https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/tegnsetting


Storyboards er ikke bare for forståelse. De kan brukes i klasserommet for å lære viktige grammatikk og tegnsettingstimer også. Ved å lære tegnsetting ved hjelp av storyboards får studentene sjansen til å skrive og illustrere deres mening. Dette gir lærerne en klar og rask måte å vurdere studentens forståelse av konseptet på.

Hvis du ser på de følgende storyboards, illustrerer de typer tegnsetting (period, komma, utropstegn, kolon og halvtykt) og gir deg gode eksempler på å bruke hver.
Forståelse og korrekt bruk av alle typer tegnsetting er en nødvendig ferdighet. Men kompleksiteten til komma og semikolon er vanskelig, selv for videregående studenter. Disse ferdighetene må ofte styrkes for at studentene skal kunne bruke dem effektivt i sitt arbeid. Ved å gjennomgå disse typer tegnsetting og deretter ha elevene fullført et storyboard, har lærerne en rask og effektiv måte å styrke konseptene på.


Men storyboards trenger ikke bare å bli vurdert. For mer avanserte studenter kan lærere bruke storyboards til å forklare eller lage oppgaver for begreper som "oxford komma" eller inkorporere ikke-standard tegnsetting som interrobang (!?). Man kan til og med bruke storyboards til å mystify tegnsetting som misbrukes oftere enn ikke, som ellipsen.


Øvelse av tegnsetting i klasserommet ditt

 1. La elevene definere og illustrere hver type merke i sin egen celle.

 2. Fortell elevene å lage sin egen historie ved hjelp av storyboards og tilordne dem til å bruke et visst antall kommaer, halvkolonner, utropstegn osv.

 3. Bruk storyboardet som en forhåndstest for å vurdere studenters nåværende kunnskaper om tegnsetting og direkte emner for fremtidige leksjoner.

 4. Bruk prøvefortellene, eller opprett en egen, presentere den til klassen som en enkel, visuell måte å gjennomgå tegnsettingskonsepter på.

 5. Felles kjerne

  Felles kjernestandarder dikterer at videregående studenter kan "bruke varierte overganger og setningsstrukturer for å knytte de store delene av teksten ..." (ELA-Literacy.WHST.9-10.2a) og "opprettholde en formell stil" i deres skriving (ELA-Literacy.WHST.9-10.2e og 11-12. 1d). Alle disse standardene krever styring av tegnsetting, slik at elevene som går gjennom videregående skole, har større evne til å endre og justere syntaks.


  Hvordan Utvikle Tegnsettingsbevissthet i Lesing

  1

  INTRODUSERE VIKTIGHETEN AV TEGNSETTING

  Start med å forklare elevene betydningen av tegnsetting i skriftlig tekst. Hjelp dem å forstå at skilletegn tjener som signaler for pause, fremheving og klargjøring av betydning. Diskuter hvordan tegnsetting bidrar til den generelle tonen og flyten i et skrift.

  2

  LÆRE DE FORSKJELLIGE SKILLETEGNENE

  Gjør elevene kjent med de ulike skilletegnene, inkludert punktum, komma, spørsmålstegn, utropstegn, anførselstegn, semikolon, kolon, bindestreker, parenteser og ellipser. Forklar formålet med og bruken av hvert merke, og gi eksempler for å illustrere funksjonene deres.

  3

  ANALYSERE TEKSTER FOR TEGNSETTING

  Velg engasjerende tekster eller passasjer og veiled elevene i å analysere tegnsettingen som brukes av forfatteren. Oppmuntre dem til å identifisere og diskutere virkningen av tegnsetting på betydningen, tonen og den generelle effektiviteten til skriften. Still spørsmål for å få til kritisk tenkning om forfatterens valg.

  4

  DELTA I TEGNSETTINGSØVELSER

  Gi elevene tegnsettingsøvelser som innebærer å sette inn eller korrigere skilletegn i setninger eller avsnitt. Disse øvelsene kan fokusere på spesifikke skilletegn eller utfordre elevene til å bruke en rekke tegnsettinger riktig. Gi tilbakemelding og forklaringer for å styrke læringen.

  5

  UTFORSKE TEGNSETTING I KONTEKST

  Veilede elevene til å utforske ulike sjangre og typer skriving, som skjønnlitteratur, sakprosa, poesi og dialog, og analysere hvordan tegnsetting brukes i hver. Diskuter hvordan tegnsettingskonvensjoner kan variere på tvers av sjangere og hvilken innvirkning det har på lesernes forståelse og tolkning.

  6

  REFLEKTERE OG DISKUTERE

  Legg til rette for reflekterende diskusjoner for å hjelpe elevene å bli mer bevisste på tegnsettingsvalgene de møter mens de leser. Oppmuntre dem til å dele sine observasjoner og tolkninger av forfatterens intensjoner basert på tegnsettingen som brukes. Fremme kritisk tenkning og oppmuntre elevene til å analysere effektiviteten til tegnsetting når det gjelder å formidle mening.

  Ofte stilte spørsmål om undervisning i tegnsetting med storyboards

  Hva er viktigheten av å bruke storyboards for å lære tegnsetting?

  Storyboards gir elevene en visuell og engasjerende måte å lære om tegnsetting, noe som gjør det mer minneverdig og morsomt for dem. Ved å inkorporere visuelle elementer kan elevene se hvordan tegnsetting påvirker betydningen og flyten av en setning, og hvordan den kan endre tonen eller stemningen i en tekst.

  Hvordan kan storyboards brukes til å lære forskjellige typer tegnsetting, for eksempel komma og apostrof?

  Storyboards kan brukes til å illustrere bruken av ulike typer tegnsetting i en setning. For eksempel kan et storyboard vise hvordan et komma kan brukes til å skille elementer i en liste, eller hvordan en apostrof brukes til å vise besittelse. Denne visuelle representasjonen kan hjelpe elevene å forstå riktig bruk av hvert skilletegn.

  Hvordan kan storyboards brukes til å hjelpe elevene å forstå forholdet mellom tegnsetting og mening i skrift?

  Storyboards kan vise hvordan tegnsetting påvirker betydningen og tonen i en setning eller et avsnitt. Ved å illustrere hvordan ulike tegnsettingstegn endrer flyten og vektleggingen av en setning, kan elevene se hvordan tegnsetting bidrar til den generelle betydningen av en tekst.

Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/tegnsetting
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office