Alliterasjonsaktivitet

Alliterasjonsaktivitet
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Fonologiske Bevisstgjøringsaktiviteter

Fonologisk Bevissthet

Leksjonsplaner av Lauren Ayube

Fonologisk bevissthet er et paraplybegrep som inkluderer mange ferdigheter og begreper som har å gjøre med individuelle lyder, eller fonemer , i talte ord. Det er evnen til å gjenkjenne og manipulere disse lydene, og er grunnlaget for å lære å lese; uten disse ferdighetene kan det oppstå mulige leseproblemer i ung alder.


Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Beskrivelse

Alliterasjon er en del av fonologisk bevissthet. Denne aktiviteten kan tilpasses og brukes for studenter i alle aldre!

Storyboard Tekst

  • 
  • allitterasjon Øve på
Over 20 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family