https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/tegnkartet


Hva er et karakterkart og hvorfor bruke det?

Karakterkartlegging er et uvurderlig verktøy i både leseforståelse og skriving. Det innebærer en detaljert analyse av karakterer i en historie, og gir innsikt i deres personligheter, motivasjoner, relasjoner og utvikling. Et karakterkart er ikke bare en liste over navn; det er et omfattende verktøy som avslører den intrikate veven av karakterer og deres innbyrdes relasjoner i en fortelling. Denne teknikken forbedrer leserens forståelse og engasjement i historien, noe som gjør den spesielt gunstig for både lærere, forfattere og ivrige lesere.


Forbedre forståelsen med kart

For visuelle elever bruker elevene karakterkart for å forbedre leseforståelsen betydelig, spesielt i historier med kompleks karakterdynamikk. Elever bruker karakterkart for å hjelpe forståelse og analyse fordi de fungerer som et visuelt hjelpemiddel, og hjelper til med å holde styr på ulike karaktersett, deres egenskaper, bakgrunn og hvordan de forholder seg til hverandre gjennom begynnelsen av midten. Ved å bryte ned disse historieelementene kan leserne bedre forstå de overordnede temaene og narrative buene, så vel som de spesifikke behovene til hver karakter.


Visualisere karakterrelasjoner med kart

En grafisk arrangør for tegnkart med flere vinduer er spesielt effektiv når det gjelder å visualisere forholdet mellom karakterer. I fortellinger med en stor rollebesetning eller intrikate relasjoner, kan disse arrangørene forenkle forståelsen ved å gi en klar, visuell representasjon av hvordan karakterer samhandler. Enten det er et slektstre, et nett av forbindelser eller et enkelt diagram, gjør disse verktøyene det enklere å få tilgang til kompleksiteten i en fortelling.


Sporing av karakterutvikling med kart

En av de viktigste fordelene med et historiekart er dets evne til å spore en karakters vekst og utvikling. Gjennom disse kartene kan leserne observere hvordan karakterer endrer seg, utvikler seg og reagerer på ulike hendelser gjennom historien. Denne sporingen er spesielt gunstig for å analysere hovedpersoner og antagonister, og gir en klarere forståelse av deres motivasjoner, eller spesifikke behov, og transformasjoner gjennom begynnelsen av midten og slutten av fortellingen.


Ulike typer kart og arrangører

Det finnes ulike formater og stiler av kart, hver egnet for ulike typer fortellinger og formål. Noen kart er enkle og greie, mens andre er mer detaljerte og forseggjorte.


Enkle karakterdiagrammer

Grunnleggende kart er ofte enkle diagrammer som viser karakterer sammen med deres primære egenskaper, roller i historien og forhold til andre karakterinnstilling og tema. Elevene bruker disse diagrammene til mindre komplekse fortellinger eller som utgangspunkt for dypere analyser.


Detaljerte karakter Storyboards

Mer intrikate kart, for eksempel detaljerte storyboards, kan inneholde bilder, direkte sitater og omfattende notater om hver enkelt karakter. Disse brukes ofte til mer komplekse historier eller dybdestudier, noe som gir en omfattende forståelse av hver karakters rolle og utvikling.


Lage et effektivt kart: En trinn-for-trinn-veiledning

Å lage et effektivt historiekart krever gjennomtenkt vurdering av de narrative historieelementene, som karaktersettingen og temaet.


Velge riktig tegnorganiseringsformat

Valget av kartformat grafisk arrangør bør være basert på kompleksiteten til historieelementene og den tiltenkte målgruppen. Enkle diagrammer kan være tilstrekkelig for enkle historier, mens komplekse fortellinger kan kreve en mer detaljert grafisk organisering av karakterkart.


Oppføring av hoved- og sekundærtegn i kartet ditt

Når du konstruerer et historiekart, er det viktig å liste opp både hoved- og bipersoner, kategorisere dem basert på deres betydning og roller i historien. Dette kan hjelpe elevene til å forstå den narrative strukturen og dynamikken til spesialkarakterer.


