https://www.storyboardthat.com/no/opprett/vitenskapelig-observasjon
Tilpass og Bruk i Dag!

Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!
Arbeidsark for Vitenskapelig Observasjon

Hva er regneark for vitenskapelig observasjon?

Regneark for vitenskapsobservasjoner er pedagogiske ressurser som gir et strukturert rammeverk for elevene å dokumentere det de observerer under vitenskapelige undersøkelser eller eksperimenter. De inkluderer vanligvis seksjoner for registrering av kvalitative og kvantitative funn, så vel som relevant bakgrunnsinformasjon eller dataanalyse. De fungerer som et verktøy for elevene til å systematisk registrere observasjonene sine, organisere data og trekke konklusjoner basert på funnene deres. De bidrar til å utvikle kritisk tenkning, forbedre vitenskapelig kompetanse og fremme en dypere forståelse av den vitenskapelige metoden. De kan utformes for ulike klassetrinn og dekker et bredt spekter av vitenskapelige emner og konsepter. Vitenskapsobservasjonsregneark lar elevene registrere eksperimentspørsmål, hypoteser, materialer, skisser og mer. De kan legges i en perm, limes inn i en notatbok eller legges i en mappe slik at elevene kan referere til dem når som helst!

Hva er en observasjon i vitenskap?

De involverer komplekse prosesser som omfatter nøye innsamling, analyse og tolkning av data ved bruk av strenge metoder og verktøy. Den anerkjenner at vitenskapelige observasjoner krever oppmerksomhet på detaljer, objektivitet og systematisk registrering av kvalitativ og kvantitativ informasjon. Dessuten anerkjenner de påvirkningen av bakgrunnskunnskap, eksperimentelle forhold og begrensningene i menneskelig persepsjon, og oppmuntrer forskere til å bruke kritisk tenkning og streng analyse for å trekke ut meningsfull innsikt fra de observerte dataene. Det krever bruk av våre sanser eller spesialiserte verktøy for å samle informasjon og registrere den systematisk. Dette kan gjøres gjennom skriftlige notater, skisser eller fotografier. Et eksempel er å observere kokepunktet til vann. Ved å varme opp vann i et kontrollert eksperiment og nøye overvåke temperaturen ved hjelp av et termometer, kan forskerne gjøre observasjonen at vann koker ved 100 grader Celsius ved havnivå. Denne observasjonen er basert på den visuelle endringen av vann som går fra flytende tilstand til gassform, ledsaget av dannelse av bobler og frigjøring av damp.

Utskrivbare regneark for vitenskapelig observasjon gir et strukturert format for studenter eller forskere til å observere og dokumentere sine observasjoner, noe som sikrer at ingen detaljer går glipp av og letter organisering og analyse av data.

Hvorfor er de viktige og hvordan brukes de best?

Å gjøre observasjoner under vitenskapelige eksperimenter er svært viktig. I løpet av en leksjon lærer elevene å bli dypere involvert i prosessen med eksperimentet fra start til slutt, og gir dem muligheten til å komme med spådommer og analysere utfall. Observasjonsark er viktig for at elevene skal holde styr på alle stadiene i eksperimentet og tankeprosessen deres gjennom.

Inkorporerer vitenskapelige regneark i klasserommet

For førskole og tidlig grunnskole

Introduser unge elever til konseptet med observasjon ved å gi enkle regneark med klare bilder og spørsmål. Oppmuntre dem til å bruke sine fem sanser og skrive ned det de observerer på en strukturert måte. Regneark og vitenskapelige tidsskrifter kan fokusere på grunnleggende konsepter som farger, former, teksturer og endringer i materietilstander.

For videregående skole og ungdomsskole

Etter hvert som elevene utvikler seg, legg til mer komplekse regneark som lar dem delta i praktiske eksperimenter. Disse regnearkene bør inneholde seksjoner for registrering av innledende observasjoner, dokumentering av trinnene som er fulgt, registrering av data og konklusjoner. Denne prosessen hjelper studentene med å utvikle analytiske tenkningsferdigheter og forstå viktigheten av nøyaktig datainnsamling.

For videregående skole og utover

På dette nivået kan regneark for vitenskapsobservasjon skreddersys til spesifikke vitenskapelige disipliner. Studentene kan bli utfordret til å designe og gjennomføre eksperimentene sine mens de bruker observasjonsark til å registrere og analysere dataene deres. Denne tilnærmingen fremmer uavhengig tenkning, vitenskapelig kompetanse og avanserte dataanalyseferdigheter.

Tips for planlegging av et regneark for vitenskapelig observasjon

Å lage et observasjonsark for vitenskapelige eksperimenter innebærer å utforme et strukturert dokument som gir mulighet for systematisk registrering av kvalitative og kvantitative observasjoner, og gir et rammeverk for elevene til å dokumentere funnene sine, analysere data og trekke meningsfulle konklusjoner.

