https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/episk-helten


Episk heltedefinisjon

Protagonister kommer i mange varianter. Noen er relaterte og enkle å identifisere seg med. Andre sliter konstant og er lette å sympatisere med. En arketypisk hovedperson er den «episke helten», en hovedperson med imponerende overmenneskelige evner som fullfører fryktinngytende gjerninger som å ta en kamp med overmenneskelige fiender. Det var grekerne som først definerte hovedpersonen kjent som en episk helt. Disse heltene i en tragedie må fremkalle en følelse av heltemot hos publikum gjennom legendarisk, fryktinngytende lore. En episk helt må være en hvis formue er skapt av hans egne beundrede egenskaper. Mange av de berømte episke poesien, som Odysseen og Iliaden, inneholder disse større heltene og deres gjerninger. Kong Arthur, Beowulf, Siegfried, Gilgamesh og Rama er alle eksempler på episke helter.Hva er kjennetegnene til en episk helt?

De syv trekkene til en episk helt

Alle episke helter eller episke karakterer har de samme episke heltekvalitetene. I følge de episke litterære definisjonene er disse egenskapene som følger:

 1. Adelig fødsel: Vanligvis en konge, prins, halvgud eller gudlignende adelsmann av en eller annen kapasitet.
 2. Overmenneskelige evner: Den dyktige krigeren har potensiale for storhet basert på deres egenskaper, f.eks. list, tapperhet, ydmykhet, visdom, dyd, noe som gjør at de ser ut til å ha overmenneskelige evner og overmenneskelig styrke.
 3. Stor reisende: Kjent for å reise til en annen verden eller dra på en farefull reise til eksotiske steder ved valg eller tilfeldigheter, vanligvis for å kjempe mot det onde.
 4. Unmatched Warrior: Har vanligvis et rykte for å være en figur som er større enn livet, selv før begynnelsen av historien.
 5. Kulturlegende: Før en episk helt kan bli kjent for alle, må han først være en legende i sin kultur.
 6. Ydmykhet: Helten utfører store gjerninger for sin egen skyld i stedet for ære, og de viser ydmykhet. Helter som skryter, eller viser hybris, kan bli straffet og ydmyket.
 7. Kamper mot overnaturlige skapninger: De overmenneskelige fiendene og hindringene han møter er vanligvis overnaturlige vesener, f.eks. Grendel, Poseidon eller en kyklop.

Eksempler på episke helter

De fleste episke helter er større enn livet, har heroiske kvaliteter og legemliggjør verdiene til kulturen deres. Her er noen eksempler på episke helter:

 • Beowulf: Hovedpersonen i det gamle engelske episke diktet "Beowulf." Han er en kriger som kjemper mot monstre og blir en konge.
 • Odyssevs: Den sentrale figuren i Homers episke dikt "Odysseen." Han er en gresk helt som møter mange utfordringer på sin reise hjem fra den trojanske krigen og har alle egenskapene til en episk helt.
 • Gilgamesh: Hovedpersonen i det mesopotamiske episke diktet "Epic of Gilgamesh." Han er en mektig konge som legger ut på en søken etter evig liv.
 • Akilles: Fra Homers episke dikt «Iliaden» er helten Akilles kjent for sin utrolige styrke og regnes som den største krigeren i sin tid.
 • Arjuna: Fra det hinduistiske eposet «Mahabharata» er han en dyktig bueskytter og kriger som må møte et moralsk dilemma før et stort slag.
 • Kong Arthur: Denne legenden var kongen av Storbritannia som dukker opp i mange middelalderfortellinger og romanser. Han er kjent for sin tapperhet, sin rettferdighetssans og sitt kloke lederskap.

Dette er bare noen få eksempler på episke helter fra forskjellige kulturer og tidsperioder.


Hvorfor lære elevene om episke helter?

