Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/point-of-view-vs-perspektiv

Hvordan bruke perspektiv for å forbedre skrivingen din

Hva er perspektiv i litteratur? Hva er synspunkt ? Hva er forskjellen mellom perspektiv og synspunkt? Å lære forskjellen kan vise seg å være ganske utfordrende. Storyboarding kan hjelpe!

Mange elever er forvirret over forskjellen mellom begrepene og deres betydning. Dette fordi den litterære perspektivdefinisjonen og synsvinkeldefinisjonen ofte vil bli brukt synonymt, selv om de faktisk kan være ganske forskjellige. Synspunkt i litteratur er formatet for fortelling, mer kjent som førstepersons eller tredjepersons synspunkt. Det er det tekniske valget forfatteren tar for å fortelle historien.

Når man vurderer perspektiv i skrift, er det viktig å spørre, hvilket utsagn er sant om fortellernes ulike perspektiver? Er det den intime detaljeringen av personlige erfaringer eller den bredere, mer objektive oversikten over hendelser? I sannhet er begge gyldige og demonstrerer hvordan perspektiv kan brukes til å utdype leserens engasjement og forståelse.


Point of View Definisjon

Synspunkt er utsiktspunktet som en historie fortelles fra. Det er holdningen som handlingen og hendelsene i historien utspiller seg fra.


POV vs. perspektiv i litteratur er vanskelig. Skriftlig perspektiv refererer til vinklingen eller tilnærmingen som fortelleren eller karakterene bruker i en historie. Dette konseptet er sentralt for forståelsen, hva betyr perspektiv i lesing? Det involverer mer enn bare det narrative synspunktet; den omfatter holdningene, skjevhetene og følelsesmessige reaksjonene til de som forteller eller opplever hendelsene som finner sted. Dette tillegget av personlige linser tilfører lag med dybde og kompleksitet til fortellingen, noe som gjør den mer engasjerende og nyansert for leseren. Mens synspunktet dikterer hvem som forteller historien, farger perspektivet hvordan de forteller den og påvirker leserens tolkning og tilknytning til fortellingen.

Definisjonen av narrativt perspektiv er ofte rett og slett utsiktspunktet som historien blir fortalt til publikum. Derfor er det synonymt med synspunkt. De fleste romaner er skrevet i enten første person POV eller tredje person. Forskjellen er imidlertid at fortellerens perspektiv i en historie også kan referere til deres verdensbilde . Derfor er perspektivdefinisjon i litteratur karakterens perspektiv som er formet av deres kultur, arv, fysiske egenskaper og personlige erfaringer .

Leserne kan forstå mer om historien når de spør seg selv, «hva er fortellerens perspektiv?». Ofte finnes ulike perspektiveksempler i litteraturen. Disse kan uttrykke og belyse en annen tilnærming til en kjent hendelse eller sak, og gi en uvurderlig mulighet for leserne til å se ting på en ny måte. POV og perspektiv er begge viktige for elevene å forstå for å få en dypere forståelse av enhver tekst. Mens synspunkt fokuserer på hvem , fokuserer perspektivethvordan .


Perspektivets rolle i historiefortelling

Perspektivlitteratur spiller en avgjørende rolle i å forme en histories fortelling. Spørsmålet dukker ofte opp, hva er forskjellen mellom synspunkt og perspektiv? Mens synspunkt bestemmer hvem som forteller historien, handler perspektivet om hvordan denne historien blir fortalt. Denne forskjellen er viktig i historiefortelling, siden den påvirker hvordan leserne oppfatter og tolker fortellingen, og former deres emosjonelle og intellektuelle responser.

Hva er synspunkt?