  1. Bestem formålet: Definer tydelig formålet med observasjonsarket, for eksempel å bruke en mal for vitenskapelig observasjonsark for å registrere data under et spesifikt eksperiment eller utforske et bestemt vitenskapelig konsept.
  2. Skisser seksjonene: Del opp regnearket i seksjoner, inkludert «Tittel», «Mål», «Material», «Prosedyre», «Observasjoner», «Data», «Analyse» og «Konklusjon». Disse delene hjelper til med å strukturere regnearket og veilede elevene i å registrere observasjonene sine.
  3. Designoppsett og format: Lag et visuelt tiltalende oppsett for vitenskapsobservasjonsmalen som er lett å lese og forstå. Bruk klare overskrifter, underoverskrifter, kulepunkter, og vurder å inkludere tabeller, diagrammer eller grafer for å presentere data effektivt.
  4. Inkluder forespørsler og instruksjoner: Gi klare oppfordringer og instruksjoner i hver del av observasjonsarket for å veilede elevenes observasjoner og datainnsamling. Oppmuntre dem til å gjøre kvalitative og kvantitative funn og bruke deres bakgrunnskunnskap.
  5. Inkorporer visuelle elementer: Forbedre regnearkets visuelle appell ved å inkludere relevante bilder, diagrammer eller illustrasjoner som støtter elevenes forståelse av eksperimentet eller konseptet som observeres.
  6. Vurder differensiering: Hvis vitenskapsobservasjonsarket er beregnet på elever med ulike klassetrinn eller ferdigheter, bør du vurdere å inkludere varierende nivåer av kompleksitet eller valgfrie utvidelser for å imøtekomme ulike elevers behov og interesser.
  7. Gi klare instruksjoner for fullføring: Inkluder eksplisitte instruksjoner om hvordan elevene skal fylle ut regnearket, enten individuelt eller i grupper. Spesifiser tilleggskrav, for eksempel å skrive i hele setninger eller bruke spesifikke måleenheter, for å sikre konsistens.
  8. Gjør det tilgjengelig: Vurder tilgjengelighetsbehovene til elevene og gi vitenskapsobservasjonsarket i ulike formater, for eksempel utskrivbare versjoner og digitale formater, for å imøtekomme ulike læringsmiljøer.
  9. Del og distribuer: Når regnearket er ferdigstilt, kan du dele det med studenter og medlærere eller gjøre det tilgjengelig for gratis nedlasting på et nettsted eller et læringsstyringssystem. Kommuniser tydelig hvordan og når du skal bruke observasjonsarket for å maksimere fordelene i klasserommet.

Hvordan Lage et Regneark for Vitenskapelig Observasjon

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Function host is not running.
5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


Enda flere Storyboard That ressurser og gratis utskrifterLykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Vitenskapelige Observasjonsark

Hva er forskjellen mellom kvalitative og kvantitative observasjoner på vitenskapelige observasjonsark?

Kvalitative observasjoner er beskrivende av natur og involverer egenskapene, kvalitetene eller egenskapene til et objekt, en organisme eller et fenomen. Disse observasjonene blir vanligvis registrert ved bruk av beskrivende språk i stedet for numeriske målinger. Kvalitative observasjoner fokuserer på kvalitetene, utseende, teksturer, farger, lukter, smaker, lyder eller andre subjektive attributter til motivet som observeres. De gir subjektiv informasjon og lages ofte ved hjelp av sansene.

Hvordan bidrar vitenskapelige observasjonsark til elevenes læring?

De bidrar ved å oppmuntre til aktiv deltakelse i vitenskapelige undersøkelser, fremme kritisk tenkning, fremme dataanalyse og styrke forståelsen av den vitenskapelige metoden. De gir et strukturert rammeverk for studenter å utvikle vitenskapelig kompetanse og engasjere seg i praktiske læringserfaringer.

Finnes det spesifikke retningslinjer for bruk av vitenskapelige observasjonsark i klasserommet?

Når det gjelder å oppmuntre elever til å gjøre en observasjon, har lærere fleksibilitet i tilnærmingen. De kan gi eksplisitte retningslinjer for å fylle ut regnearkene, og sikre at de stemmer overens med læreplanens standarder. Videre kan lærere fremme samarbeid og diskusjon blant studenter, slik at de kan reflektere over og diskutere resultatene av observasjonene deres. Ved å inkorporere disse strategiene kan lærere skape et miljø som fremmer aktivt engasjement og meningsfull læring gjennom prosessen med å gjøre observasjoner.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/vitenskapelig-observasjon
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office