https://www.storyboardthat.com/no/opprett/familie-tre-arbeidsark
Tilpass og Bruk i Dag!


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!Family Tree Example

Hvorfor Family Tree Worksheets er et nyttig verktøy for klasserommet

Slektstrær kan være et kraftig verktøy for å lære om slektshistorie, relasjoner og arv, og vår slektstreskaper kan bidra til å bringe dem til live. Enten du er en lærer som leter etter en kreativ måte å engasjere elevene eller en forelder som ønsker å lære barna om bakgrunnen deres, kan slektstreeksempler og -maler være en utmerket ressurs. Disse aktivitetene gir en flott mulighet til å lære om historier og forbindelser samtidig som de utvikler viktige ferdigheter som forskning, organisering og kritisk tenkning. Med en rekke kreative maler, regneark og nettressurser tilgjengelig, kan lærere og foreldre enkelt inkludere denne aktiviteten i leksjonsplanene sine for å berike læringsopplevelsen for barn i alle aldre. Med Storyboard That er det enkelt å lage en slektstremal for enhver aldersgruppe!

Hvordan strukturere familietre klasseromsaktiviteter

Det finnes ulike måter å designe tilpassede maler på. Utformingen av malen kan avhenge av faktorer som formålet med aktiviteten, alderen og ferdighetsnivået til elevene, og den spesifikke programvaren eller verktøyene som brukes til å lage malen. Noen maler kan inneholde et enkelt tre med mellomrom for navn og datoer, mens andre kan ha mer forseggjort design med plass til bilder eller illustrasjoner av familiemedlemmer.

Det er flere kreative måter å presentere familietreaktiviteter på på maler og regneark, for eksempel:

 • Bruk forskjellige former: I stedet for den tradisjonelle treformen, prøv å bruke forskjellige former som et hus eller et hjerte for å representere slektstreet.
 • Bruk farger: Prøv å bruke forskjellige farger for å representere forskjellige generasjoner eller grener. Dette kan gjøre slektstrediagrammene visuelt tiltalende og mye enklere å forstå.
 • Legg til bilder: Legg til bilder i navn og slektskap til familiemedlemmer for å gjøre det mer engasjerende og personlig.
 • Inkluder symboler: Bruk symboler som hjerter, stjerner eller piler for å representere relasjoner og forbindelser mellom medlemmer.
 • Bruk tidslinjer: Lag et slektstre i tidslinjestil for å vise fremdriften til generasjoner og viktige hendelser i familiens historie.
 • Lag en collage: La barna lage et slektstre i collagestil ved å klippe ut bilder og ord fra magasiner og aviser.
 • Gjør det interaktivt: Bruk nettbaserte verktøy eller programvare for å lage et interaktivt slektstre som lar elevene klikke på familiemedlemmer og lære mer om dem.

Totalt sett er nøkkelen å gjøre aktiviteten kreativ og engasjerende for elevene, samtidig som den formidler viktig informasjon om historie og relasjoner.

Familietreaktivitetsideer etter emne

 1. Historie og slektsforskning: Regneark for slektstre kan brukes til å lære barn om deres historie og slektsforskning, og hjelpe dem å forstå sine røtter og sin egen bakgrunn.
 2. Språkkunst: Disse arbeidsarkene kan også brukes til å lære bort ordforråd relatert til familiemedlemmer, relasjoner og familiehistorie. Elevene kan også skrive fortellinger om sine slektninger eller bruke slektstreet som grunnlag for å skape karakterer i skrivingen.
 3. Samfunnsfag: Arbeidsark for slektstre kan brukes til å lære om ulike strukturer og kulturelle tradisjoner knyttet til familie.
 4. Vitenskap: Regnearkene brukes til å lære elevene om genetikk og arv, og hjelper dem å forstå hvordan egenskaper overføres gjennom generasjoner.
 5. Visuell kunst: Arbeidsark kan brukes som grunnlag for å lage kunstprosjekter, som å lage en collage av bilder eller tegne et portrett av en slektning.

Familietreaktivitetsideer etter klassetrinn

Barneskole

Lag en slektstrekollasje: Gi klassen din en tom slektstremal og få dem til å klippe ut og lime inn bilder av slektninger på treet.