Det refererer til den narrative stemmen som historien fortelles gjennom. Den dikterer hva som former noens synspunkt, og påvirker hvordan leseren oppfatter hendelsene som utspiller seg. Valget av synspunkt, enten det er første, andre eller tredje person, har en dyp innvirkning på fortellerprosessen og leseropplevelsen. En enkel definisjon er at det er historiens forteller. Det er 4 forskjellige typer POV:

 1. 1. person POV : I første person bruker fortelleren pronomenene «jeg» og «vi». Et klassisk eksempel på en førstepersonsfortelling er To Kill a Mockingbird av Harper Lee. Denne historien fokuserer på Scouts, hovedpersonens synspunkt. Synspunkt vs perspektiv er spesielt tydelig i førsteperson, der karakterens synspunkt (hva de ser og opplever) er iboende knyttet til deres perspektiv (hvordan de tolker disse erfaringene).
 2. 2. person POV : I andre person bruker fortelleren pronomenet «du». Andrepersonsfortellingen er sjelden, men kan forekomme. I andre person POV er leseren en karakter. Noen husker kanskje dette brukt i "Velg ditt eget eventyr"-bøkene.
 3. 3. person POV : I tredje person bruker fortelleren pronomenene «hun», «han», «de» og «det». Det er to typer 3. person POV: 3. person begrenset er når fortelleren bare kjenner tankene til én person. Et eksempel på 3. person begrenset POV er A Wrinkle in Time av Madeleine L'Engle.
 4. 3. person allvitende er når fortelleren vet mer enn tankene til flere karakterer. I dette tilfellet er fortelleren kjent med tankene til hovedpersonen så vel som bipersonene. Et eksempel på tredjepersons allvitende POV i litteraturen er den klassiske Lord of the Flies av William Golding. Et annet interessant eksempel på POV er i Boktyven av Markus Zusak som er fortalt av Døden. Denne fortelleren er allvitende og kjenner alle karakterenes tanker og følelser. Imidlertid bytter forfatteren fortelleren mellom førsteperson, å snakke som døden om seg selv og tankene sine, og som en tredjepersons synspunkt, som beskriver alle karakterenes tanker og følelser.

Point of View Eksempel: Shiloh av Phyllis Reynolds Naylor


Mer om Point of View (POV)

Synspunkt, eller typen fortelling, handler om hvem som forteller historien: første person (jeg, meg, min) eller tredje person (han, hun, de). Førstepersonsfortellere har mange fordeler, inkludert troverdighet og intimitet. En førstepersonsforteller er ofte mer troverdig fordi leseren får tilgang til sine tanker og tro. Imidlertid er det også ulemper. Fortellerens karakteriseringer av hendelser, personer og steder vil være farget av deres holdninger, fordommer, begrensninger og mangler. På mange måter gjør det dem upålitelige fordi deres observasjoner kanskje ikke alltid følger sannheten fullt ut. Det er også vanskelig for en forteller direkte å karakterisere seg selv personlig. I stedet må leseren danne seg en mening basert på hvordan andre karakterer reagerer på fortelleren, og av fortellerens handlinger, tanker og dialog.

Tredjepersonsfortelling kan deles inn i to kategorier: allvitende og begrenset synspunkt. En allvitende forteller er noen som kan få tilgang til tankene og troen til mange karakterer uten begrensninger, og kan forklare tidligere, nåværende og fremtidige hendelser for leseren. Dette gir en enorm frihet til fortelleren. Det er fordelaktig fordi en allvitende forteller ofte kan tolke motivasjonen til karakterer eller betydningen av hendelser direkte til leseren. Den har også en ulempe ved tap av intimitet med leseren.

En begrenset tredjepersonsforteller er begrenset til en spesiell karakters opplevelser og tanker. Det gir igjen en følelse av intimitet og troverdighet hos leseren, men forfatteren er fortsatt i stand til å pepre inn detaljer som karakteren ellers kanskje ikke kjenner til eller innser. Det er fortsatt rom for forfatteren til å tolke enkelte ting for leseren, og til å karakterisere fortelleren nærmere.