Episke helter blir ofte undervist i litteratur- og historieklasser av en rekke årsaker. Her er noen mulige årsaker:

 • Kulturell betydning: Episke helter kommer ofte fra eldgamle kulturer og samfunn som ikke lenger eksisterer. Å studere episke helter lar oss få innsikt i disse kulturene og verdiene de hadde høyt.
 • Litterær analyse: Episke helter er ofte hovedpersonene i episke dikt eller fortellinger, som er betydelige litterære verk i seg selv. Ved å studere episke helter kan vi lære om litterære teknikker som metafor, symbolikk og karakterisering.
 • Moralske leksjoner: Episke helter legemliggjør ofte visse dyder som mot, lojalitet og utholdenhet. Ved å studere historiene deres kan vi lære verdifulle moralske leksjoner og bruke dem i våre egne liv.
 • Historisk kontekst: Mange episke helter er basert på virkelige historiske personer eller hendelser. Å studere dem kan gi oss en bedre forståelse av den historiske konteksten de levde i.

Samlet sett kan studiet av episke helter hjelpe oss med å få en dypere forståelse av litteratur, historie og den menneskelige tilstanden.


Hvordan Lære Elever om Episke Helter

1

Introduser Konseptet med Episke Helter

Start med å definere hva en episk helt er og gi noen episke helteksempler fra litteratur eller mytologi. Forklar egenskapene til en episk helt som gjør en helt "episk", som styrke, mot, intelligens og edle egenskaper.

2

Les og Analyser Episke Dikt Eller Historier

Velg et episk dikt eller en historie som Beowulf , Iliaden eller Odysseen , og les den sammen med elevene dine. Oppmuntre dem til å ta notater og analysere historien mens de leser. Diskuter temaene, karakterene og plottet til eposet, og hvordan de forholder seg til heltens reise.

3

Analyser heltens reise

Heltens reise er et vanlig tema i episk litteratur. Diskuter stadiene av heltens reise, som kallet til eventyr, innvielsen, utfordringene og hjemkomsten. La elevene identifisere disse stadiene i den episke historien de leser.

4

Sammenlign og Kontraster Episke Helter

La elevene sammenligne og kontrastere forskjellige episke helter fra forskjellige historier. Dette kan gjøres gjennom gruppediskusjoner, klassedebatter eller individuelle essays. Oppmuntre dem til å analysere likhetene og forskjellene mellom heltene og deres reiser.

5

Lag din egen episke helt

Be elevene lage sin egen episke helt, komplett med sin egen reise, utfordringer og karaktertrekk. La dem presentere helten sin for klassen og forklare hvorfor de valgte bestemte egenskaper og egenskaper.


Samlet sett kan undervisning om episke helter være en morsom og interaktiv måte å engasjere studenter med litteratur og mytologi. Ved å analysere episke dikt og historier og skape sine egne helter, kan elevene utvikle kritisk tenkning og en dypere forståelse av heltens reise. Sjekk ut prøveleksjonen vår nedenfor!


Eksempel på Epic Hero Leksjonsplan

Oversikt over leksjonen

Hva er en episk helt og hvordan vet jeg hvem de er? Lær elevene det litterære verktøyet og be dem tenke dypt over egenskapene deres og hvordan de påvirker verket som helhet.

Tid: 45 minutter

Karakter: 8-12

Leksjonsspesifikke essensielle spørsmål

 1. Hva kjennetegner en som har et omfattende rykte?
 2. Kan du skille en episk helt fra en typisk karakter i et litteraturverk?
 3. Hva lærer vi av dydene til en episk helt?

Mål

Studentene vil være i stand til å definere episke helter, liste episke helter fra verk av litteratur, film eller TV, og ta bort effekten av en episk helt på plottet.

Hva elevene bør vite og kunne før de starter denne leksjonen: Elevene skal kunne liste opp helter og skurker fra populære litteraturverk eller filmer og TV.

Instruksjonsmateriell/Ressurser/Verktøy

 • Før: Epic Hero Activator-arbeidsark
 • Under: Elements of an Epic Hero Template
 • Eksempel/etter: Odysseus Epic Hero
 • Tilgang til Storyboard That

Instruksjonstips/strategier/forslag til lærer

Vær spesifikk når du ber elevene lage et storyboard som viser egenskapene til en episk helt. Sørg for at elevene inkluderer en forklaring av hver egenskap samt et sitat som støtter påstanden deres. Hvis de gjør dette som et prosjekt, er det å la elevene laste ned storyboardene til en PowerPoint en perfekt måte for dem å presentere en forklaring på hver celle.

