https://www.storyboardthat.com/no/opprett/mestring-ferdigheter-arbeidsark

Tilpass Maler for Mestringsferdigheter


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!coping-example

Arbeidsark for å styrke elevene med mestringsevner

I dagens hektiske verden er det viktig å utstyre elevene med effektive verktøy for å håndtere utfordringene de kan møte. Regneark for mestringsferdigheter er verdifulle verktøy som kan hjelpe elevene med å utvikle sunne mestringsstrategier for å navigere i stressende situasjoner, negative tanker og ubehagelige følelser.

Hva er mestringsferdigheter?

De er strategier som brukes for å håndtere stress og følelser. Mestringsferdigheter for barn involverer metoder skreddersydd for barn. En liste over mestringsferdigheter inkluderer metoder som dyp pusting, journalføring og å søke støtte. Gratis regneark for mestringsferdigheter gir strukturerte aktiviteter for å praktisere disse strategiene og forbedre følelsesmessig velvære. Disse typene ferdigheter tilbyr et mangfold av tilnærminger som enkeltpersoner kan velge mellom basert på deres preferanser og situasjoner.

Forstå arbeidsark for mestring

Disse utdelingsarkene er utskrivbare arbeidsark for mestringsferdigheter som tilbyr forskjellige mestringsstrategier for barn og grunnskoleelever. Disse gratis mestringsarbeidsarkene kan skreddersys for å passe ulike situasjoner, og hjelper elevene med å identifisere sunne mestringsmekanismer. Ved å delta i disse aktivitetene kan elevene bedre kontrollere stressnivået og reagere mer effektivt på utfordrende situasjoner.

Lære mestringsferdigheter effektivt

Lærere kan bruke arbeidsark for mestring som en strukturert tilnærming til undervisning i stressmestring. Arbeidsarkene instruerer elevene i å sette grenser, idédugnad om måter å takle stress på og identifisere fysiske opplevelser forbundet med ubehagelige situasjoner. Disse aktivitetene fremmer ikke bare mental helse, men oppmuntrer også elevene til å ta ansvar for deres velvære.

Det er mange ferdigheter som studentene kan bruke for ulike stressfaktorer og situasjoner. For eksempel kan fysisk aktivitet være en morsom aktivitet for å redusere stressnivået. Dyp pusteøvelser kan hjelpe elevene til å føle seg mer avslappet når de føler seg stresset. Studentene kan også engasjere seg i kreative utsalgssteder som kunst eller skriving for å uttrykke tankene sine.

Liste over mestringsferdighetsaktiviteter

 • Fysisk trening: Oppmuntre elevene til å delta i sport eller gå en tur i stressende tider.
 • Mindfulness-praksis: Lær elevene hvordan de kan holde seg tilstede og jordet gjennom meditasjon eller oppmerksomhetsøvelser.
 • Journalføring: Fremme følelsesmessig uttrykk gjennom å skrive i en journal.
 • Positive bekreftelser: Oppmuntre elevene til å bruke positive utsagn for å motvirke negative tanker.
 • Søk støtte: Lær elevene å nå ut til venner, familie eller skolerådgivere når de håndterer vanskelige tanker eller følelser.
 • Problemløsning: Veilede elevene i å identifisere løsninger og trinn for å takle utfordrende situasjoner.
 • Visualisering: Hjelp elevene å forestille seg positive resultater for å redusere stress og angst.
 • Musikkterapi: Bruk musikk som et verktøy for å slappe av og løfte humøret i stressende tider.

Fremme sunn mestring i hverdagen

Ved å inkludere disse utdelingsarkene i klasseromsaktiviteter, kan elevene lære å erstatte negative svar med sunnere måter å takle stress på. Det er avgjørende å hjelpe elevene å forstå at alle opplever stress, og det er greit å søke støtte og bruke verktøy for å håndtere utfordrende situasjoner på en vellykket måte.

Å integrere regneark for mestringsferdigheter i klasserommet kan være en forandring for elevenes mentale helse og generelle velvære. Ved å undervise i ulike mestringsstrategier og gi praktiske eksempler, kan lærere styrke elevene til å bygge motstandskraft mot stressfaktorer og møte livets utfordringer med selvtillit. Etter hvert som elevene utvikler disse ferdighetene, vil de være bedre rustet til å håndtere stressende hendelser, negative tanker, og ubehagelige følelser på en sunn og positiv måte.