Familieintervjuer: Gi elevene i oppdrag å intervjue familiemedlemmer om deres historie og lage et arbeidsark for slektstre basert på informasjonen de samler inn. Denne aktiviteten vil ikke bare lære dem om forhold, men også forbedre deres intervjuferdigheter.

Family Tree Game: Lag et spill der barna må matche slektninger med deres riktige posisjoner på et slektstre. Denne aktiviteten vil hjelpe dem å forstå de forskjellige relasjonene i en gruppe.

Ungdomsskole

Sammenlignende slektstrær: Gi klassen en mal og la dem fullføre "lag dine egne slektstre"-aktiviteter samt slektstreet til en historisk figur eller karakter fra litteraturen. De kan sammenligne og kontrastere de forskjellige strukturene og relasjonene.

Ancestry Research: Gi elevene til å undersøke sine aner og lage et arbeidsark for slektstre basert på funnene deres. Denne aktiviteten vil ikke bare lære dem om deres egen historie, men også forbedre forskningsferdighetene deres.

Familietrekunst: La barna lage en kunstnerisk representasjon av slektstreet sitt ved å bruke symboler og bilder for å representere slektninger og relasjoner.

Videregående skole

Genogramanalyse: Introduser elevene til konseptet genogrammer og få dem til å lage et arbeidsark for slektstre ved å bruke denne metoden. De kan analysere ulike relasjoner og atferdsmønstre.

Slektshistorisk prosjekt: Gi klassen din til å undersøke og lage et detaljert historieprosjekt, inkludert et arbeidsark for slektstre, historisk kontekst og personlige fortellinger. Denne aktiviteten vil lære dem om forskningsferdigheter, skriveferdigheter og deres personlige historie.

Kulturelle slektstrær: La elevene undersøke forskjellige kulturer og lage arbeidsark for slektstre basert på de forskjellige familiestrukturene og relasjonene innenfor disse kulturene. Denne aktiviteten vil lære dem om kulturelt mangfold og viktigheten av familie i ulike kulturer.

Ytterligere designmaler for familietre etter emne

Samfunnsfag/historie: La elevene forske på historien sin og lage et slektstre. Oppmuntre dem til å intervjue slektninger og samle informasjon om deres forfedre. Diskuter hvordan familiehistorie kan hjelpe oss å forstå vår egen plass i historien. Bruk slektstreaktiviteter som en måte å lære om kulturelle tradisjoner og hvordan familier overfører dem gjennom generasjoner.

Vitenskap: Bruk arbeidsark for slektstre for å lære om genetikk og arv. La barna fylle ut informasjon om slektningens egenskaper og spore hvordan de går i arv gjennom generasjonene.

Språkkunst: Bruk slektstremaler for å lære om karakterutvikling i litteratur. La elevene lage slektstre for fiktive karakterer og analysere hvordan forholdet deres påvirker handlingen.

Matematikk: Bruk arbeidsark for slektstre for å lære om dataanalyse og grafer. La elevene samle inn data om antall søsken, besteforeldre eller andre slektninger til klassekameratene og lage en graf for å vise dataene. Bruk slektstreaktiviteter som en måte å lære om sannsynlighet og statistikk, da elevene beregner sannsynligheten for at visse genetiske egenskaper går i arv gjennom generasjoner.

Kunst: Bruk slektstremaler for å lære om visuell historiefortelling. La barna lage et slektstre som inneholder bilder av hvert familiemedlem og forteller en historie om deres historie.

Teknologi: Bruk en gratis slektstreprodusent på nettet eller slektstregeneratorverktøy for å lære om digitale verktøy og organisering. La elevene lage digitale slektstrær og bruke teknologi til å organisere og vise informasjonen.