En merknad om andrepersonsfortelling

Mange elever lurer ofte på hva andrepersonsfortelling er. Den beste måten å forklare dette på er å få dem til å se på instruksjonene på en quiz eller test, eller trekke frem en kokebok, en bruksanvisning eller noe annet som direkte instruerer leseren. Hovedpronomenet i andrepersonsfortelling er deg , med du som leser. Den brukes ikke ofte i skjønnlitteratur, annet enn velg-din-egen-eventyr-bøkene der forfatteren instruerer leseren til å ta et bestemt valg og gå til en bestemt side. (RL Stine skrev mange av denne typen bøker på midten av 90-tallet med sin spesialutgaveserie Give Yourself Goosebumps . Edward Packard skapte konseptet opprinnelig i 1976.)


Point of View-aktivitet

En fin måte å få elevene til å tenke på nyansene i en fortellers synspunkt er å få dem til å lage eller gjenskape en historie ved hjelp av et annet fortellerformat. La elevene lage en fortelling om en hendelse med tre forskjellige synspunkter: første person, tredje person allvitende og tredje person begrenset. De kan også gjenfortelle en historie fra lesingen fra et annet synspunkt, og se hvordan den endrer seg.
Perspektiv

Perspektiv er en fortellers tolkning av hendelser, personer og steder basert på deres egne personlige erfaringer og bakgrunn. Det kommer til uttrykk i fortellerens dialog med leseren og reflekterer disse aspektene, og kan presentere meninger eller andre ideer enn andre karakterer. Karakterens perspektiv påvirker måten historien fortelles på og informasjonen som leseren mottar. Fortelleren kan betraktes som pålitelig eller en upålitelig forteller . I dette tilfellet er leseren bare kjent med fortellerens perspektiv, og det er kanskje ikke hele sannheten i saken. Et klassisk eksempel på en upålitelig forteller er i Edgar Allen Poes "The Tell-Tale Heart". I dette eksemplet fokuserer historien på fortellerens versjon av hendelsene. Men i ferd med å forklare historien sin, inkriminerer fortelleren tydeligvis seg selv!

Siu Wai Andersons gripende roman, « Autumn Gardening », bruker perspektiv for å uttrykke et annet syn på en velkjent hendelse: atombombingen av Hiroshima i 1945. Det amerikanske perspektivet på denne hendelsen er typisk opptatt av de taktiske implikasjonene av bombingen: den forhindret tap av flere amerikanske (og japanske) liv; det brakte til slutt andre verdenskrig til slutt; den viste frem Amerikas militære styrke som en advarsel til andre land.

Imidlertid er Marikos perspektiv på den samme hendelsen ganske annerledes. En persons kultur, bakgrunn og erfaringer påvirker i stor grad deres perspektiv. Hun sitter igjen med fysiske arr fra glasset som jobbet seg inn i huden i ansiktet hennes. Hun har alvorlig astma som hun mistenker også var forårsaket av bombingen. Hun minner om lidelsene til menneskene som ble skadet, og de kronglete valgene hun måtte ta mellom å hjelpe noen og å la andre dø.

I tillegg har hun noen elementer av PTSD, som å se nervøst opp når et fly flyr over hodet, og hun er plaget av mareritt som har fått henne til å føle at hun må holde avstand til andre. Selv om fortellingen ikke eksplisitt setter spørsmålstegn ved den moralske beslutningen om å slippe atombombene, ber den leseren vurdere hvor mye lidelse som er forårsaket av beslutningen. Det tilfører et menneskelig element til en hendelse langt borte, og det skaper en følelse av empati og forståelse for leseren.

