan lærere fremme en dypere forståelse og utstyre elevene med kunnskapen som er nødvendig for akademisk suksess og aktivt medborgerskap. For å forbedre læringsopplevelsen ytterligere, vurder å integrere samfunnsfagbilder for å lage visuelt tiltalende arbeidsark som engasjerer og fengsler elevene mens de utforsker den nye terminologien.

Tips for planlegging av ordforrådsark

 • Start med et samfunnsfagbilde: Inkluder visuelle elementer ved å inkludere et relevant bilde. Dette kan være et bilde av en historisk figur, et kart eller en betydelig hendelse. Bildet skal fange elevenes oppmerksomhet og gi en visuell kontekst for ordene.
 • Velg relevante vokabularord: Velg ord som stemmer overens med emnene som dekkes og passer for klassetrinn. Inkluder termer som er avgjørende for samfunnsfag og fremme tverrfaglige forbindelser.
 • Bruk ordvegger og vokabularkort: Lag en ordvegg i klasserommet ditt der du viser vokabularordene tydelig. Denne visuelle referansen vil tjene som en påminnelse for klassen gjennom hele læringsreisen. Vurder i tillegg å lage vokabularkort som elevene kan bruke for gjennomgang og praksis, inkludert ordet, dets definisjon og et relatert bilde.
 • Utforsk digitale alternativer: Omfavn teknologi ved å inkludere digitale alternativer for regnearkene dine. Dette kan inkludere interaktive aktiviteter, online quizer eller digitale flashcards. Digitale ressurser gir en dynamisk og engasjerende læringsopplevelse.
 • Gi kontekst og forbindelser: Sørg for at ordene presenteres i en meningsfull kontekst. Relater ordene til virkelige scenarier, historiske hendelser eller aktuelle problemer. Oppmuntre elevene til å knytte forbindelser mellom vokabularet og deres eget liv, og fremme dypere forståelse og relevans.
 • Engasjer elevene gjennom skriving: Inkluder skriveøvelser som lar elevene bruke vokabularordene på meningsfulle måter. Be for eksempel elevene skrive et kort avsnitt som forklarer betydningen av en historisk figur eller lage en historie ved hjelp av flere ordforråd.
 • Oppmuntre til kreativitet: Gi elevene mulighet til å lage sine egne arbeidsark for samfunnsfag. Gi dem i oppdrag å utforme et ordforrådsark for klassekameratene, med relevante ordforråd og engasjerende aktiviteter. Denne aktiviteten fremmer dypere læring ettersom studentene tar eierskap til utdanningen sin.

Ved å inkorporere disse strategiene og bruke en tverrfaglig tilnærming, kan du lage arbeidsark som engasjerer, fremmer forståelse og fremmer en kjærlighet til læring i klasserommet. Undervisning og praktisering av vokabular for samfunnsfag vil bli mer dynamisk og slagkraftig, og gi studentene de nødvendige ressursene, ideene og viktig informasjon for å lykkes i studiene, samtidig som det fremmer en følelse av fellesskap og kreativitet blant elevene i klasserommet.

Flere Storyboard That ressurser og utskriftsmateriale


Hvordan Lage Arbeidsark for Samfunnsfagsord

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Ofte stilte spørsmål om arbeidsark for samfunnsfag

Hvordan kan arbeidsark for samfunnsfagsordforråd tilpasses ulike klassetrinn?

Utforsk måter å endre kompleksiteten til ordforrådsord og typer aktiviteter basert på alderen og evnene til elevene. Lås opp kreativiteten din og utform et overbevisende arbeidsark for samfunnsfagsord ved å bruke de tilgjengelige malene, som inkluderer en rekke eksempler på storyboard-grafikk.

Hva er noen kreative måter å inkorporere elevideer i arbeidsark for samfunnsfagsordforråd?

Lærere kan gi elevene muligheter til å bidra med sitt eget ordforrådsforslag, designe aktiviteter eller lage visuelle elementer for regnearkene. Dette oppmuntrer studentenes engasjement og eierskap i læringsprosessen.

Hvordan kan arbeidsark for samfunnsfags ordforråd tilpasses barn med ulike læringsstiler eller spesielle behov?

Lærere kan endre formatet eller presentasjonen av arbeidsarkene for å tilpasse seg ulike læringsstiler, for eksempel å tilby taktile elementer for kinestetiske elever eller bruke visuelle hjelpemidler for visuelle elever. For barn med spesielle behov bør individuelle modifikasjoner og tilrettelegging gjøres etter behov. Å inkludere en grafisk arrangør for samfunnsfag kan gi studentene et strukturert visuelt rammeverk for å organisere og forstå komplekse konsepter, noe som gjør det til et uvurderlig verktøy for å forbedre deres forståelse av emnet.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/sosialfag-vokabular
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office