Den franske og indianske krig, 1754-1763

Oppdatert: 4/6/2017
Den franske og indianske krig, 1754-1763
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Causes of the American Revolution

Årsaker til den amerikanske revolusjonen (1607-1776)

Leksjonsplaner av Richard Cleggett

Hendelser og årsaker som fører opp til den amerikanske revolusjonen er en del av å forstå revolusjonen som helhet, inkludert hvordan det skjedde, hvorfor det skjedde, og hvorfor hendelser utviklet seg slik de gjorde under selve revolusjonen. Fra utviklingen av de britiske koloniene fram til den endelige undertegningen av uavhengighetserklæringen, oppstod mange viktige hendelser og utviklinger.


Hendelser og årsaker som fører opp til den amerikanske revolusjonen (1607-1776)

Storyboard Beskrivelse

Den Franske og Indianske Krig | Årsaker til den Amerikanske Revolusjonen Lesson Plans | USAs Historie

Storyboard Tekst

  • ARRANGEMENTER
  • EFFEKTER
  • Storbritannia og Frankrike hevdet kontroll over store deler av det nordamerikanske kontinentet. Storbritannia primært styrt av kystlinje som Frankrike så videre innover. Begge land snart begynte å klage som styrer der, som deres koloniale grenser og krav falt i uenighet.
  • Disse uenighetene slutt markerte starten på den franske og indianske krig. Spesielt britiske kolonister gjennomførte et mislykket forsøk på å gripe en fransk fort på gafler av Ohio River i 1754. Storbritannia begynte sin kampanje mot den franske og deres allierte for kontroll over innlandet i Nord-Amerika.
  • Britain så behovet og muligheten til å forene sine kolonier i deres krig mot indiansk og franske styrker. De måtte få kolonistene til å komme sammen og forsvare sitt territorium og krav som en enhetlig front.
  • Konvergerende i Albany, New York, koloni ledere fra flere kolonier møttes for å diskutere sitt potensial enhetlig front. Benjamin Franklin ledet diskusjonen, foreslår det som er kjent som Albany Plan Union for å skape et råd av koloni ledere for å hjelpe diktere krigen. Det klarte ikke å få koloni godkjenning, og Storbritannia vaklet i den første fasen av krigen.
  • I 1758, britiske styrker begynte å overmanne den franske og indianske styrker. Med dette Iroquois slått sin troskap til den britiske, og begynte å slåss mot franskmennene. I 1759, Storbritannia invaderte New France og erobret byen Quebec, et viktig vendepunkt i krigen.
  • Med høsten Quebec og ytterligere seire, Storbritannia, Frankrike og Spania (Frankrike allierte) møttes for å undertegne traktaten i Paris i 1763, effektivt slutt på franske og indianske krig. Frankrike enige om å overgi alle sine nordamerikanske krav, så vel som dens land øst for Mississippi. Storbritannia hadde vunnet krigen og oppnådde sine mål.
  • Til tross for seieren, krigen i stor grad anstrengt forhold mellom britene og kolonister. De hadde kjempet hardt, og gjorde det i lojalitet til det britiske imperiet. Gjennom krigen hadde de hjalp britene nå sine koloniale mål i å bekjempe Frankrike.
  • Britene så seg selv som beskyttere av kolonistene, som om kolonistene ikke hadde gjort nok. Kolonistene, derimot, ble sjokkert over hvor svakt det britiske militæret var. Videre kolonistene føltes som om det var nå sin rett til å ekspandere inn i de nyervervede territorier og blomstre. Britene mente imidlertid annerledes.