Mestringsferdigheter Aktivitetsideer etter klassetrinn

Grunnskole (K-5 klassetrinn)

 • Deep Breathing Buddies: La elevene lage en "pustekompis" ved å dekorere et lite kosedyr eller plysjleketøy. Lær dem dype pusteøvelser mens du holder kameraten deres for å oppmuntre til avslapning.

 • Emotion Charades: Hjelp elevene å uttrykke følelsene sine ved å spille emotion Charades. De kan spille ut forskjellige følelser, slik at klassekameratene kan gjette og diskutere mestringsstrategier for hver følelse.

 • Bekymringsglass: Be elevene skrive ned bekymringene sine på lapper og legge dem i en krukke. Senere kan du diskutere og utforske måter å håndtere disse bekymringene på.

 • Feel-Good Collage: La elevene lage collager ved hjelp av magasiner eller trykte bilder som representerer ting som gjør dem glade og rolige. Denne visuelle representasjonen kan være en positiv påminnelse.

Ungdomsskole (6.–8. klasse)

 • Mindful Moments: Lær mindfulness-metoder, for eksempel oppmerksom pusting eller kroppsskanninger. Sett av noen minutter i løpet av dagen slik at elevene kan trene disse beroligende øvelsene.

 • Positive Self-Talk-plakater: La elevene lage plakater med positive bekreftelser. Vis disse i klasserommet som en visuell påminnelse om selvoppmuntring.

 • Stressball DIY: Veiled elevene i å lage sine egne stressballer ved hjelp av ballonger og mel eller ris. Diskuter hvordan å klemme stressballen kan bidra til å kontrollere stress.

 • Journalføringspørsmål: Gi journalføringspørsmål relatert til håndtering av utfordringer og følelser. Oppmuntre elevene til å reflektere og skrive om strategier som stemmer med dem.

Videregående skole (9.–12. klasse)

 • Takknemlighetsdagbok: Oppmuntre elevene til å føre en takknemlighetsdagbok, og notere ting de er takknemlige for hver dag. Denne praksisen kan fremme en positiv tankegang og motstandskraft.

 • Målsetting og sporing: Hjelp elevene å sette realistiske mål og spore fremgangen deres. Diskuter hvordan måloppnåelse kan bidra til en følelse av prestasjon og velvære.

 • Mediebevissthet: Diskuter medias innvirkning på følelser. La elevene analysere medieinnhold og dets innflytelse på følelsene deres, og oppmuntre til kritisk tenkning og mestringsstrategier.

 • Mindful Movement: Introduser mindfulness gjennom bevegelsesaktiviteter som yoga eller tai chi. Disse praksisene kan bidra til å redusere stress og fremme følelsesmessig balanse.

Disse mestringsaktivitetene er utformet for å tilpasse seg ulike klassetrinn og oppmuntre elevene til å utvikle effektive strategier for å håndtere stress og følelser. Det er viktig å velge aktiviteter som resonerer med elevenes utviklingsstadier og gir et støttende miljø for deres følelsesmessige vekst.

