Beowulf Battle Sequence Poster

Oppdatert: 1/1/2020
Beowulf Battle Sequence Poster
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Beowulf Lesson Plans

Beowulf: Oppsummering og Aktivitetsideer

Leksjonsplaner av Rebecca Ray

Er du ute etter å inspirere og engasjere elevene dine under en enhet på episke fortellinger og Beowulf ? Disse aktivitetene vil hjelpe elevene til å forstå plottet til Beowulf på kort tid! Skrevet et sted rundt 1000 BCE, er det episke diktet satt i Skandinavia og har vært inspirasjonen til mange historier og filmer i moderne tid.


Beowulf

Storyboard Tekst

  • Krigere feirer i Hrothgar's Great Hall
  • Slaget Ag ainst Grendel
  • Grendel angriper Storsalen om natten
  • Beowulf engasjerer seg i slaget
  • Beowulf river Grendels arm fra kroppen uten våpen
  • Beowulf beseirer Grendel, som løper bort for å dø