Discussion Storyboard - MS - Specialized Cells

Oppdatert: 12/26/2017
Discussion Storyboard - MS - Specialized Cells
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Specialized Cells Lesson Plans

Spesialiserte Celler

Leksjonsplaner av Oliver Smith

Celler er byggesteinene til alle levende ting. Menneskekroppen inneholder hundre av forskjellige typer celler som hver tjener et annet formål. Hver celle har tilpasninger som lar den fungere effektivt innenfor levende ting. Når elevene har mestret grunnleggende celler, bør de gå videre til spesialiserte celler og deres spesifikke funksjoner. Følgende aktiviteter er ment å hjelpe elevene å skille mellom spesialiserte celler gjennom visuelle hjelpemidler og ordforråd!


Spesialiserte Celler

Storyboard Beskrivelse

Specialized cells discussion storyboard

Storyboard Tekst

  • Root Hair Cell
  • Den lange delen hjelper cellen å finne vann.
  • Den lange delen hjelper cellebevegelsen.
  • Den lange delen øker overflaten.
  • Den lange delen er hvor fotosyntese foregår.
  • Hvorfor er cellen formet på den måten?
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis