https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/temaer-symboler-motiverEn av de vakre tingene om historier er de underliggende leksjonene, moralene eller kritikkene de inneholder. Undervisning elever å identifisere disse skjulte meldingene gir større dybde til sine litterære erfaringer.

Storyboarding er en fin måte å undervise i konseptet med temaer, symboler eller motiver. Det tillater visualer eller symboler å fortelle historiene, og gjør ideene enkle for elevene å forstå og forklare. Med storyboards kan studentene reflektere abstrakte ideer på en konkret måte, et nyttig verktøy for middelskole eller videregående studenter.


Temaer, symboler og motiver definert

I litteraturen tjener temaer, motiver og symboler en rekke formål. Noen formidler andre betydninger enn de som er uttrykkelig i teksten. Andre hjelper leseren til å forstå motivasjonene til et tegn eller en forfatters tilsiktede melding. Noen ganger kan temaer, symboler eller motiver bare male et bilde i leserens sinn gjennom gjentagelse av bilder.


TEMA Temaet er gjenstand for en snakk, et skriftstykke, en persons tanker eller en utstilling; et emne eller en take-away-melding.
MOTIF Et motiv er et karakteristisk trekk eller gjentatte ideer i en kunstnerisk eller litterær sammensetning.
SYMBOL Et symbol er en gjenstand som representerer eller brukes til noe annet; ofte et emblem, token eller tegn, noe som representerer noe dypere og viktigere. Det kan være et materielt objekt som representerer noe uvesentlig.Vår anbefalte leksjonsplan

Oversikt over leksjonen

Studentene får et bestemt tema, symbol eller motiv for å spore gjennom lesing av en roman.

Tid: Gjennom en enhet

Vurderingsnivå: 8-12

Mål

Studentene skal kunne skildre et nøkkel tema, symbol eller motiv fra litteraturarbeid og formidle forståelsen av sin betydning gjennom storyboarding.


  1. Identifiser eksempler på et tema, symbol eller motiv i fiktiv tekst, og tolk dens betydning.
  2. Identifiser effekten av et av de ovennevnte på plottene av fiktive tekster.
  3. Demonstrere forståelse av symbolikk ved å fullføre en grafisk arrangør eller visuell presentasjon av den abstrakte ideen.

Nødvendig tidligere kunnskap

Elevene skal kunne forstå at objekter har dypere betydninger, følelser eller følelser forbundet med dem. For eksempel skal elevene kunne forklare betydningen av det amerikanske flagget og oppgi tre følelser eller følelser som følger med sin bokstavelige betydning.

Leksjonsspesifikke viktige spørsmål


  1. Hvordan kan en abstrakt ide skape en dypere mening?
  2. Hva er konnotasjonene til en gjentakende struktur i litteraturen?
  3. Hvordan påvirker symboler hverdagen min?

Forventet Studentforutsetninger / Misoppfatninger

Noen studenter vil ha problemer med å tenke abstrakt. Mange studenter innser ikke at noen temaer, symboler eller motiver har generelle eller universelle betydninger.


Felles kjerne statsstandarder adressert


Selv om denne leksjonen kan brukes til flere karakternivåer, er eksemplene nedenfor Common Core State Standards for karakterene 9-10. Vennligst se dine Common Core State Standards for klasse-passende tråder.


  • ELA-Literacy.RL.9-10.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development over the course of the text, including how it emerges and is shaped and refined by specific details; provide an objective summary of the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.4: Determine the meaning of words and phrases as they are used in the text, including figurative and connotative meanings; analyze the cumulative impact of specific word choices on meaning and tone (e.g., how the language evokes a sense of time and place; how it sets a formal or informal tone)
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Leksjonsdetaljer / Prosedyre

Før du leser

Be elevene å fullføre regnearket ved å fylle inn ideer, følelser og følelser knyttet til bildene i storyboardet. Dette vil formidle at hvert bilde har en abstrakt betydning.

Under Reading

Når man starter romanen, skal læreren gi hver elev et eget tema, symbol eller motiv for å spore. Studentene skal fylle ut et malte storyboard ved å samle et direkte sitat, sidetal og forklaring av konseptet.

Etter lesing

Når elevene har sporet deres konsept gjennom romanen, vil de lage sin egen storyboard. Den skal visuelt skildre scenen, inkludere et direkte sitat, og forklare dets betydning for hvert kapittel. Det er fullført eksempler nedenfor.

Finn flere aktiviteter som dette i våre ELA- og videregående ELA- kategorier!
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/temaer-symboler-motiver
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter reservert.