Mer Bilde
Oppslagsverk
https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/konnotasjon-vs-betegnelseForskjellene og nyansene mellom denotasjon og konnotasjon er et populært tema for å dekke og vurdere når man diskuterer engelsk grammatikk. Selv etter at elevene har lært forskjellen i de tidlige stadiene av læring, er det viktig å fortsette diskusjonen, da ordvalg blir mer viktig for å kunne skrive, og ordgjenkjenning er stadig viktigere for å engasjere avansert lesing. For at elevene best skal kunne forstå og anvende bruk av tone i skrift og litteratur, må de ha en fast forståelse av skillet mellom hvilke ord som betegner og connote.

Betegnelse er den strenge, "ordbok" definisjonen av et ord. Connotation refererer til følelser og foreninger som legger til ord, og utvider seg utenfor deres riktige definisjoner. Dårlig ordvalg eller feilkjenning av ordlyd kan dramatisk endre bilde, tone, humør eller melding om et stykke. Å revidere forskjellene mellom ordens betegnelser og deres konnotasjoner hjelper elevene til å skrive og lese.

Som nevnt nedenfor kan en misforståelse raskt endre den bokstavelige betydningen av en melding (som det er tilfellet med "vev"). Det kan også endre tonen i meldingen, vurder forskjellen mellom følelser fremkalt av "mor" og "mor". Noen andre betegnelser inkluderer ord som brukes til å beskrive folk som gris, kylling, oks, okse eller noe som lærerens kjæledyr .

Connotasjon og Betegnelse i Storyboards

Storyboards er et flott medium for å praktisere og demonstrere denne semantiske utfordringen. Uansett om du bruker dem som ikke-språklige uttrykk for konseptet, eller om du har studert konseptet selv ved å bruke og / eller lage storyboards, vil det styrke forståelsen av en viktig lese- og skriveferdighet. Her er noen eksempler aktiviteter:

 • Modell problemene av denne semantiske utfordringen ved å gi studentene storyboards av ord med mange konnotasjoner. La elevene identifisere og diskutere nyansene i eksemplet.

 • Gi en mal storyboard for rask og enkel praksis (se eksempel nedenfor). Malen din kan ha et bestemt ord fylt ut, og elevene kan fullføre brettet med egne ordvalg. I en øvelse som dette ser studentene de varierte følelsene og ideene knyttet til ordene. variasjoner:
  • Bruk et bestemt ord fra kontekst av en historie for å styrke ordforrådet
  • La elevene oppdage og trene med ord de utforsker

 • Gi studentene mulighet til å lage storyboards som viser vanskelig eller humoristisk bruk av ord. Handlingen med å lage et storyboard har dem fokusert og tenker kritisk på ordet valg, og gjeldende demonstrasjon av det.

Negative koblingseksempler

Det er mange ord og uttrykk som vi forbinder negativt av ulike grunner, noen ganger hentet fra et lite antall eksempler, fra en regional eller kulturell forside eller fra tidligere foreninger med ordet. Ta en titt på eksemplene nedenfor og skriv ned noen av de første ordene du tenker på. Er det negative konnotasjoner med noen av disse ordene?

yrker

 • Advokat
 • Politiker
 • Skatteoppkrever
 • Vaktmester
 • Fast Food Clerk
 • Sekretær

dyr

 • Kylling
 • Ku
 • Slange
 • Rotte
 • Sau
 • Padde

adjektiver

 • Billig
 • Barnslig
 • Lat
 • Gammeldags
 • Dårlig


 • Common Core State Standards

  Aktiviteten ovenfor hjelper til med å adressere mange områder av Common Core State Standards, spesielt standarder i språk og skriving.


  • ELA-Literacy.L.9-10.3: Apply knowledge of language to understand how language functions in different contexts, to make effective choices for meaning or style, and to comprehend more fully when reading or listening

  • ELA-Literacy.L.9-10.4: Determine or clarify the meaning of unknown and multiple-meaning words and phrases based on grades 9-10 reading and content, choosing flexibly from a range of strategies
   • CCSS.ELA-Literacy.L.9-10.4a Bruk kontekst (for eksempel den overordnede betydningen av en setning, et avsnitt eller en tekst, et ords posisjon eller funksjon i en setning) som et ledd i meningen med et ord eller en setning.
   • CCSS.ELA-Literacy.L.9-10.4b Identifiser og bruk riktig mønstre av ordendringer som indikerer forskjellige betydninger eller deler av tale (f.eks. Analysere, analysere, analysere, advokat, advokatvirksomhet).
   • CCSS.ELA-Literacy.L.9-10.4c Konsulter generelle og spesialiserte referansematerialer (for eksempel ordbøker, ordlister, tesauruser), både trykte og digitale, for å finne uttale av et ord eller avgjøre eller avklare sin presise mening, dens del av tale, eller dens etymologi.
   • CCSS.ELA-Literacy.L.9-10.4d Bekreft den foreløpige bestemmelsen av betydningen av et ord eller en setning (f.eks. Ved å sjekke den avledte betydningen i kontekst eller i en ordbok).

  • ELA-Literacy.L.9-10.5: Demonstrate understanding of figurative language, word relationships, and nuances in word meanings

  • ELA-Literacy.W.9-10.4: Produce clear and coherent writing in which the development, organization, and style are appropriate to task, purpose, and audience. (Grade-specific expectations for writing types are defined in standards 1–3 above.)

  • ELA-Literacy.W.9-10.6: Use technology, including the Internet, to produce, publish, and update individual or shared writing products, taking advantage of technology’s capacity to link to other information and to display information flexibly and dynamically
  Finn flere aktiviteter som dette i vår 6-12 ELA- kategori!
  Vis Alle Lærerressurser
  *(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
  https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/konnotasjon-vs-betegnelse
  © 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
  StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office