Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/kritisk-tenkning-ferdigheter

Hva er kritisk tenkning?

Kritisk tenkning er den aktive prosessen med å samle inn og analysere informasjon for å danne en mening eller vurdering . Kritisk tenkning er ikke begrenset til et bestemt fagområde eller klassetrinn, men den generelle evnen til å tenke på en klar og rasjonell måte. Å kunne løse problemer og tenke på en metodisk måte er viktig for små barn, og derfor må de læres spesifikt disse ferdighetene.Hva er kritisk tenkning?

Det er mange forskjellige tolkninger av hva som er kritisk tenkning. For studenter inkluderer de viktigste kritiske tenkningsferdighetene: analyse, kommunikasjon, kreativitet, åpenhet og problemløsning . Ved å fokusere på hver av disse, vil elevene bedre kunne engasjere seg i innhold både i klasserommet og i livet.

Analyse

En viktig del av kritisk tenkning er å undersøke og analysere noe. Dette kan inkludere skrevet tekst, faktiske data eller et problem som presenteres. Noen måter å analysere på inkluderer å undersøke, stille spørsmål, tolke og legge merke til mønstre.Kommunikasjon

Ofte vil elevene dele sine tanker og konklusjoner med en gruppe eller en partner, og må samarbeide på en eller annen måte. Å kunne samarbeide med andre og kommunisere effektivt er et nøkkelelement for kritisk tenkning. Noen eksempler på dette inkluderer aktiv lytting, presentasjon og forklaring.Kreativitet

En annen viktig ferdighet for en kritisk tenker er innovasjon og kreativitet; ikke være redd for å tenke ut av boksen, prøve noe annerledes og nærme ting fra alle vinkler er nøkkelen. Noen eksempler på dette inkluderer å konkludere, knytte forbindelser, forutsi, forestille seg og omfavne nysgjerrighet.Åpent sinn

En kritisk tenker er noen som er i stand til å tenke uten dømmekraft, partiskhet eller antakelser. Det er viktig å bare ta hensyn til selve informasjonen og trekke konklusjoner med et klart sinn. Noen eksempler på dette inkluderer mangfold, objektivitet, inkludering og rettferdighet.Problemløsning

Den kanskje viktigste ferdigheten til en kritisk tenker er evnen til å løse problemer. Problemløsning inkluderer å forstå problemet, komme opp med og implementere en løsning og vurdere utfallet av planen din. En god problemløser tar beslutninger, avklarer, legger vekt på detaljer og evaluerer.Strategier for å utvikle kritiske tenkere i klasserommet

Når elevene er i stand til å tenke kritisk, blir de mer motiverte og ivrige etter å lære i klasserommet. Kritiske tenkere tenker ikke bare rasjonelt, de analyserer og vurderer også, og er mer tilbøyelige til å tenke på en fornuftig, rasjonell og empatisk måte. Her er noen strategier for å utvikle kritiske tenkere i klasserommet ditt. 1. Spørsmål: Evnen til å stille spørsmål er avgjørende for å utvikle kritisk tenkning. For å hjelpe elevene til å utvikle seg som kritiske tenkere, unngå å stille ja- eller nei-spørsmål og still åpne spørsmål i stedet. Oppmuntre elevene til å utdype svarene sine og forklare hvorfor de tenker hvordan de gjør det.

 2. Studentledede diskusjoner: I klasserom der elevene leder sin egen læring, stoler de på seg selv og sine jevnaldrende, i stedet for på læreren. Dette oppmuntrer dem til å reflektere, diskutere og løse problemer sammen.

 3. Forespørselsbasert læring: Forespørselbasert læring er en modell som sentrerer rundt studentene som utvikler sine egne spørsmål, og utforsker temaer de er begeistret for. Å ha studenter involvert i læringsprosessen aktiverer interesse og nysgjerrighet, og engasjerer deres kritiske tenkning.

 4. Samarbeid: Å samarbeide og diskutere med sine jevnaldrende er en svært viktig del av utviklingen av kritisk tenkning. Elevene lærer av hverandre, og ved å samarbeide forstår de at ikke alle tenker på samme måte eller har de samme meningene.

 5. Problembasert læring: Problembasert læring er en strategi som består av fire grunnleggende trinn: utforske en ny problemstilling, undersøk og brainstorm, kom opp med en løsning og del den med klassen, og bestem hvilke trinn som må tas videre. PBL gir en strukturert oppdagelsesprosess som hjelper elevene til å tenke kritisk og stille spørsmål.

Hvorfor er det viktig å utvikle kritisk tenkning?