Dokumentere karakterinteraksjoner og relasjoner

Et effektivt historiekart skal ikke bare dokumentere individuelle karakterer, men kan også holde styr på deres interaksjoner, relasjoner, konflikter og allianser. Dette gir et helhetlig syn på narrativets sosiale og relasjonelle dynamikk.


Oppdatering av aktiviteten for karakteranalyse

Når karakterer går til nye steder i fortellingen og relasjonsformen, er det avgjørende å oppdatere historiekartet. Denne kontinuerlige oppdateringen sikrer at kartet forblir et relevant og nøyaktig verktøy gjennom hele lese- eller skriveprosessen.


Hva er et karakterkart Litteratureksempler

Ulike litterære verk gir en utmerket kartapplikasjon for historiekarakterer. Disse karakterkarteksemplene viser hvordan du effektivt kan bruke kart til å analysere ulike typer fortellinger og karakterkompleksiteter.


Utforsk ulike eksempler fra litteraturen for å forbedre din forståelse:Tips til lærere

Disse kartene er et utmerket verktøy for lærere, som hjelper til med å undervise i litteratur og skrive.


Vi introduserer Online Character Map Use for Studenter

Lærere kan introdusere karakterlister over karakterkart på nett for elevene, forklare fordelene deres og demonstrere hvordan de kan brukes til å forbedre leseforståelsen og analytiske ferdigheter ved å holde styr på karakterer som bifigurer, en hovedperson og karaktersett, så vel som deres forskjellige karaktertrekk.


Tilpasning av karakterprosjekter for ulike lesenivåer

Disse kartene kan tilpasses for å imøtekomme ulike aldersgrupper eller lesenivåer, og sikre at de er tilgjengelige og nyttige for elevbruk i alle aldre. Denne tilpasningsevnen gjør disse kartene til et allsidig verktøy i det pedagogiske verktøysettet.


Alternativer for leksjonsplan for online karakterkartbruk

For mange litterære verk, spesielt romaner, er karakterutvikling helt avgjørende. Litterære karakterer driver handlingen og konflikten; de skaper en grunn til at en historie eksisterer. Kartlegging av karakterer kan være så enkelt som å be elevene fylle ut diagrammer som sporer viktige aspekter ved karakterer, eller så komplekst som å merke seg karaktertrekk som kategoriserer dem som en arketype. En annen flott karakteranalysestrategi er å bruke tre kolonnenotater i et storyboard: separate storyboards som beskriver en karakters følelser, handlinger og viktige dialoger i tre forskjellige deler av romanen.Vår anbefalte leksjonsplan

Oversikt over leksjonen

Karaktertrinn: 3-12

Tid: 10 minutter for introduksjon, pågående gjennom lesing

Fordi karakterer er avgjørende i nesten hver historie og sentrale i plottet, er det nyttig å la elevene identifisere karakterer og kartlegge dem når de refererer tilbake til teksten. Det viktigste aspektet ved en historiekartmal er å hjelpe elevene med å holde orden på karakterer, egenskaper og motivasjoner. Når elever feiltolker karakterer, mister de oversikten over handlingen, og gjør ofte kritiske lesefeil.


Mål

Studentene vil kunne lese, ta bort og liste opp viktige egenskaper ved spesifikke karakterer, for å forstå deres innvirkning på plottet. De vil også kunne utlede og forutsi hva en karakter kan gjøre, basert på hans/hennes personlighet.


Standarder

Selv om denne leksjonen kan brukes for mange klassetrinn, nedenfor er de vanlige kjernestandardene for klasse 9-12. Se Common Core State Standards for de riktige karakterene.

  • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
  • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Viktige karakterspørsmål

  1. Hvordan driver karakterer et plot?
  2. Hvorfor er det viktig å kjenne en karakters egenskaper og motivasjoner?
  3. Hvordan kan forvirrende karakterer unngås?


Før du leser

Før du leser, er det greit å introdusere elevene dine for en liste med karakterer. Dette er spesielt nyttig for romaner eller skuespill med flere grupper av karakterer og plottvendinger. Gi elevene tegnearket du ønsker at de skal fylle ut før de leser. Ved å gi et karakterkart kan elevene gjøre seg kjent med karakternavn og se etter dem mens de leser.

Under lesing

Mens de leser, bør elevene spore karakterene og fylle ut informasjon om dem. En fin måte å gjøre dette på er å stoppe etter hver handling eller kapittel, og be dem fylle inn den nye informasjonen de har lært. Hvis elevene går tom for plass på et utskrevet regneark, kan de fortsette i notatbøkene eller på baksiden av papiret.

Etter lesing

Etter å ha lest, la elevene sammenligne de ferdige storyboardene med en klassekamerat, og registrere all informasjon de kan ha gått glipp av. Dette gir en utmerket studieguide, og du kan få studenter til å fullføre et skriveprosjekt basert på karakteranalyse!Forventede studentforutsetninger/misoppfatninger

Når du fyller ut karaktermotivasjoner eller attributter, kan elevene trenge en oppfriskning om hvordan de analyserer en karakter. Ikke all informasjon om en karakter vil bli eksplisitt oppgitt av fortelleren/forfatteren; noe informasjon læres gjennom handlinger og dialog. OSCAR er en nyttig strategi for direkte og indirekte karakterisering.


Foreslåtte endringer og tilpasninger

Lite eller ingen tilpasninger

Alle studenter kan dra nytte av en tegngrafisk arrangør, men ikke alle vil trenge en med informasjon som allerede er fullført for dem. En flott karakteranalysestrategi for disse studentene er den tomme karakterkartmalen. Dette oppmuntrer studentene til å bruke sine kritiske tenkningsferdigheter til å bestemme selvstendig hvilken informasjon de føler er relevant. Elevene kan også velge sin egen karakter eller tegne en for hånd på et trykt storyboard. Denne prosessen inkluderer en multisensorisk tilnærming uten å måtte gjøre ekstra planlegging. Selvfølgelig, hvis det er gunstig for studentene, kan denne tilpasningen gjøres på alle de andre nivåene også.


Milde tilpasninger

Noen elever vil trenge litt mer informasjon og spørsmål når det kommer til karakterforholdskartet deres. Dette kan inkludere allerede å ha en karakterrepresentasjon og spesifikke spørsmål om hvilken informasjon de trenger å vite om karakteren. Maniac Magee storyboard er et utmerket eksempel på karakterkartlegging. Den har allerede alle hovedpersonene med spesifikke spørsmål som er relevante for hver enkelt. Eleven kan se navnene på hver enkelt og se hva de trengte for å finne ut om hver av de spesifikke karakterene. Ved å være litt mer eksplisitte fokuserer ikke elevene på irrelevant informasjon eller mister fokus på hovedpunktene. Hvis det er verdifullt for elevene eller leksjonen, kan læreren enkelt fjerne karakterene på storyboardet slik at elevene kan lage sine egne.


Moderat overnattingssted

Det vil ofte være minst én elev som sliter med lesing til et punkt hvor det er vanskelig å forstå uten noen form for intervensjon eller strategi. Storyboarding er et utmerket verktøy for å gjøre dette effektivt uten å endre formatet på malen for karakterforholdskart som helhet. Disse studentene drar vanligvis nytte av mer eksplisitt instruksjon, og i dette tilfellet kan det inkludere eksempler på hva som bør inkluderes på historiekartet deres, også som den første cellen på historiekartet Of Mice and Men. For å ta det ett skritt videre, kan læreren enten velge å gi mer av karakterenes informasjon og la eleven bruke storyboardet som en referanseguide i stedet for en grafisk arrangør. Eller lærere kan gjerne endre instruksjonene for å møte elevenes evner.Legg til en presentasjon

La elevene legge ved storyboardet sitt til et papir som krever en grundig forklaring av et element gjennom hele romanen, eller koble denne oppgaven med en Google-lysbildepresentasjon eller PDF-easel-aktivitetsvisningsprosjekt. Be for eksempel elevene om å skrive ut og vise sine PDF-lagde kart, og legge til rette for en PDF-easel-aktivitet, som lar elevene presentere sine PDF-lagde kart for hverandre via en PDF-easel-aktivitetsvisning eller "museumsgalleri"-vandring. Se vår artikkel om hvordan du presenterer et storyboard , med mulighet for å presentere via Google-lysbilder.


