Søk
  • Søk
  • Mine Storyboards

13 Colonies Ordforråd

Se Leksjonsplanen
Kopier dette storyboardet
13 Colonies Ordforråd
Storyboard That

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
13 Kolonier Leksjon Planer

13 Originale Kolonier

Leksjonsplaner av Liane Hicks

På 1700-tallet var det 13 britiske kolonier i Nord-Amerika som lå langs Atlanterhavskysten. Historikere deler disse koloniene inn i tre regioner: New England, Middle og Southern. De ulike egenskapene i hver region påvirket kolonistenes muligheter og levesett.
13 Kolonier

Storyboard Beskrivelse

Definer og illustrer nøkkelbegreper knyttet til de 13 britiske koloniene på 1700-tallet

Storyboard Tekst

  • LÆRLING
  • SLAVERI
  • DAME SKOLE
  • En person som lærer et yrke ved å få erfaring under en dyktig arbeider.
  • En tilstand der et menneske var eid av en annen. En enslavet person ble etter loven betraktet som deres slaveres eiendom. De fikk sine menneskerettigheter nektet og ble tvunget til å jobbe for en annen person.
  • En skole for jenter og unge gutter, vanligvis i et hjem, hvor de lærte bønner, lese, skrive, strikke og sy.
  • C OLONIAL AMERICA VOCABULARY
Over 30 millioner storyboards opprettet