Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/arbeidsark-for-vannmasser

Tilpass Arbeidsark for Vannmasser


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!bodies-water-example

Typer vannmasser

Vannmasser er blant jordens mest fascinerende og essensielle egenskaper. De kommer i forskjellige former rundt om på jorden, og hver av dem bidrar til planetens biologiske mangfold, klimaregulering og menneskelig næring. Sjekk ut de forskjellige vanntypene nedenfor:

 • Hav og hav: Store saltvannsforekomster former været og støtter livet i havet. De har en tydelig forskjell i størrelse og geografi.

 • Elver og bekker: Rennende ferskvann som en elv eller en bekk, skjærer landskap og er avgjørende for vannforsyning, transport og landbruk.

 • Innsjøer og dammer: Rolige vannforekomster som en innsjø eller en dam, har et mangfoldig vannlevende liv og bidrar til økosystemer og er flotte for rekreasjon.

 • Våtmark: Land-vann overgang, leveområder for arter, vannrensing, flomkontroll, biologisk mangfold.


Idéer til arbeidsark for leksjonsaktivitet

Tenn nysgjerrighet og inspirer utforskning mens elevene dykker inn i det sammenkoblede riket av geografiske underverk gjennom praktiske, visuelt berikende arbeidsark. Svarene kan gis i arbeidsarkene, og gir barna en referanse mens de utforsker de forskjellige typene vannmasser og deres betydning. Arbeidsark oppmuntrer til aktiv deltakelse, holder barna engasjerte og motiverte til å lære. Interaktive øvelser som merking, matching og analyse av forskjellige typer vann gjør læringen morsom.

Klassenivå: Grunnskole (1.–5. klasse)

 1. Merkeark: Gi gratis utskrivbare vannforekomster med et tomt kart slik at elevene kan merke og identifisere ulike typer vannforekomster og store landformer.
 2. Matchende spill: Lag et matchende spill der barna matcher navnet på en vannmasse til dens tilsvarende beskrivelse eller bilde. Dette passer utmerket for barnehage og første klasse.
 3. Fargeark: Design fargeleggingsark med ulike typer vann, og be barna om å fargelegge dem riktig. Legg ved en kort beskrivelse ved siden av hvert bilde.
 4. Håndverksaktivitet: La klassen lage et diorama eller collage av forskjellige vannmasser ved å bruke utklipp fra magasiner eller tegninger. Ta med etiketter med typer vann.

Klassenivå: ungdomsskole (6.–8. klasse)

 1. Sammenlignende analyse: Gi en ordbank av ordforråd, sammen med korte beskrivelser. Be barna om å kategorisere dem basert på deres egenskaper, for eksempel størrelse, plassering og om de er ferskvann eller saltvann.
 2. Interaktiv kartaktivitet: Gi et verdenskart og en liste over typer vann. La barna finne og merke dem på kartet, inkludert svar for å styrke læringen.
 3. Forskningsprosjekt: Gi elevene ulike typer vannforekomster til forskning. De kan lage presentasjoner eller rapporter inkludert eksempler og egenskaper.
 4. Kryssord: Lag et kryssord med ledetråder knyttet til ulike typer vann. Ta med svarene på puslespillet som referanse.

Klassenivå: Videregående skole (9.–12. klasse)

 1. Critical Thinking Exercise: Gi et scenario der klassen må bestemme den beste plasseringen for en fiktiv bosetting basert på tilgjengelige vannmasser. Inkluder en liste over typer vann og deres egenskaper.
 2. Miljøkonsekvensanalyse: Diskuter miljøpåvirkningen av menneskelige aktiviteter på vannmasser. Gi eksempler og be elevene foreslå løsninger som svar.
 3. Debatt og diskusjon: Del klassen inn i grupper og tildel hver gruppe en type vann. La dem undersøke og presentere betydningen, utfordringene og fordelene knyttet til den tildelte typen.
 4. Scenariobaserte arbeidsark: Presenter scenarier i den virkelige verden der barn må ta avgjørelser knyttet til vannmasser.

Tips for å lage et regneark

 • Definer læringsmål: Skisser tydelig de pedagogiske målene for regnearket. Bestem hvilke spesifikke kunnskaper eller ferdigheter du vil at klassen skal tilegne seg, for eksempel å identifisere og merke vannforekomster, eller forstå deres økologiske betydning.

 • Velg regnearkformat: Velg formatet som passer best for dine mål, enten det er en merkeøvelse, kryssord eller spørsmål om kritisk tenkning. Formatet bør samsvare med læringsutbyttet og engasjere elevene effektivt.

 • Innholdsskaping: Utvikle innholdet for regnearket. Inkluder visuelle elementer som kart, bilder, diagrammer eller bilder av ulike vannmasser. Lag spørsmål som utfordrer forståelsen, og oppmuntrer barna til å bruke hvert konsept og knytte forbindelser.

 • Inkluder svar eller retningslinjer: Avhengig av kompleksiteten til regnearket, gi enten svar eller retningslinjer for hvert spørsmål eller aktivitet. Disse hjelper elevene med å teste kunnskap, måle fremgangen deres, selvevaluere og forsterke læringen.

 • Formatering og design: Ordne innholdet på en oversiktlig og organisert måte. Bruk leselige skrifttyper, passende mellomrom og visuelt tiltalende elementer. Sørg for at regnearkets layout leder barna jevnt gjennom øvelsene og gir dem full tilgang til alt de trenger for å lykkes.


Flere Storyboard That ressurser og gratis utskrifter


Hvordan Lage Arbeidsark med Vannmasser

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!Lykkelig skaperverk!


Vanlige Spørsmål om Arbeidsark for Vannmasser

Hva er vannmasser i geografistudier?

Vannmasser er naturlige trekk på jordens overflate som holder og flytter vann. Eksempler på vannmasser inkluderer hav, hav, elver, bekker, innsjøer, dammer og våtmarker.

Hvorfor er landformer viktige?

Landformer former jordens overflate og påvirker værmønstre, økosystemer og menneskelige aktiviteter. De gir habitat for ulike arter og påvirker geografien til regioner.

Hvordan kan arbeidsark om landformer og vannmasser oppmuntre til kritisk tenkning?

Arbeidsark kan inneholde uavhengige praksisspørsmål som får studentene til å analysere, sammenligne og evaluere forskjellige landformer og vannmasser. Svarene kan gis i arbeidsarkene, slik at barna kan selvvurdere sin forståelse med sine egne ord. Disse spørsmålene stimulerer høyere ordens tenkning og dypere forståelse. Gratis utskrivbare regneark for vannmasser er tilgjengelig på forskjellige nettsteder på nettet med redigerbare maler og formater.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/arbeidsark-for-vannmasser
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office