Leksjonsdetaljer/prosedyre

Leksjonsåpning

Aktivator: Studentene vil få Epic Hero Activator-arbeidsark og instruert om å fylle ut boksene etter beste evne. Hvis elevene ikke kan fylle ut boks 3 (List opp episke helter), fortell dem at de kan la den stå tom. Etter fem minutter be elevene sammenligne lister med noen som sitter i nærheten av dem. Be så hvert par om å si én helt eller skurk høyt og lage en liste på tavlen. Når det er fullført, spør dem hvorfor de vet at listene på brettet er helter eller skurker? Som en klasse, kom opp med definisjoner for hver og en liste over attributter de har.

I løpet av leksjonen

Undervisning av begrepet: Spør deretter alle elevene om noen hadde forkunnskaper og visste hva en episk helt er, eller om noen har en gjetning eller liste over denne typen karakterer. Hvis de gjorde det, skriv ned på tavlen hva de gir som svar. Hvis ingen vet, begynn å forhåndsinnlaste begrepet. Etter å ha gitt elevene definisjonen, be dem tenke på karakterer fra film, TV og litteratur som de tror vil falle i denne kategorien, og lage en liste. Gjenta med en tenk, par, del og lag en liste over karakterer og en liste over attributter.

Leksjonsavslutning

Definere begrepet: Etter at elevene har kommet opp med en liste over egenskaper som de mener en episk helt besitter, gå gjennom definisjonen og egenskapene til en helt. Be elevene fylle ut og holde styr på egenskapene som gjør hovedpersonen i arbeidet ditt til en episk helt ved å skrive inn svarene på Elements of an Epic Hero Template.

Leksjonsforlengelse

Etter at elevene er ferdige med å lese romanen/skuespillet, forsterk denne leksjonen ved å be dem fullføre storyboardet sitt som viser hver egenskap ved å bruke en scene og sitat fra teksten. Denne leksjonsutvidelsen kombinert med en lysbildefremvisning vil hjelpe elevene å mestre konseptet med den episke helten.

Legg til en presentasjon

La elevene feste storyboardet sitt til et papir som krever at elevene gir en grundig forklaring av den dypere betydningen av elementet deres gjennom hele romanen. Eller koble denne oppgaven med en presentasjon; se vår artikkel om hvordan du presenterer et storyboard.

evaluering

Studentene kan vurderes etter at deres endelige storyboard-prosjekt er fullført og presentert.

Relaterte aktiviteter

Sjekk ut disse episke helteaktivitetene fra guidene våre om gresk mytologi: The 12 Labors of Hercules , Divergent , and Tristan Strong Punches a Hole in the Sky.
Hvordan Identifisere Arketypiske Mønstre i Episke Heltehistorier

1

FORSTÅ ARKETYPISKE MØNSTRE

Introduser begrepet arketypiske mønstre for elevene, og forklar at de er tilbakevendende temaer, symboler eller narrative strukturer som vises på tvers av forskjellige historier og kulturer. Diskuter betydningen av arketyper for å forstå de dypere betydningene og universelle elementene i episke heltehistorier.

2

STUDERE EPISKE HELTEEGENSKAPER

Lær elevene om egenskapene til en episk helt, for eksempel ekstraordinære evner, edle egenskaper og en transformativ reise. Hjelp dem å gjenkjenne disse nøkkelegenskapene som definerer en episk helt og skille dem fra andre typer helter.

3

IDENTIFISERE HELTENS KALL TIL EVENTYR

Veiled elevene til å identifisere heltens kall til eventyr, som markerer begynnelsen på den episke heltens reise. Hjelp dem å gjenkjenne øyeblikket når helten blir tilkalt eller motivert til å ta fatt på et oppdrag eller påta seg en betydelig oppgave.