Bruke slektstremaler i fremmedspråkstimer

Ved å innlemme arbeidsark for slektstre i fremmedspråkstimer, kan elevene øve på språkferdigheter samtidig som de lærer om familiestrukturer og tradisjoner i ulike kulturer. Her er noen forslag til hvordan du kan strukturere undervisning i fremmedspråk ved hjelp av arbeidsark for slektstre:

 • Ordforråd: Bruk regneark som en måte å lære bort ordforråd relatert til familiemedlemmer, for eksempel "mor", "far", "bestemor", "bestefar" osv. La elevene fylle ut de tomme feltene på regnearket med de passende ordene i fremmedspråket.
 • Samtaleøving: La elevene bruke slektstreets arbeidsark som en veiledning for å øve på samtaler på fremmedspråket. La dem for eksempel stille og svare på spørsmål om sine slektninger ved å bruke passende ordforråd.
 • Kulturelle sammenligninger: Bruk arbeidsarket for slektstreet som en måte å sammenligne og kontrastere familiestrukturer og tradisjoner i ulike kulturer. La elevene undersøke og fylle ut arbeidsarket med informasjon om en familie fra et annet land, og sammenligne det med deres eget slektstre.
 • Skrivepraksis: Bruk arbeidsarket som en måte å øve på å skrive på fremmedspråket. La elevene skrive et avsnitt eller essay om familiemedlemmene sine, ved å bruke slektstreet som veiledning.
 • Kreative prosjekter: La elevene lage en visuell representasjon av slektstreet sitt, ved å bruke bilder eller symboler for å representere hvert familiemedlem. Dette kan gjøres ved hjelp av kunstrekvisita eller dataprogramvare.

Kreative design for aktivitetsmaler for familietre

 1. Lag en tidslinje for slektstreet. I stedet for et tradisjonelt tre, lag en tidslinje som viser de forskjellige generasjonene av en familie og deres store livsbegivenheter, som fødsler, ekteskap og dødsfall.
 2. La barna lage en "minibiografi" om en slektning. I tillegg til slektstreet, la elevene lage en minibiografi om et familiemedlem, inkludert navn, fødselsdato, yrke og eventuelle interessante fakta om dem.
 3. Lag en kokebok. Be elevene samle familieoppskrifter fra sine slektninger og lage en kokebok. Ta med bilder og historier om medlemmene som bidro med hver oppskrift.

Hvordan Lage et Arbeidsark for Slektstre

1

Velg en av de Forhåndslagde Slektstremalene

Vi har farge-, svart-hvitt-, portrett- eller landskapsmaler. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke spørsmål og bilder, og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig med regnearket, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


Enda mer Storyboard That ressurser og gratis utskrifterLykkelig skaperverk!


Ofte stilte spørsmål om arbeidsark for slektstre

Hva er noen funksjoner du bør vurdere når du oppretter en mal for slektstrearbeidsark?

Når du oppretter gratis regnearkmaler for slektstre, er det viktig å vurdere størrelsen på familien, antall generasjoner, typene relasjoner og utformingen av malen. Malen skal være lett å lese og følge, og den skal ha plass til at elevene kan fylle ut familieopplysningene sine.

Hva bør lærere unngå når de tildeler familietreaktiviteter i klasserommet?

Når lærere tildeler aktiviteter i slektstreet i klasserommet, bør lærere unngå å gjøre antakelser om elevenes familiestrukturer eller gjøre aktiviteten obligatorisk for alle elever. Lærere bør være oppmerksomme på det faktum at noen elever kanskje ikke har tradisjonelle familiestrukturer eller kanskje ikke føler seg komfortable med å diskutere sin familiehistorie. I tillegg bør lærere unngå å be elevene dele personlig eller sensitiv informasjon om familiene sine med mindre de har innhentet samtykke fra foreldrene.

Hva er noen forskjellige måter å designe slektstremaler på?

Det finnes ulike måter å designe slektstremaler på. Utformingen av malen kan avhenge av faktorer som formålet med aktiviteten, alderen og ferdighetsnivået til elevene, og den spesifikke programvaren eller verktøyene som brukes til å lage malen. Noen maler kan inneholde et enkelt tre med mellomrom for navn og datoer, mens andre kan ha mer forseggjort design med plass til bilder eller illustrasjoner av familiemedlemmer. Det er viktig for lærere å ta hensyn til elevenes behov og læringsmålene for aktiviteten når de utformer slektstremaler.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/familie-tre-arbeidsark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office