Individer av Judicial Branch

Oppdatert: 4/6/2017
Individer av Judicial Branch
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Judicial Lesson Plans

Rettslig Gren

Leksjonsplaner av Matt Campbell

Judicial Branch er bare en av tre regjeringsgrener i USA, og eksisterer for å dømme lovene som er opprettet og håndhevet av de to andre grenene. Med aktivitetene i denne leksjonsplanen vil studentene utvikle en sterk forståelse for formålet og ansvaret til den rettslige grenen i USAs regjering.


Judicial Branch

Storyboard Beskrivelse

Grener av Regjeringen - The Judicial Branch - Individer av Judicial Branch

Storyboard Tekst

  • Namsmann
  • Dømme
  • En Namsmannen er en domstol offiser som er ansvarlig for transport og handlinger av den tiltalte i retten. Namsmannen er også ansvarlig for å holde orden i retten.
  • Dommeren er den personen som har ansvaret for å presidere over en rettssak. Avhengig av hvilken type rettssaken, makter dommeren variere, men en dommer sikrer at søksmål blir brukt gjennom hele rettssaken.
  • Court Stenograf
  • Individer av Judicial Branch
  • Jury
  • En domstol stenograf er ansvarlig for å transkribere hendelser, sitater, og detaljer gjennom hele saken. En stenograf anmerkninger kan være svært nyttig når vi vurderer en lengre sak.
  • Juryen er medlemmer av rettssaken er ansvarlig for å bestemme dommen i visse tilfeller. Jurymedlemmene er vanlige sivile som er tilfeldig valgt ut til å tjene på en prøveordning.