4

ANALYSERE MENTORSKAP OG OVERNATURLIG HJELP

Utforsk tilstedeværelsen av mentorskap og overnaturlig hjelp i episke heltehistorier. Hjelp elevene å identifisere de kloke mentorfigurene som veileder og hjelper helten gjennom hele reisen. Diskuter rollen til overnaturlige elementer eller assistanse som hjelper helten med å overvinne utfordringer.

5

UNDERSØKE UTFORDRINGER OG PRØVELSER

Veiled elevene til å undersøke utfordringene og prøvelsene den episke helten møter på reisen. Hjelp dem å gjenkjenne prøvelsene, konfliktene og hindringene som helten må overvinne for å nå målet sitt eller oppfylle sin søken. Diskuter betydningen av disse utfordringene i heltens vekst og utvikling.

6

EVALUERE HELTENS TRANSFORMASJON OG RETUR

Oppmuntre elevene til å evaluere heltens transformasjon og retur. Hjelp dem å analysere hvordan helten gjennomgår personlig vekst, tilegner seg ny kunnskap eller ferdigheter og vender tilbake til samfunnet eller det vanlige livet med en større forståelse eller en velsignelse å dele. Diskuter virkningen av heltens reise på karakteren deres og verden rundt dem.

Ofte stilte spørsmål om episke helter

Hva er en episk helt?

Den episke heltebetydningen er en karakter i litteratur eller mytologi som er større enn livet og besitter heroiske egenskaper som mot, styrke, visdom og list. Episke helter er ofte de sentrale figurene i en episk heltehistorie eller et episk dikt, og blir typisk fremstilt som å være på et oppdrag eller reise for å oppnå en stor bragd eller redde folket deres.

Hva gjør en episk helt til en helt?

Det som gjør en episk helt til en helt, er deres evne til å demonstrere ekstraordinære bragder av tapperhet, visdom og styrke i møte med store motganger. Den episke heltearketypen legemliggjør dydene til deres kultur, fungerer som rollemodeller for andre, og viser ofte en sterk følelse av ære og selvoppofrelse.

Hva er de 9 egenskapene til en episk helt?

De ni episke heltekarakteristikkene er:

 1. Den episke helten i enhver heroisk alder er en leder på en eller annen måte.
 2. Ofte er den episke helten en halvgud eller har et våpen som har gudelignende krefter.
 3. Episke helter tar en test av mot, dyktighet og styrke.
 4. Vilje til å ta utfordringer som ingen andre er villige til å ta på seg.
 5. Episke helter må bevise seg selv ved å ta på seg en fiende eller utfordring som er større enn helten.
 6. Episke helter viser fortreffelighet, mot og styrke.
 7. Disse heltene har en god del kulturelle evner og kvaliteter.
 8. Deltar i en siste kamp med antagonisten/overnaturlige skapninger.
 9. Episke helter har en fatal feil av noe slag som viser deres ydmykhet og relatabilitet.

Hva er forskjellen mellom en helt og en episk helt?

Forskjellen mellom en helt og en episk helt er at episke helter er større enn livets skikkelser som legemliggjør dydene til deres kultur og fungerer som et symbol på den kulturens idealer. Selv om en helt også kan ha beundringsverdige egenskaper, er de ofte mer relaterbare og menneskelige enn en episk helt, som typisk blir fremstilt som nesten gudelignende i sine evner og prestasjoner.

Hva er et eksempel på en episk helt?

Den kanskje mest kjente på listen over episke helter er Odyssevs, hovedpersonen i Homers episke dikt, «Odysseen». Odyssevs er en edel og modig kriger som legger ut på en lang og farefull reise hjem etter å ha kjempet i den trojanske krigen. Han møter mange hindringer, inkludert kamper med mytiske skapninger og gudenes vrede, men lykkes til slutt med å vende tilbake til hjemlandet og gjenvinne tronen. Odyssevs legemliggjør kvalitetene av tapperhet, list og visdom som er høyt verdsatt i gammel gresk kultur, noe som gjør ham til et klassisk eksempel på en episk helt.

Finn flere aktiviteter som dette i vår 6-12 ELA- kategori!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/episk-helten
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office