Tilpass regneark!

Hvis du leter etter et annet trinn eller en alternativ oppgave, kan du lage tegn som kan skrives ut via en Word-dokumentfil laget for å bruke i klassen din! Disse regnearkfilene som er opprettet for deg, kan tilpasses og skrives ut som et PDF-ark eller en Word-dokumentfil som elevene kan fylle ut med en blyant, eller de kan fylles ut i Storyboard Creator som et PDF-skapt digitalt regneark. Du kan til og med lage flere versjoner for de elevene som kanskje trenger litt ekstra hjelp, og ha dem tilgjengelig som en Word-dokumentfil for fremtidig bruk! Finn mange PDF-lagde maler og filer laget for deg å jobbe fra, eller bare start med et tomt lerret. Kom i gang med Storyboard That i dag og e-postadresse abonner på gratis ressursoppdateringer, tilpassbare maler og forhåndslagde regneark laget for deg og elevene dine.


Tomte tegnkart Karakterkartmaler

Relaterte aktiviteter

Sjekk ut disse kartleggingsaktivitetene fra guidene våre om Rules , Wonder og The Tragedy of Romeo and Juliet.
Hvordan Bruke Regneark for Tegnkart for Effektiv Karakteranalyse

1

Introduser karakterer (før lesing)

Gi elevene en liste over karakterer og arbeidsarket for karakterkart for å gjøre seg kjent med navnene og egenskapene til karakterene de vil møte i det litterære arbeidet.

2

Spor og fyll ut informasjon (under lesing)

Be elevene spore karakterene mens de leser og fyll ut karakterkartet med viktig informasjon om hver karakter. Oppmuntre dem til å oppdatere kartet etter hver akt eller kapittel.

3

Sammenlign og se gjennom (etter å ha lest)

La elevene sammenligne de fullførte karakterkartene sine med en klassekamerat, og notere eventuell savnet informasjon. Denne fungerer som en studieveiledning og kan brukes til en skriveoppgave basert på karakteranalyse.

4

Ta opp Forforståelser/misoppfatninger

Minn elevene på hvordan de skal analysere karakterer og at ikke all karakterinformasjon er eksplisitt oppgitt. Lær OSCAR-strategien (Mål, Tale, Tanker, Handlinger, Reaksjoner) for å analysere karaktertrekk.

5

Trinn 5: Tilpasninger (valgfritt)

Vurder å tilpasse regnearket basert på elevenes behov, for eksempel å gi tomme maler for selvstendig tenkning eller å endre spørsmål for ulike evner.

6

Forbedre presentasjoner og tilpasning (valgfritt)

Oppmuntre elevene til å bruke sine ferdige karakterkart til presentasjoner eller legge dem ved papirer som krever inngående karakteranalyse. Tilpass regneark ved hjelp av Storyboard Creator for ekstra variasjon og personalisering.

Ofte stilte spørsmål om karakterkart: Leksjonsplaner og maler

Hva er et karakterkart?

Et karakterkart er et verktøy som brukes til å spore og analysere utviklingen av karakterer i et litterært verk. Det kan være et diagram, regneark eller storyboard som registrerer viktig informasjon om hver karakters egenskaper, handlinger og dialog.

Hvorfor er karakterutvikling viktig i litteratur?

Karakterutvikling er avgjørende for å skape en overbevisende historie. Karakterer driver handlingen og konflikten, og deres motivasjoner og handlinger skaper en grunn til at historien eksisterer. Å forstå karakterens egenskaper og motivasjoner er avgjørende for å fullt ut forstå og analysere et litterært verk.

Hva er noen eksempler på tegnkartmaler?

Tegnkartmaler kan inkludere diagrammer, grafiske arrangører og storyboards. Diagrammer kan inneholde kolonner for karakternavn, fysiske beskrivelser, personlighetstrekk og viktige sitater. Grafiske arrangører kan inkludere bobler eller nett forbundet med linjer som representerer karakterforhold. Storyboards kan inneholde en serie celler med bilder og bildetekster som viser en karakters handlinger, tanker og dialog gjennom en roman.

Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/tegnkartet
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office