Påvirkning på perspektivet

 • Personlige erfaringer
 • Kulturarv
 • Løp
 • Kjønn
 • Alder
 • Seksuell legning
 • Religion
 • utdanning
 • plassering
 • Yrke


Ofte vil en forfatters valg av synspunkt for sin forteller bidra til å styrke fortellerens perspektiv . For eksempel lar Scouts førstepersonsfortelling av hendelsene som førte til at Jems arm ble brukket i To Kill A Mockingbird leseren følge historien fra perspektivet til et barns uskyld. Eldre lesere kan forstå at de daglige besøkene til Mrs. Dubose for å lese for henne, kombinert med forlengelsen av tidtakeren hver dag og hennes fysiske tilstand, kan tyde på at hun går gjennom abstinenser. Scout, som et ungt 7 år gammelt barn, innser imidlertid ikke dette fordi hun ikke forstår opioidavhengighet. Heldigvis går Atticus inn for å forklare det til Scout og Jem – og andre forvirrede lesere.


Perspektiv i en historieaktivitet

Forståelse av perspektiv er avgjørende for at elevene skal kunne analysere og tenke på verden rundt seg. Perspektiv er mer enn bare å se på en historie fra en annen vinkel; det er å innse at det er flere vinkler til hver historie, spesielt i hverdagen. Hvis de noen gang har hørt det gamle ordtaket, "Det er to sider ved hver historie", er dette et godt eksempel på hva perspektiv handler om. Spesielt i litteratur er det en stor mulighet til å undersøke to sider ved en historie ved å se på hovedpersonen kontra antagonisten. I følge John Rogers, forfatter av flere kanadisk-baserte tegneserier, "Du forstår egentlig ikke en antagonist før du forstår hvorfor han er en hovedperson i sin egen versjon av verden."

En fin måte å få elevene til å tenke perspektiv på er å be dem gjenfortelle en populær historie fra antagonistens synspunkt. La elevene lage et plottdiagram for en historie de leser eller har lest tidligere, men la dem gjøre det fra antagonistens perspektiv. Be elevene vurdere opplevelsene og de fysiske egenskapene til antagonisten som kan ha hjulpet dem å utvikle et unikt perspektiv.Eksempler på synspunkt- og perspektivaktiviteter

Elevenes forståelse av perspektiv i lesing har en direkte effekt på deres forståelse av perspektiv i egen skriving. Å bruke storyboarding-aktiviteter for å gå dypere inn i perspektiv og synspunkt kan hjelpe elevene med både analytiske ferdigheter mens de leser og senere i skrivingen. Sjekk ut disse aktivitetene fra guidene våre om Boktyven , Return to Sender og The Canterbury Tales.
Andre ideer for å forstå perspektiv

 • La elevene skrive om en hendelse eller person fra perspektivet til tre forskjellige karakterer i en historie, eller lage sin egen!

 • La elevene lese Jon Scieszkas Den sanne historien om de tre små griser og lage et storyboard med Ulvens perspektiv på den populære barneeventyret.

 • Avanserte studenter: La elevene lese det originale manuskriptet til Harper Lees To Kill a Mockingbird , nylig utgitt i juli 2015 som Go Set a Watchman. Be elevene detaljere i et storyboard forskjellene i perspektiv fra Scouts fortelling som en voksen kvinne, versus hennes fortelling som barn.Hvordan Bruke Synspunkt og Perspektiv for å Undervise i Kritisk Tenkning og Analyse

1

Introduser Konseptet Synspunkt og Perspektiv

Begynn med å definere disse begrepene og diskuter hvordan de kan forme måten vi tolker og forstår historier på. Bruk eksempler fra litteratur, film eller andre medier for å illustrere hvordan ulike synspunkter og perspektiver kan påvirke fortellingen.

2

Velg Tekster Eller Medier som Tilbyr Ulike Perspektiver

Velg tekster eller medier som tilbyr en rekke perspektiver på et gitt emne eller tema. Disse kan inkludere tekster som inneholder flere fortellere, tekster skrevet fra ulike kulturelle eller sosiale perspektiver, eller tekster som utfordrer elevenes antakelser og skjevheter.

