https://www.storyboardthat.com/no/opprett/inferencing-regneark

Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!


Hva er inferencing og hva er inferensarbeidsark?

Slutningsferdigheter er avgjørende for leseforståelse, kritisk tenkning og problemløsning. Det innebærer å bruke forkunnskaper og kontekstledetråder for å trekke konklusjoner om det som ikke står eksplisitt i en tekst. Å trekke slutninger er en kompleks kognitiv prosess som krever øvelse og veiledning. Heldigvis er det mange slutningsregneark, aktiviteter og grafiske arrangører tilgjengelig på nettet som kan hjelpe elevene med å forbedre sine slutningsferdigheter. Et arbeidsark med konklusjon ber vanligvis elevene om å se på en situasjon eller passasje og bestemme betydningen som ikke er eksplisitt angitt. Elevene trekker fra egen erfaring og det de allerede vet for å komme frem til en fornuftig konklusjon. Konklusjonen er kanskje ikke eksplisitt angitt i teksten.

Hvorfor er regneark med konklusjon viktig og hvordan brukes de best?

Gratis slutningsregneark er en utmerket ressurs for lærere som ønsker å undervise i slutninger og forbedre elevenes forståelsesevner. Disse regnearkene er laget for å hjelpe elevene med å øve på å trekke slutninger basert på en gitt tekst eller situasjon. Inferencing er en viktig ferdighet for elever å lære når de leser fordi det er en ferdighet de vil bruke gjennom hele livet. Inferencing hjelper elevene til å tenke kritisk om situasjoner som oppstår i lesingen og trekke konklusjoner eller komme med spådommer basert på disse situasjonene. Vanligvis krever en slutning at elevene «leser mellom linjene» og kommer til en konklusjon basert på egne erfaringer og ledetråder fra teksten. De inkluderer ofte en rekke spørsmål som krever at elevene trekker konklusjoner, svarer på spørsmål og forutsier.

Inferensaktiviteter og arbeidsark

Å trekke slutninger er en essensiell leseforståelsesferdighet som gjør det mulig for leserne å forstå en tekst ved å bruke bakgrunnskunnskapen og informasjonen som presenteres i teksten til å foreta logiske gjetninger eller tolkninger om det som ikke er direkte uttalt.

Regneark for slutningspraksis er nyttige verktøy tilgjengelig for ulike klassetrinn, og gir veiledet lesing og veiledet praksis som er i tråd med vanlige kjernestandarder. Disse arbeidsarkene er nyttige for både selvstendig arbeid og klasseromsundervisning. Dessuten kommer de fleste av dem med en svarnøkkel som hjelper elevene med å selvevaluere fremgangen deres.

Inferencing Graphic Organizer

En inferencing grafisk arrangør er et visuelt hjelpemiddel som hjelper elevene å organisere tankene sine og knytte forbindelser mellom teksten og deres forkunnskaper. Denne typen slutningsverktøy lar elevene analysere og trekke konklusjoner fra komplekse tekster ved å gi veiledet øvelse og nyttige spørsmål. Disse grafiske arrangørene kommer i ulike former, inkludert diagrammer, diagrammer og tankekart. De lar elevene se forholdet mellom ideer og konsepter og hjelper dem til å trekke konklusjoner og trekke slutninger.

Eksempel på slutning

Anta for eksempel at du leser en setning som "John kom til festen med en kake i hånden." Fra denne setningen kan du slutte at John sannsynligvis deltar på en fest eller feiring, og at han sannsynligvis tok med seg kaken som en gave eller et bidrag til arrangementet.

Undervisningsslutninger

Ved undervisning i konklusjoner er det viktig å understreke viktigheten av forkunnskaper og å trekke konklusjoner basert på bevis. Å oppmuntre elevene til å stille spørsmål og komme med spådommer før og under lesing kan hjelpe dem med å aktivere forkunnskapene sine og engasjere seg aktivt i teksten.

Veiledet praksis

Å gi veiledet praksis er også avgjørende når man lærer slutninger. Lærere kan modellere prosessen med å trekke slutninger og veilede elevene gjennom prosessen med stillaserte spørsmål og eksempler. Gradvis frigjøring av ansvaret til elevene kan hjelpe dem å utvikle de nødvendige ferdighetene og selvtilliten til å trekke konklusjoner selvstendig.