Kritisk tenkning er så viktig fordi den gjør oss i stand til å bruke disiplin og logikk mens vi løser problemer både på skolen og i livet. Å lære å tenke kritisk som barn vil gjøre det mulig for elevene å forstå hvordan ting fungerer i verden, og komme opp med kreative og intelligente ideer og løsninger gjennom hele livet. Når barn vokser opp og møter utfordringer i den virkelige verden som gruppepress og viktige beslutningsevner , vil deres evne til å tenke kritisk komme godt med.Bruke Storyboard That for å utvikle kritisk tenkning

En perfekt måte for studenter å øve på kritisk tenkning er å lage storyboards som illustrerer disse ferdighetene i virkelighetens kontekst. Å la elevene lage illustrasjoner av den kritiske tenkningsprosessen, eller av personlige situasjoner, vil utfordre dem til å være kreative og ha det gøy! Det gir dem også et trygt rom for å utforske visse scenarier før de kan møte dem i det virkelige liv.

Idéer til kritisk tenkning

Lærere kan lage scenarier som involverer beslutninger elevene må ta. De kan også la elevene komme opp med sine egne scenarier, eller bruke aktuelle hendelser, og ha en klassediskusjon før de lager.

Etter en diskusjon eller leksjon om kritisk tenkning og ansvarlig beslutningstaking, kan lærere få elevene til å gjøre følgende aktivitet:

 1. Tenk på en tid da du måtte tenke kritisk for å ta en avgjørelse.
 2. Lag et storyboard med tre celler som inneholder beskrivelser.
 3. Beskriv og illustrer tankeprosessen for å ta den avgjørelsen og konklusjonen du kom til.
 4. Om ønskelig, ta med en celle som illustrerer et annet mulig utfall hvis du hadde tatt en annen avgjørelse.

Relaterte aktiviteter
Hvordan Lære Elevene å Vurdere Kilder og Informasjon Kritisk

1

Introduser Konseptet med Kildeevaluering

Forklar viktigheten av å kritisk vurdere kilder og informasjon for å fastslå troverdighet, skjevhet og pålitelighet. Definer nøkkelbegreper som troverdighet, skjevhet og primære/sekundære kilder.

2

Lær Kildevurderingskriterier

Lær elevene et sett med kriterier for å vurdere kilder, for eksempel autoritet, nøyaktighet, objektivitet, valuta og relevans. Gi eksempler og modeller prosessen med å vurdere kilder ved å bruke kriteriene.

3

Utforsk Ulike Typer Kilder

Introduser elevene for ulike typer kilder, inkludert bøker, artikler, nettsteder og multimedia. Diskuter styrken og begrensningene til hver kildetype når det gjelder troverdighet og skjevhet.

4

Function Host is not Running.

Gi elevene praksisaktiviteter der de vurderer ulike kilder ved å bruke kriteriene de har lært. Tilby veiledning og tilbakemelding når studentene analyserer og gjør vurderinger om kildenes pålitelighet og relevans.

5

Diskuter Skjevhet og Flere Perspektiver

Utforsk begrepet skjevhet og dets innvirkning på informasjonskildene. Oppmuntre elevene til å vurdere flere perspektiver ved å sammenligne kilder med ulike skjevheter eller synspunkter.

6

Oppmuntre Uavhengig Kildeevaluering

Gi studentene mulighet til å vurdere kilder uavhengig ved å tildele forskningsprosjekter eller undersøkelsesbaserte aktiviteter. Veilede elevene i å velge og bruke troverdige kilder som støtter deres forskning eller argumenter.

Ofte stilte spørsmål om utvikling av kritisk tenkning

Hva er kritisk tenkning?

Kritisk tenkning er den aktive prosessen med å samle inn og analysere informasjon for å danne en mening eller vurdering.

Hvorfor er det viktig å utvikle kritisk tenkning hos små barn?

Det er viktig å lære små barn kritisk tenkning fordi det gjør dem i stand til å bli effektive problemløsere og tenke mer logisk og systematisk. Ved å pleie disse ferdighetene tidlig, utvikler barn evnen til å analysere og evaluere informasjon, ta fornuftige beslutninger og anvende kritisk tenkning på alle områder av livet.

Hva er de viktigste ferdighetene for kritisk tenkning for studenter?

De beste kritiske tenkningsferdighetene for studenter inkluderer analyse, kommunikasjon, kreativitet, åpenhet og problemløsning.

Hvordan kan lærere bidra til å utvikle kritisk tenkning i klasserommet?

Lærere kan bidra til å utvikle kritisk tenkning i klasserommet ved å bruke strategier som spørsmål, studentledede diskusjoner, undersøkelsesbasert læring, samarbeid og problembasert læring.

Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/kritisk-tenkning-ferdigheter
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office