3

Analyser Teksten Eller Media fra Flere Perspektiver

La elevene lese eller se teksten eller media og identifisere de ulike synspunktene og perspektivene som er representert. Oppmuntre elevene til å tenke kritisk om hvordan hvert perspektiv former deres forståelse av historien eller emnet.

4

Identifiser Skjevheter og Antakelser

La elevene reflektere over sine egne skjevheter og antakelser og vurdere hvordan disse kan påvirke deres tolkning av teksten eller mediene. Oppmuntre elevene til å stille spørsmål ved sine egne forutsetninger og vurdere alternative perspektiver.

5

Bruk Bevis fra Tekst Eller Media for å Støtte Tolkninger

Lær elevene hvordan de kan bruke bevis fra tekst eller media for å støtte deres tolkninger og vurderinger av ulike perspektiver. Oppmuntre elevene til å sitere spesifikke eksempler fra teksten eller media for å støtte argumentene deres.

6

Fremme Diskusjon og Debatt

Gi muligheter for elevene til å diskutere og debattere ulike perspektiver på teksten eller media. Oppmuntre elevene til å lytte til og vurdere alternative perspektiver, og utfordre hverandres antakelser og argumenter.

7

Reflekter Over Læringsopplevelsen

La elevene reflektere over sin læringserfaring og vurdere hvordan deres forståelse av synspunkt og perspektiv har utviklet seg. Oppmuntre elevene til å reflektere over hvordan de kan bruke disse kritiske tenkningsferdighetene i sitt eget liv og til å ta informerte beslutninger basert på flere perspektiver. Ved å følge disse trinnene kan lærere bruke synspunkt og perspektiv til å undervise i kritisk tenkning og analyse, hjelpe elevene til å utvikle en dypere forståelse av verden rundt dem og til å bli mer engasjerte og informerte borgere.

Ofte stilte spørsmål om erspektiv vs. synsvinkel (POV) i litteratur

Hva er perspektiv?

Perspektiv betyr generelt en spesiell måte å se ting på som er avhengig av egne erfaringer, kultur og personlighet.

Hva er perspektiv i litteratur?

Definisjonen av en karakters perspektiv eller fortellerperspektivet i litteratur refererer til hvordan karakterene i en historie oppfatter det som skjer i historien: hendelsene, menneskene og stedene. Deres perspektiv er informert og påvirket av deres egen bakgrunn og erfaringer som deres familie, kultur og samfunnet de vokste opp i.

Hva er de 4 typene Point of View (POV)?

De 4 typene synspunkter er:

 1. 1. person : Fortelleren i første person bruker pronomenene «jeg» og «vi».
 2. 2. person : Fortelleren i andre person bruker pronomenet «du».
 3. 3. person begrenset : Fortelleren i tredje person begrenset bruker pronomenene «hun», «han», «de» og «det». Det er to typer 3. person POV: 3. person begrenset er når fortelleren bare kjenner tankene til én person.
 4. 3. person allvitende : Fortelleren i tredje person allvitende bruker også pronomenene «hun», «han», «de» og «det». Denne fortelleren kjenner imidlertid mer enn én av karakterenes tanker og følelser.

Hva er forskjellen mellom Perspektiv og synspunkt?

Forskjellen mellom synspunkt og perspektiv er lett å identifisere hvis du stiller deg selv noen spørsmål. Synspunkt er hvordan forfatteren har valgt historien som skal fortelles. Hvem snakker? Dette vil fortelle deg synspunktet (POV) om det er 1., 2. eller 3. person. For å oppdage perspektivet, må du fordype deg i verdensbildet til karakteren. Hvordan har karakterens erfaringer og bakgrunn formet hvordan de ser på verden? Dette former deres perspektiv. POV vs. Perspektiv kan være vanskelig for elevene å forstå med det første, men når de bruker disse nye definisjonene på lesingen sin konsekvent, vil de kunne identifisere dem på kort tid!

Finn flere aktiviteter som dette i vår 6-12 ELA- kategori!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/point-of-view-vs-perspektiv
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office