Å trekke slutninger er en viktig ferdighet som elevene trenger for å lykkes på skolen og utover. Med veiledet praksis og oppmuntring kan elevene forbedre sin forståelse, kritiske tenkning og problemløsningsevner.

Hvordan gjøre en slutning

  1. Start med å lese teksten nøye, vær oppmerksom på detaljene og konteksten.
  2. Se etter ledetråder i teksten som kan hjelpe deg med å trekke konklusjoner. Dette kan være alt fra tonen i skrivingen til handlingene og ordene til karakterene.
  3. Bruk dine forkunnskaper og erfaringer til å hjelpe deg med å knytte forbindelser og forstå teksten bedre. Tenk på hva du allerede vet og hvordan det relaterer seg til det du leser.
  4. Lag spådommer basert på ledetrådene og informasjonen du har samlet fra teksten. Prøv å forutse hva som kan skje videre eller hva forfatteren prøver å formidle.
  5. Vurder forfatterens formål og budskap. Tenk over hvorfor forfatteren har skrevet teksten og hva de ønsker å formidle til leseren.
  6. Støtt slutningen din med bevis fra teksten. Se etter spesifikke eksempler og detaljer som støtter konklusjonen din.
  7. Revider konklusjonen din om nødvendig. Hvis du kommer over ny informasjon som utfordrer den første konklusjonen din, vær åpen for å revidere og justere konklusjonen din.

Hvordan Lage et Regneark for Slutning

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke spørsmål og bilder, og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig med regnearket, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


Enda flere Storyboard That ressurser og gratis utskrifterLykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Regneark for Slutninger

Hva er en slutning?

En slutning er en konklusjon eller deduksjon som trekkes basert på bevis og resonnement i stedet for direkte uttalt eller åpenbar informasjon. Det innebærer med andre ord å bruke det som allerede er kjent eller gitt til å gjøre en logisk gjetning eller tolkning om noe som ikke er direkte uttalt. Å trekke slutninger er en viktig leseforståelsesferdighet som lar leserne utdype forståelsen av en tekst og trekke konklusjoner som kanskje ikke er eksplisitt uttalt.

Hvordan hjelper regneark med konklusjon elevene til å utvikle sine ferdigheter i å slutte?

Arbeidsark gir elevene muligheter til å øve seg på å trekke konklusjoner fra det de leser. Ved å gi veiledet praksis kan elevene lære å bruke kontekstledetråder, lage spådommer og bruke forkunnskapene sine for å forstå det de leser. Regelmessig øvelse med regneark kan hjelpe elevene å utvikle en vane med å tenke kritisk og trekke konklusjoner basert på bevis. Bruken av slutningsgrafiske arrangører og slutningsutskriftbare regneark kan hjelpe elevene med å organisere tankene sine og bruke slutningsferdighetene sine til forskjellige tekster og situasjoner.

Hva er noen eksempler på slutningsaktiviteter som kan brukes i klasserommet?

Det er mange slutningsaktiviteter som lærere kan bruke i klasserommet, inkludert grafiske arrangører, forutsi utfall og trekke konklusjoner. Grafiske arrangører, som Venn-diagrammer og tankekart, kan hjelpe elevene med å organisere tankene sine og lage sammenhenger mellom ideer. Å forutsi resultater og trekke konklusjoner krever at elevene bruker kontekstledetråder og bevis for å trekke slutninger om hva som kan skje videre eller hva som skjer i en tekst.

Hva er rollen til slutningsferdigheter i kritisk tenkning og problemløsning?

Inferencing ferdigheter er avgjørende for kritisk tenkning og problemløsning. Når elevene lærer å trekke konklusjoner fra bevis, kan de bruke denne ferdigheten i mange forskjellige situasjoner. Denne ferdigheten er avgjørende for problemløsning fordi den lar elevene analysere et problem, vurdere ulike løsninger og velge det beste alternativet basert på bevis.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/inferencing-regneark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office