Tips for å lage et arbeidsark for mestringsferdigheter

 1. Identifiser målgruppen din: Finn ut om du lager arbeidsark for mestringsferdigheter for barn eller arbeidsark for mestringsferdigheter for grunnskoleelever, da dette vil veilede innholdets kompleksitet.
 2. Velg alderstilpassede mestringsferdigheter: Velg ferdigheter som passer for målgruppen. For mestringsoppgaver for barn, velg enkle teknikker som dyp pusting eller tegning.
 3. Gi praktiske eksempler: Inkluder relaterbare scenarier som illustrerer eksempler på mestringsferdigheter. Forklar for eksempel hvordan å ta dype åndedrag kan være en effektiv mestringsevne for barn for å håndtere stress.
 4. Visuelle forbedringer: Bruk bilder eller visuelle elementer for å forsterke det som ble diskutert. Visuelle hjelpemidler kan gjøre regnearket mer engasjerende og tilgjengelig.
 5. Bruk barnevennlig språk: Lag instruksjoner med språk som er lett for barn å forstå. Hold setninger korte og bruk begreper de er kjent med.
 6. Legg til lekenhet: Design regnearket med en leken og innbydende layout. Inkluder farger, lunefulle fonter og illustrasjoner for å gjøre det visuelt tiltalende.
 7. Inkluder en rekke mestringsferdigheter: Sørg for at arbeidsarket dekker en rekke mestringsteknikker. Dette kan omfatte historiefortelling, oppmerksomhetsøvelser eller å lage et verktøysett for mestringsferdigheter.
 8. Personliggjøring er viktig: Gi barn plass til å tilpasse arbeidsarket ved å legge til egne tanker, tegninger eller et eksempel på mestringsferdigheter som passer dem.
 9. Enkelhet er nøkkelen: Oppretthold et klart og greit format. Barn skal selvstendig kunne navigere i regnearket og forstå instruksjonene.

Ved å imøtekomme utviklingsnivået til publikummet ditt og inkludere relevante eksempler på mestringsferdigheter, kan du lage engasjerende og virkningsfulle arbeidsark for både små barn og grunnskoleelever. Disse regnearkene vil tjene som verdifulle verktøy for å pleie emosjonell motstandskraft og utstyre unge sinn med praktiske strategier for å takle livets utfordringer.


Hvordan Lage et Arbeidsark for Mestringsferdigheter

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Mestringsferdigheter

Er mestringsevnen like for alle?

De kan variere betydelig fra person til person på grunn av individuelle preferanser, personlighetstrekk og livserfaringer. Det som fungerer effektivt for en person, vil kanskje ikke gi gjenklang med en annen. Derfor er det avgjørende å identifisere et personlig tilpasset sett med strategier. Dette gjelder spesielt når man vurderer ulike aldersgrupper. Når man vurderer hvordan man lærer mestringsferdigheter for ulike aldersgrupper, krever det skreddersydde metoder til deres utviklingsstadier og forståelsesnivåer. For eksempel kan mestringsferdigheter for barn inkludere enkle aktiviteter som tegning eller dyp pusting, mens strategier for tenåringer og voksne kan involvere journalføring, problemløsning eller engasjement i hobbyer. Det er en bred liste tilgjengelig, alt fra emosjonelle til fysiske teknikker. Å tilpasse disse til ulike aldersgrupper sikrer at individer effektivt kan håndtere stress og følelser på måter som stemmer overens med deres unike behov og livsstadier.

Hva bør unngås når du lager disse regnearkene?

Når du designer regneark, er det avgjørende å unngå komplekst språk, uklare instruksjoner, overveldende innhold og overkompliserte aktiviteter. Sørg for et mangfoldig utvalg av mestringsstrategier, vurder alderstilpasset innhold og tillat for personlig tilpasning. Engasjer brukere med bilder, interaktive elementer og relaterte scenarier. Vær kulturelt sensitiv og innhent tilbakemelding før du fullfører arbeidsarket. Test den med den tiltenkte målgruppen for å identifisere brukervennlighetsproblemer. Disse forholdsreglene sikrer at regnearket effektivt fremmer sunne mestringsferdigheter uten å forårsake forvirring eller frigjøring.

Hvordan kan arbeidsark for mestringsferdigheter skreddersys for elever i alle aldre?

For å sikre størst mulig relevans av arbeidsarkene dine, skreddersy innholdet til målgruppens alder og bakgrunn. Ta med relaterte scenarier fra det virkelige liv og vurder kulturelt mangfold. Gi et mangfold av mestringsteknikker, interaktive elementer og visuelle forbedringer for engasjement. Tillat personalisering og praktiske egenskaper i de foreslåtte ferdighetene. Inkluder tilbakemeldinger fra potensielle brukere, hvis det er mulig, og koble mestringsferdigheter til virkelige utfordringer. Disse trinnene bidrar samlet til å lage arbeidsark som er svært relevante og fordelaktige for brukernes individuelle behov og omstendigheter.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/mestring-ferdigheter-arbeidsark
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office